Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Utvärdering av intermodala transportkedjor: Vilka är de svagaste länkarna och hur kan de elimineras? Projekt inom kombitr...
Kostnad Konkurrens/ samverkan Lönsamhet KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Effektiva tågsystem
Utvärdering av intermodala transportkedjor <ul><li>Syfte </li></ul><ul><li>Att identifiera den svagaste länkarna i en inte...
Utvärdering av intermodala transportkedjor <ul><li>Parter </li></ul><ul><li>KTH Järnvägsgrupp  </li></ul><ul><ul><li>Proj...
 
 
 
 
Drivkrafter för ökad kombitrafik lastbil-järnväg <ul><li>Bättre utbud: </li></ul><ul><ul><li>Avregleringen ger nya operatö...
Exempel på kombikedjor inrikes Järnväg – vagnslast – via industrispår Järnväg – vagnslast – med lastbilsforsling Kombi – v...
Källa: G Troche 2008 • Loading of trailer • Collection by truck Feeder transport, truck • Positioned by truck • Inte...
Systemmodell av intermodala transporter Källa: J Woxenius 1999
Vad skiljer kombitransporter från direkta transporter med lastbil eller järnväg? <ul><li>Terminalhanteringen </li></ul><ul...
Fördelar med kombitransporter <ul><li>Effektiv fjärrtransport </li></ul><ul><ul><li>Kostnad </li></ul></ul><ul><ul><li>Ene...
Vad är en svag länk? <ul><li>En del i en transportkedja som innebär att alternativet inte väljs av kunden </li></ul><ul><l...
Utvärdering av intermodala transportkedjor - Metod <ul><li>Kartläggning av olika transportkedjor </li></ul><ul><ul><li>Ide...
Kundkrav <ul><li>Kvalitet </li></ul><ul><li>Kostnad </li></ul>Miljö
Intervjuer med 97 transportchefer av Sofia Lundberg: Vid vilken prisskillnad byter företaget transportföretag?
Utvärdering av intermodala transportkedjor <ul><li>Fallstudier </li></ul><ul><li>Svaga länkar varierar från fall till fall...
Kombiterminalen i Malmö Containerhantering registrerad med GPS
Handling of swap-bodies in Malmö intermodal terminal  Measurements of accelerations Measurements of movements and speed
Utvärdering av intermodala transportkedjor <ul><li>Mätning av påkänningar och godsskador </li></ul><ul><li>Mätningar av på...
Utvärdering av intermodala transportkedjor <ul><li>Kostnadsmodeller för terminaler och transporter </li></ul><ul><li>Svårt...
Kostnader för omlastning i olika terminaltyper
Kombitrafik ”konkurrerar” med direkt lastbilstrafik och vagnslasttrafik Vagnslast Lastbil Kombi 64 ton 168m 3 40-6 0 ton ...
Utvärdering av intermodala transportkedjor <ul><li>Tillgänglighet mot kund </li></ul><ul><li>Tillgång till terminaler och ...
Malmö Stockholm Ändpunktstrafik med omland
Malmö Stockholm Nässjö Linköping Nyköping Hässleholm Alvesta Linjetrafik med omland
Lättkombi <ul><li>Terminaler i sidotågväg </li></ul><ul><li>Max 24 ton och 11m containers och växelflak </li></ul><ul><li>...
 
 
 
 
 
Utvecklingslinjer <ul><li>Containers och växelflak </li></ul><ul><li>Universellt system </li></ul><ul><li>Passar i logist...
Autokombi - Automatisk horisontell överföring av lastbärare <ul><li>Exempel: Det svenska CCT-systemet (CarConTrain) </li><...
Kombitrafik till Göteborgs hamn Direkta skyttlar till 25 orter och förbindelser med 18 andra orter I Sverige och Norge
<ul><li>Göteborgs hamn har byggt upp ett system till 26 orter vilket är mer än CargoNets 17 terminaler i Sverige </li></u...
Vad krävs för att nå ökad intermodalitet? Kund
Förslag till åtgärder <ul><li>Öka tillgängligheten </li></ul><ul><ul><li>Det behöv ett mer heltäckande nät för kombitrafik...
