Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Engagemang och deltagande två viktiga framgångsfaktorer i ett förändringsarbete

546 views

Published on

Presentation från GRC 2015 den 20 maj. Kontakta gärna talaren om du har några frågor. Hela schemat för eventet hittar du här: http://www.transcendentgroup.com/sv/har-har-du-hela-schemat-for-grc-2015/

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Engagemang och deltagande två viktiga framgångsfaktorer i ett förändringsarbete

 1. 1. Engagemang och delaktighet viktiga förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete 2015-05-19 Ann-Katrin Harringer, internrevisionschef på Skatteverket
 2. 2. Min utmaning var att forma en internrevision i framkant. 2
 3. 3. Nytta till våra medlemmar och yttersta kunder • ”The aim of marketing is to know and understand the customer so well the product or service fits him and sells itself”. • ”Management is doing things right; leadership is doing the right things”. Peter Ferdinand Drucker November 19, 1909 – November 11, 2005 "the founder of modern management”
 4. 4. Året var 2011 och jag var ny på jobbet Initialt handlade det om att få en bild av den verksamhet som jag skulle leda.  Diskussioner med uppdragsgivaren - uppdraget  Genomlysning av verksamheten (verksamhetsanalys) 4
 5. 5. Verksamhetsanalysen  Diskussioner med uppdragsgivaren med flera  Uppdraget  Förväntningar  Organisationskultur  Intervjuer med min personal  Uppdraget  Synen på internrevisionsrollen  Förväntningar för framtida verksamhet  Förväntningar på chef och kollegor  Tidigare genomfört arbete inom internrevisionen 5 Behov av förändring
 6. 6. Behov av förändring  Inriktning på internrevisionen – helhetsperspektiv  Vårt ”varumärke” behövde stärkas internt och externt  Rekrytering av internrevisorer - kravprofil  Skapa ett effektivt team  Förändringar i arbetsprocesser och arbetsmetoder  Bibehålla/skapa förtroende i organisationen 6
 7. 7.  Ambition att alla skulle bidra i förändringsarbetet utifrån sina förutsättningar och erfarenheter.  Personlighetstest visade oss vilka vi var. Myers Briggs  Vi skapade tillsammans – det blev vår team- buildning.  Tydliggöra behovet av förändring  Identifierade konkreta utvecklingsbehov - utvecklingsuppdrag  Genomförde utvecklingsuppdrag i grupper – alla fick möjlighet att ge synpunkter och diskutera förslag 7 Hur gjorde vi?
 8. 8. Våra framgångsfaktorer  Vilja och våga  Engagemang och tålamod  Delaktighet  Prestigelöshet 8  Kombination av känsla och förnuft  Förståelse för varandras personligheter  Tydliggjort förväntningar och krav varandra  Glädje i arbetet
 9. 9. Var står vi idag?  Vi bevakar omvärlden – vi vill nytt!  Vi planerar vår verksamhet tillsammans.  Vi genomför utvecklingsuppdrag i team. 9  Vi använder varandra som bollplank.  Vi utvärderar kontinuerligt vårt arbete Vi tillåter oss vara stolta över vårt arbete
 10. 10. ann-katrin.harringer@skatteverket.se 2 Tack för mig!

×