Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1  Signatur 08-11-18
E-Road SafetyNyttan för SveviaTransportforum 2009Urban Ericsson Svevia ABKjell Danielsson VTS AB 2  Urban Ericsson, Svevi...
God arbetsmiljö för vägarbetare bordevara självklart…3  Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS  2009-01-08
Fakta om Svevia1 jan 2009 blev Vägverket Produktion Svevia ABVi ägs av statenVi är Sveriges fjärde största entreprenadföre...
ITS & Trafikteknik inom SveviaITS relaterat till vägtrafik för att:• Effektivisera Svevias driftverksamhet• Säkerställa vä...
Driftverksamhet med ITS                 &           Drift av ITS-verksamhetUrban Ericsson, Svevi...
Bakgrund APVStort antal människor upplever otrygghetoch rädsla på sin vägarbetsplats. Högahastigheter är viktig orsak.Hög ...
Vägarbetsplatsen    Vägarbetsplatsen är en arbetsplats och ska därför vara säker enligt    Arbetsmiljölagen (AML),...
AFS 1999:3 Passerande fordonstrafikRiskerna ska förebyggas i följande ordning (81§):1.Trafiken leds om så att arbetet inte...
Exempel på särskilt viktiga områden• Målning av vägmarkeringar• Första utsättning och borttagning – avstängningarna/skylt...
Trafikolyckor vägarbeten 03-07 (5 år)•  Genom fritextsökning i Vägverkets olycksdatabas STRADA, hittades 30% fler olyckor...
Trafikolyckor vägarbeten –SEKOSEKO genomförde år 2007 en undersökning bland vägarbetare om säkerheten.• Resultatet av mätn...
APV vid Svevia• Svevia arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och säkerheten.• Projektet ”Säkrare Vägarbetsplatser” ...
Projekt ”Säkrare Vägarbetsplatser”• Ramprojekt som inleddes 2004. Ett led i Vägverkets arbete att öka tryggheten vid APV....
Projekt ”Säkrare Vägarbetsplatser” 2Resultat 2004-20081. Bättre utmärkta väghållningsfordon ger dämpade hastigheter2. Vid ...
Projekt ”Säkrare Vägarbetsplatser” 3   Utprovning av förstärkt utmärkning• 2005: Test av en handfull mönster i Orange /...
Projekt ”Säkrare Vägarbetsplatser” 4  Fartdämpande åtgärder på fast vägarbetsplatsMinigupp är effektivast menbrädorna må...
Projekt ”Säkrare Vägarbetsplatser” 5Lots för reglering av trafik                            Ny ...
Projekt ”Säkrare Vägarbetsplatser” 6  Dämpad fart med fordons-VMS med rekommenderad  hastighet, vid rörligt arbeteMålnin...
Mål med ERS för Svevia• Ett informations- och varningssystem för alla - vägarbetare och trafikanter - med säkerheten i ...
Nyttoeffekter av ERS                Vikt Svevia• Förbättrad arbetsmiljö och ökad säkerhet för såväl egen p...
Syfte med ERS för Svevia•  Vi tar ett ansvar i rollen som arbetsgivare. Vi  tar ett ansvar för arbetsmiljön för vår  ...
Alltid på väg             Back-Up23  Signatur 08-11-18
Trafikolyckor vägarbeten – Svevia    Svevia samlar in och sammanställer rapporter om incidenter och    olyckor i s...
Hållpunkter Vägverket• Ny organisation from 1 juli 2008; Trafikmiljöenheten nationellt ansvarig, både kontrollverksam- ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 22 Urban Ericsson

456 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 22 Urban Ericsson

 1. 1. 1 Signatur 08-11-18
 2. 2. E-Road SafetyNyttan för SveviaTransportforum 2009Urban Ericsson Svevia ABKjell Danielsson VTS AB 2 Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 3. 3. God arbetsmiljö för vägarbetare bordevara självklart…3 Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 4. 4. Fakta om Svevia1 jan 2009 blev Vägverket Produktion Svevia ABVi ägs av statenVi är Sveriges fjärde största entreprenadföretagOmsättning 7,5 miljarder kronor2 500 medarbetareVi finns över hela Sverige Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 5. 5. ITS & Trafikteknik inom SveviaITS relaterat till vägtrafik för att:• Effektivisera Svevias driftverksamhet• Säkerställa väghållares drift av ITS-infrastruktur• Möjliggöra nya väg- och trafikrelaterade tjänster för applikations- och tjänsteutvecklare. Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 6. 6. Driftverksamhet med ITS & Drift av ITS-verksamhetUrban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS2009-01-08
