Session 21 Thomas Sjöström

422 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
422
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Många finns i Sverige, men inte i Europa som helhet
 • Fördelning av funktionalitet - fordonsenhet eller centralt system Explosion av ökat utbud av fordonsenheter – subkategorier av klienter Grov indelning 3 st Funktionalitet: registrera position, beräkna vägavgift och betala avgiften
 • Händelser såsom farliga vägpartier, trafik- och vädersituation, olyckor, vägarbeten eller objekt på vägen. Syftet är att öka säkerheten på vägarna och tjänsten kräver realtidsinformation och övervakning av vägnätet. Tjänsten skall finnas på utvalda känsliga väga för att identifiera häftiga inbromsningar som tyder på att något oförutsett har skett. skall bygga på V2I och V2V är den intressant att analysera hur ett kilometerskattesystem kan utnyttja sådan teknik och det arbete som göra inom kooperativa system.
 • Den här sliden är självbeskrivande, med betoning och allt.
 • Session 21 Thomas Sjöström

  1. 1. Marknadsmässiga aspekter kring positionerande ITS VTI 2010, 13 Jan Session 21, kl 15.30-17.30 Filmstaden sal 4 Tema: ADAS
  2. 2. ”Nya” Europeiska ITS Tjänster <ul><ul><li>EU-projekt EasyWay </li></ul></ul><ul><ul><li>Uppdelat i 8 europeiska samarbeten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sverige tillhör EasyWay VIKING </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fokus på implementering av Europeiska ITS-tjänster </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vägverket ansvariga för att identifiera Core Services (ITS-tjänster) för ett framtida europeiskt transportsystem som skall implementeras från 2010 </li></ul></ul>
  3. 3. Syftet med Core Services <ul><ul><li>Skapas för Europas åkare och resenärer </li></ul></ul><ul><ul><li>Vägmyndigheten har huvudrollen för implementering </li></ul></ul><ul><ul><li>En tjänst som: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Resenärer och åkare vet när de kan förvänta sig den </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erbjuder en lägsta nivå av innehåll och funktionalitet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemensam ”look and feel” när så är relevant </li></ul></ul></ul>
  4. 4. 16 möjliga tjänster Trafikantinformation Trafikledning ITS-Stöd för godstransporter Händelseinformation, realtid och prognos Strategisk vägtrafikledning för korridorer och nätverk Tillgång på regelverk och information avseende onormala och farliga transporter Trafikinformation, realtid och prognos Körfältsstyrning Smart lastbilsparkering <ul><ul><ul><li>Restidsinformation </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hastighetskontroll </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hastighetsinformation </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Påfartsstyrning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Väderinformation </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vägrensanvändning </li></ul></ul></ul>Ko-modal reseplanerare <ul><ul><ul><li>Olycksvarning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omkörningsförbud för lastbilar </li></ul></ul></ul>Störningshantering
  5. 5. Tjänster integrerat med avståndsbaserade vägavgifter <ul><li>Teknisk plattform möjliggör integration av andra tjänster </li></ul><ul><li>Tjänster i olika perspektiv och syften </li></ul><ul><li>Bastjänst måste bära egna kostnader </li></ul><ul><li>Marknaden ser potential - många mogna applikationer – men saknar tydlig affärsmodell </li></ul><ul><li>Potential i ökat samarbete – möjlighet och begränsning </li></ul><ul><li>Revolution i informationshantering – nya aktörer på marknaden! </li></ul><ul><li>Val av fordonsklient fundamental för val av tilläggstjänst </li></ul>
  6. 6. Fordonsenheter för vägavgifter (e-Security) <ul><ul><li>Tunn - Fordons position överförs kontinuerligt till centralt system. Minimal funktionalitet och pålitlig men kräver stor nätverkskapacitet och förknippat med integritetsproblem. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tjock – Beräkning av vägavgift lokalt som överförs till centralt system, realtidskontroll möjlig, ökat skydd för integritet men kräver uppdateringar direkt till fordonsenheten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Smart – kombination av tunn och tjock klient. Skickar anonym färdvägsdata till centralt system som utför kartpassning. Skydd för integritet, stödjer myndighetstjänster. Låg inköpskostnad </li></ul></ul>
