Session 72 Rune Berglind

571 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Generellt gäller att fysiskt skydd måste vara anpassat till respektive substans Metylbromid: Penetrerar bla gummi Används vid bla skydd av trä och liknade produkter Irriterande för andningsvägarna, CNS-effekter (Yrsel, illmående. Kräknigar …) Klorpikrin: Vid 0,3 ppm snabbt och starkt irriterande. 15 ppm skadligt till dödligt Vätecyanid : Ger inga bestående skador under 50 ppm och 1 timmes exponering. Svag doft och den har egenheten att trubba av luktsinnet. 5 mg/m 3 = 4,5 ppm Baserat på livslång exponering. Sulfurylfluorid : Har handelsnamn VIKANE. CNS-effekter. Upprepad exponering kan ge njurskador. Fosfin : Ger kvävningskänslor efter 15 minuter vid 0,7 – 0,9 ppm. Andningsskydd krävs vid >3 ppm. CNS-effekter (Sederande som kan övergå i upprymdhet och kramper
 • Session 72 Rune Berglind

  1. 1. Giftgaser i transporter – en personlig hälsorisk Rune Berglind
  2. 2. Marin godstransport Ships and Harbours
  3. 3. Fumiganter <ul><li>Användning av fumiganter (mycket giftiga ämnen) i containrar ska förhindra spridning av djur och växter mellan länder och världsdelar. Behandlade containrar klassificeras som farligt gods. </li></ul><ul><li>Substanserna är lättflyktiga/gasformiga och är mycket giftiga. </li></ul>
  4. 4. Fumiganter <ul><li>Fumiganter används förutom i containrar även som bekämpningsmedel för växtskydd, i silos mot råttor och insekter och i andra förrådsutrymmen. </li></ul>
  5. 5. Exempel på oönskade medresenärer <ul><li>Gnagare och andra ryggradsdjur (i gömslen) </li></ul><ul><li>Insekter (spannmål, frukt, trävaror m.m.) </li></ul><ul><li>Spindlar (gömslen i all typ av gods) </li></ul><ul><li>Kvalster (spannmål, trä, textilier, hudar, frukt m.m.) </li></ul><ul><li>Svampar (all sorts matråvaror, trä, m.m.) </li></ul>
  6. 6. Oönskade medresenärer Indian-meal moth Sawtoothed grain beetle Oryzaephilus surinamensis Linnaeus (Coleoptera: Cucujidae). Photo by Drees.
  7. 7. Oönskade medresenärer
  8. 8. Internationella överenskommelser och nationella krav <ul><li>Containrar som behandlats med gift skall märkas </li></ul><ul><li>Last som kan bära med sig skadedjur skall behandlas </li></ul>
  9. 9. Internationella överenskommelser och nationella krav <ul><li>Deaths Associated with Exposure to Fumigants in Railroad Cars -- United States </li></ul><ul><li>Centers for Disease and Prevention 1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333 USA </li></ul>
  10. 10. Internationella överenskommelser och nationella krav <ul><li>Giftläckage i Göteborg </li></ul><ul><li>Ett läckage av ämnet aluminiumfosfid upptäcktes på fredagseftermiddagen i Skandiahamnen i Göteborg. </li></ul><ul><li>Publicerat 2007-05-11 18:06 </li></ul>
  11. 11. Gränsskydd mot skadedjur och andra organismer i Australien <ul><li>The maintenance and improvement of overseas market access, and the protection of the economy and the environment from the negative impacts of exotic pests and diseases, … </li></ul><ul><li>Biosecurity Australia </li></ul>
  12. 12. Fumiganter - en fråga i EU-parlamentet <ul><li>Parlamentsfrågor 23 februari 2009 SKRIFTLIG FRÅGA (E‑2229/08 om sjöimport med containerlaster) från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen </li></ul><ul><li>Angående: Skydd för såväl anställda som konsumenter inom transport‑ och distributionsindustrin mot skador orsakade av giftiga gaser som används för att skydda gods i fartygscontainrar </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>4. Vad anser kommissionen om kravet från det nederländska fackförbundet