 7. 7. Bakgrund APVStort antal människor upplever otrygghetoch rädsla på sin vägarbetsplats. Högahastigheter är viktig orsak.Hög hastighet förkortar tiden från upptäckttill passage samt ger en olycka svårarekonsekvenser.Risker och säkerhetsproblem vid APVdrabbar såväl personal som trafikanter.Trafikanternas framkomlighet störs avvägarbetet.De lösningar som används är ofta avadministrativ och/eller fysisk karaktärsåsom lagstiftning, utbildning, reglering,fysiska anordningar. Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 8. 8. Vägarbetsplatsen Vägarbetsplatsen är en arbetsplats och ska därför vara säker enligt Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS) och Arbetsmiljöförordningen. Säkerheten har förbättrats. Samtidigt har nya instrument och metoder utvecklats. Åtgärder kan indelas på olika sätt, t ex*: – Trafikkontrollerande åtgärder: Flaggvakt, Lots, Temporära trafiksignaler, Stop-och-kör-metod – Trafiklugnande åtgärder: Polisövervakning, Hastighetsdisplay, Hastighetskontroll genom information, VMS, ITS, Chikan, Mobila minigupp, Aktivt minigupp (=vägmärkesvagn, radar, kompressor, digital skylt, duk+slang)*Lugnare arbete på väg, Fredrik Friberg (2007). Vägverket, publ 2007:26 ,
 9. 9. AFS 1999:3 Passerande fordonstrafikRiskerna ska förebyggas i följande ordning (81§):1.Trafiken leds om så att arbetet inte berörs2.Betryggande avstånd3.Skiljs med trafikanordningar –skyddsanordningar som effektivt hindrar eller avlederDessutom:• Hastigheten sänks genom åtgärd• Trafikdirigering –trafiksignaler Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 10. 10. Exempel på särskilt viktiga områden• Målning av vägmarkeringar• Första utsättning och borttagning – avstängningarna/skyltarna• Reparation av mitträcken• Vägarbete i gatumiljö Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 11. 11. Trafikolyckor vägarbeten 03-07 (5 år)• Genom fritextsökning i Vägverkets olycksdatabas STRADA, hittades 30% fler olyckor vid vägarbeten än tidigare uppgifter. Antalet döda ökade från 9 till 20. Fortfarande stort mörkertal.• 635 olyckor relaterade till vägarbetsplatser. 418 på det statliga vägnätet. 217 på övriga vägar.• Totalt dog 20 personer, 115 S.S. och 838 L.S. Motsvarar 2%, 12%, 86% av de dödade/skadade vid vägarbeten (liknar f.ö. fördelningen vid samtliga olyckor) Totalt 1440 personer inblandade.• Den vanligaste typen av olyckor var upphinnandeolyckor, 30%. Näst vanligast singelolyckorna, 26%, vilken hade svårast skadekonsekvens. Av de 20 dödade så dog 12 personer i singelolyckor.• Trafikanterna har vid många tillfällen inte uppmärksammat vägarbetet i tid eller inte anpassat hastigheten. Vikigt att satsa på åtgärder som uppmärksammar vägarbeten och leder till minskade hastigheter.• 2 av de 20 dödade var vägarbetare. Nio per tio omkomna är trafikanter, medan ”endast” en är vägarbetare. Trots det så löper trafikanterna betydligt lägre risk än vägarbetarna, eftersom de är mångfaldigt fler. Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 12. 12. Trafikolyckor vägarbeten –SEKOSEKO genomförde år 2007 en undersökning bland vägarbetare om säkerheten.• Resultatet av mätningen är tydligt; vägarbetarnas arbetsmiljö är i en otrygg miljö. Hälften av alla vägarbetare råkar ut för en trafikrelaterad incident minst en gång per år. Fast endast 6% svarade att de själva varit med i någon olycka senaste året.• Situationen är allvarligast för väglinjemålare, 70 procent.• 9 av 10 tycker inte att trafikanterna tar tillräcklig hänsyn till dem som arbetar på vägen. Mest missnöjda är väglinjemålarna.• Var femte vägarbetare tycker inte att arbetsgivarna tar tillräckigt ansvar för säkerheten.• Oron är stor, 3 av 4 oroar sig för att arbeta på grund av bristande säkerhet.• Förslag till åtgärder de tror skulle förbättra säkerheten mest. ”Dirigera om trafiken och sänk hastigheten”. En del nämner 30 km/h. Bevakning med kameror eller polisnärvaro förespråkar många. Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 13. 13. APV vid Svevia• Svevia arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och säkerheten.• Projektet ”Säkrare Vägarbetsplatser” drivs av Svevia sedan 2004 med stöd från Vägverket.• ERS är ett nytt sätt att ta sig an problemen, baserat på IT- och kommunikationsteknik (ITS). Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 14. 14. Projekt ”Säkrare Vägarbetsplatser”• Ramprojekt som inleddes 2004. Ett led i Vägverkets arbete att öka tryggheten vid APV.• Drivs av VV Produktion med stöd av Vägverket.• Förslag från vägarbetare har testats i demoprojektet.• Resultaten ger ny kunskap för att minska risk för trafikant och vägarbetare.