Korea

1,198 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Korea

 1. 1. แนวคิด ความเชื่อ อารยธรรมเกาหลี นายพิเชษฐ พิมพ์เจริญ
 2. 2. เกาหลีเกาหลีเป็นประเทศที่มประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อารยธรรม ีของตนเอง และรับถ่ายทอดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีนและญี่ปุ่น มาเป็นเวลานานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว มีเรื่องราวความเป็นมาและความเจริญน่าสนใจศึกษาติดตามวิวัฒนาการตั้งแต่โบราณ
 3. 3. สภาพภูมิศาสตร์
 4. 4. สภาพภูมิอากาศ
 5. 5. ประชากรชาวเกาหลีมีเชื้อสายมองโกเลีย มีภาษาพูดมาจากตระกูลอัลตาอิค (Altaic family) เป็นภาษาแมนจูเรียและมองโกเลีย อักษรตัวเขียนของเกาหลีเรียกว่า ฮันกูล(Hangul) ซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะ 14 ตัว และสระ10 ตัว
 6. 6. ยุคเกาหลีโบราณเมื่อ 3,000 ปีมาแล้ว พวกอัลเตอิค (Altaic peoples) ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในคาบสมุทร ตั้งบ้านเมือง สั่งสมวัฒนธรรม ยุคบรอนซ์ (Bronze AgeCulture) พวกนี้ได้ผสมเผ่าพันธุ์กับพวกพื้นเมือง รวมเรียกว่า ชนเผ่าตังกัส(Tangus) นับว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวเกาหลีในปัจจุบันการกําเนิดชาติเกาหลีมีตํานานเล่าว่า เจ้าชายฮวางวุง โอรสของเทพบนสวรรค์ลงมาสร้างเมืองที่ภูเขาแตแบกซาน ได้แต่งงานกับหญิงที่มีกําเนิดจากหมี มีโอรสชื่อ ตันกุน (Tan-gun) ผู้เป็นรัฐบุรุษกึ่งเทพเจ้า ได้เป็นปฐมกษัตริย์ รวมแคว้นต่าง ๆ ก่อตั้งเป็นชาติเกาหลีขึ้นมาเมื่อ2,333 ปีก่อน ค.ศ. มีการกําหนดเอาวันที่ 3ตุลาคมเป็นวันกําเนิดชาติ
 7. 7. ยุคเมืองขึ้นจีนดินแดนคาบสมุทรเกาหลีตกเป็นเมืองขึ้นจีนเมื่อ 109 ปีก่อน ค.ศ.เมื่อจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ ยกทัพยึดครองอาณาจักรโชซอนโบราณ และแบ่งเกาหลีเป็น 4 มณฑล อย่างไรก็ตาม จีนปกครองมณฑลนังนังอย่างจริงจังเพียงมณฑลเดียว จึงค่อย ๆ แยกตัวเป็นเอกราช จนค.ศ. 313 ชนเผ่าโคกุรยอเข้ายึดครองมณฑลนังนัง การตกเป็นเมืองขึ้นของจีนทําให้เกาหลีได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนมากเช่น ตัวอักษรและศาสนา (พุทธและขงจื้อ)
 8. 8. ยุคสามอาณาจักร- อาณาจักรโกคูรยอ (Goguryeo Kingdom)- อาณาจักรเพ็กเจ (Baekje Kingdom)- อาณาจักรซิลลา (Silla Kingdom)
 9. 9. ยุคอาณาจักรโคริโย เกาหลีรวมตัวกันอีกครั้งภายใต้การนําของวังคอง (Wang Kong) ตั้งราชวงศ์โคริโย (Koryo) ค.ศ. 918 – ค.ศ. 1392 พุทธศาสนาได้รับความนิยมมาก พระภิกษุได้รับการยกย่องเท่าเทียมกับชนชั้นขุนนางพระไตรปิฎกฉบับเกาหลี (Tripitaka Koreana) นับว่าเป็นต้นฉบับตัวเขียนที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก มีการทําแท่นพิมพ์โลหะเคลื่อนที่ มีการทําเครื่องปั้นและเครื่องเคลือบดินเผาสีเขียวฟ้าจําพวกถ้วยชามและหม้อไหแกะสลักลวดลาย มีสีสันและมีคุณค่าทางศิลปะ
 10. 10. • จีนภายใต้ราชวงศ์หยวนของพวกมองโกล ได้เข้ามารุกรานและ ครอบครองเกาหลีในปี ค.ศ. 1258 ต่อมา ค.ศ. 1392 นายพล ยิ ซองเกีย (Yi Song-gye) ได้แย่งชิงอํานาจได้สําเร็จ สถาปนา อาณาจักรโชซอน (Chosan Kingdom) ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910 รวมเวลา 518 ปี
