Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cànnabis 3r eso

318 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cànnabis 3r eso

 1. 1. 3r ESOCurs 2011-2012
 2. 2. Índex• 1. Origen• 2. Efectes principals• 3. Tolerància• 4. Dependència• 5. Síndrome d’abstinència• 6. Legalitat (majors d’edat) 6.1. Legalitat del cànnabis al món 6.2. Penalitzacions• 7. Accessibilitat• 8. Publicitat• 9. Repercussions per a la salut• 10. Repercussions als altres• 11. Pàgines d’interès
 3. 3. 1. OrigenEl cànnabis són originaris de lÀsia central i del sud. Àsia central Àsia sud
 4. 4. 2. Efectes principalsEls efectes del cànnabis apareixen en el moment en què es consumeix la substància iduren entre 1 i 3 hores. Si el cànnabis està barrejat amb menjar o beguda els efectestriguen més en aparèixer (entre 30 minuts i 1 hora) i duren una mica més (4 hores).EFECTES COGNITIUS•Alteració en la percepció.•Dificultats en la resolució de problemes.•Alteració en la velocitat de processament de la informació.EFECTES PSICOLÒGICS•Primera fase (fase inicial d’estimulació): eufòria, benestar, ansietat.•Segona fase: predomini de la sedació, relaxació, hilaritat (riure fàcil) i loquacitat.•Dosis elevades: ansietat, disfòria, símptomes de paranoia i pànic que, normalment,desapareixen en poques hores.•Intoxicació aguda: es pot presentar un episodi psicòtic que es caracteritza per ideesdelirants, al·lucinacions, confusió, amnèsia, ansietat i agitació.
 5. 5. EFECTES SOBRE LA FUNCIÓ MOTORA•Increment de l’activitat motora en un primer moment, que en una segona fase esconverteix en inèrcia i incoordinació motora (atàxia), disàrtria, tremolors, debilitat iespasmes musculars.EFECTES SEDANTS•Indueix el son (augment de melatonina)•Presència de ressaca en algunes persones.EFECTES SOBRE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA•Augment de la gana (efecte que disminueix amb el consum continuat).•Efecte antiemètic (evita el vòmit).EFECTES EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR(efectes dosis-dependents, que es presenten de forma acusada en períodes breusdurant 1 o 2 hores)• Freqüència cardíaca: inicialment augmenta (taquicàrdia) però a dosis altesdisminueix (bradicàrdia).•Pressió arterial: assegut o estirat augmenta (hipertensió) però aixecat disminueix(hipotensió)
 6. 6. EFECTES OCULARS•Envermelliment conjuntival com a conseqüència de la vasodilatació.•Reducció de la producció de llàgrimes.•Caiguda de les parpelles (ptosis palpebral).•Dificultat en l’acomodació i disminució del reflex pupil•lar a la llum.•Administració local o sistèmica que produeix una disminució marcada de la pressióintraocular.EFECTES EN L’APARELL DIGESTIU•Reducció en la producció de saliva.•Sequedat de boca.•Reducció del peristaltisme intestinal.•Enlentiment del buidat gàstric.EFECTES EN EL SISTEMA ENDOCRÍ•Disminució de la secreció d’hormones sexuals (reducció de la testosterona i delnúmero i la motilitat dels espermatozous).•En dones:•- Reducció del cicle menstrual.- Nivells alts de prolactina, que es pot associar a galactorrea.- Nivells baixos d’andrògens.
 7. 7. EFECTES EN EL SISTEMA ENDOCRÍ•Disminució de la secreció d’hormones sexuals (reducció de la testosterona i delnúmero i la motilitat dels espermatozous).•En dones:•- Reducció del cicle menstrual.- Nivells alts de prolactina, que es pot associar a galactorrea.- Nivells baixos d’andrògens.
 8. 8. 3. TolerànciaPer veure els fenòmens de la tolerància, s’han realitzat estudis en animalsd’experimentació, com: rates, ratolins i gossos.
 9. 9. 4. DependènciaEl cànnabis no provoca una dependència física, ja que, per moltestrany que sembli, el subjecte pot auto induir si ho desitja, lesmateixes sensacions que quan consumeix cànnabis. Pel que fa ala dependència psicològica, només apareix en consumidorscrònics. Realment, la dependència psicològica, probablement esdoni perquè el subjecte, abans de l’hàbit, presentava un trastornpsíquic i associa que l’abandonament de la substància afavoriràl’aparició del malestar emocional previ.
 10. 10. 5. Síndrome d’abstinènciaEls usuaris crònics de marihuana pateixen el síndromedabstinència quan deixen de fumar la substància. Elcomportament agressiu és part important daquestasíndrome, caracteritzat també per insomni, agitació,pèrdua de la gana i irritabilitat. Si bé el síndrome ésmenys pronunciat que el de labstinència de lalcohol,els opiacis o la cocaïna, és prou forta per motivar lareincidència en lhàbit.
 11. 11. El cànnabis va sercriminalitzat en quasi tot el 6. Legalitatmón a principis del segle XX.A Gran Bretanya va seril·legal al 1928. Als EstatsUnits, el 12 dagost de 1930va ser creat el “FederalBureau of Narcotics”; queestava sota la direcció deHarry J. Anslinger. Aquestdepartament va crear lleisper penalitzar el transport,possessió i consum demarihuana. 1. Legal 2. Despenalitzat 3. Il·legal, però algun cop no són executades 4. Està confirmat que és il·legal. 5. Ninguna informació
