Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Laajennettu työssäoppiminen:
Ryhmämalli
edu.fi/ammattipeda
toplaaja.purot.net
toplaaja.wikispaces.com
Ryhmämalli
Kenelle?
• kaikille halukkaille
• motivoituneille
• toisen tutkinnon omaaville
• kouluallergisille
• työoriento...
Ryhmämalli
Yksilöllisesti ryhmässä: Ryhmänä
• ryhmällä yhteinen suunnitelma ja päämäärä
• yhteiset toimintamallit
• yhteis...
Ryhmämalli
Yksilöllisesti ryhmässä: Yksilönä
HOPS
• osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen huomioitu
• opiskeluhistorian...
Ryhmämalli
Yksilöllisesti ryhmässä:
Teoreettisen tiedon ja
käytännön kokoaminen
Henkilökohtainen
ohjaus
yhteydet ja
tehtäv...
Ryhmämalli
Pedagoginen johtaminen
R
a
k
e
n
t
e
e
t
Resurssit
Toimintaedellytykset
Perustamisvaihe
-tarpeen oivaltaminen
-...
Ryhmämalli
Pedagoginen johtaminen
R
a
k
e
n
t
e
e
t
Resurssit
Toimintaedellytykset
Suunnitteluvaihe
-toteutusmallin suunni...
Ryhmämalli
Pedagoginen johtaminen
R
a
k
e
n
t
e
e
t
Resurssit
Toimintaedellytykset
Aloitusvaihe
-hops/hojks laadinta
-to-p...
Ryhmämalli
Pedagoginen johtaminen
R
a
k
e
n
t
e
e
t
Resurssit
Toimintaedellytykset
Toteutusvaihe
-vastuu ryhmästä
-ohjaus,...
Ryhmämalli
Pedagoginen johtaminen
R
a
k
e
n
t
e
e
t
Resurssit
Toimintaedellytykset
Lopetusvaihe
-toiminnan itsearviointi
-...
Ryhmämalli
Pedagoginen johtaminen
R
a
k
e
n
t
e
e
t
Resurssit
Toimintaedellytykset
Kaiken jälkeen
OPISKELIJA
Työhön Jatko-...
Ryhmämalli
Yksilöllisesti ryhmässä: VAHVUUDET
• opiskelija saa hyvät työelämävalmiudet
• opiskelijan työllistyminen parane...
Ryhmämalli
Pedagoginen johtaminen
• johdon myönteinen asenne toiminnalle
• tämä toimintamalli kirjoitettava strategioihin ...
Ryhmämalli
Rakenteet
• Koulutuksen rakenteiden mahdollistettava mallin joustava
toteuttaminen
• Laadukkaiden työssäoppimis...
Ryhmämalli
Resurssit
• Opiskelijan työssäoppimisen ohjaus ja henkilökohtaisten
suunnitelmien tekeminen on vähintään yhtä t...
Ryhmämalli
Yksilöllisesti ryhmässä:
edu.fi/ammattipeda
toplaaja.purot.net/mallit_koko_ryhmille
toplaaja.wikispaces.com/ryh...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ryhmämalli

