Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prognoser av styrmedelseffekter på bilpark     - utsläpp och körkostnader  Beställare:  Vägverket inom ramen för  å...
Fordonsparkens inverkanpå totala CO2-utsläppet                  SAMPERS                 ...
Fordonsparkens inverkan på totala CO2-utsläppet                    SAMPERS              ...
Fordonsparkens inverkan på totala CO2-utsläppet                    SAMPERS              ...
Fordonsparkens inverkan  på totala CO2-utsläppetBilindustrins utbud  Styrmedel  Konsumentpreferenser         ...
Fordonsparkens inverkan  på totala CO2-utsläppetBilindustrins utbud  Styrmedel  Konsumentpreferenser         ...
Fordonsparkens inverkan  på totala CO2-utsläppet                 EU nivå:Bilindustrins utbud      ...
EET-styrmedel i basprognoserna Bensin- och dieselskatten höjs med 75 öre per liter och skatten på bränslet räknas upp årli...
Fordonsparken – en trögrörlig koloss!                    Bilparkens sammansättning 2015        4...
Det behövs en tre modeller förfordonsparkens sammansättning! Utskrotningsmodell – Vilka bilar utgår ur bilparken? Bilin...
Utskrotningsmodell Fixa utskrotningsandelar – Märke – ÅlderBilinnehavsmodell Modell för individers val av att ha bil – ...
Modell för nytillskottets fördelning på biltyper
En matematisk modell för val av biltyp             200      Pris                190   ...
En matematisk modell för val av biltyp             0 ,8      Liter/mil                0 ...
En matematisk modell för val av biltyp                150           200        Hkr/ton ...
En matematisk modell för val av biltyp              Saab                  BMW  Märke   ...
En matematisk modell för val av biltyp            Saab  BMW  Märke                150  Hkr/t...
En matematisk modell för val av biltyp Modellerar sannolikheten att välja en viss biltyp (logitmodell)         ...
Signifikanta variabler pris/förmånsvärde storleksklass drivmedelstyp tankvolym            ???   ??? rost...
Modellen kan beräkna Effekter av olika ekonomiska styrmedel Effekter av omvärldsfaktorer Effekten av införandet av nya bil...
I åtgärdsplaneringen Kalibrering mot försäljning 2007 Översyn av tillkommande framtida bilmodeller och teknisk utveckling ...
Antagande kring utbud av bilar Alla nya miljöbilar som just lanserats eller kommer att lanseras under 2008 lades till utbu...
Definition referensscenario Samma utbud av bilar som EET Bensin- och dieselskatten samt underliggande bränslepris är re...
BränsleprisutvecklingEET kr/literUtgåndsvärde: Medelvärde SCB och SPI      Bensin   Diesel  E85    Gas  2006...
Resultat – Drivmedelsandelar      1,0      0,9                                 ...
Resultat – Kostnad kr/mil     EET-scenario  Referensscenario   Rel. diff    Kostnad kr/mil   Kostnad kr/mi...
Resultat – CO2-utsläpp            Genomsnittligt CO2-utsläpp hela bilparken:      225      200   ...
Jämförelse EU:krav/rekommendationernybilsförsäljningTotala genomsnittliga CO2-utsläpp förnybilsförsäljningen [g/fkm*drivme...
Totala CO2-utsläpp i trafikprognosPrognosår 2020, [miljoner ton]              Referens  EETPersonbil bensi...
Slutsats Bränsleeffektivare bilpark Stor övergång mot billigare bränslen (Etanol) Sammantaget marginellt dyrare att köra b...
EXTRA BILDER
Resultat – Förbrukning l/mil              EET     EET     REF      REF        2006   ...
Jämförelse EU:krav/rekommendationernybilsförsäljningGenomsnittliga CO2-utsläpp för nybilsförsäljningen [g/fkm*drivmedelsan...
Modellskattning med svenska data Data från bilregistret 2004 – C:a 80 000 valda fordon – Problem med klassning av fordon...
Brister i modellen (1G!) Korrelationsstrukturen mellan olika biltypsalternativ starkt förenklad Variationer i värdering...
