Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Travel 2010 : Geert Bourgeois (Vlaams minister van toerisme)

590 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Travel 2010 : Geert Bourgeois (Vlaams minister van toerisme)

 1. 1. 1     Toespraak van Viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Congres “Online travel” Brugge, 23 november 2010 HET GESPROKEN WOORD GELDT Mijnheer de gedelegeerd bestuurder, Dames en heren, Het is voor mij een bijzonder genoegen om, als Vlaams minister van Toerisme, uw congres te mogen “open spreken”. In diezelfde hoedanigheid wil ik de Nederlandse deelnemers van harte welkom heten in Vlaanderen, meer bepaald in Brugge, een van de Vlaamse kunststeden die jaar in jaar uit, dag in dag uit toeristen aantrekken – en volgens de Bruggelingen en vele anderen zelfs de parel van onze kunststeden. Mocht u Brugge nog niet kennen, dan is het hoog tijd om met de stad kennis te maken, als het vandaag of morgen niet kan, dan heel binnenkort. Nog tot 30 januari loopt hier het vijfjaarlijkse stadsfestival met tal van interessante evenementen en twee schitterende tentoonstellingen, enerzijds van kunst uit Centraal Europa, anderzijds over de invloed van Van Eyck en de
 2. 2. 2     Vlaamse Primitieven op Dürer en andere Midden-Europese schilders. Doen dus; ik ben er zeker van dat u een kort verblijf in Brugge online kunt boeken. Online boeken is een van de onderwerpen die vandaag ter sprake komen op dit allereerste congres in Vlaanderen over “online travel” Ik heb begrepen dat Olivier Dujardin, de gedelegeerd bestuurder van Travel Media, al een tweetal jaar zat te broeden op het idee om, naar buitenlands voorbeeld, in Vlaanderen een congres over dat thema te houden. Dat er inschrijvingen zijn geweigerd, bewijst dat het een uitstekend idee was. De grote opkomst bewijst ook hoe actueel het onderwerp is en hoe ieder van u erin geïnteresseerd is. Ik wil de heer Dujardin feliciteren met zijn geslaagd initiatief. Voor zover dat nog nodig was, toont het aan dat hij een echte ondernemer is: iemand die letterlijk iets onderneemt en die het risico niet schuwt. Dames en heren, Uw congres heeft op het gepaste moment plaats, op het ogenblik dat we met zekerheid kunnen zeggen dat het toerisme definitief hersteld is van de recessie.
 3. 3. 3     Inderdaad: de bankencrisis die in de herfst van 2008 is losgebarsten en die de hele economie in een neerwaartse spiraal heeft meegetrokken, heeft – ik hoef het hier nauwelijks te zeggen – ook de toeristische sector getroffen. Nog meer dan de aanslag van 11 september 2001, heeft de wereldwijde recessie een domper gezet op de toeristische activiteiten. Volgens de World Tourism Organisation is het aantal inkomende toeristen vorig jaar met ruim 4 procent gedaald, terwijl er in 2008 nog een toename was met 2 procent. Het aantal overnachtingen is met 7 procent gekrompen. Ook Vlaanderen was niet immuun voor de gevolgen van de recessie. Het aantal inkomende toeristen daalde bij ons met 1,8 procent, het aantal overnachtingen met 2,6 procent. Dat Vlaanderen minder dan gemiddeld door de recessie getroffen werd, hebben wij eraan te danken dat de forse vermindering van het aantal buitenlandse toeristen deels gecompenseerd werd door een toename van het aantal binnenlandse toeristen. Opmerkelijk is trouwens dat, volgens het jongste reisonderzoek van de federale overheidsdienst Economie, in het crisisjaar 2009 meer Belgen dan ooit met vakantie gingen, namelijk 55 procent tegenover 53 procent in 2008 en 52 procent in 2007. Vooral korte trips in eigen land en naar de buurlanden zaten in de lift. Hoe dan ook, het crisisjaar 2009 is verleden tijd. De toerismemarkt trekt weer aan. Volgens de jongste gegevens van de World Tourism Organisation lag het aantal inkomende toeristen tijdens de eerste acht maanden van het jaar 7 procent boven het niveau van 2008. Dat betekent dat er tot eind augustus 40 miljoen méér aankomsten waren dan in de periode januari-augustus 2009. Nog
 4. 4. 4     interessanter, nog verheugender is dat er 1 miljoen méér aankomsten waren dan in de eerste acht maanden van 2008, het recordjaar van het wereldwijde toerisme. Ook voor Vlaanderen kunnen we gunstige cijfers voorleggen. Vorige week kreeg ik voorlopige cijfers over de eerste zeven maanden van het jaar. Daaruit blijkt dat we in Vlaanderen 6 procent meer aankomsten en 4,3 procent meer overnachtingen konden registreren dan in dezelfde periode van 2009. Ook de buitenlandse toeristen vinden weer de weg naar Vlaanderen: hun aantal steeg met 5 procent. Het aantal aankomsten is nu 2 procent hoger dan in 2008, dat ook voor Vlaanderen het recordjaar was. Inzake overnachtingen hebben we echter nog een achterstand van 1,3 procent. Het toerisme herstelt dus, en zelfs sneller dan de hele economie. Dat toont nogmaals aan dat het toerisme een van de meest dynamische economische sectoren is, die in belangrijke mate bijdraagt aan de groei van onze werkgelegenheid en onze welvaart. Ook daarom is en blijft het belangrijk dat we in toerisme investeren. Met “we” bedoel ik zowel de private sector als de overheid: de gemeenten en steden, de provincies en de Vlaamse overheid. Als minister van Toerisme beschik ik volgend jaar over 61 miljoen euro om te investeren in toerisme – toerisme in en naar Vlaanderen. Zoals sommigen onder u Vlamingen aan een buitenlandse vakantie helpen, zo moeten wij buitenlandse toeristen ervan overtuigen naar