 11. 11. ยุคอาณาจักรโชซอน• ในสมัยกษัตริย์เซจอง (King Sejong) ค.ศ. 1418 – ค.ศ. 1450 ซึงเป็นยุค ่ ทองของความสําเร็จทางภูมิปัญญา และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรม สมัยนี้มีการประดิษฐ์อักษรเกาหลีคือ อักษรฮันกูล (Han-gul) ขึ้นใช้แทนอักษรจีน ใน ค.ศ. 1443 มีการจัดตั้ง กระทรวง ทบวง กรม มีการ ลอกเลียนแบบการปกครองส่วนภูมภาคจากจีน มีการรับราชการด้วยการ ิ สอบไล่ และรับอิทธิพลของลัทธิขงจื๊อ จนกล่าวได้ว่าเกาหลีในสมัยนี้คือจีน จําลอง (China Replica)
 12. 12. • ศตวรรษที่ 16 มีการแตกแยกมีผลทําให้เกาหลีอ่อนแอ ญี่ปุ่นฉวยโอกาส รุกรานเกาหลี จีนได้ช่วยปกป้องเกาหลีจากญี่ปุ่น• เกาหลีกับจีนมีสัมพันธ์ฉันท์ประเทศราช มีการส่งเครืองราชบรรณาการ ่ ให้แก่จีน มีผลทําให้อารยธรรมจากจีนมีอิทธิพลต่อเกาหลีมาก ดังนั้นใน สมัยนี้ลัทธิขงจื๊อจึงมีอิทธิพลต่อเกาหลีมาก• ศตวรรษที่ 19 ชาติตะวันตกต้องการมีสัมพันธไมตรีก็ไม่ได้รับการ ตอบสนองใด ๆ ทําให้เกาหลีไม่ได้รับวิทยาการใหม่ และไม่มีการ เปลี่ยนแปลงในยุคนี้ การปกครองไม่มีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจล้าหลัง
 13. 13. ยุคอาณานิคมของญี่ปุ่นและสงครามโลก• ค.ศ. 1876 เกาหลีเปิดประเทศติดต่อกับต่างชาติ เนื่องจาก คาบสมุทรเป็นจุดยุทธศาสตร์ ทําให้เกาหลีต้องเป็นสมรภูมิ รบหลายครั้ง แต่เกาหลีเองนั้นเป็นประเทศที่พยายาม หลีกเลียงสงคราม ด้วยการใช้นโยบายแยกตัวอยู่อย่างโดด ่ เดี่ยวได้สมญาว่า รัฐฤาษี (The Hermit State)• เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1910 เกาหลีต้องตกอยู่ภายใต้ การปกครองของญี่ปุ่นเป็นเวลานานถึง 35 ปี สร้างความ ขมขื่นและความเกลียดชังให้แก่ชาวเกาหลีอย่างมาก เพราะญี่ปุ่นตักตวงผลประโยชน์ ขู่บังคับให้ใช้ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาราชการ สนับสนุนให้นับถือศาสนาชินโต
 14. 14. • ในระหว่างการปกครองของญี่ปุ่น ญี่ป่นล้มล้างราชวงศ์โชซอน ทําลาย ุ พระราชวัง หลังการสวรรคตของกษัตริย์โกจง (Gojong) ค.ศ. 1918 ด้วยยา พิษ อีกทั้งชาวเกาหลีเรียกร้องเอกราชทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1919 ทําให้ชาวเกาหลีราว 7,000 คนถูกฆ่าโดยทหารและตํารวจญี่ปุ่น ทําให้ ชาวเกาหลีนับแสนต้องอพยพไปอยู่ในกันโก (Kun-go) ซึงอยู่ทางตอนเหนือติด ่ กับจีนและรัสเซีย ส่วนปัญญาชนและผูมีฐานะดีได้อพยพไปฮาวาย เซี่ยงไฮ้ ้ และเมืองใหญ่ ๆ ของจีน พวกเหล่านี้ได้ลักลอบส่งเงิน อาวุธ และความ ช่วยเหลือต่าง ๆ มาให้ชาวเกาหลีในประเทศสู้รบกับญี่ปุ่น
 15. 15. เกาะด็อกโด หรือ เกาะทาเคชิมะ
 16. 16. • ขบวนการกู้ชาติเกาหลีนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มชาตินิยมและเสรี นิยม กับ กลุ่มคอมมิวนิสต์• เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง พร้อมกับความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่น เกาหลีจึง ได้รับเอกราช ในเวลาเดียวกันแนวโน้มของการแบ่งประเทศเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อ วันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1945 เมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าควบคุมภาคใต้ของคาบสมุทร เกาหลี และสหภาพโซเวียตเข้าควบคุมภาคเหนือ โดยใช้เส้นขนาน (ละติจูด,เส้น รุ้ง) ที่ 38 องศาเหนือเป็นเส้นแบ่ง ซึ่งเป็นเขตปลอดทหาร (The Demilitarized Zone) ส่งผลให้เกิดการแยกประเทศเมื่อ ค.ศ. 1948 เกิดเป็น สองประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและการปกครองต่างกัน
