Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gjensidige

Denna föreläsning hölls för Gjensidige i Köpenhamn den 1 juni 2012

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Gjensidige

 1. 1. söndag 3 juni 12
 2. 2. söndag 3 juni 12
 3. 3. söndag 3 juni 12
 4. 4. . Gjensidige juni 2012 GÖRAN ADLÉN @trendspanarensöndag 3 juni 12
 5. 5. Våga älska framtiden GÖRAN ADLÉN @trendspanarensöndag 3 juni 12
 6. 6. söndag 3 juni 12
 7. 7. INTENTIONEN SYFTETsöndag 3 juni 12
 8. 8. jag är inte nyfiken, bara jag får veta allt Gunilla Dahlgrensöndag 3 juni 12
 9. 9. man kan observera mycket genom att bara titta Yogi Berra# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 10. 10. kom inte dragandes med en massa fakta Groucho Marx# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 11. 11. HUR FÖDS TRENDER?# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 12. 12. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 13. 13. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 14. 14. raka hår etc# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 15. 15. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 16. 16. BLOGGAR UNDERGROUND SOCIALA MEDIER# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 17. 17. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 18. 18. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 19. 19. MODIG SÄKER VITAL# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 20. 20. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 21. 21. 2012# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 22. 22. SLUMPEN aldrig har den varit viktigare för att kunna lyckas# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 23. 23. ? OCH VAD GÖR FOLK NÄR NI ÄR HÄRsöndag 3 juni 12
 24. 24. VÅR TIDS JACK THE RIPPERsöndag 3 juni 12
 25. 25. 488 000 000 har Facebook i mobilensöndag 3 juni 12
 26. 26. söndag 3 juni 12 ? HUR HAR FÖRETAG KONKURERAT GENOM TIDERNA
 27. 27. EN GÅNG RÄCKTE DET MED LILL-BABSsöndag 3 juni 12
 28. 28. Barbro Margareta Svenssonsöndag 3 juni 12
 29. 29. Hon visste vad svenska folket ville höra...# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 30. 30. och hon visste precis vilka produkter som var bäst!söndag 3 juni 12
 31. 31. Touche var fantastiskt...söndag 3 juni 12
 32. 32. ...och ford var fem resor bättre...söndag 3 juni 12
 33. 33. … och hon älskade alla Pågens favoriter...söndag 3 juni 12
 34. 34. För att inte tala om vilket kaffe som var bäst...söndag 3 juni 12
 35. 35. lill-babs och gevalia# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 36. 36. EFTER LILL-BABS...söndag 3 juni 12
 37. 37. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 38. 38. OBS! DETTA ÄR BILREKLAM# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 39. 39. OCH EFTER DET...söndag 3 juni 12
 40. 40. DESIGNsöndag 3 juni 12
 41. 41. Juicy Salif 1988söndag 3 juni 12
 42. 42. söndag 3 juni 12
 43. 43. OCH EFTER DET...söndag 3 juni 12
 44. 44. RELATIONERsöndag 3 juni 12
 45. 45. ”kundkortförbannelsen”söndag 3 juni 12
 46. 46. OCH EFTER DET...söndag 3 juni 12
 47. 47. UPPLEVELSERsöndag 3 juni 12
 48. 48. söndag 3 juni 12
 49. 49. söndag 3 juni 12
 50. 50. söndag 3 juni 12
 51. 51. OCH EFTER DET...söndag 3 juni 12
 52. 52. EXTREMA REKLAMENsöndag 3 juni 12
 53. 53. söndag 3 juni 12
 54. 54. söndag 3 juni 12
 55. 55. söndag 3 juni 12
 56. 56. söndag 3 juni 12
 57. 57. OCH EFTER DET...söndag 3 juni 12
 58. 58. GODA FÖRETAGETsöndag 3 juni 12
 59. 59. klimatsmart, ekologi, växthuseffektsöndag 3 juni 12
 60. 60. klimatförändringsprocessen som berör hela jorden drabbar på sikt också Kalmars län Rubrik i Barometernsöndag 3 juni 12