 5. 5. 5     Vlaanderen te komen. Vlaanderen positioneren als aantrekkelijk en hoogkwalitatief vakantieland is dan ook de hoofddoelstelling van mijn beleid. Dames en heren, Ik kom bij het eigenlijk onderwerp van uw congres: online travel, en betreed dus samen met u het terrein van het internet en het wereldwijde web. WWW: drie letters die de wereld veranderden, veranderen en verder zullen veranderen. Het internet: ontwikkeld vanuit het Arpanet van het Amerikaanse ministerie van Defensie, voor het eerst aangewend door wetenschappers en populair geworden toen zakenlieden het gingen gebruiken. Toen het er niet was, hebben wij het niet gemist. Nu het er is, kunnen wij het niet meer missen. Van een snelle blik op een of andere nieuwssite bij het opstaan tot het checken van de laatste mail bij het slapengaan: het net en het web zijn er altijd en overal – of toch bijna overal. Het internet maakt deel uit van ons leven, het bepaalt ons leven – voor sommigen is het zelfs hun leven. Sinds het internet een kwarteeuw geleden zijn intrede deed, heeft het een geweldige evolutie doorgemaakt – en aan die evolutie is nog lang geen einde gekomen. Ik zei daarnet dat het internet bijna overal is, maar hoelang zal dat “bijna” nog standhouden? Neem de auto. Nu is dat nog een van de laatste internetvrije ruimtes. Vorige week las ik dat over vier tot vijf jaar het internet tot de standaarduitrusting van een wagen zal behoren. Dat het dan
 6. 6. 6     mogelijk zal zijn tijdens een rit je e-mails te laten voorlezen, aan je computer een e-mail te dicteren en je lievelingsmuziek van het internet te downloaden. Ook de toeristische sector kan niet meer zonder het internet. Het aantal hotels in Vlaanderen die geen eigen website hebben, is minder dan 5 procent. De toerist is een e-toerist geworden, slechts een muisklik van zijn gedroomde vakantiebestemming verwijderd. Elke stad, elke streek prijst haar toeristische troeven op het internet aan de potentiële bezoeker en vakantieganger aan. Van de passieve fase – het uitsluitend aanbieden van informatie op het net – zijn we intussen volop in de actieve en interactieve fase. Toeristen kunnen via het net bij toeristische diensten brochures bestellen. Ze kunnen zo hotel en een hele vakantie boeken, ze kunnen zo betalen. Het jongste World Travel Trends Report, verschenen naar aanleiding van de internationale toerismebeurs (ITB) in Berlijn van maart jongstleden, meldde dat in 2008 voor het eerst meer vakantiereizen met behulp dan zonder behulp van het internet zijn geboekt in 2008, en dat die trend zich in 2009 heeft doorgezet. Ondanks de crisis in de toeristische sector, is het aantal online boekingen vorig jaar met 11 procent gestegen.
 7. 7. 7     Het aantal vakantiemakers die het internet gebruiken nam vorig jaar met 1 procent toe. Van de vakantieaanbieders gebruikt nu 60 procent het internet: 12 procent om enkel informatie aan te bieden (zogenaamde lookers), 48 procent ook om te boeken (zogenaamde bookers). Ik geef u nog enkele cijfers uit een ander rapport, van het Deense Centre for Regional and Tourism Research, dat al van maart 2009 dateert. Meer dan 46 miljoenen Europeanen hebben in 2008 hun vakantie online geboekt. De omzet van online travel in Europa nam dat jaar met 17 procent toe en kwam uit op 58,4 miljard euro, wat goed is voor 22,5 procent van de totale omzet op de vakantiemarkt. Voor 2009 verwachtten de onderzoekers een verdere toename met 12 procent tot 65,2 miljard euro of een kwart van de totale omzet. Meer dan de helft van de online boekingen betrof vluchten per vliegtuig (54 procent, waarvan 23 procent lagekostenmaatschappijen), bijna 20 procent betrof hotels en andere logiesvormen. All in-reizen waren goed voor 15 procent van de boekingen. De rest had betrekking op trein (7,5 procent) en huurwagens (4 procent). Een ander interessant gegeven: 64 procent van de online boekingen gebeurde rechtstreeks bij de aanbieder; in de overige 36 procent kwam er een tussenpersoon – zeg maar een reisagent of reiskantoor – aan te pas.
