EMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET    TESS – Trafikens emissioner, Samhällsekonomisk     värdering och Samhällsekono...
Hur använda knappa resurser?   » Nyhetsrubriker under hösten 2008:      - Höga radonhalter i skolor      - F...
TESS - bakgrund och syfte   » Emissioner från olika källor har en negativ påverkan på   människors hälsa som enskilda ...
Dagens presentation  » Resultat från huvudrapport (värdering)     - beskrivning av metod och indata     => kost...
Värderingsmetod – Impact Pathway Approach    » Metod formaliserad i de s k ExternE-projekten    » Kostnad = Expone...
Exponeringsberäkning lokalt i Stockholm Road traffic (only      Residential heating      Energy production  S...
Exponeringsberäkning i Sverige och Europa Combustion and secondary PM from light duty vehicles (LDV)     PM2.5 from...
Resultat exponeringsberäkning                      3000000,00                    ...
Effektberäkning - antaganden            Chronic (premature ) mortality     Acute mortality        ...
YOLL – källor och var påverkan sker  PM component   Road    Road traffic, LDV + HDV  Power plants  Residential ...
Resultat – mest emissioner ≠ högst kostnad    Table 11 Total PM emissions (tonnes/year) and total external cost of mor...
Kostnadseffektivetetsanalys - bakgrund » Syfte med metoden      - Undersöka vilka åtgärder som ger önskad effekt til...
Kostnadseffektivetetsanalys i TESS  » Pilotstudie  » Åtgärder gällande vägtrafik och bostadsuppvärmning  » Data sammans...
Resultat – målformulering påverkar åtgärdsval  Target =  Marginal cost  Measure           Target =  Marginal...
EMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET       Tack för uppmärksamheten!              Mer information finns i:...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 54 Lena Nerhagen

