Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BC PharmSimplu | Intuitiv | Flexibil | Complet
Charisma BC PharmCharisma BC Pharm este o soluţie software completă,destinată automatizării şi optimizării tuturor activit...
De ce Charisma BC Pharm   n de raportare validată de CNAS.   Funcţie                   medici, so...
Funcţionalităţi   Monitorizează în timp real întreaga   n                       n creşterea sa...
De ce Charisma BC Pharm Permite luarea unor decizii de business rapide Soluţia oferă un set complet de rapoarte şi stati...
© TotalSoft 2012TotalSoft Headquarters  Subsidiare PlanificateSubsidiare Active    Implementări TotalSoft      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Charisma BC Pharm

392 views

Published on

Charsima BC Pharm este un produs software complet, special proiectat pentru a permite farmaciilor să se focalizeze pe oferirea unor servicii de calitate clienţilor, atragerea de noi clienţi, creşterea eficienţei promoţiilor şi implementarea politicilor de fidelizare, reducând în acelaşi timp costurile operaţionale şi automatizând activităţile repetitive, consumatoare de timp.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Charisma BC Pharm

 1. 1. BC PharmSimplu | Intuitiv | Flexibil | Complet
 2. 2. Charisma BC PharmCharisma BC Pharm este o soluţie software completă,destinată automatizării şi optimizării tuturor activităţilorcheie desfăşurate în cadrul farmaciilor, precummanagementul inventarului, respectarea tuturorreglementărilor din domeniu, procesarea eficientă a Pentru a ţine pasul cu gradul rapidreţetelor, sau raportarea conform cerinţelor legale. de dezvoltare a sectorului farmaceutic, toţi jucătorii din această piaţă trebuie să găsească noi metode de creştere a numărului reţetelor eliberate, dar şi să asigure clienţilor servicii de calitate. Datorită contextului economic şi a intensificării concurenţei, farmaciile se găsesc de multe ori în situaţia în care sunt nevoite să reducă preţurile, să schimbe frecvent lista medicamentelor compensate, să reducă succesiv termenele de plată şi să mărească termenele de încasare a contravalorii reţetelor de la casa de asigurări.Beneficii financiare şi operaţionale Scade timpul de vânzare Un sistem software integrat, care să Datorită procesării automate a reţetelor normale, acopere toate activităţile cheie compensate sau gratuite, timpul de aşteptare la desfăşurate în cadrul farmaciilor casele de marcat scade, permitând farmaciei să preia precum managementul mai mulţi clienţi în acelaşi interval de timp. inventarului, respectarea tuturor reglementărilor din domeniu, Minimizează pierderile procesarea eficientă a reţetelor sau Prin operarea ieşirilor din depozit în ordine FEFO (First raportarea conform cerinţelor Expired - First Output), pierderile care au loc de obicei legale, este vital. Charsima BC în urma expirării produselor se reduce semnificativ. Pharm este un produs software Automatizarea întregului flux de activităţi reduce complet, special proiectat pentru a semnificativ şi timpul necesar realizării inventarului. permite farmaciilor să se focalizeze Raportare consolidată pe oferirea unor servicii de calitate În cazul reţelelor de farmacii, toate datele unităţilor clienţilor, atragerea de noi clienţi, din teritoriu se consolidează la nivel central, oferind creşterea eficienţei promoţiilor şi managementului o situaţie exactă, la zi, asupra implementarea politicilor de performanţei operaţiunilor fiecărei farmacii în parte. fidelizare, reducând în acelaşi timp costurile operaţionale şi automatizând activităţile repetitive, consumatoare de timp.
 3. 3. De ce Charisma BC Pharm n de raportare validată de CNAS. Funcţie medici, soluţie care contribuie Farmaciile îşi pot recupera banii pe semnificativ la creşterea veniturilor reţetele compensatorii şi gratuite pe farmaciilor. baza raportării făcute catre CNAS. Raportare avansată. Produsul asigură n Raportarea se face într-un format generarea unui set complet de rapoarte specific, sistemul eliminând orice predefinite şi configurabile, cât şi greşeală care ar duce automat la rapoarte legale cerute conform legii. respingerea raportului şi respectiv la nridicat de configurabilitate. Grad neplata reţetelor compensatorii. Sistemul se adaptează la nevoile Capacitate unică de a se adapta în timp n specifice fiecărei farmacii sau lanţ de real la schimbarile legislative. farmacii. Schimbările legislative sunt Integrare cu orice soluţie software de n implementate în timp real în sistem, fără tip ERP. a perturba activitatea farmaciei. Securitate avansată a datelor. Sistem n n realizarea configurărilor la nivel Permite este complet securizat, accesul fiind de head office şi transmiterea acestora în posibil pe bază de utilizator şi parolă, cu mod automat către farmacii. Aplicaţia atribuire de drepturi de acces la nivel de este structurată pe două componente, grup de utilizatori. cea de farmacie şi cea de head office. n unică de date. Aplicaţia integrează Sursă Această structură elimină înregistrările toate informaţiile şi activităţile multiple