 61. 61. NU RÄCKER DET INTE MED LILL-BABS ELLER DÄCK PÅ HUVUDET. IDAG MÅSTE DU LÄRA DIG ALLT OM EPIDEMIER!söndag 3 juni 12
 62. 62. Vi kan byta ut Kotlersöndag 3 juni 12
 63. 63. mot exempelvis den här...söndag 3 juni 12
 64. 64. TRE REGLER FÖR EN EPIDEMI Vissa betyder mer än andra för spridningen För att virus ska spridas måste det vara tillräckligt smittsamt Epidemierna påverkas starkt av i vilken miljö de verkar# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É N Epstein Barr virus:svinfluensasöndag 3 juni 12
 65. 65. FÖRENAREN DEN SOM ALLA KÄNNER (nyfikna, sällskapliga, energiska)# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É N virus:hepatit asöndag 3 juni 12
 66. 66. VETGIRIGA älskar att berätta för andra (retweet-queens)# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É N virus:ebolasöndag 3 juni 12
 67. 67. SÄLJAREN Som lyckas förändra vår attityd när vi är skeptiska (sociala och retoriskt skickliga)# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É N virus:herpes simplexsöndag 3 juni 12
 68. 68. VARFÖR SKULLE PLÖTSLIGT ALLA HA SPIKMATTA 2009?# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 69. 69. När den INTRODUCERADES i slutet av 1990-talet VARFÖR SKULLE ALLA PLÖTSLIGT KÖPA SPIKMATTA 2008?# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É N virus:hepatit asöndag 3 juni 12
 70. 70. ROSENROTsöndag 3 juni 12
 71. 71. söndag 3 juni 12
 72. 72. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 73. 73. minuter per dag# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 74. 74. 2 000 000 nedladdningar 3 dagar på Android market# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 75. 75. KANALERNA FINNS!# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 76. 76. FACEBOOK kraftig befolkningsökning >700 miljoner sedan april 2009 130 vänner i snitt 25-55 minuter per dagsöndag 3 juni 12
 77. 77. FÖRDUBBLAT ANTALET KONTON PÅ ETT ÅR ETT NYTT FACEBOOK-KONTO VAR 7.9 SEKUND 70% är mellan 18-44 årsöndag 3 juni 12
 78. 78. 75 % av den tid som vi lägger på sociala media lägger vi på Facebook Källa: Edison Researchsöndag 3 juni 12
 79. 79. söndag 3 juni 12
 80. 80. TROTS FARORNAsöndag 3 juni 12
 81. 81. FACEBOOK & ENGELSMÄN 76 % av alla bilder har någon koppling till alkohol 56 % sa att de inte ville att deras medarbetare skulle se dem 8 % sa att om medarbetare såg bilderna kunde det bli ”serious trouble at work” källa: MyMemorysöndag 3 juni 12
 82. 82. NISCHNINGsöndag 3 juni 12
 83. 83. Vi förflyttar oss till plass`nsöndag 3 juni 12
 84. 84. 3 500 invånaresöndag 3 juni 12
 85. 85. söndag 3 juni 12
 86. 86. söndag 3 juni 12
 87. 87. söndag 3 juni 12
 88. 88. söndag 3 juni 12
 89. 89. söndag 3 juni 12
 90. 90. UPPSTICKAREsöndag 3 juni 12
 91. 91. PIN ITsöndag 3 juni 12
 92. 92. adlen.nusöndag 3 juni 12
 93. 93. adlen.nusöndag 3 juni 12
 94. 94. 1 000 000 000 tweets i veckansöndag 3 juni 12
 95. 95. en tweet ”tror att många i ivern att bygga personliga varumärken glömmer bort att man måste vara bra på något först”# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 96. 96. resultat 18 RT som nådde ungefär 10 000 samt en pressrelease och diskussion på bloggar# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 97. 97. ”Marketing in the future is like sex. Only the loosers will have to pay for it.”# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É N Citat: Fast Companysöndag 3 juni 12
 98. 98. HUR SKA JAG KUNNA HA KOLL PÅ HUR DET SER UT I SKYLTFÖNSTReN JUST NU I NEW YORK? adlen.nusöndag 3 juni 12
 99. 99. adlen.nusöndag 3 juni 12
 100. 100. adlen.nusöndag 3 juni 12
 101. 101. söndag 3 juni 12
 102. 102. söndag 3 juni 12
 103. 103. söndag 3 juni 12 ! Allt handlar om virus. Allt handlar om länkar.