711 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ryhmämalli

 1. 1. Laajennettu työssäoppiminen: Ryhmämalli edu.fi/ammattipeda toplaaja.purot.net toplaaja.wikispaces.com
 2. 2. Ryhmämalli Kenelle? • kaikille halukkaille • motivoituneille • toisen tutkinnon omaaville • kouluallergisille • työorientoituneille • haasteita haluaville • oman tien kulkijoille
 3. 3. Ryhmämalli Yksilöllisesti ryhmässä: Ryhmänä • ryhmällä yhteinen suunnitelma ja päämäärä • yhteiset toimintamallit • yhteisiä kiintopisteitä: • perehdytykset ja orientaatiot • lähiopetusjaksot • atto-jaksot ja atto integroinnit • opetusmateriaalit/oppimistehtävät • sosiaalisen median ryhmät • oppimisalusta esim: Wikispaces, Purot, Moodle • arvioinnin ja palautteen jaksotus
 4. 4. Ryhmämalli Yksilöllisesti ryhmässä: Yksilönä HOPS • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen huomioitu • opiskeluhistorian ja työhistorian huomioiminen ja hyödyntäminen • tavoitteena työllistyminen • opetussuunnitelman valinnaisuuden hyödyntäminen • tutkinnon osien suoritusjärjestyksen valinta työpaikan mukaan • paikallisesti tarjottavien tutkinnon osien käyttö työllistymisen tukemisessa • nonstop sisäänotto opiskeluun • opintonsa keskeyttäneet opiskelijat ja tutkinnon täydentäjät • yksilölliset valmistumisajat
 5. 5. Ryhmämalli Yksilöllisesti ryhmässä: Teoreettisen tiedon ja käytännön kokoaminen Henkilökohtainen ohjaus yhteydet ja tehtävät, kirja amiset Opiskelijapalvelut
 6. 6. Ryhmämalli Pedagoginen johtaminen R a k e n t e e t Resurssit Toimintaedellytykset Perustamisvaihe -tarpeen oivaltaminen -aloitteen tekeminen -toiminnan linjaukset -tiedottaminen -markkinointi TYÖNANTAJA OPETTAJA OPPIMISEN TUKI- PALVELUT
 7. 7. Ryhmämalli Pedagoginen johtaminen R a k e n t e e t Resurssit Toimintaedellytykset Suunnitteluvaihe -toteutusmallin suunnittelu -toteutusmalli ryhmälle -työpaikkojen kartoitus -ryhmään hakeutuminen -sisäinen markkinointi ja tiedottaminen OPETTAJAT OPISKELIJAT
 8. 8. Ryhmämalli Pedagoginen johtaminen R a k e n t e e t Resurssit Toimintaedellytykset Aloitusvaihe -hops/hojks laadinta -to-paikkojen hakeminen ja laadun varmistaminen -toteutukseen perehtyminen -ryhmäyttäminen -vertaistuen merkityksen korostaminen -some- ja yhteydenpitovä- lineiden käytön opettelu TYÖNANTAJA OPISKELIJA OPETTAJA TYÖPAIKKAOHJAAJA
 9. 9. Ryhmämalli Pedagoginen johtaminen R a k e n t e e t Resurssit Toimintaedellytykset Toteutusvaihe -vastuu ryhmästä -ohjaus, yhteydenpito, välit- täminen -oppimisen ja osaamisen arvi- oinnin jatkuva kirjaaminen ja dokumentointi -ryhmän säännölliset tapaamiset -työpaikkaohjaajien perehdytys OPISKELIJA OPETTAJA TYÖPAIKKAOHJAAJA
 10. 10. Ryhmämalli Pedagoginen johtaminen R a k e n t e e t Resurssit Toimintaedellytykset Lopetusvaihe -toiminnan itsearviointi -oppilasryhmän ryhmäpurut ja kehittämisehdotukset -opettajatiimin ryhmäpurut ja kehittämisehdotukset -työnantajien palautteiden käsittely OPISKELIJA OPETTAJA TYÖPAIKKAOHJAAJA
 11. 11. Ryhmämalli Pedagoginen johtaminen R a k e n t e e t Resurssit Toimintaedellytykset Kaiken jälkeen OPISKELIJA Työhön Jatko-opinnot TYÖNANATAJA TYÖPAIKKAOHJAAJA OPETTAJA OPPIMISEN TU- KIPALVELUT -toiminnan analysointi -toiminnan kehittäminen -rakenteiden tarkistaminen -pedagoginen kehittäminen
 12. 12. Ryhmämalli Yksilöllisesti ryhmässä: VAHVUUDET • opiskelija saa hyvät työelämävalmiudet • opiskelijan työllistyminen paranee • työnantaja saa räätälöityä työvoimaa • innostunut opiskelija innostaa myös työpaikkaohjaajaa • opettajalla säilyy kosketus työelämään
 13. 13. Ryhmämalli Pedagoginen johtaminen • johdon myönteinen asenne toiminnalle • tämä toimintamalli kirjoitettava strategioihin yhtenä mahdollisuutena toteuttaa koulutusta • johdon tulee auttaa muutoksessa ja tukea toteuttajia • yhteissuunnittelu osaksi pedagogista kehittämistä • henkilöstön osaamisesta pidettävä huolta Yksilöllisesti ryhmässä:
 14. 14. Ryhmämalli Rakenteet • Koulutuksen rakenteiden mahdollistettava mallin joustava toteuttaminen • Laadukkaiden työssäoppimispaikkojen järjestäminen • Työelämän ja oppilaitoksen jatkuva vuoropuhelu • Oppilashallintojärjestelmät joustaviksi • Top-tiimit yli ainerajojen • Opettajan roolin muutos käytäntöön Yksilöllisesti ryhmässä:
 15. 15. Ryhmämalli Resurssit • Opiskelijan työssäoppimisen ohjaus ja henkilökohtaisten suunnitelmien tekeminen on vähintään yhtä työllistävää kuin opetustunnin pitäminen • Oppimisalustat ja välineet tulee olla toimivia ja ajantasaisia. Suunnittelua ei kuitenkaan saa tehdä välineiden näkökulmasta. • TVT-taidot tulee olla hallinnassa niin opiskelijalla kuin opettajalla • Yhteissuunnittelulle tulee olla aikaa • Toteuttajilla tulee olla selkeä työnjako Yksilöllisesti ryhmässä:
 16. 16. Ryhmämalli Yksilöllisesti ryhmässä: edu.fi/ammattipeda toplaaja.purot.net/mallit_koko_ryhmille toplaaja.wikispaces.com/ryhmämallit

×