Session 64 Tom Petersen

288 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 64 Tom Petersen

 1. 1. Lånecykelanvändningen i Stockholm Användarkaraktäristik, trender och potential VTI Transportforum 2010-01-14 Tom Petersen, Transport and Location Analysis 11-11-02
 2. 2. Om lånecykelsystem <ul><li>Självbetjäningssystem för hyrcyklar </li></ul><ul><ul><li>Företrädesvis korttidshyra </li></ul></ul><ul><ul><li>Envägsresor </li></ul></ul><ul><li>Komplement till övrig kollektivtrafik </li></ul><ul><ul><li>Underlättar anslutningsresor och korta tvärförbindelser </li></ul></ul><ul><li>Ger ökad rörelse och motion </li></ul><ul><li>Relativt billigt och enkelt att installera </li></ul><ul><li>>125 aktiva system i världen + minst 25 ”på gång” </li></ul><ul><ul><li>Nya system startar hela tiden, överallt: i Europa (Hamburg, London, Rom, Dublin), Amerika (Montreal, San Francisco, Washington), Kina (Hangzhou, Wuhan), … </li></ul></ul><ul><li>Från ett fåtal upp till 2000 stationer; upp till 50 000 cyklar (23 600 i Paris) </li></ul><ul><li>Har ökat färdmedelsandelen för cykel med 150% i t.ex. Paris och Barcelona </li></ul>Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15
 3. 3. EU-projektet OBIS <ul><li>” Optimering av lånecykelsystem i europeiska städer” </li></ul><ul><li>Tre år, t.o.m. augusti 2011 </li></ul><ul><li>51 system i 10 länder studeras </li></ul><ul><li>Datainsamling om system, stad och användare </li></ul><ul><li>8 demonstrationsprojekt </li></ul><ul><li>Söker efter framgångsfaktorer </li></ul><ul><ul><li>Finansiellt upplägg </li></ul></ul><ul><ul><li>Slag av operatör </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontraktsfrågor, lagar och regler för t.ex. upphandling </li></ul></ul><ul><ul><li>Stadens roll </li></ul></ul><ul><ul><li>Befolkning, infrastruktur och transportvanor </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemets design och teknologi </li></ul></ul><ul><li>http://obisproject.com </li></ul>Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15
 4. 4. Stockholm City Bikes <ul><li>Drivs av Clear Channel – ”gatumöbler” med reklam </li></ul><ul><li>Tjänstekoncession t.o.m. 2014 </li></ul><ul><li>Startade i sep 2006 med ca 40 stationer </li></ul><ul><li>I slutet av 2009: Ca 80 stationer </li></ul><ul><li>Plats för nära 1000 cyklar </li></ul><ul><li>Planerat för 160 ställ och 2 000 cyklar </li></ul><ul><li>Täcker Stockholms innerstad (+ Hammarby sjöstad, Danvikstull) </li></ul>Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15
 5. 5. Stockholm City Bikes <ul><li>Stationsutbyggnaden f.n. största problemet </li></ul><ul><ul><li>Politiska och administrativa skäl </li></ul></ul><ul><ul><li>Gatuparkering för bil prioriteras av stadshuset </li></ul></ul><ul><ul><li>Många intressen kring gator och trottoarer: trafiksäkerhet, handikappanpassning, städning, träd, parkmark… </li></ul></ul><ul><ul><li>Bygglov för reklamskyltar </li></ul></ul><ul><ul><li>Attraktiva lägen krävs, reklamplatser kräver hög synbarhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Gärdet & Djurgården tillåter ej reklam </li></ul></ul><ul><ul><li>Dyr el-servis p.g.a. tjänstekoncession </li></ul></ul><ul><ul><li>Nya stationer: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2008: 8 stycken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2009: 7 stycken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nedlagda stationer: 3 stycken (pga Citybanan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Målet 160 stationer kommer att ta minst 10 år med nuvarande takt </li></ul></ul>Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15
