Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flux de training in Talent Management

305 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flux de training in Talent Management

 1. 1. Training Charisma HCM Talent Managementwww.charisma.rowww.totalsoft.ro
 2. 2. Charisma HCMModulele produsului Portal HR Document Acces management Pontaj HCM Core Analyzer Bugete Alerter
 3. 3. Charisma HCM Talent ManagementModulele soluției
 4. 4. Dezvoltarea carierei și succesiuneaUtilizatorii implicați Specialist HR Manager Angajat
 5. 5. TrainingPe scurt  Programele de training au o utilitate deosebită în sprijinirea unor evenimente concrete din activitatea unei companii:  Un proiect nou sau o poziție de responsabilitate necesită din partea unui angajat să își dezvolte o nouă aptitudine sau să obțină un certificat anume  Rezultatele evaluării de performanță indică o serie de îmbunătățiri punctuale  Introducerea unui nou plan de dezvoltare la nivel de organizație  Un manager dorește să obțină o perspectivă completă asupra progresului înregistrat de un angajat în cadrul programului de dezvoltare  Ca parte a planului de succesiune și de dezvoltare a carierei, un angajat necesită dobândirea unor cunoștințe și aptitudini suplimentare pentru ocuparea unei noi poziții în organizație  Un angajat necesită un training intensiv pentru pregătirea unei poziții în care va avea un contact cu clienții sau partenerii companiei
 6. 6. TrainingPe scurt  Modulul training permite companiilor să gestioneze activitățile care dezvoltă cunoștințele, aptitudinile sau competențele necesare angajaților pentru atingerea obiectivelor companiei și a celor individuale de carieră.  Există 2 perspective:  Training – managementul cursurilor, a claselor si a listelor de cursanți (propuși, în așteptare, participanți)  Dezvoltare – un set de activități concentrate pe dezvoltarea candidaților cu scopul de a îndeplini cu succes activități actuale sau de viitor  Programe de training și dezvoltare dintr-o perspectivă multirol, completă:  Specialiștii HR – adaugă și publică cursuri la care angajații se pot înscrie iar managerii pot aproba sau oferi sugestii alternative  Managerii – recomandă cursuri și oferă sugestii de curriculă administratorilor  Angajații – când un angajat nou are nevoie de o pregătire specifică sau un angajat existent își schimbă responsabilitățile, sistemul oferă o listă de cursuri care acoperă nevoile identificate pe baza parcursului existent sau a noilor calificări necesare
 7. 7. TrainingBeneficii  Reducerea costurilor de instruire prin planificarea atentă a necesităților de training orientate pe adresarea nevoilor angajaților  Micșorarea volumului de muncă administrativă prin procedurile de solicitare a aprobărilor și sugestiilor cu implicarea tuturor actorilor implicați – HR, manageri, angajați  Analiza programelor de formare prin evaluarea lacunelor de competențe, a punctelor forte și a nevoilor angajaților  Perspectivă de ansamblu asupra tuturor măsurilor de formare profesională printr-un management complet al cursurilor, claselor şi a listelor de cursanți (propuși, în așteptare, participanți)  Implicarea activă a angajaților pentru sprijinirea dezvoltării lor profesionale în cadrul companiei
 8. 8. TrainingEtapele procesului HR: Crearea și definirea cursurilor HR, angajat, manager: Manager: Adăugarea claselor Derularea cursurilor Evaluarea succesului Publicarea în catalogul programelor de instruire de training HR: HR: Angajat: Crearea planurilor de dezvoltare pentru Trimiterea notificărilor Evaluarea cursurilor angajați de începere a cursurilor desfășurate din perspectiva acoperirii (în funcția de familia de nevoilor de pregătire posturi din care face parte sau individual) HR: Managementul listelor HR: de cursanți Acordarea unor Manager și angajat: (propuși, în așteptare, certificate care atestă Identificarea nevoilor de participanți) aptitudinile sau pregătire cunoștințele dobândite Angajat: Manager: Înscrierea la cursurile Aprobarea înscrierii la care permit acoperirea cursuri sau propunerea nevoilor unor cursuri alternative potrivite profilului de competențe vizat
 9. 9. Punctele forte și nevoile angajatuluiPerspectiva managerului
 10. 10. Punctele forte și nevoile angajatuluiPerspectiva managerului  Managerul poate consulta în orice moment o listă completă a punctelor forte și a nevoilor angajaților din subordine pe tot istoricul de evaluare.  Sumarul prezintă o listă compactă a itemilor care au impact asupra poziției ocupate în prezent sau a rolurilor luate în considerare pe viitor.  Articolele identificate sunt complet configurabile, managerul având posibilitatea de a edita anumite articole sau de a adăuga altele noi în funcție de parcursul angajatului în programele de performanță sau a planificării succesiunii și a traseului de carieră.  Articolele se pot prioritiza pentru o mai bună evidențiere a zonelor care pot fi adresate prin programele de training.