 104. 104. VEM BRYR SIGsöndag 3 juni 12
 105. 105. 12 061 gillar 912 kommenterar 431 delarsöndag 3 juni 12
 106. 106. söndag 3 juni 12 ! Allt fungerar om man bara kan skapa något intressant
 107. 107. 353 0på facebook gillar detta 70söndag 3 juni 12
 108. 108. söndag 3 juni 12
 109. 109. söndag 3 juni 12
 110. 110. söndag 3 juni 12
 111. 111. ! VI ÄGER INTE VÅRT VARUMÄRKE DET GÖR VÅRA KUNDER. DET ÄR HÄR I DET INFERNALISKT INFORMATIVA INFERNOT DU SKA NÅ FRAM.söndag 3 juni 12
 112. 112. 1 minut 168 miljoner mail ≈ 510 000 kommentarer på Facebook 60 timmar ny film på Youtube 13 000 Iphone-appar laddas ned 98 000 tweetssöndag 3 juni 12
 113. 113. HUR SKA VI STARTA MARKNADSFÖRINGSVIRUS?# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 114. 114. 1.STORYN# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 115. 115. DET KRÄVS NÅGOT EXTRA som engagerar osssöndag 3 juni 12
 116. 116. En våg eller?söndag 3 juni 12
 117. 117. söndag 3 juni 12
 118. 118. söndag 3 juni 12
 119. 119. söndag 3 juni 12
 120. 120. söndag 3 juni 12
 121. 121. VAD SKA MAN GÖRA NÄR ALLT ÄR GJORT?# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 122. 122. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12 +
 123. 123. PROTEIN# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 124. 124. Man gör helt enkelt vodkan nyttig och så skapar man storyn# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 125. 125. NU GÅR VI ETT STEG LÄNGRE...söndag 3 juni 12
 126. 126. söndag 3 juni 12
 127. 127. VI ÖVERLÅTER DET TILL VÅRA KUNDERsöndag 3 juni 12
 128. 128. söndag 3 juni 12
 129. 129. DET HÄR ÄR ETT STORYBRANDsöndag 3 juni 12
 130. 130. DELA STORYN BYGG VARUMÄRKETsöndag 3 juni 12
 131. 131. söndag 3 juni 12
 132. 132. GOPRO hjältarna byggersöndag 3 juni 12
 133. 133. GOPRO hjältarna byggersöndag 3 juni 12
 134. 134. FANS-KULTUREN Fans-kulturensöndag 3 juni 12
 135. 135. 35 % hade planerat att köpa en Iphone 5 (juli 2011)söndag 3 juni 12
 136. 136. ? VAD SKA JAG BERÄTTA FÖR STORYsöndag 3 juni 12
 137. 137. 2.ÖVERRASKA# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 138. 138. INTERFLORA+TWITTER# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 139. 139. NÅGOT OVÄNTATsöndag 3 juni 12
 140. 140. UPPLEVELSETEMPLET adlen.nusöndag 3 juni 12
 141. 141. adlen.nusöndag 3 juni 12
 142. 142. TOAST MORTEM adlen.nusöndag 3 juni 12
 143. 143. 2009 på Selfridgessöndag 3 juni 12
 144. 144. 3.UNDERHÅLL# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 145. 145. söndag 3 juni 12
 146. 146. söndag 3 juni 12
 147. 147. MOGET?söndag 3 juni 12
 148. 148. 4.EXTREMSERVICE# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 149. 149. alla vill ha så många fans/bli gillade som möjligt på Facebook etc www.adlen.nusöndag 3 juni 12
 150. 150. söndag 3 juni 12
 151. 151. söndag 3 juni 12
 152. 152. extrem- servicesöndag 3 juni 12
 153. 153. söndag 3 juni 12
 154. 154. söndag 3 juni 12
 155. 155. söndag 3 juni 12
 156. 156. söndag 3 juni 12
 157. 157. DET HÄR ÄR EXTREMSERVICEsöndag 3 juni 12
 158. 158. ! MÄNNISKOR MÖTER MÄNNISKORsöndag 3 juni 12
 159. 159. ! MÄNNISKOR VILL BLI SEDDAsöndag 3 juni 12
 160. 160. ! MÄNNISKOR VILL BLI ÄLSKADEsöndag 3 juni 12
 161. 161. ? VAD ÄR EXTREMSERVICE I ER VÄRLDsöndag 3 juni 12
 162. 162. VI MÅSTE FÖRSTÅ NÄSTA GENERATIONsöndag 3 juni 12
 163. 163. efter glömda 50-talister, frustrerade 60-talister, ironiska 70-talister, individualistiska 80-talister….söndag 3 juni 12
 164. 164. de digitala infödingarnasöndag 3 juni 12
 165. 165. obefintlig lojalitetsöndag 3 juni 12
 166. 166. den första riktiga internetgenerationensöndag 3 juni 12
 167. 167. de har infört ett 36-timmarsdygnsöndag 3 juni 12