<ul><li>Några stora terminaler ”Freight services centers” och många små ”hållplatser” öppna för alla operatörer </li></ul>...
Vad krävs av olika parter för att nå målet ökad intermodalitet? <ul><li>Forskningsfinansiärer: Ta fram medel för demonstra...
Tack! [email_address] Hemsida: www.infra.kth.se/jvg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 36 Bo Lennart Nelldal

357 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 36 Bo Lennart Nelldal

 1. 1. Utvärdering av intermodala transportkedjor: Vilka är de svagaste länkarna och hur kan de elimineras? Projekt inom kombitrafikcentrat SiR-C finansierat av Vägverket-Banverket Adj. Professor Bo-Lennart Nelldal KTH Järnvägsgrupp 2010-01-13
 2. 2. Kostnad Konkurrens/ samverkan Lönsamhet KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Effektiva tågsystem
 3. 3. Utvärdering av intermodala transportkedjor <ul><li>Syfte </li></ul><ul><li>Att identifiera den svagaste länkarna i en intermodal transportkedja </li></ul><ul><li>Att föreslå åtgärder som kan eliminera de svaga länkarna </li></ul><ul><li>Metod </li></ul><ul><li>Att följa ett antal intermodala transportkedjor </li></ul><ul><li>Kartlägga varje länk i kedjan när det gäller </li></ul><ul><ul><li>Kostnader och tidsåtgång </li></ul></ul><ul><ul><li>Påfrestningar på godset </li></ul></ul><ul><ul><li>Administrativa rutiner </li></ul></ul>
 4. 4. Utvärdering av intermodala transportkedjor <ul><li>Parter </li></ul><ul><li>KTH Järnvägsgrupp </li></ul><ul><ul><li>Projektledare </li></ul></ul><ul><ul><li>Transportköparnas rutiner och synpunkter </li></ul></ul><ul><ul><li>Analys och slutrapport </li></ul></ul><ul><li>Mariterm </li></ul><ul><ul><li>Mätningar av påkänningar och frekvens av händelser </li></ul></ul><ul><ul><li>Riskanalys </li></ul></ul><ul><li>MWL Ljud- och Vibrationer KTH </li></ul><ul><ul><li>Mätningar med skakbord, modellutveckling </li></ul></ul><ul><li>TfK Transportforsk </li></ul><ul><ul><li>Tids- och kostnadsmodell mm </li></ul></ul>
 5. 9. Drivkrafter för ökad kombitrafik lastbil-järnväg <ul><li>Bättre utbud: </li></ul><ul><ul><li>Avregleringen ger nya operatörer - bättre kvalitet </li></ul></ul><ul><ul><li>De gamla operatörerna blir effektivare </li></ul></ul><ul><ul><li>Investeringar i infrastruktur och nya terminaler </li></ul></ul><ul><li>Ökad efterfrågan: </li></ul><ul><ul><li>Kunderna efterfrågar klimatsmart järnväg </li></ul></ul><ul><ul><li>Nya aktörer t.ex. Göteborgs hamn, Nässjö </li></ul></ul><ul><ul><li>Ökad drivmedelskostnad - lastbilsavgifter </li></ul></ul>
 6. 10. Exempel på kombikedjor inrikes Järnväg – vagnslast – via industrispår Järnväg – vagnslast – med lastbilsforsling Kombi – växelflak Kombi – trailer Lastbil hela vägen Avsändare / mottagare Järnväg Väg Frilastterminal Kombiterminal