244 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 54 Lena Nerhagen

 1. 1. EMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET TESS – Trafikens emissioner, Samhällsekonomisk värdering och Samhällsekonomiska åtgärder Resultat från ett EMFO-projekt Lena Nerhagen, VTI Christer Johansson, SLB Analys Kristina Eneroth, SLB Analys Robert Bergström, SMHI Bertil Forsberg, Umeå Universitet Presentation på Transportforum 9 januari 2009 Finansiärer: Vägverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, AB Volvo, VINNOVA www.vti.se
 2. 2. Hur använda knappa resurser? » Nyhetsrubriker under hösten 2008: - Höga radonhalter i skolor - Farligt ämne finns i nappflaskor » Behöver samhället ingripa och i så fall hur? » Olika åtgärder genomförs idag för att minska dödlighet och sjukdom men är det rätt åtgärder? Hur utvärdera? » Etiska frågeställningar, vad är värdet av ett liv (ålder t ex)? » Olika vikter används. QALY, DALY, pengar... » Betalningsvilja för att minska risker => Värdet av ett statistiskt liv (eller värdet av ett förlorat levnadsår)EMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET
 3. 3. TESS - bakgrund och syfte » Emissioner från olika källor har en negativ påverkan på människors hälsa som enskilda individer inte själva kan skydda sig mot » Samhället utformar styrmedel (åtgärder) för att minska påverkan. » Önskvärt är att styrmedel får stor effekt till liten kostnad. » För att utvärdera styrmedel krävs kunskap om deras effekter och deras kostnad. » I projektet studeras hur emissioner från vägtrafiken och andra källor i Stockholm bidrar till luftkvalitet, dödlighet och kostnad » Föroreningen är partiklar (primära och sekundärt bildade)EMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET
 4. 4. Dagens presentation » Resultat från huvudrapport (värdering) - beskrivning av metod och indata => kostnad för förtidig död orsakade av emissioner i Stockholm » Resultat från kostnadseffektivitetsanalys (åtgärder) - medförfattare Professor Li, Uppsala universitet (Li och Budh, 2008)) - utforskar målformulering liknande Smeets, et al. (2007): Cost-effective abatement options for improving air quality in the Netherlands. MNP Netherlands Environmental Assessment Acency. Dust conference 23–24 April, Maastricht.EMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET
 5. 5. Värderingsmetod – Impact Pathway Approach » Metod formaliserad i de s k ExternE-projekten » Kostnad = Exponering * Effekt * Värde » Exponering (emissions- och spridningsmodellering): - människor - grödor - ekosystemet » Effekter: - exponerings-respons (dos-respons) funktioner - baserade på empiriska studier » Värde: - marknadspriser eller från värderingstudier - ”betalningvilja” mått för välfärdsförändringEMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET
 6. 6. Exponeringsberäkning lokalt i Stockholm Road traffic (only Residential heating Energy production Sea traffic combustion particles from light duty vehicles) Concentration (µg/m3) 0 - 0,005 0,005 - 0,025 0,025 - 0,05 Figure 3. Simulated yearly mean PM concentrations due to different sources in 0,05 - 0,1 0,1 - 0,5 the Greater Stockholm area. 0,5 - 1 1-2 2-3 3-5 5 - 10 10 - 50EMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET
 7. 7. Exponeringsberäkning i Sverige och Europa Combustion and secondary PM from light duty vehicles (LDV) PM2.5 from power plants PM10 from road wear PM2.5 från sjöfartEMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET
 8. 8. Resultat exponeringsberäkning 3000000,00 2500000,00 Population exposure (ug/m3) 2000000,00 Secondary PM 1500000,00 Non-exhaust PM Combustion PM 1000000,00 500000,00 0,00 Road traffic Road traffic, LDV Road traffic, HDV Sea traffic Power plants Residential heating Emission source Figure 4 Total population exposure in Europe due to PM from emission sources in Stockholm (person μg/m3).EMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET
 9. 9. Effektberäkning - antaganden Chronic (premature ) mortality Acute mortality (% per 10µg/m3) (% per 10µg/m3) Combustion PM WHO (6%) & Jerret (17%) No additional effect Non-exhaust PM No effect 0 & APHEA2 cumulative 1% (road wear) Secondary PM WHO (6%) No additional effect » Svarta värden är lägsta värden, röda är högsta (resultat från mer aktuell forskning). » Years Of Life Lost (YOLL) för kronisk dödlighet ~ 11.4 år » YOLL för akut dödlighet ~ 1 årEMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET
 10. 10. YOLL – källor och var påverkan sker PM component Road Road traffic, LDV + HDV Power plants Residential traffic heating Stockholm Combustion PM 127.6 – 361.9 47.3 – 135.3 110.4 - 313.1 Non-exhaust PM 0 - 22.1 Secondary PM 76.8 7.5 18.8 Total YOLL 0 - 22.1 204.4 – 438.7 54.8 - 142.8 129.2 - 331.9 Mälardalen Combustion PM 5.5 – 14.3 1.1 - 4.4 4.2 - 12.1 Non-exhaust PM 0 - 2.0 Secondary PM 9.6 3.6 1.7 Total YOLL 0 - 2.0 15.1 – 23.9 4.7 - 8 5.9 - 13.8 Rest of Europe Combustion PM 3.3 - 11 8.8 - 24.2 3.3 - 9.5 Non-exhaust PM 1.3 Secondary PM 196.7 115.4 25.6 Total YOLL 1.3 200 – 207.7 124.2 - 139.6 28.9 - 35.1EMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET
 11. 11. Resultat – mest emissioner ≠ högst kostnad Table 11 Total PM emissions (tonnes/year) and total external cost of mortality (million euro), due to primary combustion and non-exhaust PM, from emissions in the Stockholm area in 2003. Road traffic Road traffic Sea traffic Power plants Residential Sum non- combustion heating exhaust PM emissions 1859 122 33 249 98 2361 Cost PM low 0 6.9 0.6 2.9 5.9 16.3 Cost PM high 1.4 19.3 1.7 8.2 16.7 47.1 » Värde kronisk dödlighet, 50 000 euro (diskonterat) » Värde akut dödlighet, 75 000 euroEMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET
 12. 12. Kostnadseffektivetetsanalys - bakgrund » Syfte med metoden - Undersöka vilka åtgärder som ger önskad effekt till lägst kostnad » Data - Kostnader för olika åtgärder - Kvantifiering av effekter av olika åtgärder » Problem med metoden som diskuterats i litteraturen - Tillgång till data - ”Ingenjörsberäkningar” jämfört med verkliga kostnader och effekter - Kostnaden för anpassningar genom beteendeförändring - Optimering om flera föroreningar - Målformulering - mäta emissioner eller exponeringEMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET
 13. 13. Kostnadseffektivetetsanalys i TESS » Pilotstudie » Åtgärder gällande vägtrafik och bostadsuppvärmning » Data sammanställt från olika källor » Effektberäkningar baserat på exponeringsdata i huvudstudien » Endast lokal påverkan och primära partiklar » Även andra kostnader än tekniska inkluderade » Åtgärdskostnad=0 för fordonsbyte och trängselavgift » Två målformuleringar: minska PM emissioner eller YOLLEMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET
 14. 14. Resultat – målformulering påverkar åtgärdsval Target = Marginal cost Measure Target = Marginal Measure PM10 YOLL cost (tonne) (SEK) (SEK) 3 0 Vehicle change LDV 8 0 Congestion charging 33 0 Congestion charging 16 0 Vehicle change LDV 34 3 497 Residential heating ack 20 1 232 Residential heating ack. 186 3 497 Residential heating ack 450 1 232 Residential heating ack. 187 106 509 Less studded tires 451 1 221 720 Street sweeping high C 1115 106 509 Less studded tires 453 1 408 451 Residential heating subst (GSHP/DH) 1116 4 081 633 Residential heating subst (GSHP/DH) 835 1 408 451 Residential heating subst (GSHP/DH) 1116 4 081 633 Residential heating subst (GSHP/DH) 835 2 714 932 Street sweeping inner city 1150 4 081 633 Residential heating subst (GSHP/DH) 845 3 622 788 Vehicle PM filter HDV 1245 4 081 633 Residential heating subst 925 3 622 788 Vehicle PM filter HDV (GSHP/DH) 928 4 947 917 Rerouting 1250 9 097 222 Vehicle PM filter HDV 929 5 429 864 Dust binding 1283 9 097 222 Vehicle PM filter HDV 931 16 638 655 Less studded tiresEMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET
 15. 15. EMFOEMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET Tack för uppmärksamheten! Mer information finns i: VTI-rapport 635A - 2008 VTI-notat 32A - 2008 www.vti.se Samt rapporter från delprojekt på http://www.pff.nu/templ/page.aspx?id=118 www.vti.se

×