Infrastrukturplanering i ständig förbättring <ul><li>SIKA PM 2009:4 </li></ul><ul><li>Del 1. Samordning av kvalitetssäkri...
IP/ÅP 2010-2021 <ul><li>- Gemensam planering </li></ul><ul><li>- SIKA med i Inriktningsplan & Åtgärdsplan </li></ul><ul><l...
Tidigare planomgång 2004-2015 <ul><li>SIKA:s uppdrag: Utvärdera tillämpningen av Fyrstegsprincipen </li></ul><ul><li>Sluts...
Kvalitetssäkring <ul><li>ISO 9000: ”Alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att ge tillräcklig tilltro...
Säkring vs Granskning <ul><li>- Kvalitetssäkringsprocess: Övergripande ”loop” </li></ul><ul><li>Kriterier/direktiv plane...
Varifrån kommer brister, misstag, risker? <ul><li>Tekniska orsaker: data, mätfel, utrustning, etc </li></ul><ul><li>Psyko...
Hur minskar vi brister, misstag, risker? <ul><li>* Tekniska orsaker (data, mätfel, utrustning, etc) </li></ul><ul><li>utve...
Uppföljning, utvärdering, utveckling <ul><li>Uppföljning och utvärdering ger incitament </li></ul><ul><li>att göra rätt f...
SIKA:s kvalitetssäkring <ul><li>Kvalitetssäkring i sig ett stöd för de ansvariga. </li></ul><ul><li>Inte mandat att gra...
Kvalitet i processen <ul><li>I bred bemärkelse: </li></ul><ul><li>Demokrati, insyn, regionalt inflytande </li></ul><ul><li...
Kvalitet i underlaget <ul><li>Kvalitet i dokument och redovisning innebär: </li></ul><ul><li>- transparens/spårbarhet </li...
Kvalitet i underlaget, forts. <ul><li>Specifika kriterier för olika nivåer: </li></ul><ul><li>Nationell plan </li></ul><ul...
Slutsatser, del 1 <ul><li>Samarbete & Organisation => bra kvalitetssäkring </li></ul><ul><li>Kvalitetssäkring & Planering ...
Infrastrukturplanering i ständig förbättring Inriktning Del 2 <ul><li>Återkoppling: analys, uppföljning, förslag </li></ul...
Infrastrukturplanering i ständig förbättring, Del 2 <ul><li>Utvidgad modell för kvalitetssäkringsprocessen </li></ul><ul>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 49 Björn Olsson

311 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 49 Björn Olsson

 1. 1. Infrastrukturplanering i ständig förbättring <ul><li>SIKA PM 2009:4 </li></ul><ul><li>Del 1. Samordning av kvalitetssäkringen i ÅP 2010-2021 </li></ul><ul><li>Dokumentation och redovisning av SIKA:s åtgärder </li></ul><ul><li>Del 2. ”Framåtblickande slutsatser” (ca 15 feb) </li></ul><ul><li>(….the end of the beginning) </li></ul>Björn Olsson Statens institut för kommunikationsanalys
 2. 2. IP/ÅP 2010-2021 <ul><li>- Gemensam planering </li></ul><ul><li>- SIKA med i Inriktningsplan & Åtgärdsplan </li></ul><ul><li>- SIKA rep i ÅP:s arbetsgrupper i Fas I, inte Fas II </li></ul><ul><li>(Stora Objekt, Kolltrafik, Mindre åtgärder, Gods framåt) </li></ul><ul><li>- SIKA uppdrag samordna kvalitetssäkring gentemot verk & län </li></ul>Björn Olsson Statens institut för Kommunikationsanalys