 17. 17. • เกาหลีใต้ มีชื่อประเทศว่า สาธารณรัฐเกาหลี (The Republic of Korea) มี การปกครองแบบประชาธิปไตย ดร.ซิงแมน รี (Singman-Ri) ได้รบเลือกตั้งเป็น ั ประธานาธิบดีคนแรก รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ร่างเสร็จในวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1948• เกาหลีเหนือ มีชื่อประเทศว่า สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี (The Democratic People’s Republic of Korea) มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ นายคิม อิล ซุง (Kim Il Sung) เป็นผู้นําจัดตั้งรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1948
 18. 18. สงครามเกาหลี (Korea War ค.ศ. 1950 - 1953)• ค.ศ. 1950 กองทหารเกาหลีเหนือ60,000 คนได้รุกข้ามเส้นขนานที่ 38 สามารถ ยึดกรุงโซลได้ภายใน 5 วัน สหรัฐอเมริกาและกองทหารสหประชาชาติจึงได้ยก พลขึ้นบกที่เพื่อขับไล่เกาหลีเหนือ และได้โจมตีดินแดนบางส่วนของจีน จีนจึงส่ง กําลังทหารช่วยรบกับเกาหลีเหนือ ต่อมากองทัพสหรัฐอเมริกาและ สหประชาชาติสามารถยึดดินแดนเกาหลีใต้กลับคืนมาได้ ในที่สดมีการเซ็น ุ สัญญาทางทหาร (The Armistic Agreement) หยุดยิงที่หมู่บ้านปันมุนจอม (Panmunjom) ในเขตปลอดทหาร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 ซึ่งเป็น การสิ้นสุดสงครามเกาหลีที่กินระยะเวลานานถึง 3 ปี
 19. 19. ผู้นําประเทศคิม จองอึน ปาร์ค กึน-เฮ
 20. 20. ด้านสังคม สังคมเกาหลีประกอบด้วยผู้คนที่สบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์ ื เดียวกัน คือ มองโกลอย มีชนกลุ่มน้อยคือชาวจีน บ้างเล็กน้อย สังคมเกาหลีสมัยก่อน 4 ชนชั้น คือ• ชนชั้นสูง - ยางบัน (Yang-ban) ได้แก่ พวกขุนนาง ข้าราชการชั้นสูง ทั้งทหารและพลเรือน นักวิชาการและนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง• ชนชั้นกลาง - ซินจิน (Shin-jin) ข้าราชการระดับกลางและต่ํา มี ตําแหน่งหน้าที่ทางสังคมและการศึกษาสูงกว่าสามัญชน• ชนชั้นสามัญ - แซง มิน (Sang-min) ได้แก่ กลุ่มคนที่ประกอบ อาชีพทางธุรกิจ การค้า ชาวนา ชาวไร่ และช่างฝีมือ• ชนชั้นต่ํา - ซุน มิน (Sun-min) ได้แก่คนประกอบอาชีพเฉพาะอย่าง นักแสดง คนล่าสัตว์ และทาส•
 21. 21. ด้านเศรษฐกิจ เกาหลีประสบผลสําเร็จทางเศรษฐกิจรวดเร็วประเทศหนึ่งในโลก ปัจจัยที่ทําให้ประเทศที่โดดเดี่ยวและหยุดนิ่งเปลี่ยนไป ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ชาวเกาหลีเป็นคนที่มีคุณภาพสูง มีความขยัน อดออม มีระเบียบ พร้อมที่จะทํางานหนักเพื่อพัฒนาเลื่อนฐานะของตนเองและครอบครัว ตลอดจนสังคม และประเทศชาติในที่สุด ในทศวรรษ 1960 เกาหลีเปลี่ยนประเทศจากการเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมหนักเพื่อการส่งออก ได้แก่ การผลิตรถยนต์ คอมพิวเตอร์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อาทิ ยี่หอรถยนต์ - แดวู ฮุนได เกีย ซันยอง ยีห้อเครื่องไฟฟ้า – ซัมซุง แอลจี ้ ่ ประธานาธิบดี ปาร์ค จุงฮี ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติใน ค.ศ. 1962 มีเป้าหมายปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรม
