Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Presentatie Michel van Schaik: van Ego- naar Eco-systeem - Symposium Koersen op de kracht van generaties

 1. 1 De toekomst van de zorg is niet meer wat deze geweest is! Van een Ego- naar een Eco-systeem Michel van Schaik, Directeur Gezondheidszorg Symposium Transvorm “Koersen op de krachten van generaties” School voor de Toekomst, ’s Hertogenbosch, 19 november 2014
 2. 2 Diagnose “beweging” begonnen in 2009 Belang Rabobank: •Zakelijk •Coöperatieve missie (Leefbaarheid) 2010: Bestaande zorgsysteem is niet duurzaam! 2013: Innovatiekracht en ondernemerschap moet versterkt!
 3. 3 Van Pater via Ego naar Eco-systeem
 4. 4 De ZorgwaardeCyclus De burger staat centraal 4 “Van zorgen voor naar zorgen dat”
 5. 5 Gezonde voeding draagt bij aan vitaliteit/productiviteit van individu én maatschappij 5 Maatschappelijke business-case is rendabel
 6. 6 Zorgsector “kraakt in zijn voegen” •Transitie van AWBZ naar WMO cq.WLZ; •Druk op budgetten (terwijl de vraag/behoefte stijgt); •Rol van zorgverzekeraars/ gemeenten; •Leegstand risico’s (boekwaarde-problematiek); •Werkkapitaal/ liquiditeit;
 7. 7 Wat is nodig bij zorginstellingen? • Fundamentele herijking van visie en strategie; • Leiderschap om transitie te implementeren; • Investeren in kennis, competenties en vaardigheden van personeel; (“digitaal is het nieuwe normaal”) • Flexibiliteit om in te spelen op snel veranderende omgeving. 7
 8. 8 Grote uitdagingen voor Bestuur/ HRM managers • Heeft zorginstelling een heldere toekomstvisie en strategie? • Is/ wordt de organisatie voorbereid op ingrijpende veranderingen? • Hoe ben je/ blijf je aantrekkelijk als werkgever? • Hoe om te gaan met verschillen in opvattingen over wat goede zorg is? • Zijn er middelen om te investeren in ontwikkeling van nieuwe competenties en vaardigheden? • Is er een goed onderbouwd strategisch (meerjaren) HRM plan? INNOVATIE en (persoonlijk) ONDERNEMERSCHAP “You can’t shrink your way into greatness” (Tom Peters)
 9. 9 Ondernemerschap is omgaan met onzekerheid • Toenemende turbulentie • Toenemende onzekerheid • Afnemende voorspelbaarheid • Toenemende complexiteit “The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday´s logic.” Peter Drucker
 10. 10 Verkrijgbaar via www.managementboek.nl of de ‘betere’ boekhandel

Editor's Notes

 1. MICHEL We bevragen de zaal wie er al deelgenomen heeft aan proces
 2. Als risicodragende investeerders in de zorgsector heeft Rabobank een visie op deze uitdaging. Een visie waartegen wij de strategie van de instellingen die wij financieren afzetten. Organsiaties in de zorgsector moeten nadrukkelijk bijdragen aan de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg voor de “BV Nederland”. Zij moeten streven naar toegevoegde waarde. Naar onze mening zou het eindplaatje, daar zijn wij dus nog niet, moeten zijn dat wij ipv naar een verzorgingsstaat, een behandelsysteem, naar een preventie/voorzorg systeem gaan. Mensen vitaliteit bieden, vitaal houden. Juist voor de GGZ liggen daar volgens ons ook ontzettende kansen. Wij willen naar een Eco-systeem van zorgverlening en de technologie kan ons daarbij helpen (allerlei apps, social media enzovoort). Wat betekent dit voor de GGZ?
Advertisement