Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 44 Thomas J. Potter

368 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 44 Thomas J. Potter

 1. 1. Bybanen i Bergen Transportforum 13 januari 2011 Bernt Nielsen Born40
 2. 2. 24.11.06 - Ressursgruppe 1/06 Velkommen! Ressursgruppen, møte 24.11.06
 3. 3. <ul><li>Moderne sporveissystem – ryggrad for kollektivtransport i Bergen </li></ul><ul><li>Universell utforming </li></ul><ul><li>H ø y kvalitet </li></ul><ul><li>Synlig </li></ul><ul><li>Sikkert </li></ul><ul><li>P å litelig </li></ul><ul><li>Stilleg å ende </li></ul>
 4. 4. PLG 2 006-11-30
 5. 5. <ul><li>Historikk, bakgrunn </li></ul><ul><ul><li>Kommunedelplan og konsekvensutredning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Våren 2000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bergensprogrammet, Bergen bystyre </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>27. nov. 2000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bergensprogrammet, St. prp. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Des 2002 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Reguleringsplaner, Bergen bystyre </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sept - 03, 4 stk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Okt - 03, 1 stk </li></ul></ul></ul>24.11.06 - Ressursgruppe 1/06
 6. 6. <ul><li>Historikk, bakgrunn </li></ul><ul><ul><li>Bergensprogrammet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ringvei vest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bybane </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skansentunnelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Andre tiltak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gang- og sykkelstier </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Trafikksikkerhets- og miljøtiltak </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Stortinget, 28.02.06 </li></ul></ul><ul><ul><li>Första spadtaget januari 2007 </li></ul></ul>24.11.06 - Ressursgruppe 1/06
 7. 7. <ul><li>Ressurgruppen </li></ul><ul><ul><li>Konstruktiv samtalepartner for prosjektet </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppmerksomhet på; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>At beløpsmessige rammer ikke overskrides, og at forutsatte inntekter kommer inn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>At måloppnåelse og resultat står i tilfredsstillende forhold til fastsatte mål og resultatkrav </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>At vesentlige avvik skal forebygges, avdekkes og korrigeres i nødvendig utstrekning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En effektiv ressursbruk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En pålitelig og nøyaktig informasjon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En forsvarlig økonomistyring </li></ul></ul></ul>24.11.06 - Ressursgruppe 1/06
 8. 8. Byrådsak 1487/06 <ul><li>Oppnevning av ressursgruppe </li></ul><ul><li>Bjart Nygaard, Arkitekt </li></ul><ul><li>Aksel Skjervheim, Kommunaldirektør </li></ul><ul><li>Rolf Bergstrand Direktør for Oslotrikken og T-banen Sikkerhetsdirektør i Oslo Sporveier. Persontrafikkdirektør i NSB </li></ul><ul><li>Astrid Sørensen Plassjef for Statoil i Bergen </li></ul><ul><li>Bernt Nielsen Kollektivtrafikchef i Göteborg Ellers svært lang og variert erfaring innen utbygging og drift av banesystem </li></ul>PLG 2 006-11-30
 9. 9. 24.11.06 - Ressursgruppe 1/06 Organisering 2006
 10. 10. <ul><li>Bybanen Utbygging (tidligere Bybanekontoret) </li></ul><ul><ul><li>Ansvar for erverv, prosjektering og bygging av infrastrukturen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1. byggetrinn – Bergen Kommune </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. byggetrinn – Hordaland Fylkeskommune </li></ul></ul></ul><ul><li>Bybanen AS </li></ul><ul><ul><li>Ansvar for drift og vedlikehold av Bybanens infrastruktur og vognmateriell </li></ul></ul><ul><li>Skyss </li></ul><ul><ul><li>planlegger, kj ø per og markedsf ø rer kollektivtransporttjenester som Hordaland fylkeskommune har ansvar for </li></ul></ul><ul><li>Fjord1 Partner </li></ul><ul><ul><li>operatör </li></ul></ul>Organisering 2010
