Session 60 Stefan Uppenberg

475 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
475
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Miljövarudeklarationen för transporter på Botniabanan görs enligt det internationella EPD-systemet som är baserat på ISO-standarder för miljövarudeklarationer och LCA. Detta ger trovärdighet eftersom underlaget granskas av godkänd tredje part. Systemet kräver också deltagande från branschen vilket ger acceptans för beräkningsmetoder och slutresultat.
 • För att göra en EPD måste det finnas ett regelverk specifikt för produktkategorin. Och eftersom det inte funnits produktkategoriregler för järnvägstransporter så har vi utvecklat sådana i samarbete med Banverket och Linköpings universitet. I det arbetet har vi anordnat ett antal seminarier där vi bjudit in företrädare från branschen för att få in synpunkter på hur reglerna bör utformas. Regelverket har varit ute på en öppen remissrunda under våren och är nu inskickat till Miljöstyrningsrådets tekniska kommitté för granskning och godkännande.
 • För att göra en EPD måste det finnas ett regelverk specifikt för produktkategorin. Och eftersom det inte funnits produktkategoriregler för järnvägstransporter så har vi utvecklat sådana i samarbete med Banverket och Linköpings universitet. I det arbetet har vi anordnat ett antal seminarier där vi bjudit in företrädare från branschen för att få in synpunkter på hur reglerna bör utformas. Regelverket har varit ute på en öppen remissrunda under våren och är nu inskickat till Miljöstyrningsrådets tekniska kommitté för granskning och godkännande.
 • Vi kommer att ta fram EPD:er dels för infrastrukturen och delar av den, samt för person- och godstransporter på Botniabanan.
 • Vi kommer att ta fram EPD:er dels för infrastrukturen och delar av den, samt för person- och godstransporter på Botniabanan.
 • Vi kommer att ta fram EPD:er dels för infrastrukturen och delar av den, samt för person- och godstransporter på Botniabanan.
 • Vi kommer att ta fram EPD:er dels för infrastrukturen och delar av den, samt för person- och godstransporter på Botniabanan.
 • Antal boende som blir störda (A) vid sin bostad var 1728 st totalt och antal boende som blir mycket störda (HA) var 598 st.
 • Visionen! Ett exempel på användning av informationen i EPD:n. I framtiden kanske vi kan förvänta oss kriterier för klimatmärkning av transporttjänster, personliga utsläppsrätter och andra regleringar för att minska utsläppen av växthusgaser. Utsläppen från transportarbetet baserat på SJ Miljökalkyl och för järnvägens infrastruktur baserat på IVL-rapporten Miljödeklarerad infrastruktur. Tanken är att det ska finnas samma typ av underlag även för godstransporter.
 • Session 60 Stefan Uppenberg

