Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kestävä kehitys osana korkeakoulun laatujärjestelmää

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 33 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Kestävä kehitys osana korkeakoulun laatujärjestelmää (20)

More from Tove Holm (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Kestävä kehitys osana korkeakoulun laatujärjestelmää

 1. 1. AMK-laatuvastaavien Kestävä kehitys ja laatu –webinaari, keskiviikkona 1.6. klo 9-11. Kestävä kehitys osana laatujärjestelmää Tove Holm, Tove Holm Consulting
 2. 2. Kestävän kehityksen & vastuullisuuden edistäminen, osallistaminen Jatkuva parantaminen & laadunhallinta Poikki- tieteellinen, soveltava toiminta tutkimus Viestintä, editointi Kestävän kehityksen fasilitointi ja koulutus Projektien johtaminen & rahoituksen hakeminen Muutos- johtaminen, kestävä johtaminen
 3. 3. Kolme ensiaskelta matkallani Ammattikorkeakoulu ja ammatti instituutti, Ab Utbildning Sydväst 1999- 2008. Sertifioitiin ISO 14001 mukaisesti 2006, 1. Suomessa. 18 yksikköä vuonna 1999 - 11 yksikköä vuonna 2008 Yrkeshögskolan Novia 2008- 2014. ISO 14001 (ja OHSAS 18001) integroiminen ISO 9001 mukaiseen laatujärjestelmään ammattikorkeakoulussa. Sertifioitiin ISO 9001 ja 14001 mukaisesti 2010. Viisi campusta. 2011- 2014. Monialainen ja poikkitieteellinen toimintatutkimus, joka tehtiin 11 yliopiston ja korkeakoulun verkostossa kolmesta maassa muutosten mahdollistamisesta korkeakouluissa, laadunvarmistustyökalujen avulla. Holm, T., 2014. Enabling Change in Universities: Enhancing Education for Sustainable Development with Tools for Quality Assurance. Doctoral thesis. University of Turku.
 4. 4. • "Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa” (Brundtlandkommissio, 1987). • Kestävä kehitys: edistää yhtäläisesti taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristönäkökulmia Kestävä kehitys Ekologinen ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin Taloudellinen ei velkaantumista eikä henkisten tai materiaalisten voimavarojen tuhlaamista Sosiaalinen ja kulttuurinen Ihmisarvon kiinnipitäminen
 5. 5. Primus laiva 2018 & 1906. 1906, fotografi: Max Lagerbohm. En bok om Houtskär 1997 Ekologinen ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin Taloudellinen ei velkaantumista eikä henkisten tai materiaalisten voimavarojen tuhlaamista Sosiaalinen ja kulttuurinen Ihmisarvon kiinnipitäminen Esteettinen näkökulma Eettinen näkökulma Symboolinen ympäristö
 6. 6. YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta lanseerattiin 2015. https://kestavakehitys.fi /agenda-2030
 7. 7. Holm, T., 2014. Enabling Change in Universities: Enhancing Education for Sustainable Development with Tools for Quality Assurance. Doctoral thesis. University of Turku. 4
 8. 8. Holm, T., 2014. Enabling Change in Universities: Enhancing Education for Sustainable Development with Tools for Quality Assurance. Doctoral thesis. University of Turku.
 9. 9. … mutta MITEN?
 10. 10. Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, 11.-12.11.2021 AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu, perjantaina 12.11 klo 14.20- 15.20 Tove Holm (pj.), poikkitieteinen kestävän kehityksen fasilitoija, Itämerihaasteen koordinaattori, Turun kaupunki. Konsultti Mervi Friman, tutkimuspäällikkö ja kestävän kehityksen koordinaattori, Hämeen ammattikorkeakoulu Saku Lehtinen, asiantuntija, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Sanna Leinonen, opiskelee taideteollisuusalan perustutkintoa Rasekon ammattioppilaitoksessa
 11. 11. AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu • Suomi nousi kesäkuussa ykkössijalle kestävän kehityksen kansainvälisessä maavertailussa, jossa arvioitiin, miten eri maat edistävät YK:n globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelmaa Agenda 2030:tä. • Suomen suurimmat haasteet liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, kulutus -ja tuotantotapojen kestävöittämiseen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen
 12. 12. AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu • Mitkä näistä koet haasteellisimmaksi tavoitteiksi, ammattikorkeakoulutuksen näkökulmasta? • Voit miettiä haasteellisimpia haasteita tai kaikkia tavoitteita.