Fortsatt forskning Förbättrat dataunderlag  – 2006 års bilregisterdata Modellskattning baserad på RP-information i SP- ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 36 Staffan Algers

441 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 36 Staffan Algers

 1. 1. Prognoser av styrmedelseffekter på bilpark - utsläpp och körkostnader Beställare: Vägverket inom ramen för åtgärdsplaneringen Utförare: Staffan Algers, Pia Sundbergh, Kristina Birath (WSP Analys & Strategi)Pia Sundbergh,Transportforum 2009-01-09
 2. 2. Fordonsparkens inverkanpå totala CO2-utsläppet SAMPERS Nationell modell för personresor: Bilparkens användning CO2 totalt = CO2/km * Antal fordonskm
 3. 3. Fordonsparkens inverkan på totala CO2-utsläppet SAMPERS Nationell modell för personresor:Bilparkens sammansättning Bilparkens(förbrukning, drivmedelstyp) användning CO2 totalt =CO2/km CO2/km * Antal fordonskm
 4. 4. Fordonsparkens inverkan på totala CO2-utsläppet SAMPERS Nationell modell för personresor:Bilparkens sammansättning Bilparkens(förbrukning, drivmedelstyp) användning CO2 totalt =CO2/km CO2/km *Körkostnad/km Antal fordonskm
 5. 5. Fordonsparkens inverkan på totala CO2-utsläppetBilindustrins utbud Styrmedel Konsumentpreferenser SAMPERS Omvärldsfaktorer Nationell modell för personresor: Bilparkens sammansättning Bilparkens (förbrukning, drivmedelstyp) användning CO2 totalt = CO2/km CO2/km * Körkostnad/km Antal fordonskm
 6. 6. Fordonsparkens inverkan på totala CO2-utsläppetBilindustrins utbud Styrmedel Konsumentpreferenser SAMPERS Omvärldsfaktorer Nationell modell för personresor: Bilparkens sammansättning Bilparkens (förbrukning, drivmedelstyp) användning CO2 totalt = CO2/km CO2/km * Körkostnad/km Antal fordonskm
 7. 7. Fordonsparkens inverkan på totala CO2-utsläppet EU nivå:Bilindustrins utbud Branschåtaganden och regelverk Styrmedel Konsumentpreferenser SAMPERS Omvärldsfaktorer Nationell modell för personresor: Bilparkens sammansättning Bilparkens (förbrukning, drivmedelstyp) användning CO2 totalt = CO2/km CO2/km * Körkostnad/km Antal fordonskm
 8. 8. EET-styrmedel i basprognoserna Bensin- och dieselskatten höjs med 75 öre per liter och skatten på bränslet räknas upp årligen till 2020 med BNP- utvecklingen. Dieselbeskattningen görs jämförbar. Underliggande oljepris oförändrat till 2020 (IEA) CO2-komponenten i fordonsskatten höjs, vid utsläpp över 120 gram/km, 25 kr/g CO2 och (10/15)*25 kr/g CO2 för alternativa bränslen. Förmånsvärdet skärps successivt till 2012, Vägverkets miljöbilsdefinition skall gälla. Reduktionen av förmånsvärdet för miljöbilar som drivs med bensin respektive diesel sätts till 20%, Förmånsvärdet av fri bensin ökas från faktor 1,2 till 2. EU:s krav för nya bilars genomsnittliga utsläpp med 130 (120) g CO2/km till 2012. Vi antar att låginblandningen av etanol ökar till 10%
 9. 9. Fordonsparken – en trögrörlig koloss! Bilparkens sammansättning 2015 400000 350000 300000 GasAntal fordon 250000 Etanol 200000 Elhybrid 150000 Diesel 100000 Bensin 50000 0 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 Årsmodell Utskrotning Nytillskott
 10. 10. Det behövs en tre modeller förfordonsparkens sammansättning! Utskrotningsmodell – Vilka bilar utgår ur bilparken? Bilinnehavsmodell – Hur många nya fordon tillkommer? Nytillskottsmodell – Vilka är de nytillkommande fordonen?
