Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 40 Björn Kalman

363 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 40 Björn Kalman

 1. 1. Kvalitetskontroll av bitumen med IR-spektroskopi Björn Kalman
 2. 2. Översikt <ul><li>Kvalitetskontroll utöver produktspecifikation – behövs det? </li></ul><ul><li>Vad är IR-spektroskopi och vad kan det berätta om ett prov? </li></ul><ul><li>Hur kan IR-spektroskopi användas för kvalitetskontroll – ett exempel. </li></ul><ul><li>Slutsatser </li></ul><ul><li>Kvalitetskontroll utöver produktspecifikation – behövs det? </li></ul><ul><li>Vad är IR-spektroskopi och vad kan det berätta om ett prov? </li></ul><ul><li>Hur kan IR-spektroskopi användas för kvalitetskontroll – ett exempel. </li></ul><ul><li>Slutsatser </li></ul>
 3. 3. Kvalitetskontroll utöver produktspecifikation – behövs det? Specifikationen styr på reologiska egenskaper och åldringsbenägenhet Penetration Mjukpunkt Kinematisk visk. Fraass brytp. Dynamisk visk. RTFOT
 4. 4. Kvalitetskontroll utöver produktspecifikation – behövs det? Två täta asfaltsbeläggningar med identisk uppbyggnad men gjorda med två olika 70/100 bitumen. Beläggningarna har signifikant olika utmattningsegenskaper
 5. 5. Kvalitetskontroll utöver produktspecifikation – behövs det? Strippat stenmaterial Stensläpp
 6. 6. Kvalitetskontroll utöver produktspecifikation – behövs det? <ul><li>Utmattningsegenskaper hos en asfaltsmassa kan specificeras enligt produktstandarderna för asfaltsmassor, men beror till viss del av egenskaper hos bindemedlet som inte styrs av produktstandarderna för bindemedel </li></ul><ul><li>Vattenkänsligheten kan specificeras enligt produktstandarderna för asfaltsmassor men beror på kombinationen av ballast bindemedel och eventuella tillsatsmedel. Två bindemedel ur samma klass kan ha olika förmåga att häfta mot en viss ballast. </li></ul>
 7. 7. Kvalitetskontroll utöver produktspecifikation – behövs det? <ul><li>CE märkning av asfaltsmassor kräver Initial Type Testing. – ” A mix Type Testing report is valid for a single mix formulation and remains valid for the purposes of Initial Type Testing unless there are changes in raw materials ” </li></ul><ul><li>För ballast gäller att ITT ska göras vid t.ex förändring av ursprung eller petrografi. </li></ul><ul><li>För bindemedel gäller att ITT ska göras vid byte av klass. </li></ul>
 8. 8. Vad är IR-spektroskopi och vad kan det berätta om ett prov?
 9. 9. Vad är IR-spektroskopi och vad kan det berätta om ett prov?
 10. 10. Vad är IR-spektroskopi och vad kan det berätta om ett prov?
 11. 11. Hur kan IR-spektroskopi användas för kvalitetskontroll – ett exempel. <ul><li>Diskriminant analys av IR-spektra från bitumen med känt ursprung </li></ul><ul><li>Kontroll av okänt/inkommande bitumen mot de kända bitumen </li></ul><ul><li>Diskriminant analys vrider koordinatsystemet så att vi får maximal separation av de kända grupperna längs med de första axlarna – jämför med PCA. </li></ul>
 12. 12. Hur kan IR-spektroskopi användas för kvalitetskontroll – ett exempel. <ul><li>Fyra olika klasser av bindemedel testades. </li></ul><ul><li>Bindemedlen var producerade vid olika tillfällen </li></ul><ul><li>Den kalibrerade modellen testades mot </li></ul><ul><ul><li>bindemedel tillhörande någon av klasserna </li></ul></ul><ul><ul><li>som inte tillhörde någon av klasserna </li></ul></ul><ul><ul><li>bindemedel som tillhörde någon av klasserna men där 1,5% vax tillsatts </li></ul></ul>
 13. 13. Hur kan IR-spektroskopi användas för kvalitetskontroll – ett exempel.
 14. 14. Hur kan IR-spektroskopi användas för kvalitetskontroll – ett exempel. <ul><li>Avstånd enligt Mahalanobis beräknades för kontrollprover mot de kända grupperna. Gräns för medlemskap: Avstånd < 3. </li></ul><ul><li>Prov 1 tillhörande en av klasserna: Avstånd till samma klass: 2,73 – OK (tillhör) </li></ul><ul><li>Prov 2 ej tillhörande någon klass: Avstånd till närmsta klass: 25,06 – OK (tillhör ej) </li></ul><ul><li>Prov 3 1,5% vax tillsatta till ett prov tillhörande en av klasserna: Avstånd till samma klass: 3,22 – OK (tillhör ej) </li></ul>
 15. 15. Slutsatser <ul><li>Bindemedel tillhörande samma klass enligt gällande bindemedelspecifikation ger olika egenskaper på asfaltsmassor, men </li></ul><ul><li>ITT inte strikt nödvändig vid byte av bindemedel ur samma klass </li></ul><ul><li>IR-spektroskopi kan användas för mottagningskontroll av bindemedel. </li></ul><ul><li>IR-spektroskopi kan användas för att kontrollera närvaro av tillsatser eller föroreningar i ett känt bindemedel. </li></ul>

×