 7. 11. Källa: G Troche 2008 • Loading of trailer • Collection by truck Feeder transport, truck • Positioned by truck • Internal movement • Lift to rail wagon • Local shunting by rail Example of process chain in international trailer transport Rail transport • Local shunting by rail • Lift from rail wagon • Internal movement • Movement to ferry • Movement from ferry • Internal movement • Lift to rail wagon • Local shunting by rail • Local shunting by rail • Lift from rail wagon • Internal movement • Picked up by truck • Positioning of truck • Unloading of trailer Ferry transport Rail transport Distribution by truck Local processes Link processes Sender Intermodal terminal Ferry terminal Ferry terminal Intermodal terminal Recipient Place Road Railway Road Infrastructure (Sea) Railway Gerhard Troche 04/2008
 8. 12. Systemmodell av intermodala transporter Källa: J Woxenius 1999
 9. 13. Vad skiljer kombitransporter från direkta transporter med lastbil eller järnväg? <ul><li>Terminalhanteringen </li></ul><ul><ul><li>En kombitransport måste alltid terminalhanteras under vägen </li></ul></ul><ul><li>Lastbehållaren är obruten från start till mål </li></ul><ul><ul><li>Lastbehållaren fungerar som emballage och skyddar godset från start till mål </li></ul></ul><ul><li>Fler inblandade parter </li></ul><ul><ul><li>Flera transportmedel och transportföretag inblandade även om det är en speditör mot kunden </li></ul></ul>
 10. 14. Fördelar med kombitransporter <ul><li>Effektiv fjärrtransport </li></ul><ul><ul><li>Kostnad </li></ul></ul><ul><ul><li>Energiförbrukning och miljö </li></ul></ul><ul><li>Flexibel matartransport </li></ul><ul><ul><li>Dörr-till-dörr </li></ul></ul><ul><li>Skyddar godset “bra förpackning” </li></ul><ul><li>Mindre enheter än en hel bil/vagn är möjliga </li></ul><ul><li>Lastenheten är oberoende av fordonet och kan användas längre in i logistikkedjan </li></ul>
 11. 15. Vad är en svag länk? <ul><li>En del i en transportkedja som innebär att alternativet inte väljs av kunden </li></ul><ul><li>Det svaga länken kan svara för en för stor del av kostnaden jämfört med alternativen </li></ul><ul><li>Den svaga länken kan utgöra en restriktion som omöjliggör transport t.ex. att det tar för lång tid </li></ul><ul><li>Den svag länken kan innebära en kvalitetsbrist som innebär en för hög risk för kunden </li></ul>
 12. 16. Utvärdering av intermodala transportkedjor - Metod <ul><li>Kartläggning av olika transportkedjor </li></ul><ul><ul><li>Identifiering av svaga länkar </li></ul></ul><ul><ul><li>Synpunkter från transportköpare </li></ul></ul><ul><ul><li>Frekvens av händelser i transportkedjan </li></ul></ul><ul><ul><li>Uppföljning av administrativa rutiner </li></ul></ul><ul><li>Analys av påkänningar och kvalitetsproblem </li></ul><ul><ul><li>Mätning av påkänningar i terminaler och transport </li></ul></ul><ul><ul><li>Skakprov på olika typer av gods </li></ul></ul><ul><ul><li>Riskanalys </li></ul></ul><ul><li>Utveckling av kostnadsmodeller </li></ul><ul><ul><li>Terminalkostnadsmodell </li></ul></ul><ul><ul><li>Transportkostnadsmodell </li></ul></ul><ul><li>Identifiering av svaga länkar och förslag till åtgärder </li></ul><ul><ul><li>Utnyttjar även tidigare kunskap inom gruppen </li></ul></ul>
 13. 17. Kundkrav <ul><li>Kvalitet </li></ul><ul><li>Kostnad </li></ul>Miljö
 14. 18. Intervjuer med 97 transportchefer av Sofia Lundberg: Vid vilken prisskillnad byter företaget transportföretag?