 11. 11. Utskrotningsmodell Fixa utskrotningsandelar – Märke – ÅlderBilinnehavsmodell Modell för individers val av att ha bil – Socioekonomiska data – Bensinpris
 12. 12. Modell för nytillskottets fördelning på biltyper
 13. 13. En matematisk modell för val av biltyp 200 Pris 190 Bil 1 Bil 2
 14. 14. En matematisk modell för val av biltyp 0 ,8 Liter/mil 0 ,6 200 Pris 200 Bil 1 Bil 2
 15. 15. En matematisk modell för val av biltyp 150 200 Hkr/ton 0,6 Liter/mil 0,8 200 Pris 200 Bil 1 Bil 2
 16. 16. En matematisk modell för val av biltyp Saab BMW Märke 200 150 Hkr/ton 0,8 Liter/mil 0,6 200 Pris 200 Bil 1 Bil 2
 17. 17. En matematisk modell för val av biltyp Saab BMW Märke 150 Hkr/ton 200 0,8 0,6 Liter/mil 200 200 Pris
 18. 18. En matematisk modell för val av biltyp Modellerar sannolikheten att välja en viss biltyp (logitmodell) ??? ??? Saab BMW Märke 150 Hkr / ton 200 0,8 0,6 Liter/mil 200 200 Pris Bil 1 Bil 2
 19. 19. Signifikanta variabler pris/förmånsvärde storleksklass drivmedelstyp tankvolym ??? ??? rostskyddsgaranti Saab BMW Märke driftskostnad (drivmedelsförbrukning och 150 Hkr / ton 200 fordonsskatt) krocksäkerhet 0,8 0,6 Liter/mil märke 200 200 Pris andel stationer med relevant bränsle motorstyrka Bil 1 Bil 2
 20. 20. Modellen kan beräkna Effekter av olika ekonomiska styrmedel Effekter av omvärldsfaktorer Effekten av införandet av nya biltyper,
 21. 21. I åtgärdsplaneringen Kalibrering mot försäljning 2007 Översyn av tillkommande framtida bilmodeller och teknisk utveckling Definition av styrmedelsscenarion – EET – Referens Prognosberäkning Resultatuttag Jämförelse med av EU rekommenderade/bestämda värden Dokumentation
 22. 22. Antagande kring utbud av bilar Alla nya miljöbilar som just lanserats eller kommer att lanseras under 2008 lades till utbudet av bilar. Framförallt etanolbilar och ett mindre antal snåla dieselfordon. 2015 tillkommer bilar med tekniklösningar som reducerar bränsleförbrukningen med 30 % och kostar 30 tkr mer än motsvarande dagens bilar. I slutet av prognosperioden tillkommer laddhybrider som reducerar bränsleförbrukningen med 60 % och kostar 60 tkr mer än motsvarande dagens bilar. – Ett fåtal bedömdes komma in på marknaden redan 2012, övriga framförallt i slutet av perioden, 2018-2020, – Det antas finnas bensin- diesel och etanolhybrider Autonom teknikutveckling på 1% per år Den autonoma utvecklingen kostar inget mer men vägs upp av att vi ej tar hänsyn till inkomstökningar
 23. 23. Definition referensscenario Samma utbud av bilar som EET Bensin- och dieselskatten samt underliggande bränslepris är realt oförändrade, Inga nya styrmedel för att minska den genomsnittliga förbrukningen av bensin och diesel, vilket innebär – ingen höjning av fordonsskatten – ingen skärpning av förmånsvärde – ingen ökad långinblandning av etanol
 24. 24. BränsleprisutvecklingEET kr/literUtgåndsvärde: Medelvärde SCB och SPI Bensin Diesel E85 Gas 2006 11,33 10,76 8,63 9,64 2010 13,65 15,56 8,98 9,64 2013 14,19 16,15 9,06 9,64 2016 14,77 16,78 9,15 9,64 2020 15,58 17,67 9,27 9,64 Referens kr/liter Bensin Diesel E85 Gas 2006 11,33 10,76 8,63 9,64 2007 11,75 11,07 8,69 9,64 … 2020 11,75 11,07 8,69 9,64