  7. 7. Integritetsaspekter <ul><li>Information kan lagras i olika databaser olika länge åtkomlig för andra </li></ul><ul><li>Ju mer information som finns om en person desto större är risken att informationen används för andra syften som kan innebära kränkning av personlig integritet och identitetsstöld. </li></ul><ul><li>Konsekvens av ny IT-teknik är intrång i personlig integritet </li></ul><ul><li>Den personliga integriteten är en viktig fråga i flera länder </li></ul>
  8. 8. Integritet – attityd och exempel <ul><li>Likgiltig – i minoritet som anser integritet mindre viktigt, litar på organisationer och ogillar legalt ramverk </li></ul><ul><li>Fundamentlist – i minoritet som anser integritet är viktigast, litar inte på organisationer och stödjer legalt ramverk </li></ul><ul><li>Pragmatist – i majoritet, integritet är viktigt men förespråkar det individuella valet </li></ul><ul><li>Inget att dölja inget att frukta – är vi naiva? </li></ul><ul><li>Kort med chip som innehåller känslig information </li></ul><ul><li>Ingen teknik är perfekt – kan du läsa det kan du knäcka det. </li></ul>
  9. 9. Integritet och Core Services <ul><li>Studera känsligheten i positionsbaserad information och dess hantering i samband med Core Services </li></ul><ul><li>Definiera aktörer och vad är ansvarig för vad? </li></ul><ul><li>Relationer mellan medborgare-myndighet, konsument-marknad och anställd-arbetsgivare? </li></ul><ul><li>Betydelse av personlig realtidsdata i samband med tjänst? </li></ul><ul><li>Vart processas data lokalt eller I centralt system, hur mycket data överförs (typ av fordonsenhet) </li></ul>
  10. 10. Utvärdering av Core Services <ul><li>Funktionalitet som i ett avståndsbaserat vägavgiftssystem </li></ul><ul><li>Teknik för positionering och kommunikation enligt EFC direktivet 2004/52 (och EETS ) </li></ul><ul><li>Hur påverkas personlig integritet? </li></ul><ul><li>Marknadens intresse? </li></ul><ul><li>Efter första analys är 6 Core Services intressanta, speciellt 2: </li></ul><ul><ul><ul><li>Olycksvarning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Smarta lastbilsparkeringar </li></ul></ul></ul>
  11. 11. Olycksvarning <ul><li>Olycksvarning handlar om att informera trafikanten om att en oförutsedd händelse har skett och varna föraren om situationen </li></ul><ul><li>Tjänsten skall kommunicera varningsinformation till föraren via V2I eller V2V kommunikation </li></ul><ul><li>Intressant ur flera perspektiv; </li></ul><ul><ul><ul><li>Kräver tung fordonsenhet med interface </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utnyttja positioneringsteknik för att skicka relevant information </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utnyttja FCD och koppling till CAN-buss för att erhålla information om oförutsedda händelser </li></ul></ul></ul>
  12. 12. Smarta lastbilsparkeringar <ul><li>Tjänsten syftar till att skapa system för information, styrning och bokning av lastbilsparkeringar </li></ul><ul><li>Problem </li></ul><ul><ul><li>stöld av gods som också äventyrar förarens säkerhet </li></ul></ul><ul><ul><li>parkering på olämpliga platser </li></ul></ul><ul><li>Säker parkeringsplats erbjuder övervakad parkering med kring faciliteter </li></ul><ul><li>Tjänsten har en hög relevans med ett avgiftssystem och ”klassisk” tilläggstjänst till vägavgifter </li></ul>
  13. 13. Fältundersökning - VT 2010 <ul><li>Urval transportsäljande åkeriföretag </li></ul><ul><li>Enkäter och intervjuer som prövar hypoteser om Integritet </li></ul><ul><li>Vad anser förare och åkerier om positionsbaserade tjänster med tanke på integritet? </li></ul><ul><li>Skillnad i inställning mellan parterna? </li></ul><ul><li>Övriga aspekter att ta hänsyn till? </li></ul>Skapa enkät/frågor Bestämma urval Rekrytera Distribuera Påminnelse Scanna/stansa Analysera Förberedande intervjuer Intervjua för att belysa ev. frågetecken
  14. 14. Alternativa modeller för skatteväxling <ul><li>Införande av avståndsbaserad skatt på väg innebär en skatteväxling från dagens drivmedelsskatt+ fordonsskatt </li></ul><ul><li>Vilka skäl anför olika instanser (regeringen, Arena, Sika,Klimatberedningen, fria opinionsbildare) för införandet? </li></ul><ul><li>Hur meningsfulla och ändamålsenliga är dessa skäl i relation till mål för transporter och samhälle ? </li></ul><ul><li>Vilka modeller för implementering har föreslagits av olika instanser? </li></ul><ul><li>Hur väl kan dessa modeller antas uppfylla intentionerna för avståndsbaserad skatt på väg? </li></ul><ul><li>Finns det eventuellt ytterligare ej föreslagna modeller ? </li></ul>
  15. 15. <ul><li>Tack för er uppmärksamhet! </li></ul><ul><li>Kontaktuppgifter: </li></ul><ul><li>Thomas Sjöström, SWECO </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Mobil: 073-412 64 76 </li></ul>

  ×