Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nakkesmerter og øjenfejl

Forbrugervejledning ved langvarige nakkesmerter. Øjenbetingede nakkesmerter bliver let oversete, og er derfor ofte ubehandlede i mange år - nogengange i årtier. Almindelige synsundersøgelser hos optikere og øjenlæger fanger kun sjældent sammenhængen, og fysioterapeuter og kiropraktorer fokuserer åbenbart mere lokalt på nakken og måske mere mod lænderegionen. Men ved langvarige nakkesmerter er der nogle helt konkrete øjenforhold der skal kortlægges. Håndtering af synslidelser i dette område kræver helt klart særlig kyndig fagekspertise.

 • Be the first to comment

Nakkesmerter og øjenfejl

 1. 1. Forbrugerguide Langvarige nakkesmerter Synsfunktion og øjne er altafgørende for hovedets position, når vi tolker noget visuelt – fx ved læsning, skærmarbejde eller almindelig færdsel. Hvis dine nakkesmerter kan lindres ved diverse fysiske behandlinger, men bliver ved at returnere, skal øjnenes rolle kortlægges i stor detalje. Her følger forklaringen til de øjenbetingede nakkesmerter, og hvad du evt. kan gøre. Nakkesmerter. T. Helstrup. 2014 1
 2. 2. Vores centrale visuelle sansefelt fylder ca. 10 grader. Lige i midten sidder ”det skarpe syn” som vi bruger fx ved læsning. Når vi læser en tekst, flytter vi centralsynet mellem 1 og 2 grader ad gangen. Når vi øjenscanner omverdenen, springer vi øjnene mellem 3 og 4 grader ad gangen. Det skal foregå uhyre præcist - og begge øjne skal lande nøjagtig det samme sted. Hvert spring tager ca. ¼ sekund. Det er meget, meget vigtigt at hovedet holdes stabilt, når hjernen tolker noget via øjnene. Nakkesmerter. T. Helstrup. 2014 2
 3. 3. Når øjnene sigter mod noget hjernen gerne vil sanse, styrer hjernen tre grupper af samarbejdende sigtemuskler - i hals, nakke og øjne. Jo mindre musklerne bliver, jo finere og mere præcise bevægelser kan de udføre. De ”små øjenmuskler” De ”mellemstore øjenmuskler” Sidder højt i nakken – lige under kraniekanten De ”store øjenmuskler” er hals og nakke Nakkesmerter. T. Helstrup. 2014 3 Sidder omkring øjnene
 4. 4. De ”små øjenmuskler” hæfter direkte på øjenæblerne. De flytter og fikserer øjnene helt præcist når hjernen sanser visuelt, og kommanderer alle muskelgrupperne på plads. De ”mellemstore øjenmuskler” sidder lige under kraniekanten. Deres opgave er små fine justeringer af hovedet, samt at holde hovedet fikseret - mens øjnene arbejder. De ”store øjenmuskler” ligger i flere lag. Deres opgave er, at bære og vinkle hovedet til den aktuelle synsopgave. Flertrinsraket med topstyring Nakkesmerter. T. Helstrup. 2014 4
 5. 5. Hvis øjnenes små præcise muskler har defekter eller unøjagtigheder, forstyrrer det hjernens afkodning. Synet kan ikke indstilles korrekt, og øjenmusklerne spændes maksimalt. For delvist at aflaste og kompensere, ændres hovedets position der hen hvor sansningen foregår lettest. Det betyder, at fejlen sendes videre til de ”mellemstore og store øjenmuskler”. Hovedet kan nu både drejes mod en af siderne, hæves eller sænkes, samt tiltes. Ved små fejl er det beskedne ændringer, men de bliver gradvist tydeligere ved træthed, og man taler nu om hovedstillingsfejl. Ved alvorlige tilfælde tales om tvangshovedholdning. Man er ikke selv herre over hovedets position. Hjernen kommer i første række når der sanses, og hovedet flyttes ubevidst. Vi er slaver i den henseende, endda, så det kan skemalægges og forudsiges. Nakkesmerter. T. Helstrup. 2014 5
 6. 6. Hovedposition - Svækket muskel - Drejes mod - Hæves - Tiltes Højre laterale m. Højre - - Højre mediale m. Venstre - - Højre øvre m. Højre Op Venstre Højre nedre m. Højre Ned Højre Højre øvre skrå m. Venstre Ned Venstre Højre nedre skrå m. Venstre Op Højre Venstre laterale m. Venstre - - Venstre mediale m. Højre - - Venstre øvre m. Venstre Op Højre Venstre nedre m. Venstre Ned Venstre Venstre øvre skrå m. Højre Ned Højre Venstre nedre skrå m. Højre Op Venstre Hovedstillingsfejl 6 Nakkesmerter. T. Helstrup. 2014 Hvis en af de 12 øjenmuskler svækkes, ændres hovedets position forudsigeligt. Se skema. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10793/
