Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Slutsatser från känslighetsanalyser1.  Slutsatser2.  Vilka osäkerheter är intressantast?3.  Vilka analyser görs nu?4. ...
1. Slutsatser (1)•     Ny känslighetsanalys (för) ofta sättet att lösa svåra frågor•     Risk för (för) mycket job...
Slutsatser (2)•  Viktigt välja ut beslutsrelevanta analyser•  Därför bör sådana som påverkar prioritering mellan grupper...
2. Olika typer av osäkerhet•  Osäkerhet i förutsättningar  (ekonomisk tillväxt, bränslepris, taxor, skatter och avgifte...
Osäkerhet i förutsättningar•  Vissa påverkar NNK-nivån ungefär lika för alla objekt   – generell befolkningstillväxt, d...
Vilka osäkerheter är intressanta?De som är relevanta för beslutsperspektivet- Osäkerhet i generella parametrar (uppräkning...
3. Generella analyser – för att testa robusthet•  Högre investeringskostnad, 85% konfidensnivån enligt successiv  kalky...
Generella analyser – för ökad förståelse•  Referensscenario (dvs lägre körkostnad bil)•  Högre oljepris, $ 120 per fat (...
Objektsspecifika analyser – testa robusthetNågra exempel:•  Annat flygutbud•  Annan restid eller turtäthet•  Beroende a...
4. Monte Carlo-simulering intressant på sikt•  Om man har många osäkra parametrar och synergieffekter  (eller motsatsen...
Varje parameter har en spridningAndel av Norvik-containergods                  Sjöavstånd (km) från Hamb...
Resultat       Genomsnitt samt 90% konfidens-           intervall (relativ förändring)      CO2   ...
5. Några resultat hittills•  Framtida trafiktillväxt spelar stor roll – där tillväxt väntas  (med hög än noll trafiktil...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 6_2 Mattias Lundberg

