Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konvergensinsufficiens for borgere

Hvad enhver borger bør vide
I gennem de sidste 10 år har der været en massiv optometrisk forskning i den samsynsfejl der benævnes KONVERGENSINSUFFICIENS.
Det må klart fremhæves, at det er en såkaldt FUNKTIONEL LIDELSE og derfor også skal have en funktionel kur.
Endvidere er det klart påvist, at en korrekte behandling SKAL indebære kontrolleret fusionstræning.
Det betyder, at gammeldags træningsmetoder som blyant-til-næsen, Kleenerstav og lignende klart må frarådes.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Konvergensinsufficiens for borgere

  1. 1. Konvergensinsufficiens Hvad enhver borger bør vide ! T. Helstrup Neurooptometrist FCOVD Københavns Private Synsplejeklinik
  2. 2. Hvorfor interessere sig for konvergensinsufficiens • Optræder hos ca. 5 % af befolkningen • Massiv optometrisk forskningsindsats over de sidste 10 år (CITT group) • Kan afstedkomme adfærd som fører til ADHD mistanke, hovedpine, svimmelhed samt læseproblemer • Tilstanden kan behandles med stor succes
  3. 3. Hvad er konvergensinsufficiens ? • Konvergensinsufficiens er en såkaldt samsynsfejl – dvs. at øjnenes koordination er forstyrret • Den er kendetegnet ved at læsearbejde udmatter og trætter øjnene • Der opstår let hovedpine og lejlighedsvist svimmelhed
  4. 4. Konvergensinsufficiens og symptomer • Trætte øjne og smerter ved vedvarende nærarbejde • Hovedpine, især over øjnene og panden • Tekst slører, dobler eller bevæger sig • Korte koncentrationsperioder og hurtig træthed • Opgiver næropgaver
  5. 5. Synstest • Almindelige synstests hos optikere og øjenlæger finder langt fra alle. De afslører kun meget udtalte tilfælde • Spændingstyperne kræver omhyggelig og sammenhængende testning – og evnen til at afkode resultaterne • Bed evt. om journaloplysningerne så resultaterne kan vurderes
  6. 6. Behandlingsresultater • Konvergensinsufficiens kan behandles • Men det kræver instruktion i øvelser - og vejledning i at nå godt i mål • Prismebriller er meget sjældent en løsning • Der er stor tværfaglig og international enighed om at træningsbehandling er ”the treatment of choice”
  7. 7. Behandling • Behandlingen kan gennemføres som solotræning (1/1). Anvendes især i svære tilfælde og hvor fleksibilitet er vigtigt • Eller som gruppetræning (typisk 1/4). Anvendes især i lettere tilfælde og hvor et fast skema kan følges
  8. 8. Konvergensinsufficiens Mere information • Blyant til næsen. Artikel i Optikeren: http://www.privatsyn.dk/klinikken/blyant-til-naesen/ • Bogstavallergi. Artikel i Optikeren: http://www.privatsyn.dk/klinikken/bogstavallergi/

×