 25. 25. Resultat – Drivmedelsandelar 1,0 0,9 Bensin 0,8 Diesel OBS! Diesel och Elhybrid etanol innefattar 0,7 Etanol Gas även elhybrider 0,6 kombinerande med 0,5 EET dessa bränslen 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 Andel laddhybrider i nybilsförsäljningen 2020: 1 Bensin EET: ca 45 % 0,9 0,8 Diesel Referens: ca 25 % Elhybrid 0,7Referens 0,6 Etanol Gas 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040
 26. 26. Resultat – Kostnad kr/mil EET-scenario Referensscenario Rel. diff Kostnad kr/mil Kostnad kr/mil 2006 9,68 9,68 0% 2010 11,14 9,52 - 15 % 2013 10,97 9,15 - 17 % 2016 10,58 8,70 - 18 % 2020 9,80 7,95 - 19 % 2040 7,53 6,04 - 20 % Resultaten används i trafikprognoserna
 27. 27. Resultat – CO2-utsläpp Genomsnittligt CO2-utsläpp hela bilparken: 225 200 175 EET-fossila 150 g/fkm Referens-fossila EET-totala 125 Referens-totala 100 75 50 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2040 Resultaten används i de samhällsekonomiska kalkylerna
 28. 28. Jämförelse EU:krav/rekommendationernybilsförsäljningTotala genomsnittliga CO2-utsläpp förnybilsförsäljningen [g/fkm*drivmedelsandel]: 2007 2008 2010 2013 2016 2020 EET 171 153 141 122 108 89 Referens 171 173 161 149 128 114
 29. 29. Totala CO2-utsläpp i trafikprognosPrognosår 2020, [miljoner ton] Referens EETPersonbil bensin 8,3 5,3Personbil diesel 3,9 2,6Lätt lastbil bensin 0,2 0,1Lätt lastbil diesel 2,1 1,6Buss 0,6 0,5Tung lastbil, u sl 0,9 0,9Tung lastbil, m sl 3,9 3,6Motorcykel och moped 0,1 0,1Totalt 20,0 14,8
 30. 30. Slutsats Bränsleeffektivare bilpark Stor övergång mot billigare bränslen (Etanol) Sammantaget marginellt dyrare att köra bil 2020 jmf med idag …men på sikt blir det billigare
 31. 31. EXTRA BILDER
 32. 32. Resultat – Förbrukning l/mil EET EET REF REF 2006 2020 2040 2020 2040Bensin 0,89 0,82 0,62 0,83 0,66Diesel 0,82 0,52 0,4 0,54 0,41Elhybrid 0,56 0,41 0,37 0,49 0,39Etanol 1 0,73 0,5 0,85 0,61Gas 0,78 0,61 0,56 0,68 0,61 Diesel och etanol innefattar även elhybrider kombinerande med dessa bränslen
 33. 33. Jämförelse EU:krav/rekommendationernybilsförsäljningGenomsnittliga CO2-utsläpp för nybilsförsäljningen [g/fkm*drivmedelsandel]: EET 2007 2008 2010 2013 2016 2020 Totala 171 153 141 122 108 89 Fossila 150 127 103 83 71 59 Referens Totala 171 173 161 149 128 114 Fossila 150 142 126 117 101 91
 34. 34. Modellskattning med svenska data Data från bilregistret 2004 – C:a 80 000 valda fordon – Problem med klassning av fordonstyp – Ingen socioekonomisk information – Fysisk/juridisk ägare, leasing Databas Teknikens Värld – Fordonsegenskaper Data från enkätundersökning hösten 2005 – Värdering av infrastruktur, drivmedelstyp, motorstyrka
 35. 35. Brister i modellen (1G!) Korrelationsstrukturen mellan olika biltypsalternativ starkt förenklad Variationer i värderingar inte beaktade Få EEG-fordon i skattningsdata (2004) Inga socioekonomiska data Inga restriktioner på valmängden
 36. 36. Fortsatt forskning Förbättrat dataunderlag – 2006 års bilregisterdata Modellskattning baserad på RP-information i SP- enkäten – Socioekonomiska data – Information om restriktioner på valmängden – Tidigare bilval Alternativa formuleringar av RP-modellen – Bilregisterdata – SP-data Spridningar i värderingar

×