 12. 12. 6.1. Legalitat del cànnabis al món
 13. 13. 6.2. PenalitzacionsLes lleis solen contemplar penes per tràfic, cultiu o possessió per a consum propi. Laduresa de les penes varia segons el país. Els Països Baixos són lúnic estat de la UnióEuropea on es permet la venda, duna quantitat màxima de 5 grams de marihuana.Teòricament, la llei permet el consum daquesta droga sempre que aquest consum esrealitzi en llocs privats. El consum en llocs públics, però, està afectat per uns articles dela famosa “LLEI CORCUERA”:Article 25: (1): Constitueixen infraccions greus a la seguretat ciutadana, el consum enllocs públics, així com la tendència il·lícita, encara que no estigués destinada al tràfic dedrogues il·legals tòxiques, estupefacients i substàncies psico-tròpiques, sempre que noconstitueixi infracció penal, així com labandonament en els llocs mencionats de útil oinstruments utilitzats per al seu consum.Article 25: (2): Les sancions imposades per aquestes infraccions podran suspendre’s silinfractor se sotmet a un tractament de deshabituació en un centre o serveidegudament acreditat.Això el que vol dir es que si es porta una quantitat, sigui la que sigui, i encara que lavagis a destinar al consum propi, ja estàs delinquint; a més, shan arribat a recollirburilles de porro del terra dalgun local com a prova judicial.Si es demostra que es per consum propi al ser una infracció greu el càstig es duna multaque pot oscil·lar entre 50.000 ptes. i 5 milions, encara que es pot recórrer.
 14. 14. 7. AccessibilitatEl cànnabis és de fàcil accessibilitatEn l’actualitat, l’ús del cànnabis està molt generalitzat, i l’adquisició d’aquest estàmolt a l’abast dels joves, cosa que incrementa les possibilitats de consumir-ne.Actualment, es pot comprar marihuana i cànnabis(a part d’altres drogues) a travésd’internet.També és pot comprar en moltes botigues especialitzades.
 15. 15. 8. PublicitatTot i no ser permesa es presenta de manera informal i per associació o d’ideees.
 16. 16. 9. Repercussions per a la salutEfectes immediats• Deteriorament de la memòria a curt termini.• Disminució de l’atenció, la capacitat de judici i altres funcions cognitives.• Alteració de la coordinació motora i de l’equilibri.• Augment de la freqüència cardíaca.Efectes perllongats (la seva durada és superior a la de la intoxicació, però no són permanents)• Deteriorament de la memòria i de la capacitat d’aprenentatge.Efectes a llarg termini (efectes acumulatius i potencialment permanents del consum crònic)• Dependència.• Augment del risc de bronquitis crònica i emfisema.• Augment del risc de càncer.El fet que els porros es fumin sense filtre, o amb filtres poc efectius, i que les calades siguin profundes i mantingudes provoca una concentració de carboxihemoglobina superior a la del tabac, amb el conseqüent augment dels riscos de patir malalties respiratòries, com ara: bronquitis, emfisema o càncer de pulmó.
 17. 17. 10. Repercussions als altresLes persones que fumen porros (per la seva condició de droga il·legal), hauran devalorar, no només els riscs psíquics i físics, sinó també les conseqüències legalsderivades.Fumar en una plaça o en un parc públic no només pot comportar una multaconsiderable, sinó fer pública una elecció individual. Això pot causar unaimpressió negativa a persones que no entenen el seu ús o donar mal exemple anens i a nenes.
 18. 18. Més informacióEs diu marihuana al preparat elaborat a partir de les flors, fulles itiges petites provinents de la planta Cànnabis Sativa.En el cànnabis són presents uns seixanta compostos químicsamb efectes psicoactius (és a dir, amb capacitat per alterar elfuncionament normal de les nostres neurones). El principaldaquests compostos és el THC (delta-9 - tetrahidrocannabinol),al qual se li atribueixen la major part dels efectes que produeixla substància.Lhaixix (també anomenat "xocolata") és una pasta formada perles secrecions resinoses de THC que semmagatzemen en lesflors de la planta femella. Conté en general concentracions moltmés altes de THC i per això lefecte sol ser més potent que el dela marihuana.
 19. 19. 11. Pàgines d’interèshttp://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0nnabishttp://www.aspb.es/quefem/docs/informacio_sobre_cannabis_WEB.pdfhttp://www.tupunto.org/CANNABIS/Qu%C3%A9repercusioneslegalestiene/tabid/84/language/ca-ES/Default.aspxhttp://w3.icf.uab.es/ficf/ca/bin/view/Cannabis/ToleranciaCannabis#Toler_nciahttp://html.rincondelvago.com/marihuana-cannabis_1.htmlhttp://aliciasacristankochs.blogspot.es/

×