Session 33 Anders Roth

252 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 33 Anders Roth

 1. 1. Dubbdäcksförbud i Göteborg? <ul><li>Anders Roth </li></ul><ul><li>Göteborg Stad, Trafikkontoret </li></ul>
 2. 2. MgCl-spridning
 3. 3. Hastighetssänkning
 4. 4. Förutsättningar <ul><li>Två principlösningar </li></ul><ul><li>Lokalt förbud på de gatusträckningar där MKN för PM 10 riskerar överskridande </li></ul><ul><li>Förbud inom nuvarande miljözon för tung trafik </li></ul><ul><li>Luftkvalitet, buller och förändringar i trafiksäkerhet </li></ul>
 5. 5. Gator med dålig luft
 6. 6. Olika typresor 1 3 2 4 5 6 6
 7. 7. Trafikanalys <ul><li>De flesta bilresor med start eller mål i miljözonen har sitt ursprung i Göteborgs kommun </li></ul><ul><li>20 % har sitt ursprung utanför kommunen </li></ul><ul><li>10 % av de resor som passerar igenom miljözonen har start- eller målpunkt utanför Göteborgs kommun </li></ul><ul><li>Sannolikt är centrala Göteborg mer förskonat från halka pga. smältande effekt av större trafikflöde och högre temperatur i tätorten </li></ul><ul><li>Till största delen bilister i Göteborgs kommun som påverkas </li></ul>
 8. 8. Väglag och dubbdäck <ul><ul><li>Förbrukning av salt på statliga vägnätet inom olika driftsområden </li></ul></ul><ul><ul><li>Analys av vägväderdata (VViS-stationer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen tydlig bild av förekomsten av halt vinterväglag eller geografisk spridning av behov av dubbdäck (olika typer av halt väglag på olika platser ) </li></ul></ul>
 9. 9. Dubbdäcksandel <ul><li>Räkningar på parkerade fordon (Heden). </li></ul><ul><li>Egna stickprovsmätningar vid miljözonsgränsen (syd och väst) och boendeparkerade fordon (Johanneberg och Masthugget) </li></ul><ul><li>Andelen stabil 2000–2005, därefter minskande trend. </li></ul><ul><li>Dubbdäcksandel för fordon som trafikerar miljözonen (MZ) - 60 % </li></ul><ul><li>Dubbdäcksandel för fordon som inte trafikerar MZ – 70 % </li></ul>
 10. 10. Byte vid förbud <ul><li>Utvalda gator: </li></ul><ul><ul><li>– 25 % av fordon med dubbdäck (15 % av alla fordon) </li></ul></ul><ul><li>Hela miljözonen: </li></ul><ul><ul><li>- 1/3 - 2/3 av de fordon som under ett normaldygn inte trafikerar miljözonen och som idag har dubbdäck, övergår till dubbfria däck </li></ul></ul><ul><li>Andel fordon utanför zonen med dubbdäck blir då ca 20 % </li></ul>
 11. 11. PM 10 -halter på gator (Simair)
 12. 12. PM10-halt miljözon (Enviman)
 13. 13. Förändring av olycksrisk för respektive grupp vid vinterväglag
 14. 14. Fortsatt arbete <ul><li>Trafikanalyser för olika förbudsalternativ </li></ul><ul><li>Erfarenheter från Stockholm </li></ul><ul><li>Privatekonomiska konsekvenser av olika införandeår </li></ul><ul><li>Förslag till Trafiknämnden vt 2010 </li></ul>
 15. 15. Sammanfattning <ul><li>Positivt </li></ul><ul><ul><li>Bättre luftkvalitet,15-20% </li></ul></ul><ul><ul><li>Minskad risk fför överskridande av MKN </li></ul></ul><ul><ul><li>Renare dagvatten </li></ul></ul><ul><ul><li>Mindre buller </li></ul></ul><ul><ul><li>Minskade slitagekostnader </li></ul></ul><ul><ul><li>Lägre hårdhetskrav på ny beläggning </li></ul></ul><ul><li>Negativt </li></ul><ul><ul><li>Ökning av olycksrisken i Göteborg, +1–3 % vid halt väglag </li></ul></ul><ul><ul><li>Ökad olycksrisk för trafik utanför Göteborg, < 1% vid halt väglag </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen halkbekämpning (isig och torr vägbana) av dubbdäck </li></ul></ul><ul><ul><li>Ökad kostnad för halkbekämpning (plogning, saltning, sandning) </li></ul></ul>

×