 13. 13. AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu • Pohjoismaiden tavoite on olla maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. • Tavoittaaksemme sen tarvitaan enemmän yhteistyötä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välillä.
 14. 14. AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu • Miten voisi mielestäsi lisätä yhteistyötä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välillä? • Jos samalla katsomme Suomen koulutusta maailmalta, mikä on mielestänne parasta ammattikorkeakoulutuksessamme? • Entäs mikä on kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden rooli?
 15. 15. AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu • Ammattikorkeakoulut ovat hyväksyneet yhteisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, jonka lähtökohtina on YK:n vuonna 2015 hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030 -ohjelma. Tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä.
 16. 16. AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu Mitä kaikkea pitää tehdä sen eteen?
 17. 17. AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu • 29.10.2021: Ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset vahvistavat yhdessä kestävän kehityksen kädenjälkeään • Koulutussektorin vaikuttavuus kasvaa hiilijalanjälkeä pienentämällä ja kädenjälkeä kasvattamalla. - … ellemme johtajina itse sitoudu kestävyyden ja vastuullisuuden tavoitteisiin, juhlapuheita asiasta on turha pitää, toteaa koko työtä vetänyt LAB-ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen.
 18. 18. AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu Miten yhteistyötä voisi mielestänne, konkreettisesti tehdä? Tässä mainitaan hiidenjalanjälki ja kädenjälki … mitä mietitte niistä käsitteistä? Tätä työstä vastaava rehtori sanoo että…ellemme johtajina itse sitoudu kestävyyden ja vastuullisuuden tavoitteisiin, juhlapuheita asiasta on turha pitää, jos itse mietitte – miten te voitte toimia esimerkkinä työ ja opiskelija yhteisössä?
 19. 19. AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu • Co-Chairs conclusions of Education and Environment Ministers Summit at COP26 • We recognize education as a society-wide learning process that can equip everyone with knowledge, skills, values and attitudes needed for urgent action to combat climate change … YK:n ilmastokokous COP 26, 2021
 20. 20. YK:n ilmastokokous COP 26, 2021 https://skol.teknologiateollisuus.fi/sit es/skol/files/inline- files/SKOL%20handprint-phase-1- and-2-report-21-10-26.pdf Asiantuntijapalveluiden, eli konsulttien ja kouluttajien hiilijalanjälki jää yleensä hyvin pieneksi. Lähinnä sitä kertyy matkustamisesta ja toimitilojen energiankäytöstä. Kädenjälki vaikutus on selvityksen mukaan huimat 1300 x suurempi kuin alan jalanjälki.
 21. 21. AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu • ”Kun työelämän ja yritysten toimintaa kehitetään kohti hiilineutraalia kiertotaloustulevaisuutta, toiminnassa on aina huomioitava kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet: ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen” (Nani Pajunen, Sitra; OPH.lle, 2021).
 22. 22. AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu • MAHDOLLISUUS! • Naumanen et al. (2019) on selvittänyt, että lähes 90 prosenttia kaikista tämän vuosikymmenen suomalaisista innovaatioista tukee kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.
 23. 23. AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu lmastokonferenssissa Skotlannissa on mm. todettu, että koulutus on keskiössä, koskien ilmastotyötä, mutta kestävän kehityksen työ on monimutkaisempaa, kun pelkkä ilmastotyö, mutta samalla huikea mahdollisuus Miten itse näette, miten kaikkia kestävyysnäkökohtia voisi parhaiten edistää? ja minkälaisia mahdollisuuksia näette suomalaiselle ammattikorkeakoulutukselle? eli ihan suora kyse rahasta, miksi tähän osaamiseen kannatta satsata?
 24. 24. AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu • Mervi painotti paneelissa että pitää kysyä opiskelijoilta, mitä he haluavat ja tarvitsevat. • Sanna vastasi, että kouluttajien tulisi pohtia, mitkä kestävän kehityksen näkökohdat ovat keskeisimpiä eri aiheissa. • Saku vastasi, että kouluttajat voisivat tehdä yhteistyötä yritysten kanssa osallistumalla tuleviin valtakunnallisiin kouluttajien koulutuksiin ja projekteihin.
