Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 68 Johan Ullberg

549 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 68 Johan Ullberg

 1. 1. THIS PROJECT IS BEING PART-FINANCED BYTHE EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
 2. 2. En ny approach för dräneringshantering Johan Ullberg,Vägverket Timo Saarenketo, Roadscanners OY
 3. 3. UPPLÄGGROADEXBakgrundMetodPresentationerEkonomi
 4. 4. ROADEXTre faser 1998-2007Europas ”norra periferi”Likartade problemVägtekniska frågorWWW.ROADEX.ORG
 5. 5. BAKGRUNDDålig dränering- Stort problem för alla väghållare- Lönsamt att åtgärda- Ofta problem med sidlutande terräng
 6. 6. METODI FÄLT- Videodokumentation- Två kameror, GPS- Preliminär bedömning
 7. 7. •Beskrivninmg: Deformationer och skador i METOD tvärsektion. Slänter kan ha tryckts upp och/eller tät vegetation som medför vattenansamlingar. Vegetation i diken bromsar vattenflöde ochINNE kan orsaka dämning. Instabila jordmassor rinner från dikesslänt- Slutgiltig bedömning till diken och blockerar vattenflöde. Igensatta trummor •Klass 3: Dålig dränering eller utloppsdiken hindrar- Skärning/bank vattenflöden.- Spårutveckling
 8. 8. PRESENTATIONER Relativ förekomst av Detaljerad beskrivning Klass 2 och Klass 3 av en vägsektion sträckor på huvudvägarna i Rovaniemi driftområde 18 17 79 16 14 13 12 512 11 CLASS 2 CLASS 3 9 511 8 510 0% 0% 509 < 20 % <1% 7 20 - 50 % 1- 5 % 508 6 > 50 % >5% 507 5 4 83 506 82 504 10 11 12 14 15 3 4 13 503 2 502 3 505 1 1 2 3 449 448 4 447 223 5 6 7 446 9 10 4 222 78 11 14 445 13 221 81 15 16 444 220 17 18 443 219 19 218Rovaniemi maintenance area
 9. 9. •SPECIFIKATIONER FÖR UTVALDA SEKTIONER I ROVANIEMI DRIFTOMRÅDESKONTRAKT 2007 - 2012• Dräneringstandard alltid klass 1 under hela kontraktstiden• Driftkostnad för detta ingår i kontraktssumman (dvs inga extra pengar till detta).• Entrepenören kontrollerar dräneringsstandard varje år i slutet av maj eller början av juni• Entreprenören redovisar detta samt planerade åtgärder till väghållaren• Väghållaren kontrollerar dräneringsstatus sent i september.• Om felaktigheter upptäcks på mer än 5 % av delsträckan utkrävs vite enligt följande: •Vitesbelopp: •Avsedd Verklig Vite: • klass: klass €/m •1 2 6 €/m, (minimum 1 000 €/sträcka) •1 3 12 €/m, (minimum 1 000 €/sträcka)
 10. 10. •EFFEKT AV DÅLIG DRÄNERING PÅBELÄGGNINGENS LIVSLÄNGD I 3 DRIFTOMRÅDEN I FINSKA LAPPLAND - SPÅRBILDNING 2,00 1,95 1,90 1,80 Rutting life time factor 1,70 1,62 1,60 Kemi 1,50 1,36 Kittilä 1,40 1,35 1,30 Rovaniemi 1,30 1,25 1,18 1,20 1,11 1,10 1,05 1,00 Main roads Regional Roads Local Roads
 11. 11. •Vinst av förbättrad dränering av belagda vägar – •Resultat av LCC-analyser från Kemi, Kittilä och Rovaniemi driftområdenKemi Nationella vägar Regionala vägar Lokala vägar TotaltÅrlig kostnad för beläggning 2044000 1106000 915000 4065000Årlig kostnad med förbättrad dränering 1956000 1013000 710000 3679000besparing (€) 88000 93000 205000 386000besparing (%) 4,3 8,4 22,4 9,5Kittilä Nationella vägar Regionala vägar Lokala vägar TotaltÅrlig kostnad för beläggning 2022000 527000 512000 3061000Årlig kostnad med förbättrad dränering 1663000 381000 400000 2444000besparing (€) 359000 146000 112000 617000besparing (%) 17,8 27,7 21,9 20,2Rovaniemi Nationella vägar Regionala vägar Lokala vägar TotaltÅrlig kostnad för beläggning 1695000 530000 370000 2595000Årlig kostnad med förbättrad dränering 1505000 464000 314000 2283000besparing (€) 190000 66000 56000 312000besparing (%) 11,2 12,5 15,1 12,0 •Ränta: 4 % •Bel.kstn: 5 €/m2
 12. 12. •Ekonomisk potential:Potentiell besparing i Rovaniemi, Kittilä och Kemi (2350 km): > 1.4 milj €Kan användas till dräneringsanalys och förbättrad dränering,investeringen skulle fortfarande vara lönsamOmräknat på hela Finlands vägnät: årlig besparing 30 – 40 M€
 13. 13. •Roadex III Report•Developing Drainage Guidelinesfor Maintenance Contracts•Results of a ROADEX III Pilotproject in the RovaniemiMaintenance Area in Finland•Finns att ladda ner påWWW.ROADEX.ORG•Sök under publikationer och ROADEX III
 14. 14. •Tack för uppmärksamheten

×