 168. 168. 5 versus 1,4söndag 3 juni 12
 169. 169. kommunikations- hjärtatsöndag 3 juni 12
 170. 170. söndag 3 juni 12
 171. 171. förbered er för de nya individerna www.adlen.nusöndag 3 juni 12
 172. 172. söndag 3 juni 12
 173. 173. söndag 3 juni 12
 174. 174. Men det finns fler nya kundgrupper... www.adlen.nusöndag 3 juni 12
 175. 175. KVINNOFIERINGENsöndag 3 juni 12
 176. 176. Female economy är en större tillväxtmarknad än Indien och Kina enligt Boston Consulting Groupsöndag 3 juni 12
 177. 177. tjänar 93 % av vad männen gör, men står för 80- 85 % av alla köp- beslut i hemmetsöndag 3 juni 12
 178. 178. nu flörtar alla med kvinnornasöndag 3 juni 12
 179. 179. Lite rosa så är det målgruppsanpassat, eller...# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 180. 180. DÅ# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 181. 181. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 182. 182. ”Det märks att hans fru är lika angelägen som han själv att han ska vara representativ.” ”Så när andra har en vit skjorta så har han Radion-vit. Det är skillnad det.”# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 183. 183. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 184. 184. NU# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 185. 185. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 186. 186. MANLIG KREATIVITET?# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 187. 187. TJEJ-HÖGTALARE# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 188. 188. DET GÄLLER BARA ATT FÖRSTÅ MÅLGRUPPEN# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 189. 189. söndag 3 juni 12
 190. 190. designed to be zipped with a salad after a workout in the gymsöndag 3 juni 12
 191. 191. söndag 3 juni 12 ? MÄNNEN
 192. 192. söndag 3 juni 12
 193. 193. söndag 3 juni 12
 194. 194. 2000 www.adlen.nusöndag 3 juni 12
 195. 195. idag www.adlen.nusöndag 3 juni 12
 196. 196. söndag 3 juni 12
 197. 197. 2012 1945-1950söndag 3 juni 12
 198. 198. Deras 60-talsöndag 3 juni 12
 199. 199. det ljuva sextiotaletsöndag 3 juni 12
 200. 200. 1962# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 201. 201. . 1964söndag 3 juni 12
 202. 202. det frigjordasöndag 3 juni 12
 203. 203. från det glada sextiotalet till det arga sextiotaletsöndag 3 juni 12
 204. 204. arga, mycket argasöndag 3 juni 12
 205. 205. arga, mycket argasöndag 3 juni 12
 206. 206. arga, mycket argasöndag 3 juni 12
 207. 207. Efter 60-taletsöndag 3 juni 12
 208. 208. söndag 3 juni 12
 209. 209. 203söndag 3 juni 12
 210. 210. BORTGLÖMDA KAPITALSTARKAsöndag 3 juni 12
 211. 211. BORTGLÖMDA KAPITALSTARKAsöndag 3 juni 12
 212. 212. 50+ 80 % landets förmögenhetsöndag 3 juni 12
 213. 213. 50+ 80 % landets förmögenhetsöndag 3 juni 12
 214. 214. 75% av alla aktieportföljersöndag 3 juni 12
 215. 215. 75% av alla aktieportföljersöndag 3 juni 12
 216. 216. 40% av Sveriges befolkning 2020söndag 3 juni 12
 217. 217. 40% av Sveriges befolkning 2020söndag 3 juni 12
 218. 218. söndag 3 juni 12
 219. 219. REBELLISKA PENSIONÄRENsöndag 3 juni 12
 220. 220. VEM AVGÖR OM NI SKA LYCKAS?söndag 3 juni 12
 221. 221. DU viktigare än företagetsöndag 3 juni 12
 222. 222. ”Jag har begränsad talang men jag kan åtminstone säga mig att jag utnyttjat den till det yttersta” Karl i serien Snobbensöndag 3 juni 12
 223. 223. DUsöndag 3 juni 12
 224. 224. Men nog om mig, låt oss tala om dig istället. Vad tycker du om mig? Bette Midler# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É N citat: Bette Midlersöndag 3 juni 12
