Session 41 Thomas Lundberg

278 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
278
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • En upp till 4 m bred tvärprofil med ett värde var 4:e mm. En profil mäts var 25:e cm för 1 m sträckorna. En profil mäts var 50:e cm för 20 m sträckorna. En profil mäts var annan m för 20 m sträckorna med tvärfall.
 • En upp till 4 m bred tvärprofil med ett värde var 4:e mm. En profil mäts var 25:e cm för 1 m sträckorna. En profil mäts var 50:e cm för 20 m sträckorna. En profil mäts var annan m för 20 m sträckorna med tvärfall.
 • En upp till 4 m bred tvärprofil med ett värde var 4:e mm. En profil mäts var 25:e cm för 1 m sträckorna. En profil mäts var 50:e cm för 20 m sträckorna. En profil mäts var annan m för 20 m sträckorna med tvärfall.
 • En upp till 4 m bred tvärprofil med ett värde var 4:e mm. En profil mäts var 25:e cm för 1 m sträckorna. En profil mäts var 50:e cm för 20 m sträckorna. En profil mäts var annan m för 20 m sträckorna med tvärfall.
 • En upp till 4 m bred tvärprofil med ett värde var 4:e mm. En profil mäts var 25:e cm för 1 m sträckorna. En profil mäts var 50:e cm för 20 m sträckorna. En profil mäts var annan m för 20 m sträckorna med tvärfall.
 • En upp till 4 m bred tvärprofil med ett värde var 4:e mm. En profil mäts var 25:e cm för 1 m sträckorna. En profil mäts var 50:e cm för 20 m sträckorna. En profil mäts var annan m för 20 m sträckorna med tvärfall.
 • En upp till 4 m bred tvärprofil med ett värde var 4:e mm. En profil mäts var 25:e cm för 1 m sträckorna. En profil mäts var 50:e cm för 20 m sträckorna. En profil mäts var annan m för 20 m sträckorna med tvärfall.
 • Session 41 Thomas Lundberg

