TMHE’s Guidelines for Working Safely with Stacker Forklifts

584 views

Published on

Toyota Material Handling Europe (TMHE) places health and safety as one of its utmost priorities, but it’s an unfortunate fact that accidents can still happen.

The BT Staxio forklift is designed to abide by health and safety regulations, reducing the risk of accidents and physical injury. However, drivers should always remember to follow safety guidelines when operating forklifts in order to further prevent mishaps.

With this in mind, TMHE presents our poster for stacker trucks to remind forklift operators how to operate stackers safely.

Learn more about Toyota and BT forklifts: http://products.toyota-forklifts.eu/

To find out about TMHE’s commitment to safety, visit our website: http://safety.toyota-forklifts.eu/

Published in: Automotive
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
584
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TMHE’s Guidelines for Working Safely with Stacker Forklifts

  1. 1. 3 Meld schade altijd, voorkom erger! Working safely 5 16 5 Check je lastdigram en voer Voor gebruik eerst stapelaar Check je la ! Zorg ervoor looper nooit controleren dat erom héén en2 9b Controleer de truck voor ge- een hef -en daalbeweging uit een hef -en bruik. zonder last om te weten dat iemand onder opgeheven constateer dat er géén ge- zonder last Gebruik d 7 alles werkt naar behoren vorken loopt of staat. altijd Helling neer: zijn! breken rij langzaam, alles werkt opstap. H met de last achter je en licht sonen is n 12 Laat nooit een passagier geheven. Keer nooit op een helling! bruik hierv with stackers 1 4 7 2 3 5 6 8 9 meerijden op de truck. aal en nie 0 I 9a Helling op: rij langzaam, altijd met de last voor je en geheven. Keer nooit op een helling! ! 23 simple and useful tips Always wear safety boots. Check the stacker before use. Walk around it Check the load diagram and run the forks and use the truck only if there are no defects. up and down without load to check that Controleer de truck voor ge- working correctly. everything is 2 bruik. Zorg ervoo3 6 Zorg ervoor dat er nooit iemand onder opgeheven 6 iemand on vorken loop 4 Meld schade altijd, voorkom Bedien de truck nooit met natte Gebruik de stapelaar niet als 7 10 vorken loopt of staat. Werk met een stapelaar van per- erger! of gladde handen en draag opstap. Het heffen alléén 8 géén vettige (hand?)schoenen op vlakke en effen vloeren Rij lagere sonen is niet toegestaan. Ge- ! 13 Houd rekening met personen in de last ac bruik hiervoor specifiek materi- het magazijn. Let goed op rijden in d aal en niet de stapelaar. 9a 9b overstekende voetgangers, minimum. 16 Helling op: rij langzaam, recht in Zorg dat je da last altijd altijd 12 doseer je snelheid en zorg dat de de lasteen passagierdaarbij Laat nooit metstelling zet en laat geheven. voor je en je Helling neer:stoppen. je altijd kunt rij langzaam, altijd meerijden op de truck. Keerafleiden door helling! niet nooit op een andere met de last achter je en licht 1 4 2 3 5 6 zaken. geheven. Keer nooit op een helling! 7 8 9 0 I . ... . . . . 1 2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqrs 8tuv 9wxyz * 0 # STOP ! Always report damage before it gets worse. Never operate the truck with wet or slippery Always make sure nobody is standing or Dont use the stacker as a step. Lifting people When transporting over long distances, drive hands and dont wear slippery gloves. walking underneath raised forks. 3 is not allowed. Use equipment specifically Meld schade altijd, voorkom with the load behind you - limit driving with the erger! Gebruik de intended for the job. Gebruik de stapelaar niet als ! 7 forks in front to the minimum. opstap. He 7 sonen is ni opstap. Het heffen van per- 8 Rij lagere afstanden altijd met bruik hiervo12 Laat nooit een passagier sonen is niet toegestaan. Ge- Wees je bewust van een ver- bruik hiervoor specifiek materi- de last achter je, beperk het aal en niet 12 meerijden op de truck. 