Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 31 Johanna Karlsson

591 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 31 Johanna Karlsson

 1. 1. Navigeringsstöd för synskadade – en nyttovärdering med svårvärderade nyttorElisabeth Dawidson, projektledare e-Adept, AstandoJohanna Karlsson, PENG-analytiker, SWECOTransportforum 2010
 2. 2. Vision “För att hjälpa personer medfunktionsnedsättningar och äldre att gå ut på egen hand och delta i samhällslivet”
 3. 3. Agenda Tillgänglighet….. genom kommunens Lokala vägdatabasoch så här delger vi medborgaren informationen…. hängsle och livrem PENG – en nyttoanalys
 4. 4. röra sig &hitta
 5. 5. undvikatrafikerade vägar
 6. 6. till förmån förgångvägar
 7. 7. hittataktilaplattor
 8. 8. hittabänkar
 9. 9. hittapappers- korgar
 10. 10. hittabrevlådor
 11. 11. Hitta tillbusshålls- platser
 12. 12. …genom kommunens Lokala Vägdatabas
 13. 13. Mycket information i anslutning till vägnätet
 14. 14. Mycket information i anslutning till vägnätet
 15. 15. Mycket information i anslutning till vägnätet
 16. 16. Adresser Ljuskällan Gång- o Trafik Gata Olycksdata P-automater Kopplet cykel räkningar GatuInfo MUS Trafiken.nu M fl… LTF Lokal vägdatabas, LV Underhåll av Prenumeration/noder och länkar LV-administr Import/export Navigering NVDB intressent Höjddata
 17. 17. Handenheter
 18. 18. The solution Lösningen
 19. 19. The solution Lösningen
 20. 20. SOS & assistans PositionThe solution Lösningen
 21. 21. Hängsle och livrem….
 22. 22. e-Adept MenySpåra ! Idag, 11:19 0709-956453 Stäng av larm Spåra person Fortsätt navigera
 23. 23. e-Adept Utvecklas av privata företagFinansieras av statliga myndigheter och kommuner (Stockholms stad, PTS, Vägverket, Banverket, Malmö stad, Vinnova) Projektresultaten är gratis
 24. 24. PENG – Prioritering Efter NyttoGrunder Navigeringstöd för synskadade – en nyttovärdering med svårvärderade nyttor Johanna Karlsson SWECO
 25. 25. Exempel PENG-analysobjekto Infrastruktur o Företagssammanslagningo Elektronisk handel o Front Officeo Digital röntgen o Intranäto Verksamhetsutveckling o Elektroniska recepto Call Center o Data Warehouseo Datalager o Journalsystemo Brandvarnare o Kunddatabaso Vårdadministrativt system o Fastighetsdatasystemo Ärendehantering o Portalo Behörighetssystem o Nya Nationella Höjdmodelleno Marknadssystem o Nyckelfri hemtjänsto Projektpärmsystem o Ekonomisystemo Kunskapsdatabas o Medborgarterminalero Affärssystem o ECDL-körkorteto CAD-system o Windows XPo Minskning av långtidssjuka o GISo Workflow-system o Operationsplaneringo Skadereglering o Yrkestrafiktillståndo Globalt nätverk o CRMo Övervakningssystem o Videokonferensutrustningo Basplattform o Organisationsförändringo Om- och tillbyggnad o Passersystem
 26. 26. Vi är många som använder PENG…Kommuner Universitet/Högskolor Landsting/Regionero Asker kommune, Norge o Kalmar läns landstingo Borlänge kommun o Blekinge Tekn. Högskola o Landstinget Sörmlando Bromma o Handelshögskolan Stockholm o Landstinget Västmanland stadsdelsförvaltningo Eslövs kommun o Högskolan i Gävle o Landstinget Värmlando Eskilstuna kommun o Högskolan i Kalmar o Västernorrl. läns landstingo Göteborgs stad o Internat Handelshögskolan o Västra Götalandsregioneno Halmstads kommun o Norrbottens läns landstingo Hässelby, Liljeholmen, i Jönköping o Stockholms läns landsting Hägersten och Farsta o Karlstads universitet o Landstinget Södermanland stadsdelsförvaltningar o Kungl Tekniska Högskolano Jönköping kommun o Uppsala läns landstingo Mjölby kommun o Ladok konsortiet o Örebro läns landstingo Katrineholm kommun o Laurea univ. Finland o Landstinget i Östergötlando Lunds kommun o Luleå Tekniska universitet o Samverkan 5 landstingo Malmö stad o Lunds universitet o Samverkan 3 landstingo Marks kommuno Nacka kommun o Lärarhögskolano Skellefteå kommun o Mittuniversitetet Sjukhuso Sollentuna kommun o Sthlms universitet o Akadem. sjukhuset Uppsalao Stockholms stad o Härnösands sjukhuso Sundsvalls kommun o Uppsala universitet o Karolinska sjukhuseto Södertälje kommun o Örebro universitet o Sundsvalls sjukhuso Täby kommun o Södersjukhuset Stockholmo Uppsala kommuno Älvsbyns kommun o Södra Älvsborgs sjukhuso Östersunds kommun o Örnsköldsviks sjukhus o Östersunds sjukhus