• Projektets resultat publiceras på Internet www.vv.se/apv. Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 15. 15. Projekt ”Säkrare Vägarbetsplatser” 2Resultat 2004-20081. Bättre utmärkta väghållningsfordon ger dämpade hastigheter2. Vid fast arbetsplats, kan farten effektivt dämpas med en rad utvärderade åtgärder3. Lotsmetodens kapacitetstak har identifierats för enkelriktad lotsning (mitträckeslagning) och dubbelriktad (beläggningsarbete)4. Vid rörligt vägarbete kan fordons-VMS med ”Rekommenderad maxhastighet” dämpa medelhastigheten mycket kraftigt. Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 16. 16. Projekt ”Säkrare Vägarbetsplatser” 3 Utprovning av förstärkt utmärkning• 2005: Test av en handfull mönster i Orange / Blå rutor. Reflekterande i mörker, självlysande (fluoriscerande) i dager.• 2006: VV godkänner Battenburg mönster till förstärkt utmärkning av tillfälliga väghållningsfordon.• 2007: Skarp utvärdering – positivt resultat Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 17. 17. Projekt ”Säkrare Vägarbetsplatser” 4 Fartdämpande åtgärder på fast vägarbetsplatsMinigupp är effektivast menbrädorna måste justeras helatiden och förankras i vägbanan.Aktivt gupp minskar fartenbetydligt men hanteringen äromständlig.Mobil Fartkamera kräverhantering eftersom den skaflyttas, låsas in samt laddas efterarbetsdagens slut.Hastighetsdisplay kräver minsthantering. Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 18. 18. Projekt ”Säkrare Vägarbetsplatser” 5Lots för reglering av trafik Ny kunskap om enkel- och dubbelriktad lotsning. Man kan tryggt se om metoden går att välja, utan att oacceptabla köer uppstår. Trafikanter föredrar lotsning för att dämpa fart vid vägarbete, om inte köandet blir för omfattande. Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 19. 19. Projekt ”Säkrare Vägarbetsplatser” 6 Dämpad fart med fordons-VMS med rekommenderad hastighet, vid rörligt arbeteMålning av vägmarkering är ett av vårafarligaste arbeten.Test har visat kraftigt dämpad fart - 22 km/timEtt problem är att VMS med sidan 90 cm är förstora och skrymmande. Därför upprepas testetnu med 60 cm. Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 20. 20. Mål med ERS för Svevia• Ett informations- och varningssystem för alla - vägarbetare och trafikanter - med säkerheten i centrum.• Ett anpassningspart system för olika typer av APV. Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 21. 21. Nyttoeffekter av ERS Vikt Svevia• Förbättrad arbetsmiljö och ökad säkerhet för såväl egen personal som anlitade underentreprenörer.• Kostnadsbesparingar för säkerhetsarrangemangen.• Ökad förståelse bland trafikanterna för säkerhetsbehoven.• Ökad regelefterlevnad genom den ökade aktualiteten och tillförlitligheten.• Ökad säkerhet och framkomlighet för trafikanterna. Vikt Väghållare/beställare Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 22. 22. Syfte med ERS för Svevia• Vi tar ett ansvar i rollen som arbetsgivare. Vi tar ett ansvar för arbetsmiljön för vår personal – vår egen och underentreprenörernas.• Vi kan erbjuda trygga arbetsmiljöer och arbetar med ständig förbättring under årets alla dagar och väderförhållanden.• Vi värnar om vår position som en attraktiv arbetsgivare och som attraherar ungdomar.• Vi värnar om trafiksäkerhet och framkomlighet.• Vi vill att vägarbetarna ska komma hem efter dagen.
 23. 23. Alltid på väg Back-Up23 Signatur 08-11-18
 24. 24. Trafikolyckor vägarbeten – Svevia Svevia samlar in och sammanställer rapporter om incidenter och olyckor i samband med APV. VTI har utfört en sammanställning av tillbud 2004-07*. Utifrån händelsebeskrivningarna har vägåtgärderna klassificerats. De 5 vanligaste: 1.Vinterväghållning 2.Vägmarkering 3.Vägvakt 4.Beläggningsarbete 5.Räckesreparation*Incidenter vid arbete på väg, Mats Wiklund, VTI notat 14-2008 Urban Ericsson, Svevia Verksamhetsutveckling/ ITS 2009-01-08
 25. 25. Hållpunkter Vägverket• Ny organisation from 1 juli 2008; Trafikmiljöenheten nationellt ansvarig, både kontrollverksam- heten och styrande dokument.• Exempelsamlingen 2008:1 reviderad. Visas för AMV/Seko vecka 905.• Handboken: – Pågående diskussioner Seko. – Planerad ikraftträdandedatum 2009-07-01 för statliga vägnätet (gäller som viljeinriktning tills vidare). – Flera kommuner har tagit den som gällande dokument.

×