Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tønsberg Kystkultursenter

1,504 views

Published on

En presentasjon av prosjekt for å gjenreise 100 meter av reperbanen ved Tønsberg Kystkultursenter.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tønsberg Kystkultursenter

 1. 1. Tønsberg Kystkultursenter Prosjekt: Gjenoppbygging av reperbanen Ajour per mai 2009
 2. 2. Nordeuropas lengste trebygning Forutseende kystkulturinteresserte foregangspersoner har tatt vare på reisverket fra reperbanen. 100 meter av reperbanen skal gjenreises i regi av Tønsberg Kystkultursenter
 3. 3. Historiske milepæler <ul><li>Tønsberg Reperbane etablert i 1796 </li></ul><ul><li>Reperbanen bygd ut i flere etapper til en samlet lengde på 455 meter </li></ul><ul><li>Riggerloftet ble bygget som kornkammer, trolig på Bolærne, rundt 1790. </li></ul><ul><li>Restaurering av området starter i 1991 (ubåtstasjonen) </li></ul><ul><li>Kystkultursenterets ser dagens lys i 1991 </li></ul><ul><li>Reperbanen revet i to etapper i 1992 og 1996 </li></ul><ul><li>Riggerloftet flyttet fra Kaldnes i 1993 </li></ul><ul><li>Prosjekt reperbanen etablert i 1998 og revitalisert i 2003 </li></ul><ul><li>2009 – Sjøboden bygges – reisverk oppe våren 09 </li></ul><ul><li>2010 – Byggestart Færder videregående skole </li></ul><ul><li>2013 - Gjenreisning av reperbanen realisert </li></ul>
 4. 4. Aktører ved Kystkultursenteret <ul><li>Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter </li></ul><ul><ul><li>Plan og byggekomiteen </li></ul></ul><ul><ul><li>Reperbaneprosjektet </li></ul></ul><ul><li>Loggen Kystlag </li></ul><ul><li>Stiftelsen Berntine </li></ul><ul><li>(eies av Loggen kystlag og Fuglehuks venner) </li></ul><ul><ul><li>Seilskuterederiet Bertine </li></ul></ul><ul><ul><li>Bertines Venner </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidslag bertine </li></ul></ul><ul><li>Loggen Lystlag </li></ul><ul><ul><li>Riggerloftets venner </li></ul></ul><ul><ul><li>Loggen ungdomslag </li></ul></ul><ul><ul><li>Riggerloftet Shanty kor </li></ul></ul><ul><ul><li>Tradisjonsmat </li></ul></ul><ul><ul><li>Historisk Museal </li></ul></ul><ul><ul><li>Krambod </li></ul></ul><ul><ul><li>Møbelrestaurering </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekstil </li></ul></ul><ul><ul><li>Slippgruppe </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaibrukergruppe </li></ul></ul>
 5. 5. Organisasjonsstruktur
 6. 6. Visjon <ul><li>Vi vil bidra til å skape et område der identiteten til Tønsberg som en kysthistorisk by blir tatt vare på og foredlet. </li></ul>
 7. 7. Helhetlig kystkultur <ul><li>Kystkultursenteret vil bidra til å fremme et helhetlig kystkultur-miljø og skape et nytt område med gode vilkår for kultur, næring, utdanning, handel, og gode byboliger. </li></ul>
 8. 8. Ikke museum, - men et levende område for kystkultur <ul><li>Kystkultursenteret som en brobygger mellom kystkultur, offentlige aktører, utdanningsinstitusjoner og næringslivet </li></ul><ul><li>Kystkultursenteret bidrar til vern gjennom aktiv bruk </li></ul>
 9. 10. Ta vare på kulturhistorien <ul><li>Premiss for riving av reperbanen på ScanRope var at Kystkultursenteret skulle få anledning til å gjenreise reperbanen </li></ul><ul><li>Inngått avtale mellom Scanrope, Tønsberg kommune og Kystkultursenteret </li></ul>
