Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Design av systematisk utvärdering (Systematic review) av cykling i städer Etapp 1 i projektet ”Systematisk utvärdering av...
Vad är en systematisk review? <ul><li>Review </li></ul><ul><li>Traditionell review </li></ul>Systematisk review Uttömmande...
Målsättningen med en systematisk review <ul><li>Systematisk </li></ul><ul><li>Tydlig, genomskådlig </li></ul><ul><li>Repro...
Fördelar med en systematisk review <ul><li>Minimera ”bias” (subjektivitet) </li></ul><ul><li>Mer vederhäftiga resultat och...
Steg i en systematisk review <ul><li>Planering (identifiera behov, dokumentera metodik) </li></ul><ul><li>Utförande (sök...
Delar i en systematisk review / Dokumenteras i ett Review-protokoll <ul><li>Bakgrund, motiv </li></ul><ul><li>Frågeställni...
Bakgrund/motiv <ul><li>Förbättra kunskapen om olika faktorers betydelse för andelen cykling i olika städer </li></ul><ul><...
Teoretisk grund - hypoteser Från Handy et al. (2005)
<ul><li>Environment (objective and perceived) </li></ul><ul><ul><li>Functional dimensions of the environment </li></ul></...
<ul><li>Examples of operationalisations used in the literature for measuring ‘land use patterns‘ (Handy, 2005) </li></ul><...
<ul><li>Examples of operationalisations used in the literature for measuring ‘transportation system characteristics‘ (Hand...
Metoder <ul><li>MOOSE (Meta-analysis of observational studies in epidemiology), in Petticrew M & H Roberts, Systematic Re...
Tack för uppmärksamheten! <ul><li>[email_address] </li></ul>Lunkens blogg (H. Lundqvist)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 64 Kerstin Robertson

316 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 64 Kerstin Robertson

 1. 1. Design av systematisk utvärdering (Systematic review) av cykling i städer Etapp 1 i projektet ”Systematisk utvärdering av cykling i städer” Etapp 2 : Datainsamling Etapp 3 : Analys och rapportering Finansiär : Vägverket Projektledare : Kerstin Robertson, VTI Partner : Sebastian Bamberg, Univ. Bielefelt, John Parkin, Univ. Bolton, Aslak Fyhri, TØI, Charlotte van Barneveld, Mobycon Tid : 2009-2011 (ca 1,5 år)
 2. 2. Vad är en systematisk review? <ul><li>Review </li></ul><ul><li>Traditionell review </li></ul>Systematisk review Uttömmande (fullständig) Lokaliserar Utvärderar Syntetiserar All relevant litteratur Med vetenskaplig metodik, som redovisas
 3. 3. Målsättningen med en systematisk review <ul><li>Systematisk </li></ul><ul><li>Tydlig, genomskådlig </li></ul><ul><li>Reproducerbar </li></ul><ul><li>Minimera ”bias” (subjektivitet) </li></ul>
 4. 4. Fördelar med en systematisk review <ul><li>Minimera ”bias” (subjektivitet) </li></ul><ul><li>Mer vederhäftiga resultat och slutsatser </li></ul><ul><li>Effektiv </li></ul><ul><li>Resultat från olika typer av studier kan jämföras </li></ul><ul><li>Olikheter i studier identifieras </li></ul><ul><li>Kvantitativ systematisk review (meta-analys) </li></ul>
 5. 5. Steg i en systematisk review <ul><li>Planering (identifiera behov, dokumentera metodik) </li></ul><ul><li>Utförande (söka litt., utvärdera, göra urval, extrahera data och information, syntes) </li></ul><ul><li>Rapportering </li></ul>
 6. 6. Delar i en systematisk review / Dokumenteras i ett Review-protokoll <ul><li>Bakgrund, motiv </li></ul><ul><li>Frågeställning/ar </li></ul><ul><li>Teorigrund - hypoteser </li></ul><ul><li>Kriterier för att inkludera </li></ul><ul><li>Kriterier för att exkludera </li></ul><ul><li>Specifikation av litteratursökning </li></ul><ul><li>Kvalitetskriterier </li></ul><ul><li>Extraktion av data </li></ul><ul><li>Analys </li></ul>
 7. 7. Bakgrund/motiv <ul><li>Förbättra kunskapen om olika faktorers betydelse för andelen cykling i olika städer </li></ul><ul><li>Fokus: Städers struktur och utformning </li></ul>Frågeställning Kan andelen cykling i olika städer förklaras utifrån information om städers struktur och utformning, transportsystem och ev. andra relevanta faktorer?
 8. 8. Teoretisk grund - hypoteser Från Handy et al. (2005)
 9. 9. <ul><li>Environment (objective and perceived) </li></ul><ul><ul><li>Functional dimensions of the environment </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>land use patterns, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>the transportation system, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>safety </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aesthetic dimension of the environemnt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>design. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>natural landscape (trees, foliage, and greenery) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Human use </li></ul></ul>Travel behaviour Preferences, intentions Living conditions Perceived Objective
 10. 10. <ul><li>Examples of operationalisations used in the literature for measuring ‘land use patterns‘ (Handy, 2005) </li></ul><ul><li>Objective land use characteristics </li></ul><ul><li>Population density </li></ul><ul><li>Employment density </li></ul><ul><li>Retail density </li></ul><ul><li>Land use mix </li></ul><ul><li>Land use diversity </li></ul><ul><li>Land use balance </li></ul><ul><li>Rating of land use, density, and urban form </li></ul><ul><li>Indicator of mixed-use or not </li></ul><ul><li>Indicator high density or not </li></ul><ul><li>Amount of single-family housing within 300 feet </li></ul><ul><li>Ratio of single-family housing to multifamily housing within 300 feet </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Examples of operationalisations used in the literature for measuring ‘transportation system characteristics‘ (Handy, 2005) </li></ul><ul><li>Objective transportation system characteristics </li></ul><ul><li>Percent of network that is a grid </li></ul><ul><li>Street density </li></ul><ul><li>Average block area </li></ul><ul><li>Median walk distance and median walk speed </li></ul><ul><li>Indicator for presence of sidewalks </li></ul><ul><li>Indicator for presence of bike paths </li></ul><ul><li>Percent of streets with sidewalks </li></ul><ul><li>Average sidewalk width </li></ul><ul><li>Pedestrian-/Bike-friendly design </li></ul>
 12. 12. Metoder <ul><li>MOOSE (Meta-analysis of observational studies in epidemiology), in Petticrew M & H Roberts, Systematic Reviews in the Social Sciences, Blackwell, 2006. </li></ul><ul><li>The Cochrane Collaboration (http://www.cochrane.org/) </li></ul>
 13. 13. Tack för uppmärksamheten! <ul><li>[email_address] </li></ul>Lunkens blogg (H. Lundqvist)

×