Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 41 Thomas Lundberg

290 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 41 Thomas Lundberg

 1. 1. Kvalitetskontroll vid upphandling av vägytemätning Teststräckor Validitet och repeterbarhet Thomas Lundberg, VTI Johan Dahlgren, Vägverket
 2. 2. Teststräckor <ul><li>Teststräckor används för att kontrollera validitet och repeterbarhet för deltagande mätbilar. </li></ul><ul><li>Sträckorna är valda med utgångspunkt från att ge en god spridning för undersökta mätstorheter. </li></ul><ul><li>En eller flera referensmätningar görs på varje teststräcka. </li></ul><ul><li>Referensmätning innebär att teststräckan mäts med en annan metod än den som de deltagande företagen använder. Metoden är spårbar bakåt i tiden till tidigare upphandlingar. </li></ul><ul><li>Alla mätstorheter som upphandlas har en referensmetod, i de flesta fall objektiv. </li></ul>
 3. 3. Teststräckor – leverantörsmätning <ul><li>C:a 10 teststräckor mäts, längd upp till 1200 m långa. </li></ul><ul><li>Den första delen av sträckan används för att testa data per 20 m och den andra för data per 1 m. </li></ul><ul><li>3 teststräckor är utvalda för sprickmätning (en option i upphandlingen ej obligatoriskt). </li></ul><ul><li>15 mätningar utförs per teststräcka, 5 mätningar per hastighet, 30, 50 och 70 km/h. </li></ul><ul><li>Mätningarna är utformade för att undersöka mätbilens kvalitet och minimera förarnas inverkan. </li></ul>
 4. 4. Teststräcka – princip
 5. 5. Teststräcka <ul><li>Guidelinje som föraren ska följa </li></ul><ul><li>Fotocellstart för automatisk start av mätning </li></ul><ul><li>Markering för exakt start av 1m sträcka </li></ul>
 6. 6. Referensmetoder <ul><li>Medeltvärprofil, spårdjup och tvärfall </li></ul><ul><li>VTI-TVP, statisk mätning av medeltvärprofil En upp till 4 m bred tvärprofil skannas och ett höjdvärde var 4:e mm i tvärled mäts. </li></ul><ul><li>En tvärprofil var 0,25 m/0,50 m/2 m i längsled sparas (beroende på mätstorhet) </li></ul>
 7. 7. Referensmetoder <ul><li>Längsprofil, IRI (jämnhet i längsled) </li></ul><ul><li>Primal+Totalstation, referensmätning av längsprofil </li></ul><ul><li>Totalstation var 10:e m kombineras med Primaldata var 4:e cm </li></ul>
 8. 8. Referensmetoder <ul><li>Kurvatur och backighet </li></ul><ul><li>Totalstation, referensmätning av lokalt koordinatsystem ett koordinatpar var 4:e m sparas vilket används för beräkning av kurvatur och backighet. </li></ul>
 9. 9. Referensmetoder <ul><li>Position, SWEREF 99 TM </li></ul><ul><li>DGPS+Totalstation, referensmätning av lokalt koordinatsystem i kombination med statisk inmätning av RTK GPS-mätning. Inmätningen utförs var 20:e m. </li></ul>
 10. 10. Referensmetoder <ul><li>Digital stillbild </li></ul><ul><li>Kvalitet och formella krav avgörs subjektivt av van bedömare och graderas i en tregradig skala. </li></ul>
 11. 11. Referensmetoder <ul><li>Textur, makrotextur och megatextur </li></ul><ul><li>Rådatainsamling från optocator. Ett värde varje mm mäts. Detta används för beräkning av texturmåtten. </li></ul>
 12. 12. Referensmetoder <ul><li>Sprickor </li></ul><ul><li>Högupplöst filmning av vägytan 1,6 ×0,9 m 1920×1080 kvadratiska pixlar (halva vägbanan) . </li></ul><ul><li>Manuell registrering av sprickor. </li></ul>
 13. 13. Validitet teststräcka
 14. 14. Exempel, skallkrav validitet IRI Höger <ul><li>IRI Höger </li></ul><ul><li>Totalt ska 75 % av leverantörens värden för IRI höger ligga inom eller vara lika med; </li></ul><ul><li>0,35 mm/m från referensinstrumentets resultat för referensmätningens värde som är mindre än 2,00 mm/m och </li></ul><ul><li>(0,35+(referens-2,00) × 10%) mm/m från referens-instrumentets resultat för referensmätningens värde som är större än eller lika med 2,00 mm/m. </li></ul>
 15. 15. Exempel, skallkrav repeterbarhet IRI Höger <ul><li>Från leverantörens 15 mätningar beräknas en standardavvikelse per 20 m. Krav ställs på att den 75:e percentilen av beräknade standardavvikelser ska understiga gränsvärdet. </li></ul><ul><li>Mätstorhet Percentil 75% </li></ul><ul><li>IRI höger < 0,20 mm/m </li></ul><ul><li>Spårdjup max17 < 0,5 mm </li></ul><ul><li>Spårdjup vänster17 < 0,5 mm </li></ul><ul><li>Spårdjup max15 < 0,5 mm </li></ul><ul><li>Spårdjup vänster15 < 0,5 mm </li></ul><ul><li>Ytlinjetvärfall < 0,20 % </li></ul><ul><li>Spårbottentvärfall < 0,20 % </li></ul><ul><li>Backighet < 0,20 % </li></ul><ul><li>Kurvatur < 3 1/10000m </li></ul><ul><li>Makrotextur höger < 0,10 mm </li></ul>
 16. 16. Totalt mervärde per mätstorhet <ul><li>6. Poäng för mervärde </li></ul><ul><li>Tabellen nedan visar den maximala poäng som kan erhållas som mervärde vid val av leverantörer för vägnätsmätning. </li></ul><ul><li>Mätstorhet Validitet Repeterbarhet Repeterbarhet Reproducerbarhet Total </li></ul><ul><li>teststräckor teststräckor vägnät vägnät Poäng </li></ul><ul><li>IRI höger 6 6 8 20 </li></ul><ul><li>IRI vänster 3 3 </li></ul><ul><li>Längsprofil höger 3 3 </li></ul><ul><li>Längsprofil vänster 2 2 </li></ul><ul><li>Längsprofil HT 2 2 </li></ul><ul><li>Spårdjup max17 6 6 8 20 </li></ul><ul><li>Spårdjup vänster17 1 1 1 3 </li></ul><ul><li>Spårdjup höger17 2 2 1 1 6 </li></ul><ul><li>Medeltvärprofil 1 1 </li></ul><ul><li>Ytlinjetvärfall 5 3 3 4 15 </li></ul><ul><li>Makrotextur höger 3 1 1 1 6 </li></ul><ul><li>Makrotextur vänster 1 1 2 </li></ul><ul><li>Makrotextur mitten 1 1 2 </li></ul><ul><li>Megatextur höger 4 1 1 1 7 </li></ul><ul><li>Megatextur vänster 1 1 1 3 </li></ul><ul><li>Digitala stillbilder 5 5 </li></ul><ul><li>SUMMA 36 30 7 27 100 </li></ul>De kvalitativa utvärderingskriterierna värderas maximalt till 12 000 000 kr.
 17. 17. TACK FÖR OSS ! FRÅGOR? [email_address] [email_address]

×