Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 50 Jenny Gejke

446 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 50 Jenny Gejke

 1. 1. Dokumentnamn SJ 2004-04-19 ” SJs arbete med sociala medier” Jenny Gejke, chef Digitala kanaler Corporate, SJ AB Transportforum, Linköping 13 januari 2011
 2. 2. SJs vision Dokumentnamn SJ 2004-04-19 Alla vill ta tåget!
 3. 3. SJs affärsidé Dokumentnamn SJ 2004-04-19 Effektivt och miljövänligt resande
 4. 4. Dokumentnamn SJ 2004-04-19 Att bedriva persontrafik i egen regi, i samarbete och i konkurrens med andra SJs uppdrag Att vara ett lönsamt företag och följa de allmänna villkoren för statligt företagande
 5. 5. SJ ger mer SJ Prio - Prisbelönt kundprogram SJ Upplevelser – Ta tåget till evenemanget
 6. 6. SJs mål - modernt, lönsamt och kundnära <ul><li>4 500 medarbetare </li></ul><ul><li>100 000 resenärer varje dag </li></ul><ul><li>230 stationer trafikeras varje dag av SJ </li></ul><ul><li>400-700 avgångar per dag </li></ul><ul><li>11 000 besöker dagligen SJs resebutiker </li></ul><ul><li>60 000 besöker sj.se dagligen </li></ul><ul><li>10 000 ringer till SJ varje dag </li></ul>Dokumentnamn SJ 2004-04-19
 7. 7. SJ i sociala medier
 8. 8. Utmaningar i det nya medielandskapet <ul><li>- skapa </li></ul><ul><li>delta </li></ul><ul><li>samarbeta </li></ul><ul><li>interagera </li></ul><ul><li>dela </li></ul><ul><li>lyssna </li></ul><ul><li>involvera </li></ul><ul><li>påverka </li></ul><ul><li>nya vänner </li></ul><ul><li>nya affärer </li></ul><ul><li>nya möjligheter </li></ul>Sociala medier
 9. 9. Användning av sociala medier i Sverige <ul><li>En fjärdel av alla svenskar 9-79 år använder sociala medier en genomsnittlig dag. </li></ul><ul><li>Det finns ca 515 000 twittrare totalt i Sverige </li></ul><ul><li>44% av Sveriges befolkning säger sig läsa, skriva eller interagerar med bloggar </li></ul><ul><li>Den typiska svenska bloggaren är 16-20 år gammal,  läser 1-5 bloggar dagligen och spenderar 2 timmar i veckan med att läsa bloggar </li></ul><ul><li>Sverige ligger på fjärde plats på listan över växande länder på Facebook. 4 miljoner svenskar finns nu på Facebook. </li></ul>Källa: http://www.kreafonbloggen.se/2010/06/03/sociala-medier-i-sverige-statistik/
 10. 10. Utmaningar i det nya medielandskapet <ul><li>Kraven på alla företag ökar: </li></ul><ul><li>Uppdaterade </li></ul><ul><li>Öppna </li></ul><ul><li>Agera snabbare </li></ul><ul><li>Svara direkt </li></ul><ul><li>Mer effektiva (t ex inga manuella hanteringar) </li></ul><ul><li>Mer påpassade i media </li></ul>
 11. 11. Dokumentnamn SJ 2004-04-19 SJ engagerar!
 12. 12. Dokumentnamn SJ 2004-04-19 Bloggare, forumdiskussioner och ”tågnördar”
 13. 13. Dokumentnamn SJ 2004-04-19 Ta initiativ – inte tvingas till att agera Visa att vi verkligen bryr oss Göra ”rätt” saker Ta vara på medarbetares engagemang Säkra resurser och kompetens Våra utmaningar
 14. 14. Dokumentnamn SJ 2004-04-19 Primärt Föra dialog Skapa relation Framöver Försäljning/marknadsföring Kundtjänst Varför ska SJ agera i sociala medier?