 8. 8. 8     Tot daar enkele cijfers die wijzen op het belang van online travel, een belang dat de komende jaren enkel zal toenemen. Daar zijn verschillende redenen voor. Ik noem er vier op. 1. De verdere toename van het aantal internetgebruikers. Uit de jongste VRIND, het jaarlijkse boek met Vlaamse regionale indicatoren, blijkt dat al driekwart van de Vlamingen ‘online’ is. We liggen daarmee boven het Europese gemiddelde (58,4%), maar onder de internetpenetratie in onder meer Nederland (88,6%), en Noorwegen (94,8%). Er zijn dus zeker nog groeimogelijkheden. 2. Het wijzigende aankoopgedrag. Hoewel het aantal online boekingen toeneemt, staat een deel van de internetgebruikers nog altijd huiverig of wantrouwig tegenover online aankopen. Vooral de veiligheid bij het online betalen ligt bij veel mensen nog gevoelig. Zodra de drempel overwonnen is en iemand één keer via het internet heeft gekocht en/of betaald, verdwijnt de aarzeling. Uit de jongste cijfers van Eurostat, over 2009, kunnen we leren dat 40 procent van de EU-burgers online aankopen doet. In België is dat nog maar 35 procent. Het cijfer stijgt van jaar tot jaar, en gelet op de verdere beveiliging van het internetbetalingsverkeer, zal het aantal online kopers zeker toenemen. 3. De demografische evolutie. Mensen die, zoals ik, voor 1980 zijn geboren en niet met het internet zijn opgegroeid, gaan daar doorgaans minder vlot en soepel mee om dan de zogenaamde “digital natives”, mensen die na 1980 zijn geboren. Het aandeel van de eerste groep in de bevolking neemt af, dat van de tweede groep
 9. 9. 9     neemt toe. Dat betekent dat ook het aantal online klanten voor toeristische producten zal toenemen. 4. De “laatste minuut”-trend. De vakantieconsument speelt steeds korter op de bal, zeker als het om een citytrip of korte vakantie gaat. Als hij beslist erop uit te trekken, wil hij geen dagen wachten op antwoord of bevestiging van hotelhouder, reisagent of touroperator. Hij wil “hic et nunc’, hier en nu een antwoord. Het internet help hem daarbij. Tot daar vier factoren – en er zijn er wellicht meer – die het belang van online travel verder zullen doen toenemen. Toeristisch Vlaanderen mag die ontwikkeling niet missen. Met toeristisch Vlaanderen bedoel ik vanzelfsprekend iedereen die met toerisme te maken heeft, zowel de makers en aanbieders van binnenlandse vakanties als de makers en aanbieders van buitenlandse vakanties. Bij de aanbieders van binnenlandse vakanties denk ik aan de toeristische diensten van onze gemeenten en steden, onze provincies en onze toeristische regio’s. Ik denk ook aan de reisagenten en reiskantoren. Ik weet dat zij in het internet concurrentie zien – en tot op zekere hoogte zal dat zo zijn. Toch kan het internet ook voor hen een bondgenoot zijn. Niets belet de persoonlijke dienstverlening, die veel vakantiegangers op prijs stellen en zullen blijven stellen, te combineren met online dienstverlening.
 10. 10. 10     Ik denk uiteraard ook aan de uitbaters van hotels en andere logiesvormen. Velen hebben al de weg naar het internet gevonden. Het Agentschap Toerisme Vlaanderen reikt anderen een helpende hand. Vorig jaar gaf het een vormingsbrochure uit onder de titel “De toerist koopt online … Bij u?”, waarin zij helemaal gratis een leidraad krijgen om een online strategie uit te bouwen. Ik onderschrijf volmondig wat administrateur-generaal Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen in het voorwoord van de brochure schrijft: “Willen we Vlaanderen op de internationale kaart zetten, dan moeten we ook zorgen dat we met zijn allen op een professionele manier op internet aanwezig zijn. Hoe meer toeristische actoren mee op deze trein springen, hoe groter de kans dat – ook in de toekomst – meer vakantiegangers hun weg naar Vlaanderen en dus naar uw zaak vinden”. Einde citaat. Wat Peter De Wilde zegt tot de hoteliers, geldt mutatis mutandis ook voor reisagenten, touroperatoren, toeristische diensten enzovoort. Dames en heren, Online travel geeft meerwaarde aan het hele toeristische gebeuren, maar niet onvoorwaardelijk. Voor die meerwaarde is er één voorwaarde, en dat is: kwaliteit. De toerist is kieskeuriger geworden. Hij verwacht en verlangt terecht kwaliteit tijdens de hele
 11. 11. 11     vakantiecyclus: van de informatievergaring over de boeking tot de eigenlijke vakantie. Door de regelgeving maar ook en vooral door de inspanningen van de betrokkenen, is de toeristische sector in Vlaanderen in al zijn aspecten van hoge kwaliteit. Laten wij dat zo houden, ook als we de digitale wereld betreden. In deze geest wens ik u een boeiend en verrijkend congres. Ik wens u ook veel succes in alles wat u toeristisch onderneemt.

×