Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Travel 2012: olivier dujardin - travelmedia

1,738 views

Published on

De openingsspeech van Olivier Dujardin van Travelmedia op Travel 2012.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Travel 2012: olivier dujardin - travelmedia

 1. 1. #travel12I can see clearly nowOpeningsspeech Travel 2012 congresOlivier DujardinTravel360°Travelmedia
 2. 2. Ik denk dat ik vandaag een congresmag openen waar ik uitermate trotsop mag zijn. We hebben weer eenfantastische line-up met 9 sprekersdie hier zijn om jullie te informeren,te motiveren en te inspireren.
 3. 3. Maar voor ik verder ga, moet ik eerstiets belangrijk kwijt. Ik moet jullienamelijk bedanken. Want voor dederde keer op rij hebben we eenuitverkochte zaal en dat is dankzijjullie interesse voor wat we hier elkjaar in Brugge organiseren. Bedankt!
 4. 4. En ja, foute muziek is ook nu weereen onderdeel van onze gezelligebijeenkomst hier. Een geruststelling,nog enkele jaren en we zijn door mijnpersoonlijke foute muziekcollectieheen.
 5. 5. Onze talrijke Nederlandse vriendenzullen wellicht Lee Towers hebbenherkend. I can see clearly now... endat is niet toevallig. Want voor velenvan ons trekt het digitale mistgordijnin onze sector stilaan weg.
 6. 6. We hebben door dat bijvoorbeeldFoursquare meer is dan een leukgadget om de buitenwereld tevertellen waar we ons op datmoment bevinden.
 7. 7. We weten ondertussen ook dat weFacebook en Twitter op een slimmermanier moeten inzetten. Dat hetgeen botte verkoopkanalen zijn,maar dat het draait om interactie.Meer nog dan het gaat om het aantalfans en followers.
 8. 8. We hebben ook ingezien dat Googleons veel trafiek kan bezorgen, maardat we bewust met deze G-powermoeten omspringen.
 9. 9. We hebben, tegen alle trend-voorspellingen in, gemerkt date-mailmarketing nog steeds nietdood is.
 10. 10. Na twee jaar hier op het congreshebben we van onze usability expertgeleerd dat fijne kleurtjes en een leukdesign niet volstaan om een goedconverterende website te hebben.
 11. 11. We hebben door dat Tripadvisor nietmeer weg te denken is voor eenhotelgast die de laatste twijfels wilwegwerken.
 12. 12. We realiseren ons dat we in eenuitermate visueel tijdperk leven metwebsites als Pinterest en Instagramdie onze reisproducten zonder veelwoorden extra glans geven.
 13. 13. Exit reisbureaudecreet in Vlaanderen.Puntje. Puntje. Puntje.
 14. 14. We beseffen ook dat het niet langerdraait om ofwél online communicatieofwél online communicatie, maar dathet draait om real-time communicatiemet onze klanten.
 15. 15. I can see clearly now ...En toch worstelen we vandaag nog alte vaak met de snelle veranderingenin onze reissector. Vaker dan wewillen, botsen we aan tegen changemanagement.
 16. 16. Traditioneel denken, standaardprocedures, een veilige uitweginbouwen, ... is niet meer van dezetijd. Maar het voelt zo comfortabelaan.
 17. 17. Veel bedrijven moeten hun strategienog eens stevig herzien en desnoodscompleet herschrijven. Sowieso, is ernog heel wat werk aan de winkel.
 18. 18. Kortom, snelle en onomkeerbareveranderingen waardoor sommigeneen travel congres zouden openenmet een song als De dag dat hetzonlicht niet meer scheen.
 19. 19. Maar ik hoop oprecht dat wij hierstraks, allemaal samen, op het eindevan deze congresdag, naar buitenwandelen (of dansen - de keuze isgehaal aan jezelf) op de tonen vanI can see clearly now!
 20. 20. Proficiat aan zij die al een klare kijkhebben. Proficiat aan zij die hiervandaag zijn om aan die klare kijk tewerken. Ik wens jullie een leuke enleerrijke dag vandaag!

×