 3. 3. Tidigare planomgång 2004-2015 <ul><li>SIKA:s uppdrag: Utvärdera tillämpningen av Fyrstegsprincipen </li></ul><ul><li>Slutsats: ”Den typ av ekonomisk-teknisk rationalitet som fyrstegsprincipen representerar kan inte spela annat än en marginell roll i en </li></ul><ul><li> planeringsprocess där olika impulser av strategisk eller politisk </li></ul><ul><li> rationalitet har fritt utlopp” (SIKA Rapport 2005:11, sid 11) </li></ul><ul><li>-Hur kombinera fyrstegsprincipen med ökat politiskt inflytande? </li></ul>Björn Olsson Statens institut för Kommunikationsanalys
 4. 4. Kvalitetssäkring <ul><li>ISO 9000: ”Alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att ge tillräcklig tilltro till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på kvalitet” </li></ul><ul><li>systematiskt, rationellt, effektivt </li></ul><ul><li>lätt att följa och uppfölja </li></ul><ul><li>minskar risker </li></ul><ul><li>( förseningar, fördyringar, överklaganden, misstag,) </li></ul>Björn Olsson Statens institut för Kommunikationsanalys
 5. 5. Säkring vs Granskning <ul><li>- Kvalitetssäkringsprocess: Övergripande ”loop” </li></ul><ul><li>Kriterier/direktiv planeringen: samarbete,samråd,granskning etc </li></ul><ul><li>- Kvalitetssäkring underlag (”subloop”) inkl intern granskning </li></ul><ul><li>” Minimikrav”  ”Målkriterier” </li></ul><ul><li>* Kvalitetsgranskning: Avstämning / Uppföljning => Återkoppling (”closing the loop”) </li></ul>Björn Olsson Statens institut för Kommunikationsanalys
 6. 6. Varifrån kommer brister, misstag, risker? <ul><li>Tekniska orsaker: data, mätfel, utrustning, etc </li></ul><ul><li>Psykologiska (omedvetna) orsaker: </li></ul><ul><li>begränsad rationalitet, överoptimism, mm </li></ul><ul><li>Ekonomisk-politiska orsaker: strategiskt beteende mm </li></ul><ul><li>(Flyvbjerg, Bruzelius & Rothengatter, 2003) </li></ul><ul><li>- Slarv? ( = Bristande ansvarstagande) </li></ul><ul><li>- Tidsbrist? ( = Bristande resursallokering & prioritering) </li></ul><ul><li>- Okunskap? </li></ul>Björn Olsson Statens institut för Kommunikationsanalys
 7. 7. Hur minskar vi brister, misstag, risker? <ul><li>* Tekniska orsaker (data, mätfel, utrustning, etc) </li></ul><ul><li>utveckling av verktyg, modeller, datainsamling, etc </li></ul><ul><li>(Trafikverkens strategi/plan för utveckling av verktygen) </li></ul><ul><li>* Psykologiska orsaker (begr rationalitet, optimism, mm) </li></ul><ul><li>* Ekonomisk-politiska orsaker (strategiskt beteende mm) </li></ul><ul><li>utveckling av organisation, incitamentsstruktur, mm </li></ul><ul><li>(Kommitteernas arbeten, gemensam utveckling) </li></ul>Björn Olsson Statens institut för Kommunikationsanalys
 8. 8. Uppföljning, utvärdering, utveckling <ul><li>Uppföljning och utvärdering ger incitament </li></ul><ul><li>att göra rätt från början…. </li></ul><ul><li>Mätbara spec i verktyg,modeller mm </li></ul><ul><li>Tydlig organisation och ansvarsstruktur </li></ul><ul><li>Utveckling kräver öppenhet </li></ul><ul><li>uppmärksamhet på brister, osäkerheter, mm </li></ul><ul><li>i verktyg, modeller, processer, struktur, organisation </li></ul>Björn Olsson Statens institut för Kommunikationsanalys
