Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frukostseminarium om finansiell brottslighet

358 views

Published on

Frukostseminarium om finansiell brottslighet, 29 september 2016, Clarion Hotel Post, Göteborg.
Talare: Marie Lundberg

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Frukostseminarium om finansiell brottslighet

 1. 1. Finansiell brottslighet 29 september 2016, Clarion Hotel Post, Göteborg Marie Lundberg, tjänsteområdesansvarig forensics
 2. 2. Hotet från utsidan ©TranscendentGroup2016
 3. 3. Vad ryms inom begreppet? • ett vidare begrepp än ekonomisk brottslighet • inkluderar bland annat: – tagande och givande av mutor – korruption – cyberbrott – tull och smuggelbrott • non-violent crime – men…. ©TranscendentGroup2016
 4. 4. Organiserad brottslighet Kriminell miljö och nätverk: • självdefinierade grupper • externdefinierade grupper • icke-namngivna grupper • projektbaserade konstellationer. En ny rapport från BRÅ kom 23 aug. ©TranscendentGroup2016
 5. 5. Analys av nätverk ©TranscendentGroup2016
 6. 6. Modus operandi exempel • driver företag: vissa branscher mer lockande än andra • svartjobb • skattebrott: momskaruseller • bidragstagare • försäkringsbedrägeri • tullbrott • spel och svartklubbar • bedrägeri • otillåten påverkan • cyberbrott. ©TranscendentGroup2016
 7. 7. Tänk om alla phising-mail såg ut så här: ©TranscendentGroup2016
 8. 8. Cyberbrott Europol cyber crime center (EC3) rapport från 27 september 2016 ”Internet organised crime threat assessment” talar om följande hot: • crime-as-a-service • ransomware • the criminal use of data • payment fraud • online child sexual abuse • abuse of the Darknet • social engineering • virutal currencies. ©TranscendentGroup2016
 9. 9. Från hederlig medborgare till kriminell • försäkringsbedrägeri • skattefiffel • skatteflykt • bidragsfusk • bokföringsbrott • penningtvätt, självtvätt och näringsliv • finansiering av terrorism, brottslig verksamhet • vänskaplig korruption • mutor: ”ska vi byta grejer med varann?” ©TranscendentGroup2016
 10. 10. När hotet från utsidan landar på ditt skrivbord… ©TranscendentGroup2016
 11. 11. Vilka personer finns i din organisation? • Nina Naiv • Ronny Rövare • Inga Insider • Ulf Under Hot • Anna Arg • Filip Fifflare • Leif Läskig • Sandra Sabotör • Martin Muta • Klara Korrupt • Olle Organiserad ©TranscendentGroup2016
 12. 12. Hur hanterar man hotet? ©TranscendentGroup2016
 13. 13. Triggers • slumpen • incidenter • whistleblowing • resultat från interna manuella kontroller (första och andra linjen) • brister upptäckta vid revision • resultat från systematiska kontroller • omorganisationer • beslut från tillsynsmyndighet • massmedia • förfrågningar från myndighet (exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten) • förundersökning (polis eller åklagare). ©TranscendentGroup2016
 14. 14. Åtgärder • utbildning - i alla led från styrelse till medarbetare • genomför en sårbarhetsanalys och en konsekvensanalys • skapa och lev efter tydliga riktlinjer (governance) • uppföljning chef/medarbetare • bakgrundskontroller i samband med rekrytering: vem tillsätter vilka tjänster och hur? • löpande kontroller av medarbetarna, exempelvis årlig UC eller utdrag ur belastningsregistret • stickprovskontroller • ”logging” • internt övervakningssystem, analys av beteende • kartläggning av socialt nätverk kring vissa individer. ©TranscendentGroup2016
 15. 15. Vad gör jag med det jag hittar? • säkra bevis! • om inga tvivel så polisanmäl omgående och beslagta teknik och behörigheter, kapa allt! • utred och försök ringa in omfattningen, personer som kan vara inblandade • för en logg • övervaka • omplacering • för dialog med personen, men var väldigt försiktig! ©TranscendentGroup2016
 16. 16. Unknown unknowns Unknown knows Known unknowns Known knowns ©TranscendentGroup2016
 17. 17. www.transcendentgroup.com

×