English 2008

578 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

English 2008

 1. 1. ENGLISH 2008
 2. 2. Læreplanens hovedområder <ul><li>Språklæring </li></ul><ul><li>Kommunikasjon </li></ul><ul><li>Kultur, Samfunn og Litteratur </li></ul>
 3. 3. Kultur, Samfunn og Litteratur <ul><li>Hovedområdet kultur, samfunn og litteratur dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. </li></ul><ul><li>Det tar utgangspunkt i den engelsktalende verden og dekker sentrale emner knyttet til samfunnsliv, litteratur og andre kulturuttrykk. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Hovedområdet dreier seg også om utvikling av kunnskap om engelsk som et verdensspråk med mange bruksområder. </li></ul><ul><li>Arbeid med ulike typer tekster og kulturelle uttrykksformer er her sentralt for utvikling av språkferdigheter og forståelse for andres levesett, kulturer og livssyn. </li></ul>Kultur, Samfunn og Litteratur
 5. 5. Mål: <ul><li>Eleven skal kunne drøfte sosiale forhold , samfunnsforhold og verdier i ulike kulturer i flere engelskspråklige land </li></ul><ul><li>Sosiale forhold = Befolkning, miljø, helse, utdanning, arbeid, lønn og forbruk </li></ul><ul><li>Samfunnsforhold = Lov og rett, styre, stat, politikk </li></ul><ul><li>Verdier = religion, kultur, etikk </li></ul><ul><li>Drøfte = betyr se en sak frå forskjellige sider. Problem, årsak, konsekvens, mulige løsninger, positivt, negativt o.s.v. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Eleven skal kunne presentere og diskutere internasjonale nyheter og aktuelle hendelser </li></ul><ul><li>Presidentvalg? Immigrasjonspolitikk? Krig i Irak? Terrorisme? Annet? </li></ul><ul><li>NB! Det er forskjell på å presentere og diskutere. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Eleven skal kunne gjøre rede for hovedtrekk i utvikling av engelsk fra et anglosaksisk språk til et internasjonalt verdensspråk </li></ul><ul><li>Hva er hovedtrekk? </li></ul><ul><li>Hvordan/Hvorfor ble engelsk et nternasjonalt verdensspråk. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Eleven skal kunne analysere og drøfte en film og et representativt utvalg engelskspråklige litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill </li></ul><ul><li>Analysere: Sjanger, virkemiddel, symboler, annet? </li></ul><ul><li>Drøfte! </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Eleven skal kunne drøfte et utvalg engelskspråklige litterære tekster fra ulike deler av verden og ulike tidsepoker, fra 1500-tallet til moderne tid </li></ul><ul><li>Hva har du lest av litterære tekster? </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Eleven skal kunne drøfte litteratur av og om urfolk i den engelskspråklige verden </li></ul><ul><li>Urfolk: New Zealand, Australia og USA/Canada? </li></ul>

×