FNV‑Bondgenoten som menar att den enda lösningen är att så fort som möjligt införa ett allomfattande förbud mot giftiga gaser i containrar och att man, tills detta förbud träder i kraft, genomför noggranna kontroller och mätningar av alla laster? </li></ul><ul><li>5. På vilket sätt främjar kommissionen att det så fort som möjligt vidtas tillräckliga åtgärder för att förhindra att fler människor råkar ut för den här sortens förgiftning? </li></ul>Källa : tv Nederland 1, nyhetsprogrammet ”Een Vandaag”, 22.1.2009, och Radio Nederland 1, undersökningsprogrammet ”Argos”, 1.2.2009.
  13. 13. Fumiganter – några egenskaper * Genereras genom reaktion mellan metallfosfid och vatten Substans Fas vid 20 ºC Doft Färg Metylbromid Gas Ingen Färglös Klorpikrin Vätska Stickande Färglös Vätecyanid Vätska/Gas ” Bittermandel” Färglös Sulfurylfluorid Gas Ingen Färglös Fosfin* Gas ” Vitlök” Färglös
  14. 14. Fumiganter – några egenskaper 1: AFS 2005:17; 2: Documentation of threshold limit values… Am. Conf. Gov. Ind. Hyg.; 3: Extoxnet * Genereras genom reaktion mellan metallfosfid och vatten Substans NGV mg/m 3 (ppm) KTV mg/m3 (ppm) TGV/ TLV Metylbromid 1 19 (5) 40 (10) - Klorpikrin 2 0,7 (0,1) - 0,1 ppm Vätecyanid 1, 2 - 11 (10) 5 mg/m 3 Sulfurylfluorid 3 21(5) 42 (10) 5 ppm Fosfin* 1 0,4 (0,3) 1 (0,4) -
  15. 15. Fördelar <ul><li>Relativt enkla att applicera in i container </li></ul><ul><li>Kan vädras ut vid ankomst till destination </li></ul><ul><li>Tränger in i alla vrår av gods – kommer åt alla organismer </li></ul><ul><li>Förhindrar spridning av djur, växter, svampar mellan kontinenter och världsdelar </li></ul>Nackdelar <ul><li>Är mycket giftiga även för människor </li></ul><ul><li>Absorberas till material som plast, trä m.m. </li></ul><ul><li>Behandlade containrar är vanligen inte märkta </li></ul><ul><li>Många av gaserna har ingen doft eller färg </li></ul>
  16. 16. Exponeringsrisker <ul><li>Akut exponering som kan ge allvarliga skador / död </li></ul><ul><li>Vid behandling av container </li></ul><ul><li>Vid kontroll och lossning av container </li></ul>
  17. 17. Exponeringsrisker <ul><li>Ej akut exponering som ger svårtydbara symtom på ohälsa </li></ul><ul><li>Hantering av gods som transporterats i fumigantbehandlad container (lager, butik) </li></ul><ul><li>Användning av produkt som transporterats i fumigantbehandlad container (kund, konsument) </li></ul>
  18. 18. Adsorption till material - Risker <ul><li>Långvarig ospecifik exponering av främst butiks- och lagerpersonal för enstaka eller blandningar av fumiganter </li></ul><ul><li>Otydliga symtom (”ohälsa”) som är svåra att härleda till orsak </li></ul><ul><li>Exponering av tredje man – Konsumenten av produkten </li></ul><ul><li>Leksaker är ofta gjorda i material som löser fumiganter </li></ul>
  19. 19. Exempel på material / produkter
  20. 20. Aktuella frågor för sakägare <ul><li>Hur stor är andelen av de containrar som ankommer till Sveriges hamnar behandlade med en fumigant, men inte är märkta? </li></ul><ul><li>Hur stort är mörkertalet beträffande antal personer inom transport-, gods- och butikskedjan som exponerats för fumiganter vid akut giftiga eller hälsoskadliga koncentrationer? </li></ul><ul><li>Finns någon nationell myndighet som har ansvar för att personal och konsumenter inte exponeras för dessa giftgaser? </li></ul>
  21. 21. Forskningsuppgifter <ul><li>I vad mån påverkas konsumenters hälsa när de ovetande exponeras för fumiganter via mat, leksaker, textilier, m.m.? </li></ul><ul><li>Utveckling av skydd mot exponering för fumiganter anpassat för personal och konsumenter. </li></ul>

  ×