 7. 7. Hovedposition relativ til svækket øjenmuskel. Hovedvinkling forstærkes ved visuel aktivitet og træthed, samt medfører stigende hovedscanning fremfor øjenscanning Højre Laterale muskel Højre Mediale muskel Højre Nedre skrå muskel Højre Øvre skrå muskel Højre Nedre muskel Højre Øvre muskel Nakkesmerter. T. Helstrup. 2014 7
 8. 8. Hovedposition relativ til svækket øjenmuskel Hovedvinkling forstærkes ved visuel aktivitet og træthed, samt medfører stigende hovedscanning fremfor øjenscanning Venstre Laterale muskel Venstre Mediale muskel Venstre Øvre muskel Venstre Nedre muskel Venstre Øvre skrå muskel Venstre Nedre skrå muskel Nakkesmerter. T. Helstrup. 2014 8
 9. 9. Tvangsposition ved informationssøgning Udover den skæve hovedholdning og ensidige nakkebelastning, medfører begrænsninger i øjenmuskulaturen yderligere et tab af frihedsgrader i øjnenes bevægesystem – fra beskedent til slemt. Det betyder, at berørte personer gradvist anvender mere hovedscanning fremfor øjenscanning ved synsopgaver. Det er et meget dårligt bytte. Hovedscanning er langsom, ineffektiv og plagsom. Hovedscanning aktiverer især nakkens øverste muskler – de ”mellemstore øjenmuskler”, som kan blive byldeømme. Hvis ikke øjenproblematikken løses, er man fanget i en ond cirkel. Nakkesmerter. T. Helstrup. 2014 9
 10. 10. Almindelige brillesynsprøver hos optikeren er sjældent tilstrækkelig. Det handler overvejende om briller til alment brug. OBS ! Annoncerede omrejsende ”synseksperter” er helt ude i skoven. De er rene sælgere. Almindelige synsundersøgelser hos øjenlægen er sjældent tilstrækkelig. Det handler langt overvejende om sygdomsbehandling. Tilknyttede skeleterapeuter måler og behandler ikke delfunktioner i fusionsevnen. Fysioterapeuter kan ikke vurdere samsynsfunktionen. Langvarige nakkebehandlinger m/u øjenøvelser, som kun lindrer midlertidigt, bør vække mistanke, og personen henvises til særlig kyndig udredning af det optomotoriske bevægeapparat. Nakkesmerter. T. Helstrup. 2014 10
 11. 11. Den rigtige øjentest afslører situationen. Det betyder, at øjnenes bevægeapparat minimum skal udredes for følgende: Nakkesmerter. T. Helstrup. 2014 11 • Øjnenes hvileleje i forskellige blikretninger. Både til siderne og op/ned. • Hvis bygningsfejl, skal øjets rotation måles i alle relevante synsafstande. • Fusionskvalitet og sammenhæng til øjnenes frihedsgrader. Behandlingsmulighederne involverer både specialoptiske løsninger og træningsterapi - og kræver særlig fagkyndig håndtering.
 12. 12. Hvad kan berørte personer gøre: • Udforske hvorvidt synsopgaver provokerer nakkesmerterne. Bevidstgør spørgsmålet i løbet af dagen, samt observer forskelle fra hverdage til ferieperioder. • Mærke efter om hovedet hviler i en balanceret position i løbet af dagen. Prøv også at bevidstgøre det i en periode. • Spørge venner og kolleger om hovedet ofte holdes skævt ved synsopgaver – på samme konsekvente måde. • Overvej udredning hos en neurooptometrist. Nakkesmerter. T. Helstrup. 2014 12
 13. 13. Til sundhedsfaglige personer Engelsk sprog Forskelle i øjnenes højdeleje, både medfødte og erhvervede er klassificeret i WHO lidelsesregistret. Se evt. oversigt og koder: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/H49-H52 Oversigt, forklaring og motivering af relevant synstest kan ses her: Consensus Clinical Guidelines http://www.aoa.org/documents/CPG-18.pdf Forklaring og virke af de supoccipitale muskler kan ses i disse YouTube videos https://www.youtube.com/watch?v=aw3CDQx19Is https://www.youtube.com/watch?v=QXP3KuqnNag De følgende to sider viser oversigt, aktioner og baggrunden for, at ved svækkelse af især 4. kranienerve skal synstestning iagttage rotationseffekten i forhold til astigmatisme i forskellige blikvinkler, samt kontraindikation for flerstyrkeglas pga. progressivt stigende hyperforie ved nedadblik. Evt. bør overvejes formfaste kontaktlinser, flere sæt opgaverelaterede singlebriller eller limteknikbrilleglas. Nakkesmerter. T. Helstrup. 2014 13
 14. 14. 14 Øjenmuskler; anatomi Øjenmuskler; aktioner i tre led Se evt. animeret video på YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vd7OOJ7c1q4
 15. 15. Kranienerver og aktioner Obs ! Nakkesmerter. T. Helstrup. 2014 15

×