 22. 22. ศาสนาและความเชื่อ เกาหลีเป็นดินแดนที่มีการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับ “คนทรง” ที่เรียกว่า มูดัง (Mudang) กับศาสนาหลักที่เข้ามาจากภายนอก ลัทธิคนทรง เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่เชื่อว่าเทพยดาและภูตผีปีศาจสิงสถิตอยู่บนโลก คนทรงจะเป็นผู้ทําการติดต่อด้วยพิธีกรรมเซ่นสรวงให้เทพยดาคุ้มครองและช่วยป้องกันภูตผีปีศาจทําอันตราย ส่วนศาสนาหลักที่นํามาจากภายนอก ได้แก่ ศาสนาพุทธจากอินเดีย ได้แผ่อิทธิพลเข้ามาเกาหลีโดยผ่านจีนเมื่อ คริสตศตวรรษที่ 4 และได้แพร่กระจายไปสู่คนเกาหลีอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นศาสนาประจําชาติในยุคอาณาจักรซิลลา (ค.ศ. 668-938) และได้ลดความสําคัญไปในยุคอาณาจักรโคริโย (ค.ศ. 918-1392)
 23. 23. ลัทธิขงจื้อที่เคยมีบทบาทสําคัญในยุคสามอาณาจักร (ปี 57 ก่อน ค.ศ.-ค.ศ. 668) ก็กลับมามีอิทธิพลเหนือพุทธศาสนา และกลายเป็นศาสนาประจําชาติในยุคโชซอน (ค.ศ. 1392-1910) ศาสนาคริสต์โรมันคาธอลิกเข้ามาในเกาหลีในราวคริสตศตวรรษที่ 17และติดตามด้วยโปรเตสแตนท์ ศาสนาคริสต์ได้นําเอาระบบการศึกษาและสวัสดิการสังคม ตลอดจนความรู้ในการปฏิรูปสังคมเข้ามาในประเทศ ซึ่งมีอิทธิพลต่อคนเกาหลียคใหม่มาก ุ
 24. 24. ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี งานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สําคัญของชาติ เช่น งานทําพัดที่เรียกว่า พัดดาโน มีประเพณีรําพัดเรียกว่า ระบําทูแซ ระบําหน้ากากซึ่งแฝงเรื่องราวของฐานะ ยศถาบรรดาศักดิ์ และอุปนิสัย ระบําหน้ากากมีชื่อเรียกตามแหล่งกําเนิดเช่น ระบําบองซาน ระบําฮาเว ระบํากังเสียง เพลงประจําชาติ คือ เพลง อารีรัง (Arirang) เนื้อเพลงแสดงถึงความรู้สึกรักชาติ บรรยายถึงชายหนุ่มที่จะต้องจากคนรักหรือบ้านเพื่อไปต่อสู้กบศัตรู ั
 25. 25. ธงชาติเกาหลี มีชื่อเรียก เททัคคี (Taegukki) มีรากฐานและความหมายมาจากปรัชญาตะวันออก มีรูปวงกลมอยู่ตรงกลาง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่ากันและเหมือนกันแต่กลับหัวกันเป็นเครื่องหมาย หยิน (Yin) และหยาง (Yang) เครื่องหมาย หยางเป็นสีแดงอยู่ข้างบนหมายถึงพลังอํานาจทางด้านดี และเครื่องหมาย หยินเป็นสีน้ําเงินอยู่ข้างล่างหมายถึงพลังอํานาจร้าย ความหมายรวมแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้มีการเคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดนิ่งในขอบเขตที่ไม่สิ้นสุดของจักรวาล แต่ขณะเดียวกันก็มีความสมดุลและกลมกลืนด้วยเช่นกัน ส่วนเครื่องหมายที่อยู่ทั้ง 4 มุม แสดงถึงลักษณะสําคัญของจักรวาล คือ สวรรค์ ดินไฟ และน้ํา
 26. 26. อาหารเกาหลี ที่มีชื่อเสียงรูจักกันดี ได้แก่ เนื้อ ้ย่าง เรียกว่า พูลโกกิ (Pulgogi) เป็นชิ้นเนื้อแช่น้ําซีอิ้วผสมงาและเครืองเทศ แล้วมาปิ้งบนตะแกรง ่ โสมเกาหลี เป็นสินค้าสัญลักษณ์ประจําชาติ กิมจิ (Kimchi) เป็นผักดองที่มีรสเผ็ด มีการทํากิมจิและบริโภคกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณจนกลายเป็นวัฒนธรรมการกินของเกาหลี มีเทศกาลทํากิมจิ พิพิธภัณฑ์กิมจิ

×