Session 72 Maria Stenström

546 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 72 Maria Stenström

 1. 1. Gröna flygningar - ett vildvuxet problem Maria Stenström
 2. 2. Det finns ”problem” av olika typer… <ul><li>Pussel </li></ul>Frågan är ännu inte klart formulerad och intressenterna har olika lösningar (på olika problem…) Frågan är formulerad men det finns flera olika lösningar att välja mellan Frågan är entydigt formulerad och det finns en enda lösning som är rätt Problem Vildvuxet problem
 3. 3. Gröna flygningar handlar om… Aktörer och intressenter: flygbolag, piloter, resenärer, flygledning, kommuner, kringboende, myndigheter, handlingbolag, flygplatsägare … Hur vet vi om vi har lyckats? Målkonflikter Vad har vi råd att förändra? Vad kan vi förändra? Vad vill vi uppnå? Positiva miljöeffekter Teknik och organisation Ekonomi Indikatorer Effektiva miljöåtgärder för flyget Vad vill vi förändra? Mål
 4. 4. Perspektiv på gröna flygningar Teknik + Organisation + Ekonomi Miljö Teknik Banor och signaler Navigations- system Flygplan Informations- system Markfordon Organisation Flygledning Besättning/pilot Procedurer Markpersonal Kompetens, utbildning Regler, avtal Ekonomi Kostnader Intäkter Investeringar Miljö Utsläpp till luft Utsläpp till mark och vatten Buller
 5. 5. Målkonflikter
 6. 6. Exempel på målkonflikt
 7. 7. Influensmodell Arlanda
 8. 8. Hur påverkar aktiviteter varandra?
 9. 9. Värdera miljöåtgärder Svårt att genomföra Stor reell miljö-effekt Liten reell miljö-effekt 2 1 Lätt att genomföra
 10. 10. Vilka vildvuxna problem har ni?

×