 15. 19. Utvärdering av intermodala transportkedjor <ul><li>Fallstudier </li></ul><ul><li>Svaga länkar varierar från fall till fall </li></ul><ul><li>Transportkostnaden oftast lägre med kombi när man valt kombi </li></ul><ul><li>Transporttiden oftast längre än med lastbil men det har oftast inte så stor betydelse </li></ul><ul><ul><li>– inlämnings- och leveranstider är viktigare </li></ul></ul><ul><li>Flexibiliteten är lägre med kombi än med lastbil </li></ul><ul><li>För företag som använder vagnslast är kombi ofta dyrare </li></ul><ul><li>Administrativa problem: Många inblandade parter, krångligare än med ett transportmedel </li></ul>
 16. 20. Kombiterminalen i Malmö Containerhantering registrerad med GPS
 17. 21. Handling of swap-bodies in Malmö intermodal terminal Measurements of accelerations Measurements of movements and speed
 18. 22. Utvärdering av intermodala transportkedjor <ul><li>Mätning av påkänningar och godsskador </li></ul><ul><li>Mätningar av påkänningar: Normalt inga problem, järnväg större påkänningar men inte kritiskt </li></ul><ul><li>Skaktest: Svårt att skada godset med normala påkänningar </li></ul><ul><li>Godsskador: Förekommer sällan, upplevs inte som ett stort problem </li></ul><ul><li>Dock något högre skador vid järnväg bl.a. beroende på högre hastighet fuktskador mm </li></ul><ul><li>Godskador vanligast som följd av dålig stuvning och vid lastning och lossning </li></ul>
 19. 23. Utvärdering av intermodala transportkedjor <ul><li>Kostnadsmodeller för terminaler och transporter </li></ul><ul><li>Svårt att hitta kostnadseffektiva terminaltekniker </li></ul><ul><ul><li>Stora terminaler, dyr utrustning och högt utnyttjande ger hög styckkostnad </li></ul></ul><ul><ul><li>Små terminaler med billig utrustning och lågt utnyttjande ger hög styckkostnad </li></ul></ul><ul><li>Få terminaler jämförelse med direkt lastbil – ger långa matartransportavstånd och hög kostnad </li></ul><ul><li>Kapacitet en begränsning i jämförelse med järnväg – dåligt lastutnyttjande ger hög kostnad </li></ul>
 20. 24. Kostnader för omlastning i olika terminaltyper
 21. 25. Kombitrafik ”konkurrerar” med direkt lastbilstrafik och vagnslasttrafik Vagnslast Lastbil Kombi 64 ton 168m 3 40-6 0 ton 100m 3 40 ton 160m 3
 22. 26. Utvärdering av intermodala transportkedjor <ul><li>Tillgänglighet mot kund </li></ul><ul><li>Tillgång till terminaler och nätverk en begränsning - det saknas ett heltäckande system </li></ul><ul><li>Många inblandade parter, krångligare än med ett transportmedel </li></ul><ul><li>Kunderna känner inte att de har fullständig information och kontroll över kombitransporter </li></ul><ul><li>Det finns inget transportföretag som säljer kombitransporter från dörr till dörr </li></ul><ul><li>Särskilt stora problem för små kunder och stora kunder med spridda flöden </li></ul>
 23. 27. Malmö Stockholm Ändpunktstrafik med omland
 24. 28. Malmö Stockholm Nässjö Linköping Nyköping Hässleholm Alvesta Linjetrafik med omland
 25. 29. Lättkombi <ul><li>Terminaler i sidotågväg </li></ul><ul><li>Max 24 ton och 11m containers och växelflak </li></ul><ul><li>Lastning och lossning med gaffeltruck under tråd </li></ul><ul><li>Tåg och lastbil oberoende av varandra </li></ul><ul><li>Lokföraren kan köra trucken </li></ul>
 26. 35. Utvecklingslinjer <ul><li>Containers och växelflak </li></ul><ul><li>Universellt system </li></ul><ul><li>Passar i logistikkedjan från fabrik till kund </li></ul><ul><li>Stort nätverk möjligt </li></ul><ul><li>Oberoende mellan lastbärare och fordon </li></ul><ul><li>Låg tara och energiförbrukning </li></ul><ul><li>Satsa på horisontell överföring </li></ul>v <ul><li>Trailers </li></ul><ul><li>Åkeribaserat system </li></ul><ul><li>Enkelt och flexibelt </li></ul><ul><li>Passar i ändpunktsrelationer </li></ul><ul><li>Satsa på lågbyggda enkla vagnar </li></ul><ul><li>” Trailers on flat cars” TOFC </li></ul><ul><li>Lastning/lossning via ramp </li></ul>