 225. 225. DET PERSONLIGA VARUMÄRKET# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 226. 226. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 227. 227. hon hade ”DET”# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 228. 228. vad är ”DET”# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 229. 229. hon var bra på att spela allmänt förvirrad på samma vis som en dvärg är bra på att spela kortväxt# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É N citat: CLIVE JAMESsöndag 3 juni 12
 230. 230. TA KOMMUNIKATION PÅ ALLVAR# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 231. 231. ”Han är en av dessa talare om vilka det helt riktigt har sagts: Innan de reser sig vet de inte vad de ska säga, när de talar vet de inte vad de talar om, och när de sätter sig vet de inte vad de har sagt.”söndag 3 juni 12
 232. 232. DU MÅSTE FASCINERA DIN OMGIVNING# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É N Källa: Boken Fascinate av Sally Hogsheadsöndag 3 juni 12
 233. 233. FASCINERA=FÖRTROLLA# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É N Källa: Boken Fascinate av Sally Hogsheadsöndag 3 juni 12
 234. 234. VAD GÖR DINA BUDSKAP FASCINERANDE?# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É N Källa: Boken Fascinate av Sally Hogsheadsöndag 3 juni 12
 235. 235. HUR FASCINERANDE ÄR DU?# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 236. 236. 1200 livespelningar innan de slog igenomsöndag 3 juni 12
 237. 237. DET HANDLAR INTE OM VAD JAG PLANERAR ATT GÖRA# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 238. 238. LIVING THE BRAND# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 239. 239. ”Alla tror antagligen att jag är en nymfoman, att jag är sexuellt omättlig, men sanningen är att jag hellre läser en bok.” Madonnasöndag 3 juni 12
 240. 240. FÖRETAGET PRIVAT# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 241. 241. PRIVAT PERSONLIGT# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 242. 242. JAG# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 243. 243. HUR SKA VI NU LYCKAS?söndag 3 juni 12
 244. 244. TROVÄRDIGAST# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 245. 245. VARNING! tid att läsa kunderna har inte massa floskler, flummiga löften och svulstiga beskrivningar# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 246. 246. JAKTEN på den perfekta ryggsäckensöndag 3 juni 12
 247. 247. söndag 3 juni 12
 248. 248. 10 svar från mina följeslagare adlen.nusöndag 3 juni 12
 249. 249. 31% av de som använder Twitter dagligen ber om tips på varor från sina följeslagare Källa: Edison Researchsöndag 3 juni 12
 250. 250. 90% litar på rekommendationer från Facebook-vänner Källa:Exact Targetsöndag 3 juni 12
 251. 251. 80% gör research online före köp adlen.nu Källa: Google&Ipsossöndag 3 juni 12
 252. 252. onödig+information 1 050 000 träffarsöndag 3 juni 12
 253. 253. www.onodiginformation.sesöndag 3 juni 12
 254. 254. ”delfiner vilar bara ena hjärnhalvan i taget, för annars glömmer dom bort att andas och drunknar”söndag 3 juni 12
 255. 255. ”en jordnöt innehåller lika mycket fett som en kilometer gurka”söndag 3 juni 12
 256. 256. fulla myror ramlar alltid åt högersöndag 3 juni 12
 257. 257. fedex absolutely, positevely, unacceptable adlen.nusöndag 3 juni 12
 258. 258. söndag 3 juni 12
 259. 259. 24/7 är ingen rolig konsultfloskel adlen.nu Källa: Reevoo.comsöndag 3 juni 12
 260. 260. ENKLAST# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 261. 261. söndag 3 juni 12
 262. 262. söndag 3 juni 12
 263. 263. söndag 3 juni 12
 264. 264. Förstå antitrenden# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 265. 265. LUGNET SOM AFFÄRSIDÉ# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 266. 266. 35% kollar sin mail det första de gör på morgonen källa: Ipasssöndag 3 juni 12
