Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteisopettajuus sekä atto ja ammattiaineiden integrointi sasky

1,776 views

Published on

Yhteisopettajuus sekä ATTO- ja ammattiaineiden integrointi

Koulutuspäällikkö Saara-Leena Kytömäki
ATTO-opettaja Riikka Heimala-Lindqvist
Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Mäntän seudun koulutuskeskus

Puheenvuoro Pirkanmaan ammattiopiston Pedakahvitilaisuudessa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yhteisopettajuus sekä atto ja ammattiaineiden integrointi sasky

 1. 1. Yhteisopettajuus sekä ATTO-ja ammattiaineiden integrointi Koulutuspäällikkö Saara-Leena Kytömäki ATTO-opettaja Riikka Heimala-Lindqvist Sastamalan koulutuskuntayhtymä Mäntän seudun koulutuskeskus
 2. 2. Tavoitteita: • ATTO-aineiden integrointi osaksi ammattiaineiden kokonaisuutta • ATTO- ja ammatinopettajien yhteistyö • eri aineiden asiantuntijoiden yhteisopettajuus • laajennetun työssäoppimisen mahdollisuudet
 3. 3. Käytännön toteutus• kolme yhteistä suunnittelupäivää lukuvuotena 2011–2012 – opsien purku  päällekkäisyyksien poistaminen – ideointi• ATTO-opettajat tutustumaan työpaikoille ja työpajoihin• ATTO-aineiden opetettavat sisällöt ammattiaineen tehtävien mukaisesti
 4. 4. ”Läpäisyperiaate”Useiden ATTO-aineiden tarkastelusamanaikaisesti: – äidinkieli – vieraat kielet – tieto- ja viestintätekniikka – matematiikka – yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto – taide ja kulttuuri
 5. 5. ATTO- ja ammattiaineiden opettajienyhteiset palaverit ennen kurssin alkua jatarvittaessa kurssin edetessä: – aikataulutus – tehtävät – opetusmenetelmät, some-kokeilut – opetuksen toteutuksen suunnittelu
 6. 6. • yhteisopettajuus, kaksoisasiantuntijuus: ATTO-opettaja mukana ammattiaineiden tunneilla• tehtävät ammattiaineiden tunneilta ja työelämästä  samojen tehtävien käsittely eri näkökulmista (esim. kieliasu, asettelu, vieraille kielille kääntäminen, lakiasiat jne.)• ATTO-kurssien purkaminen ”oppimisen tarkistuslistaksi”
 7. 7. Äidinkielen ”keissejä”Case 1: 2012 aloittaneet merkonomit – koko äidinkieli integroituna ammattiaineeseen – kaksoisopettajuus ammatinopettajan ja tietotekniikan opettajan kanssa – muutamia äidinkielen ”teoriatunteja” – yhteiset suunnittelupalaverit kaikkien ryhmän opettajien kanssa silloin tällöin tarvittaessa – läpäisyperiaate tehtävissä
 8. 8. Äidinkielen ”keissejä”Case 2: kolmannen vuoden automaatio-asentajaopiskelijoiden äidinkieli 4 -kurssi – kurssi sijoitettu lukujärjestysteknisistä syistä heti 3. vuoden alkuun (kurssin tärkein sisältö on opinnäytetyö) – yhteistyö ammatinopettajan kanssa: opinnäytteiden ideointi vasta 2. ja 3. jaksolla top-paikoilla – äidinkielen ja ammattinopettajan yhteiset top- paikkavierailut – opinnäytteen ”teoria” 4. jaksolla ammattiaineiden tunneilla kaksoisopettajuutena
 9. 9. Matematiikan ”keissejä”Case 3: Yritystoiminta+ matematiikka: - osana yritystoiminnan näyttöä - oikeat tunnusluvut käytössä - samanaikaisopettajuus - oppilaitoksessa toteutettavantyössäoppimisen kehittäminen
 10. 10. Matematiikan ”keissejä”Case 4: Hotracat 12 suunnitteilla - Opetuskeittiö - Pikaruokapalvelut - Kahviotoiminta
 11. 11. Matematiikan ”keissejä”Case 5: Värjääminen ja leikkaaminen +matematiikka: - suhdeluvut, prosentit - muodot - kulmat, asteet
 12. 12. Englannin ”keissejä”Case 6: Kosmetologit: - verkkototeutus - kielitaidon mittaaminen osanayritystoiminnan näyttöä - tuote-esittelyitä ym. Ammatillisia sisältöjä englanniksi
 13. 13. Haasteet ja helmet• Haasteita: – lukujärjestys, aikataulut – ATTO-opettajan ”joustavuus” – henkilövaihdokset• Helmiä: – substanssiosaaminen – motivaatio – käytännönläheisyys – yhteistyö
 14. 14. Kiitos!Kysymyksiä?

×