Session 60 Malin Kotake

746 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Uttag av material inför nybyggnad står för en betydande andel av järnvägen miljöpåverkan! I dagsläget är Banverket mycket bra på att ta hand om material när järnväg avvecklas men materialet återgår inte i så stor grad till nybyggnad. Materialet degenereras och återanvänds till annat än järnväg och nytt material måste införas infrastrukturen - d vs kretsloppet bryts!!! Vi bör se det som vår uppgift att skapa en marknad , en efterfrågan på återvunnet material . Idag återvinns materialet men själva köper vi nytt vid nybyggnation. På marknaden blandas idag materialet ofta upp med sämre material och försämras. INKÖP- stor påverkanspotential, vi ska ställa krav på att materialet vi köper in ska vara återvunnet. MÅL för infrastrukturen?
 • Session 60 Malin Kotake

  1. 1. Trafikverkets LCA-arbete – vad gör Trafikverket? Malin Kotake
  2. 2. Innehåll presentation <ul><li>Infrastrukturens livscykel </li></ul><ul><li>Nyttan med LCA </li></ul><ul><li>Genomfört och pågående arbete </li></ul><ul><li>Planer och utmaningar 2011 och framåt </li></ul><ul><li>Kopplingen till Miljövarudeklarationer och certifierings/märkningssystem för anläggningsprojekt </li></ul><ul><li>Omvärldsspaning/Internationell utblick </li></ul>
  3. 3. Infrastrukturens livscykel Ny infrastruktur Nyttjande av infrastruktur, trafikering Återanvändning, återvinning och avfallshantering Nytt material införs Drift och underhåll
  4. 4. <ul><li>Uppsåt/Motiv </li></ul><ul><li>Betydande miljöpåverkan </li></ul><ul><li>Stort – Smått </li></ul><ul><li>Förbättringspotential </li></ul><ul><li>Bedöma alternativ – medvetna val </li></ul><ul><li>Helhetsbild, långsiktighet </li></ul><ul><li>Komplexa system till enkla produkter </li></ul><ul><li>Omvärldskrav – ”gå i takt” </li></ul>Nyttan med LCA Minska miljöpåverkan – Förbättra miljöprestanda – Uppnå Miljömål
  5. 5. <ul><li>Livscykelanalys av väg ’LCA Väg’ (1995) </li></ul><ul><li>LCA betydande produktgrupper ex. sliprar, kontaktledningsstolpar, räler, vägmarkering, lättfyllnad, dammbindningsmedel, snökäppar </li></ul><ul><li>Miljöbelastningsstudie ‘Tjärasfalt – resurs eller farligt avfall?’ </li></ul><ul><li>ECRPD (Energy Conservation in Road Pavement Management and Utilisation) </li></ul><ul><li>MDI, Miljödeklarerad infrastruktur </li></ul><ul><li>Life-cycle considerations for environmental management </li></ul><ul><li>Miljövarudeklaration (EPD) för järnvägsinfrastruktur och järnvägstransporter </li></ul>Genomförda projekt/analyser
  6. 6. <ul><li>En resa över 10 år </li></ul><ul><li>Visionen som blev verklighet ”Miljövarudeklarationer för järnvägsinfrastruktur och järnvägstransporter” </li></ul><ul><li>PCR – produktspecifika regler enligt ISO 14025 </li></ul><ul><li>EPD:er </li></ul><ul><ul><li>Passanger transport </li></ul></ul><ul><ul><li>Freight transport </li></ul></ul><ul><ul><li>Railway infrastructure </li></ul></ul><ul><ul><li>Railway tunnels </li></ul></ul><ul><ul><li>Railway track foundations </li></ul></ul><ul><ul><li>Railway bridges </li></ul></ul><ul><ul><li>Railway track </li></ul></ul><ul><ul><li>Power, signalling and telecom systems </li></ul></ul>Botniabanan och Trafikverkets EPD-arbete http://www.environdec.com/pageID.asp?id=160&newsId=427