 11. 13. Sikkerhetskampanje
 12. 14. 24.11.06 - Ressursgruppe 1/06
 13. 15. <ul><li>Sentrum – Nesttun </li></ul><ul><ul><li>Strekning 9,8 km </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>5,4 km gatuspår </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1,4 km makadamsp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3,2 km tunnel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>4 tunneler </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>15 holdeplasser </li></ul></ul>Hva får vi for pengene?
 14. 16. <ul><li>12 vogner </li></ul><ul><ul><li>212 passasjerer </li></ul></ul><ul><ul><li>84 sitteplasser </li></ul></ul><ul><ul><li>32meter </li></ul></ul><ul><li>Leverandør </li></ul><ul><ul><li>Stadler Pankow, Berlin </li></ul></ul><ul><ul><li>Levering første vogn 8.des -2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Levering siste vogn høst -2010 </li></ul></ul>Vognene
 15. 17. <ul><li>Design </li></ul><ul><ul><li>Terminal/holdeplasser og kontaktledningsmaster </li></ul></ul><ul><ul><li>Møbler og utstyr </li></ul></ul><ul><ul><li>Rullende materiell </li></ul></ul><ul><ul><li>Bekledning </li></ul></ul><ul><ul><li>Grafisk profil </li></ul></ul><ul><ul><li>Merkevarebygging og kommunikasjon </li></ul></ul>
 16. 18. 19. mai 2009
 17. 19. 19. mai 2009
 18. 20. 19. mai 2009
 19. 21. Byparken
 20. 24. Kaigaten
 21. 25. Tunga konstruktioner
 22. 26. Florida holdeplass
 23. 27. Danmarksplass
 24. 28. Verksted Kronstad
 25. 29. Kronstad holdeplass
 26. 30. Inndalsveien
 27. 36. Wergeland holdeplass
 28. 37. Banestrøm, kontaktledning
 29. 39. Fageråstunnelen
 30. 41. Banestrøm, likerettere
 31. 42. Sletten
 32. 43. Bro over Nesttunelven
 33. 44. Nesttun terminal
 34. 45. 1:a vagn enl kontrakt: 8 dec 2009 1:a vagn anlände: 8 dec 2009
 35. 46. Første tur
 36. 47. <ul><li>Sporet videre.... </li></ul>
 37. 48. Byggetrinn 2 Nesttun Hardanger veien Nesttunbrekka- tunnelen Skjold- skiftet Tors veg Mårdals- tunnelen Skjold Sætervegen Kalgane Apeltun- vannet P P P Lagunen <ul><li>Bybane fra Nesttun terminal til Lagunen </li></ul><ul><li>3,6 km </li></ul><ul><li>Deler av dagstrekningen i Fanavegen – ny vei etableres </li></ul><ul><li>To tunneler </li></ul><ul><li>7 broer </li></ul><ul><li>5 holdeplasser </li></ul><ul><li>Tilrettelagt for videreføring mot Flesland </li></ul>
 38. 49. <ul><li>Byggetrinn 2, R å dal/Lagunen </li></ul>Kart 5
 39. 50. Sporet videre ... <ul><li>Overordnet utredning </li></ul><ul><li>Trasevurderinger Sentrum – Åsane </li></ul><ul><li>Trasevurdering og regulering Rådal - Flesland </li></ul>Flesland Rådal Oasen Mindemyren Sentrum NHH Åsane
 40. 51. Vurderte traseer
 41. 52. PLG 2 006-11-30
 42. 53. <ul><li>Budsjett </li></ul><ul><ul><li>Projektramme 2.100 mill kr </li></ul></ul><ul><ul><li>Styringsramme 2.200 mill.kr </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostnadsramme 2.400 mill.kr </li></ul></ul>Total kostnad:2.197,8 mill.kr
 43. 56. Bybanen i Bergen, risikomatrise Konsekvens Sannsynlighet Minimal Liten Middels Stor 1 2 3 4 Minimal Liten Middels Stor 1 2 3 4 Regress §32 Agn Mowgt, grøfter Bemanning BB Riving bygninger Zinken Hoppsgt, mur Hvit stein, leveranse Grunnarbeider, grensesnitt Bossug, fjernvarme, koordinering Tilbudsunderlag, kvalitet Betongarbeider, tidspress Bemanning BB Agn Mowgt, grøfter Riving bygninger Regress §32
 44. 57. Sommaravslutning 2009 PLG 2 006-11-30
 45. 58. Invigning 22 juni
 46. 59.
 47. 60. <ul><li>Tidplanen höll </li></ul><ul><li>Kostnaden höll </li></ul><ul><li>Inga skador </li></ul><ul><li>Resandet > förväntat </li></ul>Sammanfattning <ul><li>” Dette er byens trikk!” </li></ul>
 48. 61. <ul><li>PLAN 5-6 </li></ul><ul><li>2010 </li></ul>Läsa mera.........
 49. 62. Studiebesök Bybanen?? [email_address]

×