Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Snapshot af det danske musiklandskab

734 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Snapshot af det danske musiklandskab

 1. 1. SNAPSHOT AF DET DANSKE FESTIVALLANDS KAB Festivaler, genrer, værdidannelse og kunst
 2. 2. Om mig Torben Eik Jacobsen YourWaves Digital kommunikation www.yourwaves.dk Torben@yourwaves.dk Musikparlamentet Debat og musik www.musikparlamentet.dk
 3. 3. ”Analyse af danske musikfestivaler” Statens kunstråds musikudvalg + NIRAS Analyse & Strategi • At skabe overblik over det danske festivallandskab • Belyse festivalernes betydning for den musikalske udvikling
 4. 4. ”Spændvidder” Om kunst og kulturpolitik Statens Kunstråd + Kulturpolitisk Forskningscenter - Århus, september 2010 (red. Jørn Langsted) ”Dagens kunst har spændvidder. Kunstpolitikken bør have spændvidder. Men det er ikke de samme.” • forskningsbaseret analyse af kunstens og Statens Kunstråds vilkår og rolle. Udarbejdet af forskere indenfor forskellige æstetiske fag på Århus/Aarhus universitet
 5. 5. Tag gerne noter
 6. 6. Om tabeller, humanister og hatte 105% af alle statstikker taler sandt. Bowlerhat forlænger dit liv Sixpence skader dit helbred
 7. 7. Hvad er kunst og kultur? Fra Spændvidder: ”Kunstpolitikkens formål i det moderne samfund er at opretholde og udvikle dialogiske rum for oplevelser og erfaringer, hvor menneskelivets og samfundets store og små spørgsmål endevendes på en sanselig, følelsesmæssig og intellektuel måde, uden at det nødvendigvis skal føre til et eller andet målbart her og nu.”
 8. 8. Ergo: Ingen ved hvad kunst egentlig er, men de fleste er enige om at den er vigtig 
 9. 9. Hvad er så spændvidder? ”Spændvidder kan være en måde at anskue moderne kunst og kunstpolitik på. Ikke én spændvidde, men mange forskellige – på kryds og tværs af hinanden.”
 10. 10. Festivalens værdier En festivals værdi skabes i sammenspil imellem fire perspektiver: • Et kommercielt perspektiv • Et socialt perspektiv. • Et underholdningsperspektiv • Et kunstnerisk perspektiv
 11. 11. Hvad er en festival? • Fokus på musik (at der er et klart hovedfokus på musikken) • Varighed (at arrangementet har en vis varighed – oftest over flere dage) • Tidsmæssigt afgrænset begivenhed (at arrangementet strækker sig over et overskueligt og sammenhængende tidsrum) • Valgmulighed (at arrangementet tilbyder en mangfoldighed af musikopførelser – ofte på flere scener og med et højt antal acts)
 12. 12. Hvad er en festival? To typer af festival • Lokalitetsfestival Bundet til en klart afgrænset lokalitet. F.eks. en festivalplads • programfestival Et program af koncerter på forskellige scener. F.eks. jazzfestival
 13. 13. Genrer • Rock • Jazz • Klassisk • ny kompositionsmusik • elektronisk musik • Folkemusik • verdensmusik.
 14. 14. Hvad kendetegner i Rockfestival? • Vægt på det sociale • Indtægter på varesalg • Ofte udendørs • Små rockfestivaler har ofte fokus på vækstlaget • Roskilde festival - En liga for sig selv Mediebevågenhed Eksponering af det nationale vækstlag Holder de store koncertarrangører ude
 15. 15. Hvad kendetegner en Jazzfestival? • Forgår ofte i byrummet • Kan være meget mobil • Ofte mange gratiskoncerter • Tiltrækker et publikum, der normalt ikke hører jazz • Paradoks: social eller kunstnerisk begivenhed?