 267. 267. 11% av ungdomar i USA under 25 år kan tänka sig avbryta sexakten för att kolla på textmeddelandesöndag 3 juni 12
 268. 268. ANTITRENDEN# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 269. 269. SLOW-Tech från invoxiasöndag 3 juni 12
 270. 270. Marriott Renaissance Hotel in Pittsburgh zen and the art of detox Textsöndag 3 juni 12
 271. 271. adlen.nusöndag 3 juni 12
 272. 272. Vi kan aldrig släppa historien...söndag 3 juni 12
 273. 273. älska# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 274. 274. SE INTE BARA DITT JOBB SOM ETT JOBB# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 275. 275. Det är bara ett jobb. Gräs växer, fåglar flyger, vågor slår mot stranden. Jag spöar upp folk.# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 276. 276. Det är bara ett jobb. Gräs växer, fåglar flyger, vågor slår mot stranden. Jag spöar upp folk.# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 277. 277. mark inglis# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 278. 278. 266söndag 3 juni 12
 279. 279. www.adlen.nusöndag 3 juni 12
 280. 280. skojwww.adlen.nusöndag 3 juni 12
 281. 281. www.adlen.nusöndag 3 juni 12
 282. 282. sist av måste städa! www.adlen.nusöndag 3 juni 12
 283. 283. mer öppet än vanligtsöndag 3 juni 12
 284. 284. det är ytterst sällan det kan bli för roligtsöndag 3 juni 12 INLEDNIN
 285. 285. söndag 3 juni 12
 286. 286. snabbastsöndag 3 juni 12
 287. 287. söndag 3 juni 12
 288. 288. allt blir inte alltidsom du har planerat,så du måsteta chansen närden kommer# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 289. 289. STEVEN BRADBURY# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É N TREND3söndag 3 juni 12
 290. 290. söndag 3 juni 12
 291. 291. VÅGA# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 292. 292. mod i vardagen.# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 293. 293. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 294. 294. # T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 295. 295. jag stod under den kalla duschen i tio minuter. I morgon ska jag vrida på vattnet Henry Youngman# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 296. 296. MINA ENKLA REGLERsöndag 3 juni 12
 297. 297. MINA ENKLA REGLER 1/ Förenkla, förenkla och förenklasöndag 3 juni 12
 298. 298. MINA ENKLA REGLER 1/ Förenkla, förenkla och förenkla 2/ Våga vara transparentsöndag 3 juni 12
 299. 299. MINA ENKLA REGLER 1/ Förenkla, förenkla och förenkla 2/ Våga vara transparent 3/ Analysera inte för mycket utan att se till att vara närvarande iställetsöndag 3 juni 12
 300. 300. MINA ENKLA REGLER 1/ Förenkla, förenkla och förenkla 2/ Våga vara transparent 3/ Analysera inte för mycket utan att se till att vara närvarande istället 4/ Skilj på kanalerna för mig är ex vis Facebook och twitter helt olikasöndag 3 juni 12
 301. 301. MINA ENKLA REGLER 1/ Förenkla, förenkla och förenkla 2/ Våga vara transparent 3/ Analysera inte för mycket utan att se till att vara närvarande istället 4/ Skilj på kanalerna för mig är ex vis Facebook och twitter helt olika 5/ Bry dig inte om hur många som du har som vänner och följeslagaresöndag 3 juni 12
 302. 302. MINA ENKLA REGLER 1/ Förenkla, förenkla och förenkla 2/ Våga vara transparent 3/ Analysera inte för mycket utan att se till att vara närvarande istället 4/ Skilj på kanalerna för mig är ex vis Facebook och twitter helt olika 5/ Bry dig inte om hur många som du har som vänner och följeslagare utan se till att ha vänner/följeslagare som verkligen vill konversera och dela det du sägersöndag 3 juni 12
