Session 6_2 Pia Sundbergh

350 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 6_2 Pia Sundbergh

 1. 1. Trafikanters värdering av tidTidsvärdesstudie 2007/08 – genomförande ochhuvudresultatPia Sundbergh, WSPMaria Börjesson, CTS2010-01-13
 2. 2. Varför en ny tidsvärdesstudie?
 3. 3. Behov av en ny tidsvärdesstudie Inbesparad restid en stor nyttopost i samhällsekonomiska kalkyler Behov av mer information:  Hur ser fördelningen av tidsvärden ut i befolkningen?  Vad har hänt med värdena över tiden?  Skiljer sig värdena åt för specifika ärenden som service- och fritidsresor?  Kan trygghetsaspekter värderas? Metodutveckling sedan studien 1994  Metoder för bestämning av tidsvärden  Fördelningar av tidsvärden  Inkomstberoende  Design Tillgänglighetsvinster Övriga nyttor  Skattning  Metoder för datainsamling
 4. 4. Syfte och genomförande
 5. 5. Syfte1. Skatta tidsvärden för privata personresor a) Olika ärenden b) Olika grupper av individer2. Studera hur tidsvärderingarna för privata personresor förändrats över tid3. Studera hur trygghetsaspekter i samband med resan påverkar tidsvärderingenStuderade resor och färdsätt: Lokala och regionala resor Lokala och regionala resor  Arbetsresor  Bil  Serviceresor  Lokal/regional Buss  Andra privata ärenden  Regionaltåg Långväga resor Långväga resor  Privata ärenden  Bil  Långväga buss  Långväga tågMetod: Stated Preference
 6. 6. Projektets omfattning Jämförelsestudie hösten 2007  Bilister  Metod identisk med den 1994 för studie av hur värderingarna förändrats över tiden Utveckling webbaserat frågeformulär hösten 2007 – hösten 2008 Provundersökningar våren 2008  Bil (test av annat urval – befolkningsurval istället för nummerskrivning)  Lokal buss (test av genomförande under kort restid, pappersenkäter)  Långväga buss (test av genomförande med stora variationer i restid och -kostnad) Huvudundersökning hösten 2008 Skattningsarbete och rapportskrivning 2009
 7. 7. Datainsamling
 8. 8. Datainsamling – vilka uppgifter samlas in? Information om en specifik resa (reslängd, restid, reskostnad osv.) Denna resa ligger till grund för värderingsfrågorna SP-data, grunden för att skatta tidsvärderingarna. Respondenterna får göra ett antal upprepade parvisa val mellan olika resor. Resorna skiljer med avseende på tid och kostnad m.m. Bakgrundsfrågor om individen och hushållet
 9. 9. Datainsamling – upplägg huvudundersökningar Bil Kollektiva färdsättUrval Urval befolkningsregister Rekrytering på Fördelat på mätdagar under hållplatser/färdsätt fördelat över undersökningsperioden landet och veckans dagarReferensresa Bilresa mätdagen – slumpa en Den resa man rekryteras på om fler än en. Senaste långväga bilresa (senaste 30 dagar). Om både och – slumpa 50/50.Insamlingsmetod Webbformulär i första hand, Intervjupersonen väljer själv telefonpåminnelse och sedan mellan webb och telefon telefonintervju (webb med telefonpåminnelse och sedan telefonintervju)Informationsmaterial Postalt utskick av infomaterial Infomaterial utdelat på plats, med webblänk webblänk om webb valtTrygghetsfrågor Nej Ja, hälften av intervjupersonerna fick trygghetsfrågor
 10. 10. Datainsamling – upplägg huvudundersökningar Bil Kollektiva färdsättUrval Urval befolkningsregister Rekrytering på Fördelat på mätdagar under hållplatser/färdsätt fördelat över undersökningsperioden landet och veckans dagarReferensresa Bilresa mätdagen – slumpa en Den resa man rekryteras på om fler än en. Senaste långväga bilresa (senaste 30 dagar). Om både och – slumpa 50/50.Insamlingsmetod Webbformulär i första hand, Intervjupersonen väljer själv telefonpåminnelse och sedan mellan webb och telefon telefonintervju (webb med telefonpåminnelse och sedan telefonintervju)Informationsmaterial Postalt utskick av infomaterial Infomaterial utdelat på plats, med webblänk webblänk om webb valtTrygghetsfrågor Nej Ja, hälften av intervjupersonerna fick trygghetsfrågor
 11. 11. Datainsamling – svarsfrekvenser… kan beräknas på olika sättBilBruttourval 6 000Bortfall - ej målgruppsaktuella 2 240Övrigt bortfall 2 283(t.ex vägran & ingen kontakt)SP-intervjuer 1 477 Mål 1 500 - via webb 1 222 - via telefon 255SvarsfrekvensUtan övertäckning 39 %Med övertäckning 62 %Med hänsyn till övertäckning 49 %i ”ingen kontakt”
 12. 12. Datainsamling – svarsfrekvenserKollektiva färdmedel Mål 750 Antal Fullständiga Svarsfrekvens rekryterade intervjuer Webb Tele Totalt Webb Tele Totalt 1 060 188 1 248 789 161 950 76 %Lok./reg.buss 85 % 15 % 83 % 17 % 1 076 127 1 203 827 104 931 77 %Regionaltåg 89 % 11% 89 % 11 % 771 176 947 546 153 699 74 %Långvägabuss 81 % 19 % 78 % 22 % Mål 500 667 144 811 452 109 561 69 %Långväga tåg 82 % 18 % 81 % 19 %

×