 27. 36. Autokombi - Automatisk horisontell överföring av lastbärare <ul><li>Exempel: Det svenska CCT-systemet (CarConTrain) </li></ul><ul><li>Kan överföra containers och växelflak av olika längd och bredd </li></ul><ul><li>Mellan transportmedel och till/från lager och industrier </li></ul><ul><li>Systemet kan göras helautomatiskt </li></ul>
 28. 37. Kombitrafik till Göteborgs hamn Direkta skyttlar till 25 orter och förbindelser med 18 andra orter I Sverige och Norge
 29. 38. <ul><li>Göteborgs hamn har byggt upp ett system till 26 orter vilket är mer än CargoNets 17 terminaler i Sverige </li></ul><ul><li>En fördel jämfört med vanliga kombitransporter är att terminalhantering krävs både för lastbil och järnväg i ena änden (hamnen) </li></ul><ul><li>En annan fördel är att godset kommer i containrar redan från början </li></ul><ul><li>Flera järnvägsoperatörer engagerade </li></ul><ul><li>Effektiv marknadsföring från hamnen som vidgar sitt omland </li></ul>Göteborgs hamn - Ett lyckat exempel
 30. 39. Vad krävs för att nå ökad intermodalitet? Kund
 31. 40. Förslag till åtgärder <ul><li>Öka tillgängligheten </li></ul><ul><ul><li>Det behöv ett mer heltäckande nät för kombitrafik </li></ul></ul><ul><li>Förenkla terminalhanteringen </li></ul><ul><ul><li>Enklare och billigare terminalteknik krävs, horisontell överföring under kontaktledning på sikt automatisk </li></ul></ul><ul><li>Öka flexibiliteten </li></ul><ul><ul><li>Högre frekvens medger större flexibilitet </li></ul></ul><ul><li>Ta helhetsansvar mot kunden </li></ul><ul><ul><li>Det behövs operatörer/speditörer som kan erbjuda kombitransport från dörr till dörr </li></ul></ul><ul><ul><li>Säkerställ information on line till kunden </li></ul></ul><ul><li>Satsa mer på demonstrationsprojekt och stimulera företag som vill pröva nya lösningar </li></ul>
 32. 41. <ul><li>Några stora terminaler ”Freight services centers” och många små ”hållplatser” öppna för alla operatörer </li></ul><ul><li>Ta vara på hamnarna som stora kombiterminaler </li></ul><ul><li>Nästa generation lastbilsterminaler bör lokaliseras för maximal samverkan järnväg-lastbil-sjöfart </li></ul><ul><li>Koppling tåg-flyg för snabba godstransporter </li></ul><ul><li>För containers och växelflak: Utveckla terminaltekniken med helautomatisk horisontell överföring </li></ul>Vad krävs för att utveckla kombitrafiken på lång sikt?
 33. 42. Vad krävs av olika parter för att nå målet ökad intermodalitet? <ul><li>Forskningsfinansiärer: Ta fram medel för demonstrationsprojekt </li></ul><ul><li>Forskare: Kombinera långsiktig grundforskning med demonstrationsprojekt </li></ul><ul><li>Kunder och transportföretag: Våga satsa på nya system </li></ul><ul><li>Kommuner, Trafikverk och planerande organ: </li></ul><ul><ul><li>Planera och stimulera samordnade transportlösningar </li></ul></ul><ul><li>Riksdag och regering: </li></ul><ul><ul><li>Styr mot rätt håll med skatter och avgifter nu </li></ul></ul><ul><ul><li>Sätt upp klara regler och mål så alla vet vad som gäller </li></ul></ul><ul><ul><li>Investera i miljöanpassade transportsystem </li></ul></ul><ul><ul><li>Satsa på forskning och utveckling </li></ul></ul><ul><li>EU: Satsa på gröna godskorridorer för järnväg med långa tåg </li></ul>
 34. 43. Tack! [email_address] Hemsida: www.infra.kth.se/jvg

×