  7. 7. Nyttan av miljövarudeklarationer <ul><li>Helhetsbild – vad är stort vad är smått </li></ul><ul><li>Fokusera åtgärder där vi får största nyttan </li></ul><ul><li>Planeringsverktyg </li></ul><ul><li>Redovisning/Uppföljning/Rapportering </li></ul><ul><li>Kommunikation </li></ul><ul><li>Metodutveckling/nytänkande/pilotprojekt </li></ul><ul><li>Användas/kopplingar MKB, LEED, CEEQUAL, FIA, mm </li></ul>
  8. 8. Trafikverket – förvaltare av miljövarudeklarationer för järnvägsinfrastruktur och järnvägstransporter <ul><li>Trafikverket tar över miljövarudeklarationerna för förvaltning, inkl metoder och LCA-modeller </li></ul><ul><li>Överlämning slutförd 30/9 2010 - Trafikverket, Samhälle är formell mottagspart </li></ul><ul><li>Användning,fortsatt tillgänglighet och uppdatering </li></ul>
  9. 9. <ul><li>Revidering av LCA Väg </li></ul><ul><li>Förbifart Stockholm – tillåtlighetsprövning, planering, projektering </li></ul><ul><li>Utvärdering av olika spårsystem för höghastighetsjärnväg </li></ul><ul><li>Miljökrav Klimat/Energi stål och betong </li></ul><ul><li>Klimat/Energieffektivisering av projekt i ett LCA-perspektiv </li></ul><ul><li>LCA - Alternativ till kreosotsliper </li></ul><ul><li>mm. </li></ul>Pågående arbete
  10. 10. LCA – Alternativ till kreosotsliper <ul><li>Revidering av Biocid direktivet 98/8/EC – förbud kreosot </li></ul><ul><li>Förstudie - alternativ till kreosotsliper </li></ul><ul><li>LCA två olika alternativ – betongvariant samt träsliper med alt. Impregneringsolja </li></ul><ul><li>Undvika gå ”ur askan i elden” </li></ul><ul><li>Produktutveckla för hög miljöprestanda </li></ul>
  11. 11. <ul><li>Ta fram utveckla användargränssnitt </li></ul><ul><li>Tillämpa LCA/EPD-metodik i utvalda projekt </li></ul><ul><li>Justera/bygga på befintliga modeller </li></ul><ul><li>Synka väg/järnväg </li></ul><ul><li>Input till certifiering/märkningssytem för anläggningsprojekt </li></ul><ul><li>Förvalta befintlig PCR och EPD:er </li></ul><ul><li>Kunskap från LCA för integrering av miljökostnader i LCC </li></ul><ul><li>Transportsektorn och anläggningsbranschen </li></ul><ul><li>Nordisk/Internationell samverkan och erfarenhetsutbyte </li></ul>Ambitioner/utmaningar 2011 och framåt forts.
  12. 12. Ambitioner/utmaningar 2011 och framåt LCA väg LCA järnväg Användargränssnitt Andra verktyg Planering Projektering Produktutveckling/Eco Design Upphandling Förvaltning
  13. 13. Internationell utblick – ett axplock <ul><li>Miljöbudget för Follobanan i Norge </li></ul><ul><li>- kvantifiering miljöpåverkan i ett LCA-perspektiv </li></ul><ul><li>- PCR järnväg </li></ul><ul><li>Carbon footprint of High speed railway infrastructure – UIC projekt </li></ul><ul><li>Network rail – Carbon Assessment befintligt järnväg inkl. trafikering </li></ul><ul><li>ECRPD (Energy Conservation in Road Pavement Management and Utilisation) - fortsättning </li></ul><ul><li>Mirjam – ”workpack” om LCA </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Livscykelperspektivet är centralt vid planering, byggande och drift av infrastruktur </li></ul><ul><li>LCA är ett viktigt verktyg </li></ul><ul><li>Möjliggör miljösmarta och medvetna val ÄVEN i det långa tidsperspektivet </li></ul><ul><li>Minimera både miljöpåverkan och kostnader </li></ul><ul><li>Samverka för ett effektivt arbete – uppfinn hjulet EN gång </li></ul><ul><li>Tålamod och ihärdighet </li></ul><ul><li>Satsa på kommunikation – bli bättre på att kommunicera slutsatser och resultat </li></ul><ul><li>Gasa för att hålla takten – det händer mycket i vår omvärld </li></ul>Sammanfattning/slutsatser

  ×