Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konvergensinsufficiens for læger

4,758 views

Published on

Hvad enhver læge bør vide om konvergensinsufficiens.
I gennem de de sidste 10 år har de været en massiv optometrisk forskning omkring diagnosen KONVERGENSINSUFFICIENS. Der tegner sig et meget klart billede at virksom terapi, dels kræver akkommodationskontrolleret fusionstræning, dels indebærer korrekt faglig vejledning og supervision.
Veldokumenterede forskningsresultater viser meget høje kurrater og fremtræder i skærende kontrast til hidtidige praksis hvis virkning opgøres til placeboniveauet.

Published in: Health & Medicine
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ for more detailed information.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.WritePaper.info ⇐ for more detailed information.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Konvergensinsufficiens for læger

 1. 1. Konvergensinsufficiens Hvad enhver læge bør vide ! T. Helstrup Neurooptometrist FCOVD Københavns Private Synsplejeklinik
 2. 2. Hvorfor interessere sig for konvergensinsufficiens • Relativ høj forekomst. Nok omkring 5 % • Massiv optometrisk forskningsindsats over de sidste 10 år (CITT group) • Kan afstedkomme adfærd som fører til ADHD mistanke, hovedpine, svimmelhed samt læseproblemer • Tilstanden kan behandles med meget høj kurrate
 3. 3. Hvad er konvergensinsufficiens ? • Wikipedia: Convergence insufficiency er en neuromuskulær anomali i det binokulære system • Tilstanden er kendetegnet ved svækket evne til at dreje øjnene indad – eller fastholde vedvarende konvergensvinkel i læseafstand • Årsag til asthenopiske klager
 4. 4. Kendt, men lever en skyggetilværelse • Diseases of the eye and adnexa (WHO ICD 2010 (H00-H59) • H00-H06Disorders of eyelid, lacrimal system and orbit • H10-H13Disorders of conjunctiva • H15-H22Disorders of sclera, cornea, iris and ciliary body • H25-H28Disorders of lens • H30-H36Disorders of choroid and retina • H40-H42Glaucoma • H43-H45Disorders of vitreous body and globe • H46-H48Disorders of optic nerve and visual pathways • H49-H52Disorders of ocular muscles, binocular movement, accommodation and refraction • H53-H54Visual disturbances and blindness • H55-H59Other disorders of eye and adnexa H51,1 Convegence insufficiency
 5. 5. Konvergensinsufficiens og symptomer • Øjenanstrengelse og smerter ved vedvarende nærarbejde • Frontal hovedpine (ICHD 11.3.2 og 11.3.3) • Tekst udslører, dobbeltkonturerer eller har illusorisk bevægelse • Korte koncentrationsperioder og hurtig træthed • Opgiver næropgaver
 6. 6. Tørt øje Asthenopi Ergonomi refraktion Binokulær Ametropi Astigmatisme Akkomodation Presbyopi Heterofori Fusion ACA Suppression ICHD 11.3.2 ICHD 11.3.3 Indretning Synsafstand Blikvinkel Belysning Årsager til symptomer http://journals.lww.com/optvissci/Fulltext/2003/11000/Is_all_Asthenopia_the_Same_.8.asp
 7. 7. Konvergensinsufficiens: Hvad skal testes ? • Konvergensnærpunkt: Alle objekter kan anvendes, men en penlight og et rødt filter foran det ene øje anbefales. • Alt dobbeltsyn længere ude end 10 cm markerer en svag præstation • Hvis testen klares med anstrengelse og patienten har en lang symptomhistorie, da bør den negative relative akkommodation og fusionsevnen måles (nærtriade kompensation)
 8. 8. Konvergensinsufficiens: Behandlingsmuligheder • Blyant til næsen o. lign. (Klassisk) • Hjemmebaseret træning med computerprogrammer (typisk internet) • Professionel vejledt behandling med supplerende hjemmetræningsøvelser
 9. 9. Konvergensinsufficiens: Seneste undersøgelser • Arch Ophthalmol. 2008; 126 (10): 1326 – 1349 Scheimann, et al. Randomized Clinical Trail of treatments for symptomatic Convergence Insufficiency in children Studie prospektivt, blindet og placebo kontrolleret
 10. 10. CITT behandlingsresultater • Resultaterne for Blyant til næsen gruppen adskiller sig ikke fra placebogruppen, og hos ingen af grupperne rapporteres om væsentlig lindring og bedring • Blyant til næsen- og computertræningsgruppen adskiller sig ikke væsentligt fra placebogruppen • Kun professionelt vejledt behandling har en høj kurrate og afledt markant symptomreduktion http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18852411
 11. 11. Konvergensinsufficiens: Mere information • CITT GROUP: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=citt+group • Scheimann: CI website: http://www.convergenceinsufficiency.net/default.asp?id=12 • Cochrane biblioteket: http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html søgeord: convergence insufficiency, binocular disorders

×