 15. 15. Dokumentnamn SJ 2004-04-19 Steg 1 Möt befintlig närvaro och bygg upp förtroende Först på Twitter Sedan på Facebook Strategi Steg 2 Utveckla dialog och budskap Utöka kundtjänst Viktigt planera för en närvaro under lång tid framåt
 16. 16. Dokumentnamn SJ 2004-04-19 Sociala medier i relation till befintliga kanaler Komplement – inte konkurrent Möter nya behov och beteenden Ett måste för att nå olika målgrupper Hög förändringstakt Kräver hög trovärdighet
 17. 17. SJ har idag bred närvaro i sociala medier Facebook + 3 500 gillare + 1 300 inlägg Twitter + 6 000 followers + 13 000 tweets Scribd - Dokument/broschyer/ÅR Youtube Wikipedia LinkedIn
 18. 18. Dokumentnamn SJ 2004-04-19 ” Sociala medier lugnar i snökaos…” SVD, december 2010
 19. 19. Dokumentnamn SJ 2004-04-19
 20. 20. Dokumentnamn SJ 2004-04-19
 21. 21. Erik Sellstr ö m        @SJ_AB   Trevling lounge p å Centralen i Sthlm. Vore kanon med fler elkontakter.   #elektroner   Therese Eriksson        Det ser ut som att   @sj_ab  ä r i tid idag! Under sker!   #429 Erik Ljungberg        @SJ_AB   Tack f ö r info om bio ombord. Ä r det n å t ä ven jag kan se - eller ä r ä ven det n å t f ö r icke-rullstolsburna? Nils Svang å rd        OMG! Internet ä r nere p å hela t å get igen! Fj ä rde g å ngen p å tv å veckor :( (Internet 4 vs.   @SJ_AB   1) Patrik Olsson        @sj_ab , har ni n å gon uppgift om f ö rsening f ö r t å g 422 (Gbg -> Sthlm)? emeliem        Varf ö r ä r det s å dyrt med internet p å  @SJ_AB   s t å g?   99 kr f ö r en resa. Mikaela Gidlund        @SJ_AB  ä r st ö rningarna fortfarande kvar mellan Nkpg och lkpg? Hur sen blir man i s å fall med X2000 16.38 fr å n S ö dert ä lje till lkpg?   tizor        @SJ_AB  ä r det inte b ä ttre att l ä gga pengar p å att f å fungerande j ä rnv ä gar (ex. dubbelsp å r) s å ni h å ller tidtabellen ist ä llet f ö r nya t å g? En vanlig dag på Twitter
 22. 22. Feedback Styrgrupp sociala medier 2004-04-19
 23. 23. Dokumentnamn SJ 2004-04-19 ” SJ har förstått…” Dagens Industri 2010-11-24
 24. 24. Sociala medier i ett krisläge <ul><li>+ Hög tillgänglighet </li></ul><ul><li>+ Snabbt </li></ul><ul><li>Begränsad räckvidd </li></ul><ul><li>Inte alltid den mest prioriterade kanalen </li></ul>
 25. 25. Dokumentnamn SJ 2004-04-19 Uppföljning <ul><ul><li>Användarstatistik </li></ul></ul><ul><ul><li>Gillare </li></ul></ul><ul><ul><li>Followers </li></ul></ul><ul><ul><li>Nedladdningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Visningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Användarfeedback </li></ul></ul><ul><ul><li>Analys av innehåll i dialog </li></ul></ul><ul><ul><li>Användning av olika typer av kanaler </li></ul></ul>
 26. 26. 2004-04-19 Kommunikationsavdelningen närmare kunden – mitt i verkligheten Värdet på varumärket Service till kunderna Input till produktutveckling Affärsnytta?
 27. 27. Erfarenheter Ta avstamp i tydlig organisation/styrning Var lyhörd – håll koll på omvärlden Var konsekvent och håll ut Säkra resurser över tid
 28. 28. Dokumentnamn SJ 2004-04-19 Frågor? [email_address]

×