Session 13 Sara Björlin Lidén

508 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
508
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 13 Sara Björlin Lidén

 1. 1. Effektiva angreppssätt i samspelet mellan huvudmän och operatörer Opsam Ett nordiskt forskningsprojekt Sara Björlin Lidén Bo Tengblad WSP Analys och strategi Transportforum 2009-01-08 1
 2. 2. OpsamEffektiva angreppssätt i samspelet mellan huvudmän och operatörerUtveckla kvalitet i ett nätverk Utgångspunkter Samspelet mellan huvudman och operatör är centralt + det finns goda exempel från våra nordiska huvudstäder Ägare/ Kund/ samhälle medborgare Intressenter, finansiärer Trafikselskabet Movia HKL/HST Ruter AS AB Storstockholms Lokaltrafik THM Operatör Externa sponsorer: Banverket, Vinnova, Vägverket Infra- struktur Förväntat resultat En presentation av goda exempel på att utveckla kollektivtrafikens kvalitet i nätverk och ett diskussionsunderlag med fokus på roller, drivkrafter och kultur Transportforum 2009-01-08 2
 3. 3. En spelplan med många dimensioner:Vad påverkar kvaliteten mot kund?Samhälls- Driftperiodorganisation Upphandling Följa upp avtal och Anbudsunderlag verksamhetOperatörs- Förberedelsefasmarknaden - Uppdraget Hantera avvikelser - Avtalsvillkoren Driftstart Arbeta med ständigaLagstiftning - Övriga villkor Avtal förbättringar Utvärdering av anbud Arbeta förebyggandeTrafiksystem Omställningsfas Beslut Identifiera ochoch tjänsteutbud om operatör för genomföra uppdraget utvecklingsprojektUpphandlingsstrategiEn gemensam kultur:Vardagsrutiner, språk, värderingar, verktyg, förtroende, synen på den gemensamma affären, partnerskap Transportforum 2009-01-08 3
 4. 4. Arbetssätt• Enkät till huvudmän och operatörer• Fyra seminarier med intressenterna• Platsbesök med intervjuer• Workshop med forskare• Fördjupningsstudier• Kompletterande intervjuer• Seminarium ”second opinions”• Rapport klar juni 2009 Transportforum 2009-01-08 4
 5. 5. Enkätens upplägg:Värdera hur viktig en fråga är för god samverkan och hur välpåståendet stämmer med dagens samverkan. Transportforum 2009-01-08 5
 6. 6. Fyra fördjupningsstudier1. Drivkrafter som fokuserar på kvalitetsutveckling Analys av dagens flora2. En huvudman som uppträder Tydlig huvudman på ett samlat sätt SLs tvärfunktionella trafikslags- Drivkrafter Uppföljning specifika kontraktsteam3. Fokus på långsiktighet Operatörs- Exempel på operatörsinitiativ initiativ4. Uppföljning i samverkan leder till utveckling Ruters MIS Transportforum 2009-01-08 6
 7. 7. Drivkrafter i avtalen som fokuserarkvalitetsutveckling• Kvalitetsincitament • Arbetsfördelningen mellan – Huvudmannen bestämmer nivån, huvudman och operatör? vite om nivån inte nås • Operatörens frihetsgrader och – Bonus och viten kring definierad nollpunkt möjligheter att påverka – Operatören väljer själv sin kvalitetsnivå över nollnivån – Vilka kvalitetsparametrar ska användas? – Sammanvägt kvalitetsindex• Intäktsincitament• Resandeincitament• Kontraktsperiodens längd Transportforum 2009-01-08 7
 8. 8. SLs tvärfunktionella kontraktsteamOrsak till teamens etablering: • Teamledare med affärsansvar Många olika kontaktpersoner hos • Pragmatiskt processorienterat huvudmannen gör att operatören arbetssätt får splittrat budskap. – Medarbetare från berörda funktioner i hela SL ingår i teamet – Rapporterar via styrgrupp till• Team Pendeltåg (2006) företagsledningen• Team Buss (2007) • Enkla kontaktytor• Team Lokaltåg – Tydlig mötesstruktur• Team Tunnelbana • Positiva erfarenheter – Tydlig och samspelt huvudman – Fel upptäcks och rättas till – Operatörens erfarenhet tas till vara – Bättre punktlighet i pendeltågstrafiken • Återstår: – Budgeten i linjeorganisationen – Än dominerar kortsiktigheten Transportforum 2009-01-08 8
 9. 9. Operatörsinitiativ• Vi har i samband med intervjuerna stött på ett antal exempel på initiativ ”utöver avtalet”, ofta av mer långsiktig karaktär• Rapporten kommer att presentera några av dessa avseende: – Kompetensutveckling – Ledarskap – Samspelet med huvudmannen Transportforum 2009-01-08 9
 10. 10. Uppföljning i samverkan leder till utveckling: Ruters marknadsinformationssystem MIS• Systematik och gemensam förståelse – för vad som ska följas upp – på vilket sätt det ska följas upp – vilka ekonomiska konsekvenser uppföljningen får• Kvalitetsuppföljningsmanual• Snabb återkoppling – till både huvudman och operatör – bonus, viten och gebyr/punktviten• Underlag för proaktivt förbättrings- arbete• Medvetenhet om kollektivtrafikens mål och ”temperatur” ökar – Ägaren har MIS nyckeltal på intranät – Politiker och tjänstemän har egna inloggningsuppgifter – Operatörer och huvudmannen har tillgång http://online.tns-gallup.no/sporveien/ till samma information. Transportforum 2009-01-08 10
 11. 11. Tack för uppmärksamheten! Rapporten finns i juni 2009 Transportforum 2009-01-08 11

×