 9. 9. SIKA:s kvalitetssäkring <ul><li>Kvalitetssäkring i sig ett stöd för de ansvariga. </li></ul><ul><li>Inte mandat att granska . </li></ul><ul><li>Fokus på dokumentation och redovisning </li></ul><ul><li>- underlätta granskning, uppföljning </li></ul><ul><li>Fokus på delar som innehåller risk & osäkerhet Samlad effektbedömning (SEB), känslighetsanalys </li></ul>Björn Olsson Statens institut för Kommunikationsanalys
 10. 10. Kvalitet i processen <ul><li>I bred bemärkelse: </li></ul><ul><li>Demokrati, insyn, regionalt inflytande </li></ul><ul><li>Hög transportpolitisk måluppfyllelse </li></ul><ul><li>Långsiktig hållbarhet </li></ul><ul><li>Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet </li></ul>Björn Olsson Statens institut för Kommunikationsanalys
 11. 11. Kvalitet i underlaget <ul><li>Kvalitet i dokument och redovisning innebär: </li></ul><ul><li>- transparens/spårbarhet </li></ul><ul><li>- info om osäkerhet </li></ul><ul><li>- jämförbarhet </li></ul><ul><li>- fullständighet </li></ul><ul><li>- konsistens </li></ul><ul><li>- korrekthet </li></ul><ul><li>- tydlighet </li></ul><ul><li>… .i alla led och hierarkiska nivåer </li></ul>Björn Olsson Statens institut för Kommunikationsanalys
 12. 12. Kvalitet i underlaget, forts. <ul><li>Specifika kriterier för olika nivåer: </li></ul><ul><li>Nationell plan </li></ul><ul><li>Samlad effektbedömning </li></ul><ul><li>Känslighetsanalyser </li></ul><ul><li>Kalkyler, prognoser </li></ul><ul><li>… . täckte inte alla delprojekt, tex drift & underhåll </li></ul>Björn Olsson Statens institut för Kommunikationsanalys
 13. 13. Slutsatser, del 1 <ul><li>Samarbete & Organisation => bra kvalitetssäkring </li></ul><ul><li>Kvalitetssäkring & Planering ömsesidigt beroende </li></ul><ul><li>- Verktyg och modeller behöver utvecklas (erfarenheter) </li></ul><ul><li>- Nya mål mitt i processen (politisk planering) </li></ul><ul><li>Stort sett god samordning mellan verk o län </li></ul><ul><li>Brist på transparens, försvårar spårbarheten för framtida uppföljning och långsiktig kvalitetssäkring </li></ul>Björn Olsson Statens institut för Kommunikationsanalys
 14. 14. Infrastrukturplanering i ständig förbättring Inriktning Del 2 <ul><li>Återkoppling: analys, uppföljning, förslag </li></ul><ul><li>Utvidgad modell för kvalitetssäkring utifrån </li></ul><ul><li>- Trafikverkens kvalitetssäkringsarbete & planuppdraget </li></ul><ul><li>- PWC:s granskning </li></ul><ul><li>- Riksrevisionens granskning </li></ul><ul><li>- tidigare granskningar och rapporter (av bl.a. SIKA) </li></ul><ul><li>- remissyttranden </li></ul>Björn Olsson Statens institut för Kommunikationsanalys
 15. 15. Infrastrukturplanering i ständig förbättring, Del 2 <ul><li>Utvidgad modell för kvalitetssäkringsprocessen </li></ul><ul><li>Tänkbara delar i en utvidgad modell: </li></ul><ul><li>1. Direktiven: klarhet, tydlighet, avgränsning, mm </li></ul><ul><li>2. Planprocessen: konsultationer, samråd, öppenhet, mm </li></ul><ul><li>3. Resultat/Underlag: Spårbarhet, jämförbarhet, tydlighet etc (SIKA:s allmänna & specifika kriterier) </li></ul><ul><li>4. Användning / RK:s beredning: remissinstanser, mm </li></ul><ul><li>5. Granskning, Uppföljning: Transportpolitiska målen </li></ul>Björn Olsson Statens institut för Kommunikationsanalys

×