 10. 12. Kystkultur og byutvikling <ul><li>For å skape et bærekraftig kystkultursenter er det behov for å forene fortid og framtid </li></ul><ul><li>Kystkultursenteret skal være et aktivt ressursmiljø hvor utvikling av regionen er en naturlig del av det å ta vare på fortida </li></ul><ul><li>Derfor har vi sett på hvilke muligheter som ligger framfor oss </li></ul>
 11. 13. Hva kan Kystkultursenteret inneholde? <ul><li>Kulturformidling </li></ul><ul><li>Ungdomsarbeid </li></ul><ul><li>Undervisning </li></ul><ul><li>Museum/Utstilling </li></ul><ul><li>Dokumentasjons-produksjon </li></ul><ul><li>Møtested </li></ul>
 12. 14. Reguleringsplan <ul><li>Reguleringsplan for området er vedtatt til videregående skole og allmennyttige formål, herunder museum </li></ul><ul><li>Kystkultursenteret har til disposisjon for realisering av reperbanen 100 meter bygg og tilhørende kaiarealer med front mot sjøsiden. </li></ul><ul><li>Oppmålingsforretning er i prosess i 2009 i regi av Tønsberg kommune </li></ul>
 13. 15. Reguleringsplan <ul><li>Reguleringsplan vedtatt 20.06.2007 </li></ul><ul><li>Rekkefølgebestem-melsen krever at arealet mot reperbanen skal være ferdig før byggestart. </li></ul>
 14. 16. Reperbanen <ul><li>Kystkultursenterets mål med gjenreisning av reprerbanen er blant annet å demonstrere gamle håndtverk- og kystkulturtradisjoner. </li></ul><ul><li>Repslagsmaskineriet er intakt og vil kunne integreres i den 100 meter lange bygningen uten å legge beslag på vesentlige arealer. </li></ul><ul><li>Bygningen vil derfor kunne disponeres til andre relevante formål </li></ul>
 15. 17. Forankring <ul><li>Kystkultursenterets ønske om å gjenreise reperbanen får bred tilslutning bl.a. fra Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune </li></ul>
 16. 18. Kystkultur og Færder VGS <ul><li>Kystkultursenteret inviterer fylkeskommunen til dialog om arealutnyttelse av reperbanen </li></ul><ul><ul><li>Møterom </li></ul></ul><ul><ul><li>Kantine </li></ul></ul><ul><ul><li>Verksted </li></ul></ul><ul><ul><li>Utstillinger </li></ul></ul><ul><ul><li>Klarering </li></ul></ul>
 17. 19. Ressursperm <ul><li>Kystkultursenteret har utarbeidet en ressursperm som beskriver historikk, miljø, muligheter og utdrag av sentrale dokumenter, bl.a. fra Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune </li></ul>
 18. 20. Status arkitektkonkurranse <ul><li>Følgende veiledende framdrift vil bli lagt til grunn for prosjektet: </li></ul><ul><li>Kunngjøring 23.04.2009 </li></ul><ul><li>Frist for søknad om deltakelse i konkurransen 25.05.2009 </li></ul><ul><li>Utvelgelse av deltakere til konkurransen innen 05.06.2009 </li></ul><ul><li>Utsendelse av konkurransegrunnlag 15.06.2009 </li></ul><ul><li>Innlevering av fullstendig konkurranseprosjekt 15.09.2009 </li></ul><ul><li>Kåring av vinner innen 16.10.2009 </li></ul><ul><li>Inngåelse av samspillkontrakt i løpet av november 2009 </li></ul>
 19. 21. Reisverk fra reperbanen Ved anlegget til Timber AS i Stokke er takkonstruksjonene gjenbruk fra den opprinnelig 460 m lange reperbanebygningen.
 20. 22. Hvordan er det mulig? <ul><li>Entusiasme </li></ul><ul><li>Tid </li></ul><ul><li>Gjennomføringsvilje og evne </li></ul><ul><li>Relasjonspleie </li></ul><ul><li>Finansielle partnere </li></ul><ul><li>Engasjerte samarbeidspartnere </li></ul><ul><li>Først og fremst: </li></ul><ul><li>Aksept for visjonen og mulighetene blant de ikke-kommersielle aktører </li></ul>
 21. 23. Det moderne kystkultursenter

×