Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobilitatea in procesele de productie

134 views

Published on

7 criterii de eficienţă a soluţiei mobile optime pentru procesele de producţie.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mobilitatea in procesele de productie

  1. 1. Sursa web: www.charisma.roMobilitatea în procesele de producţieSituaţia economică actuală generează o creştere progresivă a aşteptărilor clienţilor, astfel că presiunearesimţită de companiile de producţie devine tot mai mare. Producătorii sunt nevoiţi să găseascămodalităţi eficiente de reducere a costurilor, fără a afecta calitatea şi disponibilitatea produselor.Astfel, raţionalizarea liniilor de producţie, gestionarea corectă a reţetarelor şi fişelor tehnice, precum şireducerea costurilor administrative şi cu resursele devin condiţii obligatorii pentru menţinereacompetitiviăţii pe o piaţă concurenţială acerbă. Practic, se impune o standardizare, o îmbunătăţirecontinuă a proceselor și procedurilor, pe baza capturii și procesării în timp real a informaţiilor pentru aasigura decizii de business mai bune.Utilizarea dispozitivelor mobile în producţie creşte agilitatea companiei şi asigură un timp de reacţieridicat la schimbările apărute în ciclul de producţie. Dotarea dispozitivelor mobile cu soluţiie softwareoptime reprezintă o provocare pe care producătorii o pot depăşi cu succes atâta timp cât se asigură căacestea îndeplinesc câteva criterii definitorii: Creşterea productivitiăţiiMobilitatea ajută angajaţii companiei să înţeleagă mai bine procedurile de lucru, chiar în locul încare acestea se desfăşăoară.Utilizarea dispozitivelor mobile la fiecare staţie de lucru permite colectarea de date în timp realasupra necesarului de resurse şi materii prime, consultarea reţetarelor, monitorizarea comenzilor şia gradului de ocupare a capacităţilor de producţie, transmiterea comenzilor de lucru fără a maipărăsi postul de lucru.Responsabilii cu mentenanţa liniilor de producţie pot fi alertaţi din timp asupra deficienţelorutilajelor, asigurând în acest mod o intervenţie rapidă împotriva întreruperilor neplanificate defunţionare.Responsabilii cu calitatea pot consulta, verifica şi actualiza în timp real componente sau ingredienteale produselor, în orice punct al producţiei, asigurând o livrare optimă a produselor cătreconsumatorii finali.Astfel, introducerea aplicaţiilor mobile și a dispozitivelor de ultimă generaţie, pe întreaga linia deproducţie, de la planificarea, urmărirea, şi până la raportarea proceselor de producţie, eliminăpierderile tradiţionale şi creşte producvititatea angajaţilor. Integrarea cu sistemul ERPCele mai multe smartphone-uri, tablete şi terminale mobile de recepţie şi inventariere sunt dotatecu cameră foto cu funcţionalităţi de scanner. Fără o actualizare în timp real în sistemul ERP acodurilor de bare scanate, această funcţionalitate este inutilă.
  2. 2. Sursa web: www.charisma.roAstfel, o soluţie mobilă adecvată trebuie să fie integrată complet cu sistemul ERP utilizat încompanie, pentru a obţine o privire de ansamblu asupra producţiei în curs și efectele pe care le areîn diferite zone din cadrul organizaţiei – livrări, financiar, vânzări, marketing etc., în special în cazulproducătorilor care şi-au extins activitatea şi în zona de distribuţie sau vânzări directe.Inspecţiile rapide, vizibilitatea asupra inventarului, aprobările de fluxuri de lucru și de producţie,rapoartele şi alertele financiare şi controlul calităţii sunt doar câteva din informaţii vitale şi variate,necesare pentru a lua o decizie în cunoștinţă de cauză. Impulsionarea vânzărilor şi îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţiimai bună calitate a serviciilor către parteneri este esenţială pentru menţinerea relaţiilor de valoareîntr-un mediu competitiv, iar tehnologia mobilă de pe tabletă sau smartphone permiteproducătorilor să valorifice oportunităţile de vânzare, în orice moment, prin integrarea acesteia cusistemul CRM utilizat. Astfel, indiferent de locaţie sau de moment, de la o întâlnire sau uneveniment de networking, producătorii au acces la informaţiile de contact ale partenerilor, preţuri,disponibilitatea stocurilor, istoricul plăţilor etc. şi pot actualiza pe loc statusul relaţiilor contractualesau alte informaţii de interes. Flexibilitatesoluţie ERP mobilă eficientă funcţionează optim de pe orice platformă (desktop, tabletă sausmartphone) şi sistem de operare (iOS, Android, Windows Phone, Xoom, Playbook etc). Atâtbeneficiarul, cât şi furnizorul de ERP trebuie să se implice activ în actualizarea şi dezvoltarea de noifuncţionalităţi pe dispozitivele mobile, astfel încât să asigure flexibilitatea necesară în abordareaeficientă şi optimă a proceselor specifice de business. SecuritateInternetul deserveşte miliarde de utilizatori. Gestionarea activităţilor zilnice prin intermediuldispozitivelor mobile cu acces la Internet poate expune informaţii sensibile despre companiehackerilor.Ce se întâmplă în cazul în care un angajat al dvs. pierde dispozitivul mobil? Este soluţia mobilă pecare doriţi să o implementaţi dotată cu funcţionalităţi de control la distanţă? Ușurinţă în utilizareAplicaţia mobilă trebuie să ofere utilizatorului posibilităţi multiple de a interacţiona și de a crea multmai eficient și mai rapid rapoarte și pachete de date prin interogări, afișări, analize, filtre, sortări,grupări, drill-down, drill-up (analize în adâncime sau la nivel superior), calcule, sumarizări și totaluri. Tehnologie de ultimă orăTehnologia se află într-un progres continuu, iar cei care nu se vor adapta vor fi încet încet debarasaţipe piaţă. Vă amintiţi cum a revoluţionat piaţa tehnologia 3G?
  3. 3. Sursa web: www.charisma.roFurnizorii de dispozitive mobile luptă acum pentru poziţii fruntaşe în topul celor mai mari viteze detransmise a datelor, celor mai subţiri tablete sau uşoare smartphone-uri. Înainte de achiziţia soluţiamobilă trebuie să vă asiguraţi că aceasta este compatibilă cu ultimele tehnologii pe care suntconstruite terminalele mobile ce le veţi folosi zilnic.ConcluzieÎn producţie, tehnologia mobilă echivalează cu accesul la informaţie în timp real și cu eliminareapierderilor. Acest lucru presupune utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii mobile care să îi ajute peproducători să își stabilească preturi competitive, să reducă costurile operaţionale și să raţionalizezeliniile de producţie.

×