254 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 6_2 Mattias Lundberg

 1. 1. Slutsatser från känslighetsanalyser1. Slutsatser2. Vilka osäkerheter är intressantast?3. Vilka analyser görs nu?4. Vad vore intressant på längre sikt?5. Vilka resultat finns hittills? Mattias Lundberg, WSP Analys och Strategi, 8 jan 2009 Extern projektledare, arbetsgrupp samhällsekonomi i trafikverkens gemensamma åtgärdsplanering
 2. 2. 1. Slutsatser (1)• Ny känslighetsanalys (för) ofta sättet att lösa svåra frågor• Risk för (för) mycket jobb och svåröverskådliga resultat• Mallen samlad effektbedömning underlättar dock Nyckeltal Huvudanalys Känslighetsanalys samhällsekonomisk 1 Investerings- (Huvudanalys) Noll trafiktillväxt Hög trafiktillväxt CO2 effektivitet kostnad Inv. kostnad (Inv. kostnad (Inv. kostnad (Inv. kostnad 50 50 % 85 % 50 %) 50 %) %) Nettonuvärde 391 214 577 397 Nettonuvärdeskvot, NNK 0.64 0.35 0.95 0.65 Nyttokostnadskvot, NK 0.58 0.32 0.86 0.59 Investeringskostnad minus 610 610 610 610 Restvärde (diskonterat inkl. SF)
 3. 3. Slutsatser (2)• Viktigt välja ut beslutsrelevanta analyser• Därför bör sådana som påverkar prioritering mellan grupper av objekt och mellan enskilda väljas - åtgärdsplaneringen har dock flera syften• Variera förutsättningar inom realistiska gränser• Denna gång har vi en strategi för känslighetsanalyser
 4. 4. 2. Olika typer av osäkerhet• Osäkerhet i förutsättningar (ekonomisk tillväxt, bränslepris, taxor, skatter och avgifter, andra objekt som byggs)• Osäkerhet i objektets egenskaper (anläggningskostnader, trafikering, hastighetsgräns)• Osäkerhet i de samhällsekonomiska värderingarna (framtida tidsvärde, koldioxidvärdering)• Osäkerheter i prognos- och kalkylmodellerna
 5. 5. Osäkerhet i förutsättningar• Vissa påverkar NNK-nivån ungefär lika för alla objekt – generell befolkningstillväxt, disk-räntan, skf 1 och 2, (gemensamma) trafikuppräkningstal ...• Vissa påverkar ”klasser” av objekt likartat: typiskt väg- resp. spårobjekt i en given region – men påverkar väg/spår resp. olika regioner olika – bilinnehav, bränslepriser, regional ekonomisk tillväxt … – beror på att så många effekter är prop. mot efterfrågan• Vissa påverkar ”likartade” objekt olika (t ex vägobjekt i en given region) – befolkningens fördelning inom regionen, trängselavgifter, ”substitutåtgärder” …
 6. 6. Vilka osäkerheter är intressanta?De som är relevanta för beslutsperspektivet- Osäkerhet i generella parametrar (uppräkningstal, disk-ränta…): relevant för beslut om total budget- Osäkerhet i generella men trafikslagsspecifika parametrar(bränslepris…): relevant för avvägning väg/spår- Osäkerhet i regionspecifika parametrar(befolkningsutveckling…): relevant för avvägning mellanregioner- Osäkerhet i objekts relativa lönsamhet (objektegenskaper,befolkningsfördelning…): relevant för avvägning mellanobjekt av visst trafikslag inom viss region
 7. 7. 3. Generella analyser – för att testa robusthet• Högre investeringskostnad, 85% konfidensnivån enligt successiv kalkyl, för objekt >500 mkr• Hög koldioxidvärdering (3,50 kr per kg), för objekt >500 mkr• Internaliserande koldioxidvärdering (2,31 kr per kg)• Ingen trafiktillväxt• Högre trafiktillväxt (för det ”aktuella” färdmedlet)Lätta att göra och visar om något objekt ligger nära gränsen – dock inteså intressant för att ompröva prioritering mellan objekt
 8. 8. Generella analyser – för ökad förståelse• Referensscenario (dvs lägre körkostnad bil)• Högre oljepris, $ 120 per fat (dvs högre körkostnad bil)• Taxor fjärrtåg, + 25 procent• Tågdriftskostnad, - 25 procent• Reviderat bilinnehav och reviderad bränsleförbrukning• Noggrannare hantering restid vid trängselFokus på reskostnaderna. Görs för några få objekt. För att ökaförståelsen för hur stor betydelse de olika förutsättningarna kan ha förolika typer av objekt.
 9. 9. Objektsspecifika analyser – testa robusthetNågra exempel:• Annat flygutbud• Annan restid eller turtäthet• Beroende av att annat objekt byggs• Trängselskatt• Annan fördelning befolkning och sysselsättning• Annat bilinnehav• Andra metoder (nätutläggning etc)Ofta komplicerade att göra. Kan dock spela stor roll för prioriteringmellan objekt
 10. 10. 4. Monte Carlo-simulering intressant på sikt• Om man har många osäkra parametrar och synergieffekter (eller motsatsen) mellan dem blir det snabbt oöverskådligt, åtm. om beräkningen är lite komplex• Det är då man har nytta av MC-sim.• Exempel: Emissioner från hamnetablering i Norvik• Ger dels osäkerhetsintervall, dels känslighet ”per parameter”• Obs. ta endast med ”relevanta” parametrar – annars kan ”övergripande” parametrar slå ihjäl andra osäkerheter
 11. 11. Varje parameter har en spridningAndel av Norvik-containergods Sjöavstånd (km) från Hamburg till hamn i... Mest troligt Minsta Högstasom annars skulle gått via … Mest troligt Lägsta Högsta Göteborg 409 409 426Göteborg1 59% 73% 41% Sydsverige Helsingborg/Malmö 461 461 637Sydsverige Helsingborg/Malmö 14% 7% 16% Gävle 1241 1241 1485Gävle 4% 0% 10% Stockholms hamn 1046 1046 1290Stockholms hamn 23% 20% 23% Norrköping 961 961 1205Norrköping 0% 0% 3% Södertälje 991 991 1235Södertälje 0% 0% 2% Oxelösund 931 931 1175Oxelösund 0% 0% 5% Norvik 792 792 1205
 12. 12. Resultat Genomsnitt samt 90% konfidens- intervall (relativ förändring) CO2 -34% (-48%;-18%) NOx +17% (0;45%) SO2 +25% (0;58%) Faktor Min Max Abs diff SjöavstNorvik -42% -18% 0.24 Em-faktor CO2Väg -20% -40% 0.20 Em-faktor CO2Sjö -44% -27% 0.17 Em-faktor CO2Spår -28% -44% 0.16 SpårandelGöteborg -36% -31% 0.05 Annars viaSydsverige Helsingborg/Malmö -32% -36% 0.03 vägavstGöteborg -32% -36% 0.03 spåravstGöteborg -33% -35% 0.03
 13. 13. 5. Några resultat hittills• Framtida trafiktillväxt spelar stor roll – där tillväxt väntas (med hög än noll trafiktillväxt) - nyttan drygt dubbelt så stor för några stora vägobjekt NNK t.ex. 0,4-0,6-1,0 - upp till dubbelt för några jvgobjekt (OBS annan def) - jättestor skillnad mindre vägobjekt i expansiva regioner, men nästan ingen skillnad där trafiken ökar långsamt - alltså extra viktigt för jvg och i expansiva områden• Värdering koldioxid spelar liten roll - nyttan <5% skillnad för några stora vägobjekt - 5-10% skillnad för några jvgobjekt

×