 11. 11. Planul de dezvoltare și training-ul angajatuluiPerspectiva managerului
 12. 12. Planul de dezvoltare și training-ul angajatuluiPerspectiva managerului  Planul de dezvoltare a angajatului este organizat în mai multe etape, fiecare cu o serie de activități bine delimitate:  Training – zona de vizualizare a programelor definite de către HR care conține informațiile esențiale pentru participanți: data limită de înscriere la cursuri, locația, costul pentru înscriere, justificarea de participare a angajatului și faza în care se află programul pe fluxul de aprobare  Rotația pe posturi – managerul aprobă sau sugerează ocuparea unei alte poziții de către angajat ca metodă de asimilare a unor noi cunoștințe sau aptitudini prin instruirea internă  Programe de mentoring și coaching – angajatul poate fi alocat în cadrul unor programe specializate care presupun extinderea programelor tradiționale prin “training on the job”  Alte activități – definirea unor activități adiționale care pot fi adaptate la specificul și nevoile particulare de pregătire ale angajatului  Overview – perspectivă generală asupra planului de dezvoltare cu focus pe costurile atrase de fiecare dintre activitățile desfășurate
 13. 13. Programele de instruire și cursurilePerspectiva managerului
 14. 14. Programele de instruire și cursurilePerspectiva managerului  Managerul poate adăuga sau edita oricând alte cursuri în programul de instruire prin intermediul catalogului central de training care conține toate clasele active la nivelul companiei.  Căutarea se face pe categoriile de cursuri sau printr-o căutare de tip Google.  Prin selectarea cursului căutat se afișează o fereastră cu informații:  Durata cursului și costul  O scurtă descriere a obiectivelor de instruire, curriculei, metodologiei, cunoștințele preliminare necesare, eliberarea de certificate sau dezvoltarea unor noi aptitudini.  În situația în care cursul urmează să se desfășoare, va fi afișată o listă cu locațiile și datele disponibile. În caz contrar, managerul poate recomanda înscrierea angajatului la curs iar HR-ul va primi o notificare de participare pentru a informa angajatul dacă acest curs va avea sau nu loc.
 15. 15. Selector de cursuri bazat pe competențePerspectiva managerului
 16. 16. Selector de cursuri bazat pe competențePerspectiva managerului  Pe baza profilului de competențe ale angajatului, managerul poate obține recomandări de formare din partea soluției.  Recomandările se generează pe baza setului de competențe atașat poziției ocupate în prezent de angajat, a familiei de joburi din care face parte sau a unei alte poziții din companie.  Pe baza comparației din cadrul setului de competențe existent, soluția sugerează un set de aptitudini cu potențial de dezvoltare.  Cursurile propuse prin această metodă sunt afișate într-o fereastră similară celei din pasul anterior care permite înscrierea pe loc la un training care adresează nevoile identificate.
 17. 17. Alte metode de înscriere la training-uriPerspectiva managerului
 18. 18. Alte metode de înscriere la training-uriPerspectiva managerului  Soluția prevede alte 3 opțiuni pentru generarea unor programe de instruire:  Reînnoirea certificărilor – la selecție, soluția afișează toate certificările angajatului care permit reînnoire sau definirea unui set nou de certificări care pot fi atribuite funcției ocupate  Selecție de cursuri – un exemplu foarte bun poate fi un program de induction la care trebuie să participe toți angajații noi pentru o înțelegere cât mai bună a atribuțiilor postului  Adăugare training – se pot adăuga training-uri care nu țin de curricula standard definită de către HR dar care sunt necesare dezvoltării angajatului sau care au fost cuprinse anterior în bugetul de cheltuieli
 19. 19. Centrul de trainingPerspectiva specialistului HR
 20. 20. Centrul de trainingPerspectiva specialistului HR  Prin centrul de training se gestionează toate programele de instruire din companie.  Lista de cursuri disponibile cu toate clasele componente  Modulul de management a cursurilor, claselor și listelor de cursanți  Cererile de participare la cursuri  Candidații propuși  Sesiunile în desfășurare sau în curs de finalizare
 21. 21. Rapoarte pe programele de trainingPerspectiva specialistului HR
 22. 22. TrainingIntegrarea cu alte module Charisma HCM Talent Management Dezvoltarea carierei și a planului de succesiune  Alinierea obiectivelor de carieră cu programele de instruire specifice Managementul performanței  Stabilirea obiectivelor de performanță care susțin obiectivele echipei, individuale sau ale companiei Managementul competențelor  Identificarea programelor de training și activităților de dezvoltare pe baza competențelor propuse spre îmbunătățire prin analiza încrucișată HR – manager - angajat
 23. 23. TotalSoft HeadquartersGlobal City Business Park, Building O2, 8th Floor, Bucharest, Romania T: +4021 335 1709 F: +4021 335 1712 marketing@totalsoft.ro www.charisma.ro ; www.totalsoft.ro

×