Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frukostseminarium om strategisk IT 2012-10-08

633 views

Published on

Hur kan du förankra IT-strategin i verksamheten?

IT utgör idag en betydande del av de flesta organisationers kostnader, både inom den privata och offentliga sektorn. Trots det står många fortfarande inför stora utmaningar när det handlar om att koppla ihop affärsverksamhetens krav med den stödjande IT-verksamhetens leverabler. Under detta frukostseminarium presenterade talarna olika perspektiv för att skapa en bättre relation mellan verksamhet och IT, vilket i sin tur leder till ökad affärsnytta och lönsamhet.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Frukostseminarium om strategisk IT 2012-10-08

  1. 1. Hur kan du förankra IT-strategin i verk-samheten?Johan Sjödin
  2. 2. Om företagetHos Transcendent Group möter du erfarnakonsulter inom governance, risk and compliance. Våratjänster skapar trygghet och möjligheter förmyndigheter, företag och andra organisationerinom en rad olika branscher.Transcendent Group utsågs både 2012 och 2013till en av Sveriges bästa arbetsplatser. © Transcendent Group Sverige AB 2013
  3. 3. Svaret på frågan• Tolka och spegla affärskraven i IT-strategin• Arbeta mot strategiska förmågor• Skapa spårbarhet i alla aktiviteter• Prata med verksamheten på verksamhetens språk © Transcendent Group Sverige AB 2013
  4. 4. Spegla verksamhetens krav verksamhetens verksamhetens affärsplan taktiska krav verksamhets- IT-strategi projektplaner plan för IT • Strategiska förmågor • Mission tjänste- förvaltnings- • Vision roadmaps planer • Nuläge • Önskat läge • IT-mål • Hur gör vi? • IT-aktiviteter © Transcendent Group Sverige AB 2013 • Riktlinjer • Masterplan • Nyckeltal • Riktlinjer
  5. 5. Skapa spårbarhet strategiska strategiska aktiviteter förmågor mål minskad aktivitet 1 x procent lägre komplexitet aktivitet 2 IT-kostnad standard- aktivitet 3 processer aktivitet 4 ökad effektivitet aktiv portföljhantering aktivitet 5 aktivitet 6 lärande lättillgänglig © Transcendent Group Sverige AB 2013 organisation information aktivitet 7
  6. 6. Prata om krav och behov på rätt sätt Värdeskapande möten TOGAF • strategiska förmågor Kärnverksamhet • funktionalitet IT-verksamhet • minskad komplexitet • tillgänglighet • effektivitet • användarvänlighet • riskhantering COBIT ITIL • kostnadsstyrning © Transcendent Group Sverige AB 2013
  7. 7. www.transcendentgroup.com

×