 16. 16. Hvad kendetegner en elektronisk festival? • Ny festivaltype • Opstået ud af clubmiljøet • Ukonventionelle lokationer • Mobil genre • Undergrund • Musikken er også anderledes • Udfordrer måden man laver festival på
 17. 17. Hvad kendetegner en folkemusikfestival? • Arena for musik, der ikke længere har sine egne spillesteder • Fleksibel genre • Inddrager andre genrer • Hvad er en folkemusik egentlig? • Tradition + fornyelse
 18. 18. Hvad kendetegner en klassisk festival? • Fokus på det historiske og kulturelle • Foregår i historiske eller naturskønne omgivelser • Fokus på det musikalske indhold • Dedikeret publikum • Minder ofte om koncertrækker • Store produktionsomkost- ninger og afhængighed af tilskud
 19. 19. Hvad kendetegner en festival for ny kompositionsmusik? • Ny musik skrevet efter de klassiske traditioner • Ikke inkluderet i de klassiske festivaler • Stort fokus på den kulturelle vækst • Meget afhængig af statslig støtte • Mest besøgt af miljøet selv • En festivaltype i forandring
 20. 20. Hvad kendetegner en Verdensmusikfestival? • Relativt unge og uetablerede • Dårlig tradition for verdensmusik i Danmark • Verdensmusikken er også tilstede på de andre festivaler
 21. 21. Formål
 22. 22. Værdikriterier
 23. 23. Økonomi - Støtte • 68 % af alle festivalerne modtager økonomisk støtte • 100% indenfor klassisk musik • 50% indenfor Rock musik • Minder festivaler modtagere hyppigere støtte
 24. 24. Egenindtægter • Rock- og folkemusikfestivalernes indtægter er primært entréindtægter. • Jazz- og klassiske festivalers indtægter kommer primært fra varesalg.
 25. 25. Egenindtægter
 26. 26. Hvem støtter festivalerne?
 27. 27. Støtte fordelt på genrer
 28. 28. Frivilligt arbejde 2011 er frivillighedsår i Europa
 29. 29. Renlighed på festivaler
 30. 30. Markedsføring
 31. 31. Medieomtale Medieomtale er vigtig. • De store festivaler får meget medieomtale • Især klassisk, ny kompositionsmusik og verdensmusik har svært ved at få medieomtale • Vigtigt for artisterne også • Jo skarpere og mere differentieret festivalens profil er jo mere medieomtale får festivalen • Jo lettere har den også ved at skabe sociale on- line communities. • Jo yngre et publikum, jo mere betydning har internettet
 32. 32. Synergi og konkurrence • Imellem festivaler og Spillesteder • For lokalsamfundet • Det lokale erhverv
 33. 33. Positive effekter
 34. 34. … og de negative
 35. 35. Betydning for musikken Musikfestivalernes betydning for musikalsk udvikling samt musik- og kulturinteresse a) Pleje af udvikling af genremiljøer b) Publikumskultur og –interesse c) Kunstnerisk fokuseret organisationsudvikling
 36. 36. Festivalernes kunstneriske betydning Hvad er høj kunstnerisk værdi? • Ambitiøs • Nysgerrig • Interessant • Overraskende • horisontudvidende • ’viljen til at have en kant’ • ’at favne bredt og fokusere’
 37. 37. Kunstnerisk værdi De fleste adspurgte mener at deres festival har størst fokus på det kunstneriske perspektiv • Kan man leve op til høje kunstneriske idealer og lave en bæredygtig festival på samme tid? • Siger de det for at få større chance for støtte? • Er det utryg for en slags kulturel idealisme? • Er det det publikum vil høre?
 38. 38. Rapporten anbefaler at man støtter: • Vækstlagsfremmende innititativer ”… at sikre de kunstnerisk ambitiøse festivalers autonomi og give især yngre og særligt lovende festivaler mulighed for flerårige planlægning.” • Professionalisering og vidensdeling ”… at støtte en bedre organisering af festivalerne, bidrage til reflekteret debat og fokuserede uddannelsesinitiativer omkring festivalernes særlige styrke i samspillet mellem det kunstneriske og sociale.” F.eks. Efter norsk model
 39. 39. Hvor er vi på vej hen?