 27. 27. Vi är många som använder PENG…Myndigheter o Sv. Geolog. Undersökn. (SGU) o Skanovao Arbetsförmedlingen (AMS) o Tullverket o Skanska Sverige AB o Utrikesdepartementet o Skånemejerier ABo Banverket o Verket för Högskoleservice o Sweco Sverigeo Boverket o Vägverket o Sweco Positiono CSM o Swedbanko Försvarsmakten Företag o Södra skogsägarnao Försvarets Materielverk (FMV) o Alecta AB o Telge Näto Jordbruksverket o ALMI företagspartner o TeliaSonera ABo Kris- och Beredskapsmynd. o Carelink AB o Vattenfall ABo Kronofogden o Cementao Lantmäteriet o DeLaval Övrigao Migrationsverket o Devenator/AstraZeneca o Apoteket o Enveco Miljöekonomi o AFAo PRV o Ericsson AB o Bankgirocentraleno PPM o Esri o Brandförsvaret,Stockholmo Riksgäldskontoret o Handelsbanken o Folktandvård Skåne & NLLo Försäkringskassan o Kvadrat AB o Göteborgs hamno Regeringskansliet o NCC AB o Nuteko Rikspolisstyrelsen o ODEN entrepr. anläggn. AB o Posten Sverigeo Skatteverket o Praktikertjänst AB o Stockholm Vatteno Statens Fastighetsverk o Sandvik AB o Svensk bilprovningo Statskontoret o Scancem AB o Sveriges Radioo Socialstyrelsen o Skandia o Systembolaget o Scania o Trygg-Hansa
 28. 28. Nyttostapel 15 3Svårvärderadnytta 7Indirekt Netto-resultat- nytta 12påverkandenyttaDirekt 5 3resultat-påverkande Kostnad förnytta nyttanNyttofaktor = Bruttonytta/Kostnad15/3 = 5
 29. 29. PENG – Prioritering Efter NyttoGrunder Förutsättning: • projektet ”Digitalisering av gångvägnätet för hela staden” har genomförts
 30. 30. AnalysgruppenNr Namn Funktion/titel Anm1 Lars Cedergrund Beställare TK2 Pernilla Johnni Intern projektledare, TK3 Magnus Jernberg Fd projektledare prototyp NavStöd, Astando4 Elisabeth Dawidson Projektledare, Astando5 Magnus Lindmark Brukare Borta dag 36 Torbjörn Lahrin VD, Astando Observatör dag 1
 31. 31. NavStöd-PENG:ens resultat Genomsnittliga nyttan per år över nyttoperioden, Höst 2009-2014 Snittnytta år 1-5 90,0 80,0 70,0 60,0 56,6 50,0MKr 40,0 30,0 20,0 21,7 10,0 1,9 4,3 0,0
 32. 32. När PENG-analys?•Alla typer av förändringar  IT-investeringar  Andra investeringar  Organisationsförändringar  Nysatsningar  Nedläggningar  Sammanslagningar, delningar
 33. 33. Hur genomfördes NavStöd-PENGen?  Förberedelsemöte projektledaren och PENG-ledaren  4 halvdagar, under en kalendermånad  5 verksamhetskunniga personer deltog, varav en gravt synskadad person
 34. 34. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 35. 35. Nyttostruktur: NavStöd Ökad intern nytta (Staden) Ökad extern nyttaÖkad bruttonytta (Brukare & anhöriga) Ökad samhällsnytta (Lägre samhälls- kostnader mm)
 36. 36. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 37. 37. Största 3 gröna nyttorna1. Extern nytta – Lägre kostnader för brukarna2. Intern nytta – Högre intäkter för Stockholm Stad3. Intern nytta – Lägre kostnader – Lägre förvaltnings- kostnader
 38. 38. Största 3 gröna+gula nyttorna1. Extern nytta – Bättre hälsa för brukarna2. Extern nytta – Lägre kostnader för brukarna3. Extern nytta – Bättre service för brukarna
 39. 39. Nyttostruktur: NavStöd
 40. 40. Kostnader inklusive hinderskostnader Per år i fem år: 4,3 MKr Hälften utvecklingskostnad och hälften drift och förvaltning
 41. 41. Hindersanalys• Teknikhinder• Handhavandehinder• Kostnads- och avtalshinder
 42. 42. Slutresultat, årsgenomsnittsnettonytta Snittnytta år 1-5 90,0 80,0 70,0 60,0 56,6 50,0 MKr 40,0 30,0 20,0 21,7 10,0 1,9 4,3 0,0
 43. 43. ArbetsgångFörberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektetGenomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för NyttanKvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar
 44. 44. R Tack för att ni lyssnade!Elisabeth Dawidson Johanna KarlssonAstando AB SWECOTel: 0768-44 10 28 Tel: 0734-12 63 28elisabeth.dawidson@astando.se johanna.karlsson@sweco.sewww.eadept.se www.sweco.se

×