Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konvergensinsufficiens for optometrister

Hvad enhver optiker / optometrist bør vide
Nyere forskningsresultater viser klart og entydigt, at klienter som både har korrekte briller og belastningssymptomer ved synsarbejde SKAL udredes grundigt m.h.b. at opdage skjulte samsynsfejl.
Behandlingsresultaterne er i dag så overbevisende, at gammeldags træningsmetoder som blyant-til-næsen og Kleenerstav generelt må frarådes. Der er MEGET stærk evidens for at korrekt behandling SKAL indeholde akkommodationskontrolleret fusionstræning samt korrekt instruktion og supervision.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konvergensinsufficiens for optometrister

 1. 1. Konvergensinsufficiens Hvad enhver optiker / optometrist bør vide ! T. Helstrup Neurooptometrist FCOVD Københavns Private Synsplejeklinik
 2. 2. Hvorfor interessere sig for konvergensinsufficiens • Relativ høj forekomst. Nok omkring 5 % • Massiv optometrisk forskningsindsats over de sidste 10 år (CITT group) • Kan afstedkomme adfærd som fører til ADHD mistanke, hovedpine, svimmelhed samt læseproblemer • Tilstanden kan behandles med meget høj kurrate
 3. 3. Konvergensinsufficiens og symptomer • Øjenanstrengelse og smerter ved vedvarende nærarbejde • Frontal hovedpine (ICHD 11.3.2 og 11.3.3) • Tekst udslører, dobbeltkonturerer eller har illusorisk bevægelse • Korte koncentrationsperioder og hurtig træthed • Opgiver næropgaver
 4. 4. Tørt øje Asthenopi Ergonomi refraktion Binokulær Ametropi Astigmatisme Akkomodation Presbyopi Heterofori Fusion ACA Suppression ICHD 11.3.2 ICHD 11.3.3 Indretning Synsafstand Blikvinkel Belysning Årsager til symptomer 4 http://journals.lww.com/optvissci/Fulltext/2003/11000/Is_all_Asthenopia_the_Same_.8.asp
 5. 5. Analyse skal minimum måle og fortolke • Synsstyrke og evt. brillebehov (visus og refraktion) • Signalerkendelse i synshjernen (såkaldt stereopsis eller 3D-sans). Såfremt i normalområde, skal de motoriske komponenter for klarhed (akkommodationsevne) og enkeltsyn (vergensfunktion) kortlægges i nedenstående detaljer: • Hvileposition (Heterofori) • Kapacitet eller maksimum ydelse (fusionsområde) • Responskvalitet (Steady-state performance: Fiksationsdisparitet) • Udholdenhed (gentagen testning) + symptomprovokation • Smidighed og hastighed (Fleksibilitet; bu/bi og +/- vendeglas • Stabilitet af centralsyn under pres (intermitterende suppression) • Interaktion af fokus- og drejefunktionerne (ACA) • Refleksfunktion og automatik (anden samtidig aktivitet) Konvergensinsufficiens Hvad skal testes ?
 6. 6. Expected Values for Accommodation and Vergence Testing* Measurement Mean S.D. Range Distance: Phoria 1X 2X 0-2X Base-in blur — — — Base-in break 7 3 5–9 Base-in recovery 4 2 3–5 Base-out blur 9 4 7−11 Base-out break 19 8 15−23 Base-out recovery 10 4 8−12 Near: Phoria 3X' 5X' 0−6X Base-in blur 13 4 11−15 Base-in break 21 4 19−23 Base-in recovery 13 5 10−16 Base-out blur 17 5 14−20 Base-out break 21 6 18−24 Base-out recovery 11 7 7−15 PRA -2.25 0.50 -1.75 – +2.25 NRA +2.00 1.1 +1.75 − 2.25 Gradient AC/A 4/1 2 3−5 AA 16 − (0.25 × age) ±2.00 ±1.00
 7. 7. Ortho Basic eso (378.41) AF=NF @ ACA norm (WHO H 50,3) Afst. + nær problem Divergens insufficiens (378.85) AF>NF @ ACA lav (WHO H 51,8) Afst. problem Konvergens insufficiens (378.83) NF>AF @ ACA lav (WHO H 51.1) Nærproblem Basic exo (378.42) AF=NF @ ACA norm (WHO H 50,3) Afst. + nær problem Divergens Excess (378.85) AF>NF @ ACA høj (WHO H 51,8) Afst. problem Konvergens excess (378.84) NF>AF @ ACA høj (WHO H 51.1) Nærproblem Udvidet Duane klassifikation Eso Exo ICD 9 og 10 koder
 8. 8. Konvergensinsufficiens: Seneste undersøgelser • Arch Ophthalmol. 2008; 126 (10): 1326 – 1349 Scheimann, et al. Randomized Clinical Trail of treatments for symptomatic Convergence Insufficiency in children Studie prospektivt, blindet og placebo kontrolleret
 9. 9. CITT behandlingsresultater • Resultaterne for Blyant til næsen gruppen adskiller sig ikke fra placebogruppen, og hos ingen af grupperne rapporteres om væsentlig lindring og bedring • Blyant til næsen- og computertræningsgruppen adskiller sig ikke væsentligt fra placebogruppen • Kun professionelt vejledt behandling har en høj kurrate og afledt markant symptomreduktion http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18852411
 10. 10. Konvergensinsufficiens: Mere information • CITT GROUP: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=citt+group • Scheimann: CI website: http://www.convergenceinsufficiency.net/default.asp?id=12 • Cochrane biblioteket: http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html søgeord: convergence insufficiency, binocular disorders

×