Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Học bổng Học phí ĐH Khoa học Ứng dụng Phần Lan 2020

277 views

Published on

Tập hợp thông tin Học bổng Học phí Du học Phần Lan ngành Cử nhân tại các Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Phần Lan 2020 do Du học Trawise Tổng hợp. https://duhoctrawise.edu.vn/

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Học bổng Học phí ĐH Khoa học Ứng dụng Phần Lan 2020

  1. 1. Học bổng Học phí Du học Phần Lan Các ngành Cử nhân | 2020 www.duhoctrawise.edu.vn | +84 969 809 603 | info@duhoctrawise.edu.vn Page 1 of 3 NGÀNH CỬ NHÂN KHỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ỨNG DỤNG STT Trường Chương trình học Học phí theo năm (EUR) Học bổng (Tiền mặt/% Học phí) 1 Arcada Kinh doanh Quốc tế 8 500 4 000 EUR và 50% Học phí các năm sau 2 Centria Quản trị kinh doanh 7 000 1 500 EUR và 50% Học phí Quản trị kinh doanh, lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) Công nghệ tình báo trong kinh doanh Công nghệ và hóa học môi trường Công nghệ thông tin Quản trị công nghiệp Điều dưỡng 8 500 3 Haaga-Helia Kinh doanh hàng không 8 500 20-50% Học phí Tiếp thị và Bán hàng quốc tế Công nghệ Thông tin Kinh doanh Kinh doanh Quốc tế Quản lý Sự kiện và Du lịch 9 500Quản trị và huấn luyện thể thao Quản lý Khách sạn, Du lịch và Trải nghiệm 4 Häme Kinh doanh Quốc tế 9 700 3 200 EUR và 6 500 EUR Ứng dụng máy tính Kĩ thuật xây dựng Kĩ thuật cơ khí và công nghệ sản xuất Kĩ thuật điện và tự động hóa Kĩ thuật kinh tế sinh học Thiết kế bền vững và thông minh 5 Jyväskylä Kinh doanh Quốc tế 8 000 50% Học phí Du lịch Điều dưỡng Kho vận quốc tế BIT( chế tạo Game) 6 Đông Nam Phần Lan (XAMK) Kinh doanh Quốc tế 6 000 50% Học phí Công nghệ thông tin Kĩ thuật môi trường Thiết kế game Quản trị phúc lợi 7 Kaajani (KAMK) Kinh doanh Quốc tế 6 000 50% Học phí Quản trị giải trí và thể thao
  2. 2. Học bổng Học phí Du học Phần Lan Các ngành Cử nhân | 2020 www.duhoctrawise.edu.vn | +84 969 809 603 | info@duhoctrawise.edu.vn Page 2 of 3 STT Trường Chương trình học Học phí theo năm (EUR) Học bổng (Tiền mặt/% Học phí) Kinh doanh thể thao trực tuyến Du lịch 8 Karelia Kinh doanh quốc tế 5 500 50% Học phí Quản trị công nghiệp 9 LAB Kinh doanh Quốc tế 5 400 50% Học phí Công nghệ Thông tin Kinh doanh Du lịch, Quản trị nhà hàng khách sạn Kỹ thuật cơ ký và công nghệ sản xuất Điều dưỡng 10 Lapland (LapinAMK) Kinh doanh quốc tế 8 000 25-50% Học phí Công nghệ Thông tin Kinh doanh Du lịch Điều dưỡng 11 Laurea Quản trị kinh doanh dịch vụ 8 000 10% Học phí Công nghệ Thông tin Kinh doanh Quản trị rủi ro, an ninh, và an toàn Điều dưỡng Khởi nghiệp kinh doanh Nhà hàng 12 Metropolia Công nghệ thông tin 10 000 3 000 EUR Quản trị Kinh doanh Châu Âu Vận tải và Kinh doanh Quốc tế Điện 12 000 13 Novia Quản trị hàng hải, Thuyền trưởng 6 000 50% Học phíCông nghệ hàng hải Quản trị bờ biển bền vững 14 Oulu (OAMK) Kinh doanh Quốc tế 8 000 Giảm 500EUR và 50% Học phí Công nghệ thông tin 15 Satakunta (SAMK) AI và Robotics 10 500 50% Học phí Các chương trình khác 9 500 16 Savonia Kinh doanh Quốc tế 5 000 50-70% Học phí Kỹ sư cơ khí Internet vạn vật Điều dưỡng 17 Seinäjoki (SeAMK) Kinh doanh Quốc tế (IB) 7 000 1000 EUR và 30% Học phí Điều dưỡng (Nursing) 18 Tampere Kinh doanh Quốc tế 9 800 25-50% Học phí
  3. 3. Học bổng Học phí Du học Phần Lan Các ngành Cử nhân | 2020 www.duhoctrawise.edu.vn | +84 969 809 603 | info@duhoctrawise.edu.vn Page 3 of 3 STT Trường Chương trình học Học phí theo năm (EUR) Học bổng (Tiền mặt/% Học phí) Khởi nghiệp và Lãnh đạo nhóm Kĩ thuật môi trường Kĩ thuật phần mềm Truyền thông và nghệ thuật Điều dưỡng 19 Turku (TUAS) Công nghệ thông tin và truyền thông 11 500 1/3 Học phí 20 Vaasa (VAMK) Kinh doanh Quốc tế 7 000 3 500 EUR Công nghệ thông tin Liên hệ Trawise để biết chi tiết về điều kiện học bổng.

×