  1. 1. Kvalitetskontroll vid upphandling av vägytemätning Teststräckor Validitet och repeterbarhet Thomas Lundberg, VTI Johan Dahlgren, Vägverket
  2. 2. Teststräckor <ul><li>Teststräckor används för att kontrollera validitet och repeterbarhet för deltagande mätbilar. </li></ul><ul><li>Sträckorna är valda med utgångspunkt från att ge en god spridning för undersökta mätstorheter. </li></ul><ul><li>En eller flera referensmätningar görs på varje teststräcka. </li></ul><ul><li>Referensmätning innebär att teststräckan mäts med en annan metod än den som de deltagande företagen använder. Metoden är spårbar bakåt i tiden till tidigare upphandlingar. </li></ul><ul><li>Alla mätstorheter som upphandlas har en referensmetod, i de flesta fall objektiv. </li></ul>
  3. 3. Teststräckor – leverantörsmätning <ul><li>C:a 10 teststräckor mäts, längd upp till 1200 m långa. </li></ul><ul><li>Den första delen av sträckan används för att testa data per 20 m och den andra för data per 1 m. </li></ul><ul><li>3 teststräckor är utvalda för sprickmätning (en option i upphandlingen ej obligatoriskt). </li></ul><ul><li>15 mätningar utförs per teststräcka, 5 mätningar per hastighet, 30, 50 och 70 km/h. </li></ul><ul><li>Mätningarna är utformade för att undersöka mätbilens kvalitet och minimera förarnas inverkan. </li></ul>
  4. 4. Teststräcka – princip
  5. 5. Teststräcka <ul><li>Guidelinje som föraren ska följa </li></ul><ul><li>Fotocellstart för automatisk start av mätning </li></ul><ul><li>Markering för exakt start av 1m sträcka </li></ul>
  6. 6. Referensmetoder <ul><li>Medeltvärprofil, spårdjup och tvärfall </li></ul><ul><li>VTI-TVP, statisk mätning av medeltvärprofil En upp till 4 m bred tvärprofil skannas och ett höjdvärde var 4:e mm i tvärled mäts. </li></ul><ul><li>En tvärprofil var 0,25 m/0,50 m/2 m i längsled sparas (beroende på mätstorhet) </li></ul>
  7. 7. Referensmetoder <ul><li>Längsprofil, IRI (jämnhet i längsled) </li></ul><ul><li>Primal+Totalstation, referensmätning av längsprofil </li></ul><ul><li>Totalstation var 10:e m kombineras med Primaldata var 4:e cm </li></ul>
  8. 8. Referensmetoder <ul><li>Kurvatur och backighet </li></ul><ul><li>Totalstation, referensmätning av lokalt koordinatsystem ett koordinatpar var 4:e m sparas vilket används för beräkning av kurvatur och backighet. </li></ul>
  9. 9. Referensmetoder <ul><li>Position, SWEREF 99 TM </li></ul><ul><li>DGPS+Totalstation, referensmätning av lokalt koordinatsystem i kombination med statisk inmätning av RTK GPS-mätning. Inmätningen utförs var 20:e m. </li></ul>
  10. 10. Referensmetoder <ul><li>Digital stillbild </li></ul><ul><li>Kvalitet och formella krav avgörs subjektivt av van bedömare och graderas i en tregradig skala. </li></ul>
  11. 11. Referensmetoder <ul><li>Textur, makrotextur och megatextur </li></ul><ul><li>Rådatainsamling från optocator. Ett värde varje mm mäts. Detta används för beräkning av texturmåtten. </li></ul>
  12. 12. Referensmetoder <ul><li>Sprickor </li></ul><ul><li>Högupplöst filmning av vägytan 1,6 ×0,9 m 1920×1080 kvadratiska pixlar (halva vägbanan) . </li></ul><ul><li>Manuell registrering av sprickor. </li></ul>
  13. 13. Validitet teststräcka
  14. 14. Exempel, skallkrav validitet IRI Höger <ul><li>IRI Höger </li></ul><ul><li>Totalt ska 75 % av leverantörens värden för IRI höger ligga inom eller vara lika med; </li></ul><ul><li>0,35 mm/m från referensinstrumentets resultat för referensmätningens värde som är mindre än 2,00 mm/m och </li></ul><ul><li>(0,35+(referens-2,00) × 10%) mm/m från referens-instrumentets resultat för referensmätningens värde som är större än eller lika med 2,00 mm/m. </li></ul>
  15. 15. Exempel, skallkrav repeterbarhet IRI Höger <ul><li>Från leverantörens 15 mätningar beräknas en standardavvikelse per 20 m. Krav ställs på att den 75:e percentilen av beräknade standardavvikelser ska understiga gränsvärdet. </li></ul><ul><li>Mätstorhet Percentil 75% </li></ul><ul><li>IRI höger < 0,20 mm/m </li></ul><ul><li>Spårdjup max17 < 0,5 mm </li></ul><ul><li>Spårdjup vänster17 < 0,5 mm </li></ul><ul><li>Spårdjup max15 < 0,5 mm </li></ul><ul><li>Spårdjup vänster15 < 0,5 mm </li></ul><ul><li>Ytlinjetvärfall < 0,20 % </li></ul><ul><li>Spårbottentvärfall < 0,20 % </li></ul><ul><li>Backighet < 0,20 % </li></ul><ul><li>Kurvatur < 3 1/10000m </li></ul><ul><li>Makrotextur höger < 0,10 mm </li></ul>
  16. 16. Totalt mervärde per mätstorhet <ul><li>6. Poäng för mervärde </li></ul><ul><li>Tabellen nedan visar den maximala poäng som kan erhållas som mervärde vid val av leverantörer för vägnätsmätning. </li></ul><ul><li>Mätstorhet Validitet Repeterbarhet Repeterbarhet Reproducerbarhet Total </li></ul><ul><li>teststräckor teststräckor vägnät vägnät Poäng </li></ul><ul><li>IRI höger 6 6 8 20 </li></ul><ul><li>IRI vänster 3 3 </li></ul><ul><li>Längsprofil höger 3 3 </li></ul><ul><li>Längsprofil vänster 2 2 </li></ul><ul><li>Längsprofil HT 2 2 </li></ul><ul><li>Spårdjup max17 6 6 8 20 </li></ul><ul><li>Spårdjup vänster17 1 1 1 3 </li></ul><ul><li>Spårdjup höger17 2 2 1 1 6 </li></ul><ul><li>Medeltvärprofil 1 1 </li></ul><ul><li>Ytlinjetvärfall 5 3 3 4 15 </li></ul><ul><li>Makrotextur höger 3 1 1 1 6 </li></ul><ul><li>Makrotextur vänster 1 1 2 </li></ul><ul><li>Makrotextur mitten 1 1 2 </li></ul><ul><li>Megatextur höger 4 1 1 1 7 </li></ul><ul><li>Megatextur vänster 1 1 1 3 </li></ul><ul><li>Digitala stillbilder 5 5 </li></ul><ul><li>SUMMA 36 30 7 27 100 </li></ul>De kvalitativa utvärderingskriterierna värderas maximalt till 12 000 000 kr.
  17. 17. TACK FÖR OSS ! FRÅGOR? [email_address] [email_address]

  ×