 6. 6. Utlåning april-oktober Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15 +56 %
 7. 7. Registrerade användare Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15 +54% +39%
 8. 8. Lånefrekvens <ul><li>*) säsongen är 214 dagar, 1 apr-31 okt </li></ul><ul><li>**) Antagande: 6 lån per 3-dagarskort </li></ul>Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15 Lån/dag totalt *) Registrerade an-vändare 31/10 Dagar/(lån/reg.anv.) Utan 3-d **) 2008 1 121 13 093 11,7 5,3 2009 1 748 19 440 11,1 4,7 ökning 56% 48% -5% -13%
 9. 9. Cykelresor i Stockholm <ul><li>*) RES05/06: </li></ul><ul><ul><li>83 908 delresor m. cykel, start- och målpunkt i Stockholms stad, per mätdag </li></ul></ul><ul><ul><li>Antagande: 8% tillväxt av antalet cykelresor varje år </li></ul></ul><ul><li>Obs. att innerstaden endast är ca 20 % av stadens yta (men genererar proportionellt fler resor). </li></ul><ul><li>Lånecykelandelen är kanske dubbelt så hög </li></ul>Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15 Antal cykelresor i Stockholms stad *) Andel med lånecykel (%) 2008 97 870 1,1 2009 105 700 1,7
 10. 10. Användarenkät 2008-09 <ul><li>Gick ut till alla internet-registrerade (endast säsongskort) </li></ul><ul><ul><li>2008: 2 291 st varav 1 514 svarade (67%) </li></ul></ul><ul><ul><li>2009: 3 403 st varav 1 868 svarade (53%) </li></ul></ul><ul><li>Webb-enkät  möjligen ”internet-bias” </li></ul><ul><li>Enkäten på svenska, utesluter utländska användare </li></ul><ul><li>Boende (2008): </li></ul><ul><ul><li>58% innerstaden </li></ul></ul><ul><ul><li>35% länet </li></ul></ul><ul><ul><li>5% utanför länet </li></ul></ul>Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15
 11. 11. Vem använder lånecyklarna? <ul><li>2008 (inom parentes Stockholmssnittet 2007) </li></ul><ul><ul><li>64 % män (49 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>40 år i medel </li></ul></ul><ul><ul><li>53 % tjänar >30 kkr/mån (20 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>84 % eftergymn. utb. (52 %; i innerstaden ca 65 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>62 % > 3 års högskola </li></ul></ul><ul><li>2009 </li></ul><ul><ul><li>58 % män </li></ul></ul><ul><ul><li>40 år i medel </li></ul></ul><ul><ul><li>51 % tjänar >30 kkr/mån </li></ul></ul><ul><ul><li>82 % eftergymn. utb. </li></ul></ul><ul><ul><li>59 % >3 års högskola </li></ul></ul><ul><ul><li>” Kontrollgrupp”: bias enbart för ålder (knappt 4 års skillnad) </li></ul></ul><ul><li>Liknande mönster båda åren </li></ul>Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15
 12. 12. Resestatistik <ul><li>Självrapporterad reslängd: </li></ul><ul><ul><li>13.1 km (2008, trimmat medel) </li></ul></ul><ul><ul><li>14.4 km (2009, trimmat medel) </li></ul></ul><ul><ul><li>RES0506, alla fm, Stockholms län: 21 km </li></ul></ul><ul><ul><li>Medel för cykelresor: 3 km </li></ul></ul><ul><li>Självrapporterad restid till arbetet: </li></ul><ul><ul><li>31 min (2008) </li></ul></ul><ul><ul><li>34 min (2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>RES0506, alla fm, Stockholms län: 30 min </li></ul></ul><ul><ul><li>Medel för cykelresor: 16 min </li></ul></ul>
 13. 13. Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15
 14. 14. Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15
 15. 15. Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15
 16. 16. Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15
 17. 17. Säsongsvariation användning Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15
 18. 18. Säsongsvariation försäljning (medelvärde 2008-2009) Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15
 19. 19. Tom Petersen, Transport and Location Analysis 2008-09-15 DN 12/1 2010

×