 40. 40. Et område i vækst Hver 5. festival er opstået indenfor de sidste tre år
 41. 41. Nye genrer i vækst Fremtidens festival er indenfor elektronisk musik og verdensmusik
 42. 42. Bæredygtighed og ansvar Økonomisk Økologisk Kulturelt Musikalsk Socialt
 43. 43. Fra sponsorater til samarbejder? Festivaler som Roskilde og Skanderborg har været på forkant med en udvikling væk fra en ren sponsororienteret tankegang og i retning af samarbejdsaftaler, hvor de respektive partnere udvikler viden, skaber netværk og involverer deres målgruppe gennem samarbejdet, så det ikke kun handler om PR-værdi.
 44. 44. Forsvinder momsfritagelsen? Danske festivaler og koncerter kan i dag momsfritages, såfremt overskuddet anvendes til at støtte almennyttige formål. Men som den danske lovgivning er udformet nu, stemmer den ikke overens med det EU-direktiv om momsfritagelse, som Danmark har været underlagt siden 1978. Derfor vil Danmark inden for de kommende få år forventeligt blive tvunget til at indføre en række ændringer. Som den danske lovgivning på området forventes ændret, vil det betyde, at festivaler ikke længere vil kunne momsfritages.
 45. 45. Trussel fra international kommercialisering international kommercialisering og monopolisering af agenturer i musikbranchens live- sektor kan blive et problem. Kan det forebygges?
 46. 46. Rapporten konkluderer: Hvorfor støtte en dansk festival? Fordi en festival har mange afledte gevinster.
 47. 47. Fordele/Ulemper Store navne trækker publikum til de små, men de små risikere at drukne
 48. 48. Fordele/Ulemper Det sociale tiltrækker publikum, som lytter til ny musik, men fjerner samtidig også fokus fra musikken
 49. 49. Fordele/Ulemper Stemningen giver en anden type musikalsk oplevelse, men mange gange også mindre fokuseret på musikken
 50. 50. Fordele/Ulemper Festivalerne skaber kulturel og økonomisk værdi for samfundet, men kan kunst udfolde sig i de rammer?
 51. 51. Fordele/Ulemper Store festivaler har ressourcer til kvalitet, skabe bredde og udbrede ny musik til et stort publikum, men de små artister mister fokus ift. de kendte.
 52. 52. Fordele/Ulemper Små festivaler kan styrke og udvikle specifikke undergenre og skabe udfoldelsesrum til nye talenter, men de har svært ved at tiltrække det brede publikum.
 53. 53. Hvornår har en festival kunstnerisk kvalitet? • Er der tale om en festival, som bruger festivalformen til at skabe et udvidet socialt rum omkring musikken og indtænke det i musikformidlingen og programlægningen, eller er der tale om en koncertpakke eller koncertrække? • Har festivalen en kunstnerisk linje og musikalske værdimål, som når et publikum ud over det sædvanlige for enkeltstående koncerter? • Favner festivalen kvalitativt musikalsk set og inkluderer den musik, der kan give festivalen en kant? • Er festivalen dynamisk, og bidrager den til udvikling af musikscenen samt af nye stilarter og genrer? • Bidrager festivalen til formidling af ny musik eller musik, som af kunstneriske grunde fortjener større opmærksomhed? • Præsenterer festivalen nye strømninger fra ind- og udland?
 54. 54. Skismaet Fokus på kunst vs. Fokus på Underholdning, branding, PR Profit, artistprofilering?
 55. 55. Ordet er frit Hvad mangler at komme på banen?...
 56. 56. Er der spændvidder i det danske festivallandskab? Ja, men det kræver vedligeholdelse.

×