Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 43 Mikael Sundström

713 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 43 Mikael Sundström

 1. 1. Varför vill så få åka kollektivt på Förbifart Stockholm? Mikael Sundström, Kollektivtrafikant Sthlm
 2. 5. Resenärer på Förbifarten 10 000 med buss 170 000 med bil
 3. 9. … den nya vägen ger också förutsättningar för en väl fungerande och bättre kollektivtrafik, vilket är helt avgörande för människors vardag och för en god stadsmiljö. (Reinfeldt, Olofsson, Björklund, Hägglund, DN 2010-03-29
 4. 10. Motståndet mot Förbifart Stockholm är kontraproduktivt och hämmar vår regions möjligheter att utvecklas. Detta kan tydliggöras på flera sätt. För det första måste en kraftfull satsning på kollektivtrafiken i ett första steg handla om fler bussar eftersom det tar tid att bygga nya spår. Utan Förbifart Stockholm begränsas därmed möjligheterna att utöka trafiken. Lars Dahlberg (s), 2009-09-03
 5. 11. Förbifarten är inte en kollektivtrafiksatsning
 6. 13. <ul><li>Korridoren missar viktiga bytespunkter </li></ul>
 7. 20. ” Flera av de yttre regionala stadskärnorna kommer att ha en befolkning på ca 100 000 invånare” Regionplane- och trafikkontoret
 8. 21. Eskilstuna Gävle Sundsvall
 9. 22. <ul><li>Uppdrag till Trivector – besvara frågor om: </li></ul><ul><li>Förutsättningar för kollektivtrafik med och via Förbifart Stockholm </li></ul><ul><ul><li>Hur utvecklas trängselsituationen i vägnätet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vad innebär kommande trängselavgifter? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur påverkas kollektivtrafiken av Förbifarten? </li></ul></ul><ul><li>Kapacitet och trafikslag för kollektivtrafik via Förbifart Stockholm </li></ul><ul><ul><li>Förslag på lösningar </li></ul></ul>
 10. 23. Det går att få till en bra kollektivtrafik, men inte som Förbifarten är planerad idag
 11. 24. 2. Det är trångt
 12. 27. 3. Får man överhuvudtaget köra buss på Förbifarten?

×