ale aceluiaşi produs, menţinând desfăşurate în cadrul farmaciei într-o o raportare corectă, fără erori, către sursă unică de date. CNAS. Interfaţă prietenoasă şi intuitivă, care n n unică de a configura promoţiile Opţiune asigură uşurinţa în utilizare, grăbeşte la head office, care vor fi ulterior adopţia sistemului şi scade costul total implementate la toate farmaciile. de utilizare. Aplicaţia permite configurarea la head Scalabilitate. Se poate porni de la o n ofiice atât a farmaciilor care vor configuraţie minimală, cu posibilitatea implementa promoţia, cât şi anumite adăugării ulterioare a unor module intervale orare sau zile în care se va suplimentare, consolidarea datelor aplica promoţia. făcându-se la sediul central. n implementarea cardurilor de Permite fidelizare atât pe persoana cât şi pe
 4. 4. Funcţionalităţi Monitorizează în timp real întreaga n n creşterea satisfacţiei şi loialităţii Oferă activitate legată de stocuri, indicatori de clienţilor prin promoţii, carduri angajaţi, performanţă, evoluţia preţurilor carduri fidelitate, carduri medici, sau n urmărirea tuturor documentelor Permite vouchere. şi produselor din sistem, precum şi a n rezervarea produsului pe stoc Asigură persoanelor care lucrează şi realizează imediat ce a fost introdus în bon, modificări în baza de date. indiferent de numărul punctelor de Consolidează datele la nivelul sediului n vânzare din cadrul farmaciei. central şi asigură posibilitatea de n înregistrarea plăţilor prin Asigură realizare a analizelor multi dimensionale. mijloace multiple, cum ar fi numerar, n generarea unui set complet de Permite card, cupoane, tichete cadou, sau rapoarte predefinite şi configurabile, vouchere. împărţite pe diverse categorii, cum ar fi n comunicarea electronică a Permite financiar-contabil, vânzări, achiziţii, comenzilor şi a facturilor către şi de la preţuri, stoc, sau farmacie. depozite. n raportarea către Sistemul Permite Printează automat reţetele, incluzând o n Informatic Unic Integrat al Casei secţiune cu valoarea compensată pe Naţionale de Asigurări de Sănătate şi baza căreia se face raportarea către realizează raportările electronice sau CNAS. tipărite în conformitate cu solicitările n exportul datelor necesare către Permite acesteia, inclusiv cele judeţene. contabilitate prin generarea rapoartelor Defineşte nomenclatoarele de produse n specifice contabilităţii – NIR, bon de casă pe specificul domeniului farmaceutic: la nivel de comprimat şi cutie, avize şi DCI, grupa terapeutică, preţ impus, avize facturi de intrare/ieşire, centralizator, necesare comercializării – stupefiant sau vizualizarea stocului, inventar, registru de toxic, OTC sau medicament. casă, aviz de intrare, etc. Eliberează reţetele normale, compensate n n avertizarea / blocarea automată Include şi gratuite, centralizându-le conform a medicamentelor restricţionate. cerinţelor specifice ale caselor de n un plafon sau necesar de Setează asigurări. medicamente, şi limitarea cantităţii Generează necesarul de aprovizionare în n achiziţionate în funcţie de acesta. funcţie de media vânzărilor pe o Generează stocul scriptic şi identifică n perioadă stabilită. automat diferenţele dintre stocul scriptic n automat listele de preţuri Importă şi faptic. impuse de Ministerul Sănătăţii şi recalculează preţurile de vânzare..ro
 5. 5. De ce Charisma BC Pharm Permite luarea unor decizii de business rapide Soluţia oferă un set complet de rapoarte şi statistici, care permit luarea unor decizii proactive pentru eficientizarea operaţiunilor. Informaţii centralizate într-o bază unică de date 80% din activitatea farmaciei se poate gestiona cu ajutorul unui singur calculator. Soluţie certificată de CNAS Datorită certificării CNAS, farmacia poate transmite rapoartele obligatorii referitoare la consumul de medicamente al populaţiei şi îşi poate reduce costurile cu medicamentele compensatorii şi gratuite. Creşte satisfacţia clientului Prin automatizarea activităţilor de rutină, dar şi prin integrarea unor facilităţi specifice soluţiilor software de gestiune a relaţiilor cu clienţii, farmaciştii îşi pot aloca mai mult timp relaţiei directe cu clientul. Creşte productivitatea farmaciilor Charisma BC Pharm asigură o imaginie de ansamblu asupra întregii activităţi a farmaciei, permiţând astfel identificarea şi eliminarea din portofoliu a articolelor neperformante. Soluţia optimizează procesele interne prin automatizarea tuturor activităţilor specifice farmaciilor. .ro
 6. 6. © TotalSoft 2012TotalSoft Headquarters Subsidiare PlanificateSubsidiare Active Implementări TotalSoft Sweden Senegal Estonia Russia United Kingdom Poland Germany Belgium Czech Rep Ukraine Slovakia Austria Moldova France Hungary Qatar RomaniaUSA Italy Serbia Saudi Arabia Bulgaria UAE Spain Albania Turkey Greece TotalSoft Headquarters Global City Business Park, Str. Bucureşti - Nord, nr. 10 Clădirea O2, Etaj 8, 077190, Voluntari, Jud. llfov, România T: +4021 335 17 09, F: +4021 335 17 12 E: office@totalsoft.ro W: www.totalsoft.ro, W: www.charisma.ro Austria | Grecia | Bulgaria | Qatar

×