  1. 1. LCA-modeller för planering och EPD:er - erfarenheter från Botniabanan Stefan Uppenberg Transportforum 2011-01-13
  2. 2. -systemet Internationella Baserat på ISO 14025
  3. 3. <ul><li>PCR utvecklad av: </li></ul><ul><li>Botniabanan AB </li></ul><ul><li>Banverket </li></ul><ul><li>Linköpings universitet </li></ul><ul><li>Branschintressenter </li></ul><ul><li>Omfattning PCR: </li></ul><ul><li>Omfattar all direkt och indirekt miljöbelastning för transporttjänster. </li></ul><ul><li>EPD ska kunna göras för: - Transporttjänst - Infrastruktur - Delar av infrastruktur </li></ul>
  4. 5. Övrigt PCR-innehåll <ul><li>Datakällor </li></ul><ul><li>Systemavgränsningar </li></ul><ul><li>Def. av beräkningsperiod </li></ul><ul><li>Beräkningsregler </li></ul><ul><li>Allokeringsregler </li></ul><ul><li>Övriga miljöaspekter som ska beskrivas i EPD </li></ul><ul><ul><li>Återvinning/-användning av material </li></ul></ul><ul><ul><li>Markanvändning </li></ul></ul><ul><ul><li>Buller </li></ul></ul><ul><ul><li>Påverkan på biologisk mångfald </li></ul></ul><ul><ul><li>Risker </li></ul></ul><ul><ul><li>Hantering av material och kemikalier </li></ul></ul><ul><li>mm. </li></ul>
  5. 6. EPD:er för Botniabanan
  6. 7. LCA för Botniabanan <ul><li>Delvis forskningsprojekt gemensamt med Banverket och samfinansierat av IVL Svenska Miljöinstitutet </li></ul><ul><li>Baserat på uppgifter från byggprojektet, ”typentreprenader” för olika delar av Botniabanan </li></ul><ul><li>Vi har kunnat bekräfta våra modellresultat med uppgifter om materialmängder, el- och dieselförbrukning för specifika entreprenader – unikt! </li></ul><ul><li>Generella data för många material, men specifika data för rälsstålet </li></ul><ul><li>Transportprognoser för person och gods från Banverkets Basprognos 2020 </li></ul>
  7. 8. LCA för Botniabanan <ul><li>Vi har kunnat använda befintliga EPD:er för olika delar av systemet! </li></ul>
  8. 9. Inkluderat i LCA för transporter på Botniabanan
  9. 10. Hur miljösmart är då en resa/transport på Botniabanan?
  10. 12. Dominansanalys persontransport
  11. 13. Övrig information i EPD:er <ul><li>Landskapspåverkan </li></ul><ul><li>Bullerstörning </li></ul><ul><li>Redovisning kompensationsåtgärder </li></ul><ul><li>96 % (107 st) godkända vattendragspassager </li></ul><ul><li>Riskhantering </li></ul><ul><li>574 st grod- och kräldjursevakueringar </li></ul><ul><li>24 småviltspassager </li></ul><ul><li>Fågelskyddsåtgärder </li></ul><ul><li>Återvinning/-användning av material </li></ul><ul><li>Hantering av material och kemikalier </li></ul>
  12. 14. Bureau Veritas Certification AB har granskat och godkänt EPD:erna och underlagsmaterial EPD:erna publicerade på www.botniabanan.se samt www.environdec.com Underlagsmaterial tillgängligt i Botniabanans Vitbok Miljö på www.botniabanan.se Förvaltandet av EPD:er, PCR och tillhörande metoder överlämnade till Banverket
  13. 15. Visionen Information till resenärer och transportköpare CO2-UTSLÄPP Taxiresa: 2,8 kg Väginfra: 0,5 kg CO 2 -utsläpp Transport: 0,8 kg Infrastruktur: 5,0 kg Totalt: 5,8 kg CO 2 -avgift: 1,5 kr (baserat på 24 EUR/tCO2) Jämförelse – Bil CO 2 -utsläpp: 36 kg CO 2 -avgift: 8 kr Totalt pris: 170 kr
  14. 16. Uppföljning av prognoser för påverkan på nationella miljökvalitetsmål <ul><li>jfr tabell med intjänandetid </li></ul><ul><li>hur blev det med stålet? </li></ul>736 000 (89 000) Infrastruktur 13,7 (1,7)
  15. 17. De största bidragen till GWP för infrastrukturmaterial: Största enskilda bidragen: - Räls 26 % - Cement till broar och tunnlar 21% Material/ delsystem Spår Tunnel Bro Stationer Terrass El, signal, tele Totalt Stål 29% 4% 5% 3% 3% 43% Cement 6% 10% 11% 5% 0% 32% Byggnader 11% 11% Aluminium 4% 4% Spräng-medel 0% 2% 1% 3% Plast 0% 1% 1% 1% 2% Koppar 1% 1% Totalt 35% 16% 16% 11% 10% 9% 97%
  16. 18. Vad kan val av stålleverantör ge för resultat? <ul><li>Botniabanan: 85 800 ton rälsstål under 60 år (inkl rälsbyte) </li></ul><ul><li>Stålleverantör 1: 2,83 kg CO2/kg stål (generella data) </li></ul><ul><li>Vald leverantör: 1,92 kg CO2/kg stål (specifika data) </li></ul><ul><li>Utsläpp med lev 1: 242 814 ton CO2 Utsläpp med vald lev: 164 736 ton CO2 </li></ul><ul><li>Motsvarar: </li></ul><ul><li>9 % av de totala CO2-utsläppen från järnvägsinfrastrukturen över 60 år </li></ul><ul><li>9 700 varv runt jorden med personbil </li></ul><ul><li>De totala årliga utsläppen från järnvägstrafik i Sverige </li></ul><ul><li>Minskning av “återbetalningstiden” med ca 2 år </li></ul>Miljövinst: 78 078 ton CO2 !!
  17. 19. Samfinansierat LCA-projekt har gett: <ul><li>Flexibla LCA-modeller för terrass, tunnel, bro, bana, el-signal-tele </li></ul><ul><li>Möjlighet att snabbt ta fram underlag för resurs- och energianvändning ur livscykelperspektiv </li></ul><ul><li>Ökad kunskap om vilka delar i systemet som ger störst bidrag till miljöpåverkan </li></ul>
  18. 20. Förslag till Trafikverket för fortsättning <ul><li>Underlag till SMB och MKB:er </li></ul><ul><li>Carbon Footprint för olika linjealternativ </li></ul><ul><li>Nyckeltal för landskaps- och bullerpåverkan </li></ul><ul><li>Materialval vid gestaltning </li></ul><ul><li>Miljökrav vid upphandling av strategiska material </li></ul><ul><li>Underlag för projektplanering – system för hållbarhetsmärkning av infrastrukturprojekt </li></ul>Planering <ul><li>EPD:er för infrastrukturprojekt – jämförelser </li></ul><ul><li>Redovisning till transportköpare, beslutsfattare </li></ul><ul><li>Indikatorer för verksamhetssyrning </li></ul><ul><li>Årsredovisningar, nationell och internationell rapportering </li></ul>Redovisning/uppföljning
  19. 21. Det är bara att fortsätta fylla i! Projekt CF (g CO 2 /pkm) Biotop (cm 2 CB/pkm) Buller (cm 2 störd fågelbiotop/pkm) Samh. ek. nytta CF/SE Botniabanan 13 +0,2 6,1 1,3 10 Citybanan Citytunneln Götalands-banan Hallandsås Oslo - Ski Förbifart Stockholm E4 Sundsvall
  20. 22. Kunskap är nyckeln till hållbar utveckling! Tack för uppmärksamheten! [email_address]

  ×