Session 38 Pehr-Ola Persson

309 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Presentation Title Option 1
 • Session 38 Pehr-Ola Persson

  1. 1. Energieffektiva transporter med informations och kommunikationsteknologi (IKT)
  2. 2. IKT för energieffektiva transporter - En förstudie för identifiering av framtida forskning och potential av energianvändning vid godstransporter <ul><li>Samarbete mellan Chalmers och WSP </li></ul><ul><li>Förstudie finansierad av Energimyndigheten </li></ul><ul><li>Syfte att tydliggöra koppling mellan IKT och energieffektiva transporter </li></ul><ul><li>Avslutat under 2009 med fortsättning i fördjupningsstudie under 2010 </li></ul>
  3. 3. Förstudie: IKT för energieffektiva transporter Syfte och metod <ul><li>Syfte : </li></ul><ul><li>… att analysera sambandet mellan potential att minska transportsektorns energibehov och ökad användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) </li></ul>
  4. 4. Transportsystemet - utgångspunkt Integration kontra förenkling
  5. 5. Förstudie: IKT för energieffektiva transporter Perspektiv på betydelsen av samordning Källa: Wandel & Ruijgrok (1995)
  6. 6. Förstudie: IKT för energieffektiva transporter Fokus och angreppssätt <ul><ul><li>Fokus på gränssnitt och fysiska nivåer </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifiera aktörer </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifiera behov och kritiska faktorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifiera stödsystem </li></ul></ul><ul><ul><li>Beräkna effekter </li></ul></ul>
  7. 7. Förstudie: IKT för energieffektiva transporter Relationer mellan aktörer och aktiviteter
  8. 8. Förstudie: IKT för energieffektiva transporter F okus - Prioritering av åtgärder med störst effekt <ul><li>Marknad </li></ul><ul><li>Makten hos transportköparen </li></ul><ul><ul><li>Utbud </li></ul></ul><ul><ul><li>Alternativa logistikkanaler </li></ul></ul><ul><li>Logistik </li></ul><ul><ul><li>Planering av produktion </li></ul></ul><ul><ul><li>Hantering av gods </li></ul></ul><ul><li>Transport </li></ul><ul><ul><li>Integration i transportkedja </li></ul></ul><ul><ul><li>Informationsdelning </li></ul></ul><ul><li>Trafik </li></ul><ul><ul><li>Interaktion med infrastruktur </li></ul></ul><ul><ul><li>Transportplanering/-optimering </li></ul></ul>
  9. 9. Förstudie: IKT för energieffektiva transporter IKT-lösningar <ul><li>Marknad </li></ul><ul><ul><li>Transportköparens möjligheter att tolka marknadens krav </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marknadsaktiviteter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produktionsplanering </li></ul></ul></ul><ul><li>Logistik </li></ul><ul><ul><li>Möjlig samordning av hantering och transporter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lagerhållning/lagerstyrning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kundanpassning </li></ul></ul></ul><ul><li>Transport </li></ul><ul><ul><li>Transportörens samlastnings- och samordningsmöjligheter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Transportplanering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ruttoptimering </li></ul></ul></ul><ul><li>Trafik </li></ul><ul><ul><li>Möjlighet att interagera med infrastruktur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>IKT-lösningar med fokus på interaktion med infrastruktur </li></ul></ul></ul>
  10. 10. Resultat förstudie Prioritering av åtgärder med mest effekt på energianvändning <ul><li>Minskad efterfrågan på transporter - Godstransportintensitet </li></ul><ul><ul><li>Behovspåverkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Sourcing </li></ul></ul><ul><li>Överflyttning av gods – Fördelning på trafikslag (Intermodala transporter) </li></ul><ul><ul><li>Styrning och fördelning till alternativa trafikslag </li></ul></ul><ul><ul><li>Möjliggöra </li></ul></ul><ul><li>Effektiva transporter - Energieffektivitet </li></ul><ul><ul><li>Effektivisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Samlastning </li></ul></ul><ul><ul><li>Samordning </li></ul></ul><ul><li>Effektivare fordon - Nyttjandegrad </li></ul><ul><ul><li>Lastplanering </li></ul></ul><ul><ul><li>Transportkapacitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruttoptimering </li></ul></ul>
  11. 11. Resultat förstudie <ul><li>Trafik – största potential till minskad energianvändning </li></ul><ul><li>Marknad - godstransportintensitet </li></ul><ul><ul><ul><li>Direkt koppling mellan efterfrågan och energiförbrukning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Decoupling mellan ekonomisk utveckling och transportbehov </li></ul></ul></ul><ul><li>Trafik – multimodala transporter </li></ul><ul><ul><ul><li>Överföring av gods till energieffektiva trafikslag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Effektivare informationsöverföring och rutiner </li></ul></ul></ul><ul><li>Transport - nyttjandegrad </li></ul><ul><ul><ul><li>Små sändningsstorlekar = effektivare samordning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Effektivare hantering </li></ul></ul></ul><ul><li>Energieffektivitet </li></ul><ul><li>CO 2 -intensitet </li></ul>
  12. 12. Huvudstudie Syfte <ul><ul><li>Syftet med huvudstudien är studera utbytet av information mellan flödeskedjans aktörer och de förutsättningar ett ökat informationsutbyte har beträffande resursutnyttjande och användning av energi. En analys av sambandet mellan informationsutbyte och energieffektiv logistik- och transportprocesser väntas leda till ökade möjligheter att styra kunden mot mer energimässigt fördelaktiga alternativ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Studien kommer att belysa möjligheterna att använda efterfrågestyrd, dynamisk, hantering istället för sekventiell hantering av gods samt den potential som finns till energieffektiv distribution i samband med ökad användning av IKT. </li></ul></ul>
  13. 13. Huvudstudie Mål <ul><li>Målet med studien är att identifiera och klargöra potentialen till energieffektivisering i godstransporter i samband med ökat informationsutbyte, effektivare beslutsstödsystem och operativa informationslösningar. </li></ul>
  14. 14. Energieffektiva transporter - Förbättrad kundservice med samtidig reducerad energianvändning baserad på informations och kommunikationsteknologi (IKT) <ul><li>Chalmersprojekt med fokus på energi- och transporteffektivitet </li></ul><ul><li>En del av projektet Effektiva och integrerade transportprocesser </li></ul>
  15. 15. TACK! <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Tfn: 031-727 28 68 </li></ul>

  ×