 303. 303. MINA ENKLA REGLER 1/ Förenkla, förenkla och förenkla 2/ Våga vara transparent 3/ Analysera inte för mycket utan att se till att vara närvarande istället 4/ Skilj på kanalerna för mig är ex vis Facebook och twitter helt olika 5/ Bry dig inte om hur många som du har som vänner och följeslagare utan se till att ha vänner/följeslagare som verkligen vill konversera och dela det du säger 6/ Var sparsam med uppdateringar. Vi blir så lätt överexponeradesöndag 3 juni 12
 304. 304. MINA ENKLA REGLER 1/ Förenkla, förenkla och förenkla 2/ Våga vara transparent 3/ Analysera inte för mycket utan att se till att vara närvarande istället 4/ Skilj på kanalerna för mig är ex vis Facebook och twitter helt olika 5/ Bry dig inte om hur många som du har som vänner och följeslagare utan se till att ha vänner/följeslagare som verkligen vill konversera och dela det du säger 6/ Var sparsam med uppdateringar. Vi blir så lätt överexponerade 7/ Sprid glädjesöndag 3 juni 12
 305. 305. MINA ENKLA REGLER 1/ Förenkla, förenkla och förenkla 2/ Våga vara transparent 3/ Analysera inte för mycket utan att se till att vara närvarande istället 4/ Skilj på kanalerna för mig är ex vis Facebook och twitter helt olika 5/ Bry dig inte om hur många som du har som vänner och följeslagare utan se till att ha vänner/följeslagare som verkligen vill konversera och dela det du säger 6/ Var sparsam med uppdateringar. Vi blir så lätt överexponerade 7/ Sprid glädje 8/ Visa passion i allt du gör!söndag 3 juni 12
 306. 306. MINA ENKLA REGLER 1/ Förenkla, förenkla och förenkla 2/ Våga vara transparent 3/ Analysera inte för mycket utan att se till att vara närvarande istället 4/ Skilj på kanalerna för mig är ex vis Facebook och twitter helt olika 5/ Bry dig inte om hur många som du har som vänner och följeslagare utan se till att ha vänner/följeslagare som verkligen vill konversera och dela det du säger 6/ Var sparsam med uppdateringar. Vi blir så lätt överexponerade 7/ Sprid glädje 8/ Visa passion i allt du gör! 9/ Om det är svårt för andra att göra det. Så är det bäst att göra det själv!söndag 3 juni 12
 307. 307. MINA ENKLA REGLER 1/ Förenkla, förenkla och förenkla 2/ Våga vara transparent 3/ Analysera inte för mycket utan att se till att vara närvarande istället 4/ Skilj på kanalerna för mig är ex vis Facebook och twitter helt olika 5/ Bry dig inte om hur många som du har som vänner och följeslagare utan se till att ha vänner/följeslagare som verkligen vill konversera och dela det du säger 6/ Var sparsam med uppdateringar. Vi blir så lätt överexponerade 7/ Sprid glädje 8/ Visa passion i allt du gör! 9/ Om det är svårt för andra att göra det. Så är det bäst att göra det själv! 10/ Living the brandsöndag 3 juni 12
 308. 308. MINA ENKLA REGLER 1/ Förenkla, förenkla och förenkla 2/ Våga vara transparent 3/ Analysera inte för mycket utan att se till att vara närvarande istället 4/ Skilj på kanalerna för mig är ex vis Facebook och twitter helt olika 5/ Bry dig inte om hur många som du har som vänner och följeslagare utan se till att ha vänner/följeslagare som verkligen vill konversera och dela det du säger 6/ Var sparsam med uppdateringar. Vi blir så lätt överexponerade 7/ Sprid glädje 8/ Visa passion i allt du gör! 9/ Om det är svårt för andra att göra det. Så är det bäst att göra det själv! 10/ Living the brandsöndag 3 juni 12
 309. 309. kärlek är viktigare än kunskap.söndag 3 juni 12
 310. 310. söndag 3 juni 12
 311. 311. våga se möjligheter# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 312. 312. Livet är inte en repetition liv det är själva pjäsen klotter# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12
 313. 313. ? VAD TAR NI MED ER FRÅN DEN HÄR DAGENsöndag 3 juni 12
 314. 314. . LYCKA TILL! • www.adlen.nu# T R E N D R A P P O R T 2 0 1 1 AV G Ö R A N A D L É Nsöndag 3 juni 12

×