Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conversion Optimization Do's And Dont's

2,080 views

Published on

Wat moet je wél en wat moet je absoluut niet doen bij Conversie Optimalisatie?
Janco Klijnstra, webanalytics en conversie optimalisatie consultant bij Traffic4u gaf antwoord op die vraag tijdens de Search Marketing Thursday van 25 februari 2010.

Published in: Self Improvement, Technology

Conversion Optimization Do's And Dont's

 1. 1. ConversieOptimalisatie<br />Do’s and Don’ts <br />Janco Klijnstra – Web Analytics & Conversion Optimization Consultant<br /> Klijnstra@traffic4u.nl<br />Jancoklijnstra<br />nl.linkedin.com/in/jancoklijnstra<br />
 2. 2. ConversieOptimalisatie<br />Hopen op verbetering?<br />
 3. 3. ConversieOptimalisatie<br />Nee, Testen!<br />
 4. 4. Overview: Conversion Optimization Ecosystem <br />Conversie Optimalisatie<br />4<br />
 5. 5.
 6. 6. Iksnijdwel in nietconverterende keywords<br />Testing is duur<br />Don’t #1 ‘Make excuses’<br />Wat we vaakhoren..<br />
 7. 7. Watlevert het op?<br />Do #1 Maakeen Business case<br />Impact Analyse<br />7<br />
 8. 8. Op zoeknaarpijnpunten<br />Do #2: Gebruik je Web Analytics pakket<br />
 9. 9. Op zoeknaarpijnpunten<br />Do #3: Laat je bezoekeraan het woord<br />
 10. 10. Variatiestesten<br />Laat de HIPPO nietbeslissen<br />Eenmooi design betekentnietaltijdconversieverbetering<br />Duslaat je bezoekerbeslissen!<br />Don’t #2 Veronderstellendat je weetwatwerkt<br />
 11. 11. Variatiestesten<br />Itdoesn’t have to bepretty<br />
 12. 12. Maak het makkelijk<br />Don’t #3 Teveelinformatievragen<br />
 13. 13.
 14. 14. Maak het makkelijk<br />Don’t #4 Vermijdtechnischtaalgebruik<br />
 15. 15. Maak het makkelijk<br />Oh en.. vermijdditook… (Do #4 Browser testen!) <br />
 16. 16. Maak het makkelijk<br />Innovatie<br />De wil om het registratieproces makkelijker te maken voor verhuurders<br />Kwalitatieve & kwantitatieve onderzoektools:<br />Enquêteresultaten onder verhuurders<br />Doeltrechter rapport Google Analytics: uitval in eerste stap <br />Case Direct Wonen: aanleiding<br />
 17. 17. Maak het makkelijk<br />Enquêteresultaten onder bestaande verhuurders:<br />41% vond het registratieformulier niet gemakkelijk <br />59% geeft aan na registratie nog niet ingelogd te hebben<br />35% wil eerst advies alvorens een woning aan te bieden<br /> Kortom: proces moet makkelijk, duidelijker en wellicht met meer informatie -> stap 2.<br />Case: aanleiding<br />
 18. 18. Maak het makkelijk<br />Website Optimizer A/B/n test op alle verkeer met vier varianten<br />Conversiemoment: registratie verhuurder<br />Insteek ontwerp varianten: zo makkelijk mogelijk<br />Koppeling met Google Analytics om ook het effect van testvarianten op woningregistraties en andere doelen te meten<br />Case: aanpak<br />
 19. 19. Maak het makkelijk<br />Case: verhuurderspagina ‘origineel’<br />Kenmerken:<br /><ul><li>Pakkende call to action
 20. 20. 5 Specifieke voordelen voor de verhuurder
 21. 21. Contactgegevens om de trust & credabilityte verhogen
 22. 22. Visual met daarin wat Direct Wonen voor de verhuurder uit handen neemt
 23. 23. Knop met tekst “aanmelden”</li></li></ul><li>Maak het makkelijk<br />Case: variant D<br />Kenmerken:<br /><ul><li>7 Specifieke voordelen voor de verhuurder
 24. 24. Contactgegevens om de trust & credabilityte verhogen
 25. 25. Geen begeleidende tekst
 26. 26. Visual met daarin wat Direct Wonen voor de verhuurder uit handen neemt, boven de virtuele vouw
 27. 27. Knop met “Huurwoning aanbieden”</li></li></ul><li>Maak het makkelijk<br />Resultaat<br />
 28. 28. Meerdere doelen<br />Do #5: Meet het effect op meerdere doelen<br /><ul><li>Enkele affiliates maakte misbruik van variant D
 29. 29. Via de koppeling met Google Analytics in de testperiode geen abnormaliteiten in de andere doelen die de testresultaten beïnvloedt konden hebben: test succesvol!</li></li></ul><li>The biggest ‘Do’<br />Always Be Testing! <br />(It’s a continuous process)<br />

×