9a 14 rijden in de vorkrichting tot het 9b hoogd risico bij opnemen en 11 16 Verplaats alleen lasten die Zorg datnooi Laat je d4 aal en niet de stapelaar. ! Bedien deop: rij langzaam,natte Helling truck nooit met altijd afzetten van lasten op hoogte. minimum. of gladde handen en draag binnen het vermogen van de de meerijden stelling ze met de last voor je en geheven. Helling neer: rij geheven lading, Rijdt nooit met langzaam, altijd 17 13 10 truck vallen. niet afleiden géén vettige (hand?)schoenen Keer nooit op een helling! zorg altijd achter je personen in Houd rekening met zich op met de lastdat de lasten licht Werk met een stapelaar alléén 1 2 316 4 5 6 zaken. 7 8 9 Zorg dat je da last altijd recht in het laagste niveau goed op het magazijn. Let bevindt 0 I op vlakke en effen vloeren 20 geheven. Keer nooit op een Parkeer altijd de stelling zet en laat je daarbij overstekende voetgangers, helling! . ... . . . aangewezen . niet afleiden door andere doseer je snelheid en zorg dat 1 2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqrs 8tuv 9wxyz * 0 # zaken. je altijd kunt stoppen. deze nooit o ... . . . . . op onoverzic 1 2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqrs 8tuv 9wxyz * 0 # STOP !! 3 2 1 6 5 4 9 8 7 I 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 0 I 0 I 0 I 8 Rij lagere a When driving uphill, drive slowly, always with When driving downhill, drive slowly, always Operate a stacker only on flat, level floors. Only transport loads which fall within the Never allow passengers on the truck. de last ach the load raised and on the uphill side of you. with the load raised and on the uphill side of Rij lagere afstanden altijd met the truck. capacity of rijden in de139b Never execute a turn on a slope! Houd rekening met personen in you. Never execute a turn on a slope! het magazijn. Let goed op 8 4 de last achter je, beperk het rijden in de vorkrichting tot het Bedien de truck nooit met natte of gladde handen en draag minimum. overstekende voetgangers, altijd Helling neer: rij langzaam, 15 16 minimum. 13 17 géén vettige (hand?)schoenen Zorg dat je da last altijd recht in RijdtHoud re nooit m zorghet mag 10 doseer jelast achter je zorg dat met de snelheid en en licht Werk de last altijd eerst zakken Behandel alleen stabiele en altijd da jegeheven. Keer nooit op een altijd kunt stoppen. Laat metbewust van een ver- Wees je een stapelaar alléén de stelling zet en laat je daarbij overstek op vlakke en effen vloerenpallet veilig bevestigde lasten. het laagste n niet afleiden door andere 14 bij het uitpakken van een en doseer j 18 Rijdt nooit met geheven lading, helling! hoogd risico bij opnemen 17 zaken. ! uit een stelling alvorens je afzetten van lasten op hoogte. je altijd k zorg altijd dat de last zich op Schakel na g 20 21 draait met de truck Parkeer altijd op de daartoe het laagste niveau bevindt stapelaar uit 11 . ... . . . Verplaats alleen lasten die . aangewezen plaats en laat 1 2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqrs 8tuv 9wxyz * 0 # STOP binnen het vermogen van de deze nooit onbeheerd achter truck vallen. op onoverzichtelijke plaatsen STOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I ! 9 I 3 2 6 5 0 8 7 1 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 0 I 0 I 0 I ! 7 8 9 0 I Watch out for people in the work area. Keep an Wees je bewust van een ver- risks increase when you Remember that the Handle only loads that are stable and properly Always make sure you position the load Never drive with a raised load - always keep14 hoogd risico bij opnemen en correctly and dont be distracted by other the load at a safe, low level. eye on pedestrians crossing your path - watch pick up and put down loads at height. secured. ! Wees je b 10 afzetten met een stapelaar alléén Werk van lasten op hoogte. Laat de last 14 your speed and always make sure you can stop. things. Rijdt nooit met geheven lading, hoogd ris 17 op vlakke en effen vloeren bij het uitpak 18 ! zorg altijd dat de last zich op afzetten v uit een stellin het laagste niveau bevindt 15 Laat de last altijd eerst zakken draait met de18 19 11 bij het uitpakken van een pallet Behandel alleen stabiele en Verplaats alleen lasten die 22 Onderhoud 20 Schakel na gebruik altijd de 21 uit een stelling alvorens je Gebruik de claxon bij inhalen, Parkeer altijd op de daartoe mogen allee veilig bevestigde lasten. binnen het vermogen van de stapelaar uit.

×