Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012.gada publisko bibliotēku makulatūras akcijas rezultāti

330 views

Published on

Šajā dokumentā alfabēta secībā uzskaitītas publiskās bibliotēkas, kas akcijas ietvaros nodevušas makulatūru un iegūst "Papīrfabrikas Līgatne" saražotu jaunu papīru.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2012.gada publisko bibliotēku makulatūras akcijas rezultāti

  1. 1. 2012.gada vasaras/rudens makulatūras akcijas „Bibliotēka man, es bibliotēkai”, ko „Trešais tēva dēls” rīkoja sadarbībā ar „Papīrfabriku LĪGATNE” publiskajās bibliotēkās, REZULTĀTI ( t.sk. 20 bibliotēkas, kas makulatūru nodeva ārpus akcijas un kam papīrfabrika ir devusi iespēju saņemt jauno papīru – skatīt dokumenta beigās) BIBLIOTĒKAS NOSAUKUMS Nodots (kg) Nopelnīts (kg)A.Upīša Skrīveru bibliotēka 7063 35,3Adžūnu bibliotēka 800 4,0Ainažu pilsētas bibliotēka 3000 15,0Aizkraukles pagasta bibliotēka 1885 9,4Aizkraukles pilsētas bibliotēka 4076 20,4Allažu pagasta bibliotēka 500 2,5Alojas pilsētas bibliotēka 2865 14,3Alūksnes pilsētas bibliotēka 1000 5,0Annas bibliotēka 1244 6,2Antūžu bibliotēka 1249 6,2Apriķu bibliotēka 1520 7,6Augstkalnes bibliotēka 1300 6,5Babītes nov. Pašvaldības bibliotēka 1520 7,6Baložu pilsētas bibliotēka 3300 16,5Balvu Centrālā bibliotēka 3950 19,8Barkavas bibliotēka 3900 19,5Bārbeles bibliotēka 4100 20,5Beļavas pagasta bibliotēka 420 2,1Bērzaunes pagasta bibliotēka 6155 30,8Bērzgala pamatskolas bibliotēka 2006 10,0Bērzkalnes bibliotēka balvu nov. 1154 5,8Bērzteles bibliotēka 1500 7,5Bilskas bibliotēka 2122 10,6Birzuļu bibliotēka 2100 10,5Bites bibliotēka 2376 11,9Braslavas pagasta bibliotēka 1000 5,0Burtnieku pagasta bibliotēka 2482 12,4Butnāru bibliotēka 485 2,4Cesvaines bibliotēka 2252 11,3Cēsu centrālā bibliotēka 1500 7,5Ciblas bibliotēka 711 3,6Cīravas pagasta bibliotēka 7068 35,3Codes pagasta Jauncodes bibliotēka 4971 24,9Dvietes pagasta bibliotēka 1958 9,8
  2. 2. Dzelzavas pag.2 bibliotēka 872 4,4Ērgļu bibliotēka 1014 5,1Ērģemes bibliotēka 1374 6,9Ēveles bibliotēka 2312 11,6Felicianovas bibliotēka 5360 26,8Grenstāles bibliotēka 980 4,9Grobiņas pagasta bibliotēka 430 2,2Grobiņas pilsētas bibliotēka 838 4,2Ilūkstes novada centrālā bibliotēka 815 4,1Iršu pagasta bibliotēka 2398 12,0Jaunlaicenes pagasta bibliotēka 1697 8,5Jaunsaules bibliotēka 540 2,7Jelgavas Zinātniskā bibliotēka 9700 48,5Kalnu bibliotēka 1940 9,7Kalsnavas pagasta bibliotēka 4153 20,8Kazdangas pagasta bibliotēka 2182 10,9Kārķu pagasta bibliotēka 1200 6,0Kārsavas pilsētas bibliotēka 919 4,6Kolkas pagasta bibliotēka 1561 7,8Konstantinovas pagasta bibliotēka 1193 6,0Kotļerovas bibliotēka 493 2,5Krapes pagasta bibliotēka 542 2,7Kraukļu bibliotēka 2194 11,0Krustpils pagasta bibliotēka 1116 5,6Kuldīgas galvenā bibliotēka 11167 55,8Kurmenes pagasta bibliotēka 876 4,4Kursīšu bibliotēka 2460 12,3Kūku bibliotēka 2271 11,4Laidzes bibliotēka 620 3,1Lazdukalna bibliotēka 3869 19,3Leimaņu pagasta bibliotēka 598 3,0Liepupes bibliotēka 2200 11,0Litenes pagasta bibliotēka 760 3,8Litenes pagasta bibliotēka 1293 6,5Lizuma pagasta bibliotēka 1344 6,7Līgatnes pilsētas bibliotēka 1700 8,5Līgo pagasta bibliotēka gulbenes nov. 2614 13,1Līvu bibliotēka 1300 6,5Lones bibliotēka 1081 5,4Lubānas pilsētas bibliotēka 7138 35,7Madonas novada bibliotēka 6096 30,5Mārkalnes pagasta bibliotēka 591 3,0Mērnieku bibliotēka 3416 17,1Mērsraga bibliotēka 4576 22,9Misas bibliotēka 3700 18,5Nītaures pagasta bibliotēka 3200 16,0Ņukšu pagasta bibliotēka 1344 6,7