 25. 25. Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, 11.-12.11.2021 • Tarve järjestää koulutusta kouluttajille nostettiin esille päivien aikana. • Keskiviikon toinen Keynote: Dr. Jon-Erik Dahlin, nosti esille toimivana tekona käyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pelikortteja (joita löytyy myös suomeksi- linkki oikealla) • Torstain Key note Professor Rodrigo Lozano, nosti esille toimivana tekona järjestää koulutusta eri alojen opettajille yhdessä. • Rinnakkaissession esittäjä toimitusjohtaja Mia O’Neill nosti esille kokeilujen tarve, ja sen jälkeen toimivien tapojen soveltamista. https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan- kehityksen-tavoitteet-tavoitekortit
 26. 26. 1. Mitkä ovat keskeisimmät kestävyysnäkökohdat koulutusohjelmassa? 2. Kaikki kurssit koulutusohjelmissa: kategoriat A-E riippuen kuinka paljon kestävän kehityksen koulutusta edistetään kurssissa. Verkkotyökalua SDG Impact Assessment Tool voidaan käyttää vapaasti tutkimuksessa, koulutuksessa ja muun tyyppisissä toimissa arvioidakseen vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDGs). Mm. Curriculum Development for Climate Change Education in Global South, — UniPID Seuranta? Kaksi case:iä Holm, T., 2014. Enabling Change in Universities: Enhancing Education for Sustainable Development with Tools for Quality Assurance. Doctoral thesis. University of Turku.
 27. 27. • minkälaista seurantaa laatujärjestelmässänne jo on, koskien esim. koulutuksen kehittämistä ja tutkimusta? • miten kestävyysnäkökohtia voisi soveltaa näihin olemassa oleviin seuranta mittareihin tai käytäntöihin, onnistuisiko? • jollei, minkälainen seuranta olisi sovellettavissa, jonka avulla pystyisi osoittamaan johdolle, henkilökunnalle ja opiskelijoille miten työ etenee? • PDCA; suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi laatujärjestelmän käytänteiden mukaisesti – fokus pitää laittaa toiminnan parantamiseen, arviointitulosten perusteella. Developing Sustainability Competences Through Pedagogical Approaches: Experiences from International Case Studies (Strategies for Sustainability) 1st ed. 2021 Edition, by Rodrigo Lozano (Editor), Maria Barreiro-Gen (Editor) Miten eteenpäin?
 28. 28. The network for sustainable development at the Nordic Network for Adult learning. Dr. Tove Holm from Finland, transdisciplinary facilitator for sustainable development at Tove Holm Consulting; Henrika Nordin from Finland, executive manager at Bildningsalliansen - non-formal adult education in Swedish in Finland, Kirsten Paaby from Norway, Paaby Prosess Edu-Action and Miriam Sannum from Sweden, business developer at Studieförbundet Vuxenskolan. Roundtable on development of educational models for sustainable development lifestyles at the 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning, May 20th, 2022, at the University of South-Eastern Norway
 29. 29. Lue lisää hausta ja työpajasta: https://toveholm.net/2022/05/20/call-open-for-nordic-educational-institutions- and-researchers-to-apply-for-developing-education-models-forsustainable-development-until-june-1st/
 30. 30. According to ”the Nordic Region and the 2030 Agenda: Implementation of the 2030 Agenda and the 17 Sustainable Development Goals in the Nordic Countries” published in June 2021, Nordic countries rank in international measurements of how far countries have come with implementing the Agenda 2030. However, there are many challenges regarding the enhancement of sustainable development, especially concerning the work with the goals for consumption and production, climate change, and the biodiversity crisis.
 31. 31. Pohjoismainen Ministerineuvosto 25.9.2020 Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. 2020. The Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press.
 32. 32. Open call for educational institutions and researchers, until June 1st, 2022 • Objective: development of educational models for sustainable development lifestyles • The goal of the project is to contribute to creating a holistic and sustainable organization that involves all stakeholders: leaders, teachers, and students/participants. • In the project will participate three educational institutions and two researchers that can apply for participating through an open call until June 1st.
 33. 33. Kiitos https://toveholm.net/

×