  3. 3. Ogres centrālā bibliotēka 1300 6,5Ogres centrālā bibliotēka 850 4,3Ogresgala bibliotēka 1400 7,0Olaines bibliotēka 2900 14,5Palsmanes pagasta bibliotēka 447 2,2Pastendes bibliotēka 794 4,0Pelču pagasta bibliotēka 894 4,5Pildas bibliotēka 688 3,4Pilsrundāles bibliotēka 3087 15,4Pļaviņu novada bērnu bibliotēka 275 1,4Pļaviņu novada bibliotēka 2701 13,5Pļavu bibliotēka 454 2,3Popes bibliotēka 2583 12,9Preiļu galvenā bibliotēka 1536 7,7Priekuļu pagasta bibliotēka 1700 8,5Puikules bibliotēka 452 2,3Rankas pagasta bibliotēka 760 3,8Raunas novada Rozes bibliotēka 1800 9,0Rāvas bibliotēka 2531 12,7Rekavas bibliotēka 454 2,3Remtes pagasta bibliotēka 1125 5,6Riebiņu bibliotēka 2455 12,3Rojas novada bibliotēka 6365 31,8Rudzātu bibliotēka 2853 14,3Salaspils novada bibliotēka 500 2,5Saldus pagasta bibliotēka 1828 9,1Saldus pilsētas bibliotēka 6360 31,8Salnavas pagasta bibliotēka 388 1,9Saulkrastu novada bibliotēka 2600 13,0Sauriešu bibliotēka 730 3,7Sausnējas bibliotēka 2019 10,1Siguldas novada bibliotēka 1400 7,0Siguldas pagasta bibliotēka 3100 15,5Skrundas pilsētas bibliotēka 6532 32,7Stabulnieku bibliotēka 767 3,8Stienes bibliotēka 350 1,8Straupes pagasta bibliotēka 1200 6,0Sunākstes pagasta bibliotēka 998 5,0Suntažu pagasta bibliotēka 1380 6,9Svētes pagasta bibliotēka 288 1,4Talsu bērnu bibliotēka 511 2,6Talsu galvenā bibliotēka 1420 7,1Talsu novada Ausekļa bibliotēka 696 3,5Taurenes pagasta bibliotēka 2300 11,5Tikaiņu bibliotēka 1091 5,5Tūjas bibliotēka 1100 5,5Ugāles bibliotēka 1007 5,0
  4. 4. Užavas pagasta bibliotēka 968 4,8 Ūziņu bibliotēka 850 4,3 Valdgales bibliotēka 3021 15,1 Valkas novada centrālā bibliotēka 3973 19,9 Valkas novada Sēļu bibliotēka 2941 14,7 Valles bibliotēka 4300 21,5 Varakļānu tautas bibliotēka 691 3,5 Variņu bibliotēka 799 4,0 Vārmes pagasta bibliotēka 1215 6,1 Vecpils pagasta bibliotēka 2050 10,3 Vecrundāles bibliotēka 720 3,6 Vecsaules pagasta bibliotēka 770 3,9 Ventspils bibliotēka 1333 6,7 Vidrižu bibliotēka 1000 5,0 Vilzēnu bibliotēka 1200 6,0 Viļķenes bibliotēka 3052 15,3 Zaubes pagasta bibliotēka 1200 6,0 Zeltiņu bibliotēka 1000 5,0 Zirņu pagasta bibliotēka 552 2,8Ārpus akcijas makulatūru nodeva:Apriķu bibliotēkaBārbeles bibliotēkaBērzgala pamatskolas bibliotēkaBērzkalnes bibliotēka balvu nov.Bērzteles bibliotēkaCēsu centrālā bibliotēkaGrobiņas pagasta bibliotēkaLitenes pagasta bibliotēkaLitenes pagasta bibliotēkaLīgo pagasta bibliotēka gulbenes nov.Lones bibliotēkaOgres centrālā bibliotēkaOgres centrālā bibliotēkaPastendes bibliotēkaSalnavas pagasta bibliotēkaSvētes pagasta bibliotēkaTalsu bērnu bibliotēkaŪziņu bibliotēkaVariņu bibliotēkaVārmes pagasta bibliotēka

×